Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen

Islam

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 1288 woorden
  • 7 september 2006
  • 57 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.3
  • 57 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!
1) Waar is de Islam ontstaan?

De islam is ontstaan in de 7e eeuw in Arabië, vanwaar het zich over de wereld verspreidde.
Profeet Mohammed werd geboren in het jaar 571 in Mekka. Zijn vader overleed voor zijn geboorte en zijn moeder overleed toen hij 6 was.
Hij werd daarna door zijn grootvader opgevoed, toen hij overleed… Nam zijn oom het over.

Hij groeide op als goedhartig, eerlijk en een verstandig persoon.
Hij trouwde uiteindelijk een vrouw, genaamd Khadija. Hij was 40 jaar, toen Allah de eerste verzen van de Koran aan hem openbaarde.

Zodra de profeet de Islam begon te verkondigen, werden hij en zijn volgelingen vervolgd.
Op zijn missie ontmoette hij medestanders en tegenstanders. Mohammeds volgelingen werden mishandeld en soms zelfs gedood.

2) Hoe worden de belangrijke boeken genoemd?

De koran of Heilige Qoer'ān is het heilige boek van de moslims. Volgens de islamitische traditie zijn de woorden in de Arabische taal "neergezonden" aan Mohammed, die de islam (her)introduceerde op bevel van Allah. Het Arabische woord qoer'ān betekent oplezing, voordracht. Koran wordt gebruikt voor de Nederlandse vertaling. Een vertaling wordt door veel moslims niet als authentiek (Orgineel) gezien, omdat vertalen automatisch interpreteren(uitleggen) betekent. Iedere vertaling is dus 'slechts' een interpretatie. Vertalingen kunnen, door de rijkdom van de Arabische taal, op essentiële punten grote verschillen laten zien.

3) Hoe is de Islam in Nederland terecht gekomen?

Tussen 110 en 1400 gingen christenen op weg naar het heilige land Israel om daar de moslims te verjagen. De christenen wilden de baas zijn over het land van de Joden. De christenen wisten eigenlijk heel weinig van het geloof van de moslims. De geleerden wisten er wel iets van, ze hadden de Koran vertaald en de geleerden bestudeerden die.

De christenen vonden dat alles wat anders was dat in de Bijbel stond, verkeerd was. Pas rond 1850 kwamen er mensen die anders tegen de Islam aankeken. Dat waren de mensen die juist naar de overeenkomsten tussen de Islam en het Christendom keken. Deze mensen probeerden misverstanden tussen de christenen en de moslims uit de weg te ruimen om met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren.

Na de tweede wereldoorlog kwamen veel Moslims uit Nederland-Indië, naar ons land, de eerste 10 tot 15 jaar leefden de moslims anoniem in Nederland, want de meeste Nederlanders waren hard, ze reageerden afwijkend op het vasten, ze zeiden bijvoorbeeld: "Je moet niet vasten, want dan word je ziek, en als je ziek wordt dan kun je niet werken, en niet werken betekend geen geld, en geen geld verdienen betekend; geen huis kunnen kopen of huren". Nederlanders vonden dat ze zich moesten aanpassen. De meeste moslims zijn in Nederland om banen te vervullen die de Nederlanders niet willen, en waar mensen in Turkije en Marokko voor in rijen staan.


4) Leg uit wat de "5 zuilen" inhouden.

1. Getuigenis van het geloof in de Eenheid van God en het Profeetschap van Mohammed
2. Uitvoeren van de dagelijkse gebeden
3. Zorg om het geven van aalmoezen aan de armen
4. Zelfreiniging door het vasten
5. De Hadj (bedevaart naar Mekka)

Geloofsbelijdenis;
“Er is niemand die het recht heeft aanbeden te worden behalve God en Mohammed is Zijn Boodschapper.” Deze geloofsbelijdenis wordt de Shahada genoemd, een simpele formule die alle gelovigen uitspreken. De betekenis van deze belijdenis is het geloof dat het enige doel van het leven is om God te dienen en te gehoorzamen, en dat dit bereikt kan worden door de leringen, verkondigingen en handelingen van de Laatste Profeet, Mohammed (vrede zij met hem).
Salaat (Dagelijkse Gebeden);
Salaat is de naam van de verplichte gebeden die vijf keer per dag verricht worden en die een directe link vormen tussen de aanbidder en God. Deze vijf rituele gebeden bevatten verzen van de Koran en worden opgezegd in het Arabisch, de taal van de Openbaring. Persoonlijke (smeek)beden kunnen daarnaast ook in elke taal en op elk moment gedaan worden.
Armenbelasting;
Een belangrijk principe van de Islam is dat alles aan God toebehoort, en dat rijkdommen daarom aan de mensen in bewaring zijn gegeven. Het woord Zakaat betekent zowel ‘zuivering’ als ‘groei’. Het opzij zetten van een deel voor de behoeftigen .. zuivert onze bezittingen, en zoals het snoeien van planten, herstelt dit het evenwicht en het bemoedigt verdere groei.
Vasten;
Elk jaar in de maand Ramadan vasten de Moslims die daartoe in staat zijn van zonsopgang tot zonsondergang. Ze onthouden zich van eten, drinken en seksuele omgang met hun echtgenoten. Alhoewel vasten heilzaam is voor de gezondheid, is het hoofdzakelijk een manier van zelfreiniging en zelfdiscipline. Door zichzelf het aardse comfort te ontzeggen, zelfs voor een korte tijd, kan een vastende persoon zich richten op zijn of haar doel in het leven door zich constant bewust te zijn van de aanwezigheid van God.
De Hadj;
De bedevaart naar Mekka, de Hadj, is alleen een verplichting voor diegenen die daar financieel en lichamelijk toe in staat zijn. Desalniettemin gaan er elk jaar meer dan twee miljoen mensen naar Mekka vanuit elke hoek van de wereld, wat de verschillende volkeren een unieke kans biedt om kennis met elkaar te maken.
De jaarlijkse Hajj begint in de twaalfde maand van het Islamitische maanjaar. Pelgrims dragen speciale kleding: simpele gewaden waarmee de mensen zich ontdoen van elk onderscheid tussen sociale klassen en culturen, zodat iedereen als gelijke voor God staat.
De rituelen van de Hajj stammen uit de tijd van de Profeet en voorvader Abraham (vrede zij met hem). Deze rituelen omvatten het zevenmaal rondgaan om de Ka’bah, (gebouwd door Abraham en zijn zoon Ismael), en het zevenmaal op en neer rennen tussen de heuvels Safa en Marwa, zoals Hagar (de vrouw van Abraham) deed toen ze naar water zocht. De pelgrims staan later samen op de wijde vlakte van Arafat (een grote uitloper van de woestijn buiten Mekka) en bidden gezamenlijk om de vergiffenis van God, in wat vaak gezien wordt als een voorproef van de Dag des Oordeels.
De afsluiting van de bedevaart wordt gekenmerkt door een feest, het ‘Ied al Adha’, wat gevierd wordt met gebeden en het uitwisselen van cadeaus in de Moslimgemeenschappen. Dit, en het ‘Ied al Fitr’, de feestdag bij het einde van de Ramadan, zijn de twee feestdagen van de Islamitische kalender.

5) Welke twee grote feesten heeft de Islam?

Het eerste en belangrijkste feest is het OFFERFEEST. Bij dat feest herdenken de moslims dat Abraham bereid was om zijn enige zoon aan God of Allah te offeren. God vroeg hem zijn zoon te sparen en zond hem een engel met een schaap als offer. Op het offerfeest slacht elke familie een schaap op de voorgeschreven manier. Het vlees wordt verdeeld onder familie, vrienden en de armen.
Het tweede belangrijke feest is het SUIKERFEEST. Dit feest wordt op het einde van de Ramadan ( de vastenmaand ) gehouden. Het wordt gevierd met veel vlees , nieuwe kleren , speelgoed en snoep. Iedereen dankt Allah en deelt met de armen. Mensen gaan bij familie op bezoek en brengen zelfgemaakte zoetigheid mee.

6) Welk ritueel heeft de Islam bij de geboorte?

De shahada is het eerste wat een moslimbaby hoort na zijn geboorte. De shahada is de belijdenis. Moslim zeggen ermee wat zij geloven. De vader fluistert de shahada in het oor van zijn kind. Hij fluistert: `Er is geen andere god dan God. Mohammed is zijn boodschapper.' Hij zegt het in het Arabisch. Een baby krijgt een naam als hij een paar dagen oud is. Vaak is het de naam van een belangrijk persoon in de islam. De islam is de godsdienst van de moslims. Veel jongens heten Mohammed. Mehmet is Turks voor Mohammed. Ibrahiem is Arabisch voor Abraham. Joesoef betekent Jozef. Meisjes heten soms Aisja of Fatima. Aisja was de vrouw van Mohammed. Fatima was zijn dochter. Moslims geloven dat er zegen rust op het kind met zo’n naam.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.