Islam

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • groep 8 | 1560 woorden
  • 10 januari 2004
  • 112 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
112 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Inhoud:

De geschiedenis van Mohammed (vzmh) De Koran
De vijf zuilen van de Islam
De vrouw in de Islam

De geschiedenis van Mohammed (vzmh)

Mohammed (vzmh) is geboren in het jaar 570 na Chr. in Mekka. Op een vroege leeftijd verloor Mohammed (vzmh) zijn ouders. Toch groeide hij op en werd een succesvolle koopman. Hij kon een gewoon leven en niet simpel leven leiden maar hij zag al het kwaad om zich heen en dat liet hem niet met rust. Hij zag veel: hebberigheid, geweld en bijgeloof.

Veel Arabieren waren Heidenen. Zij aanbaden houten of stenen afgodsbeelden. Sommige Arabieren geloofden dat een aparte God hun stam beschermde.

Mohammed (vzmh) is een bijzondere man, hij ging vaak de berg op om na te denkenen en te bidden. Hij vroeg zich vaak dingen af. Waarom is er hebberigheid? Waarom aanbidden mensen dingen van hout en steen? De berg waarop hij bad tot God hete Hira. Toen Mohammed (vzmh) ongeveer 40 jaar was kreeg hij de openbaring, een opdracht van Allah (swt). Mohammed (vzmh) kon niet lezen of schrijven maar hij moest deze boodschap onthouden. Hij was bang want hij had nooit zoiets meegemaakt, ook wist hij dat de mensen hem zouden uitmaken voor een gek. Toch, omdat Allah (swt) dat wilde, kon Mohammed (vzmh) de Koran openbaren. Het doel van de openbaring van de Koran was om mensen weer op het rechte pad te brengen. Mohammed (vzmh) moest de mensen weer leren wat normen en waarden waren.

Ook het Christendom was door de profeet Jezus Christus (vzmh) geopenbaard maar deze werd verkeerd behandeld. Mensen maakten hun eigen regels en veranderde de Bijbel, mensen hadden het Christendom als geloof maar deze hebben zij veranderd aan hun eigen ideeën.

Daarom kwam de Koran.

De Koran

De Koran is een boek met regels. Net als de Bijbel van de Christenen, de Tora van de Joden en de Ghita van de Hindoes.

In deze wijze boeken staan regels die je moet volgen. Dit is om je leven op een goeie manier te leiden en te weten hoe je moet omgaan met bepaalde situaties. Er staan regels in hoe je moet leven maar ook hoe je moet bidden en waarom God ons naar de wereld heeft gezonden. Er staan belangrijke boodschappen in. Een belangrijke boodschap was dat de Koran niet veranderd mag worden, omdat dit wel was gebeurd bij de Bijbel. Daarom is de Koran nog steeds onveranderd gebleven.

Er staat in de Koran hoe je moet bidden. Allah (swt) vind dat als je bid en contact met Hem zoekt dit rust breng in je leven en zie. Ook moet je elke keer weer stil staat bij je Schepper. God of Allah (swt) wil dat diegene die arm zijn blijven bidden en vragen aan God om eten, geld en onderdak. Diegenen die wel eten, geld en onderdak hebben blijven waarderen en dankbaar blijven.

Soms hoor je wel eens in het nieuws dat er een terroristische aanval is geweest en dat dit bij de moslims een ‘Jihad’ (heilige oorlog) word genoemd. Maar wat is nou een heilige oorlog?

Heilige oorlog of een Jihad is niks anders dan jezelf verdedigen. Vroeger toen net de Islam in opkomst was waren er veel mensen bang voor de Islam, ze waren bang om onderdrukt te worden. Zo ook de Heidenen, zij hielden kruistochten tegen de Pelgrims (Moslims). Zij vonden de Moslims dom en wilden hun uitmoorden. Als er dan een Heiden een Moslim aanviel moest deze Moslim zijn geloof en gezin verdedigen. Dus je mocht niet zomaar iemand aanvallen. Pas als je werd aangevallen alleen om de reden dat je Moslim was moest je jezelf verdedigen. Wat er dus nu gebeurd is geen heilige oorlog maar het gaat om de macht.

Mensen denken dat er geen leven na de dood is. In de Koran staat dat er wel een leven naar de dood is. Het hiernamaals. In de Koran staat dat als jij dit leven als een goede moslim en persoon leidt dan kom jij in het Paradijs, de ‘Janat’. Als je in je leven mensen verdriet heb gedaan en niet eerlijk bent geweest moet je hiervoor boeten. Daarom word je dan eerst naar De Hel gestuurd de ‘Dozig’. Hier moet je dan blijven en word je voor je voor fouten gestraft. De moslim ziet dus het leven als een test. Eerlijkheid, gelijkheid en broederschap zijn dus belangrijke dingen in de Islam.

Dit wil je ook lezen:

De vijf zuilen in de Islam

Heel belangrijk zijn de vijf zuilen in van Islam. De vijfzuilen zijn eigenlijk de belangrijkste doelen.

1. Zeg dat er één God is en zijn naam is Allah (soebana wata aala) dit word Kalma genoemd.

2. Vijf keer per dag bidden in de richten van de Ka‘ba (het ‘huis’ van Allah)

3. Mee doen met ramadan (vasten)

4. (minstens) Eén keer in je leven een bedevaart maken naar Mekka (als je daar geld voor hebt)

5. De armen helpen (= ‘Zakaat’)

1. Waarom zou je moeten zeggen dat er een God is en zijn naam is Allah (swt)? Dit is omdat je nooit moet vergeten wie je Schepper is. Diegene die iedereen en alles heeft gemaakt. En ook moet je blijven denken aan ‘De dag der oordeels’, daar word gevraagd hoe je hebt geleefd. En word je beloond of gestraft voor je daden.

2. Waarom moeten moslims 5 keer per dag bidden? Allah (swt) wil dat je spijt hebt en om vergeving vraagt als je iets fout hebt gedaan. Dat je dankbaar bent voor de gezondheid die je hebt gekregen. En dat je op het goede pad blijft en als een goed mens leeft. Het is ook een soort meditatie (denken over het leven) zodat je rust vind in jezelf en in je ziel. De tijden en het aantal verzen;

Tijden; Je hebt vijf namen voor de keren dat je moet bidden; · Fagir in de ochtend voordat de zon is opgekomen. Ongeveer tussen 4:00 en 7:00. · Zohar in de middag. Ongeveer tussen 12:30 en 15:00. · Asser is rond etenstijd. Ongeveer tussen 17:30 en 18:30. · Magrib is voor de zond ondergang. Rond 20:00. · Isha is na zonsondergang. Ongeveer tussen van 23:00 tot 4:00.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Tijden; Je hebt vijf namen voor de keren dat je moet bidden; · Fagir in de ochtend voordat de zon is opgekomen. Ongeveer tussen 4:00 en 7:00. · Zohar in de middag. Ongeveer tussen 12:30 en 15:00. · Asser is rond etenstijd. Ongeveer tussen 17:30 en 18:30. · Magrib is voor de zond ondergang. Rond 20:00. · Isha is na zonsondergang. Ongeveer tussen van 23:00 tot 4:00.

Verzen; · Fagir, 2x 2 verzen. · Zohar 2x 4verzen, 2x 2verzen · Asser 1x 4 verzen · Magrib 1x 3 verzen, 1x 2 verzen · Isha 1x 4 verzen, 1x 2 verzen 1x 3 verzen

3. Waarom moet je vasten? Als je niks eet maak je ongeveer mee wat een arme ook mee maakt. Hierdoor leer je het eten te waarderen. Het is niet alleen niks eten of drinken maar ook in je geest zo rein mogelijk zijn dus niet vloeken en nog meer letten op jezelf. Netjes en beleefd zijn tegen iedereen. Anders heeft het vasten ook geen zin.

4. Waarom moet een bedevaart naar Mekka maken? Allah (swt) wil dat we de plaats bezoeken waar alle Moslims over de hele wereld komen. Dat de Moslims zien waar de Islam ooit is begonnen. Ook moet je met eigen ogen hebben gezien hoe het huis van Allah (swt) eruit ziet want het lijkt alsof je in het Paradijs bent gekomen. Vaak is het mooier om Mekka te zien met je eigen ogen dan dat je het hoort of leest.

5. Waarom zou je geld aan armen moeten geven? Om los te staan van je bezittingen is al een reden. Dus als je het ooit verliest bijvoorbeeld als je vader of moeder verlies leiden en geen geld meer hebben dit niet zo erg voor je is. Nog een andere rede is dat omdat jij profijt van God hebt moet je ook bereid zijn dit te delen met anderen.

De vrouw in de Islam

Vaak hoor je om je heen wel eens dat vrouwen geen rechten hebben in de Islam. Vrouwen moeten een hoofddoek dragen en moeten hun man gehoorzamen. Dit komt omdat in de landen, waar de Islam het meeste voorkomt, mensen hen vrouwen niet goed behandelen. Vrouwen worden onderdrukt en zij hebben geen rechten. Vaak wordt de Islam ook nog eens vermengd met cultuur. Zo worden mannen besneden uit hygiëne maar helaas komt het voor dat in Afrika vrouwen ook worden besneden, wat helemaal niet mag!

Helaas is dat juist niet wat de Islam voorschrijft. In de Koran word duidelijk gezegd dat vrouwen en mannen gelijk zijn. Je kan zeggen dat vrouwen kunnen worden gezien als diegene die alles thuis regelen en de mannen alles buiten huis regelen: zoals geld en een huis. Dit betekent niet dat mannen en vrouwen niet gelijk zijn aan elkaar maar dat ze juist verschillende taken hebben. Zo kan de vrouw alleen een kind baren en een man een kind verwekken.

Een ander voorbeeld is dat vrouwen zich moeten bedekken. Waarom moeten vrouwen een hoofddoek op? Een van de redenen is dat vrouwen in de Islam als heel mooi en sierlijk word beschouwd daarom hebben zij de plicht om hun mooiheid en sierlijkheid te bedekken om zo de aandacht van de andere mannen te vermeiden (dit voorkomt vreemdgaan). Zij mogen zich zelf alleen laten zien aan hun eigen man en in hun eigen huis bij familie. Een ander reden is dat er een verschil word benadrukt. Zo zie je duidelijk wie een vrouw is en wie een man is. Vrouwen horen sieraden te dragen want dit geeft ook aan dat zij vrouw zijn. Mannen mogen geen sieraden dragen want dit is iets dat de vrouw doet. Zo word er een duidelijk onderscheid gemaakt, alleen om de mensen telkens weer erop te wijzen dat Allah (swt) mannen en vrouwen heeft geschapen en niet alleen mannen of alleen vrouwen.

REACTIES

M.

M.

er zijn 6 zuilen niet 5

16 jaar geleden

S.

S.

Er zijn maar 5 zuilen geen 6. -,-

8 jaar geleden

K.

K.

ik hou ook een werkstuk over islam :)

10 jaar geleden

D.

D.

Dit is allemaal nep en niet mijn e-mail en mijn naam

8 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.