Islam

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas havo | 1304 woorden
  • 23 december 2003
  • 29 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
29 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur 🔐. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie
ISLAM Het Arabisch woord "Islam" betekent onderwerping of overgave aan de wil van de enige echte God: die alleen is het waard aanbeden te worden. Iemand die dit doet wordt een een 'Moslim' genoemd. Het woord 'Moslim' betekent 'gehoorzaam aan God' , maar het betekent ook 'vredelievend'. Daarom is de Islam geen nieuwe religie die profeet Mohammed in de zevende eeuw in Arabië heeft geïntroduceerd, maar het is de ware religie van Allah die toen vervolmaakt werd. Islam is de religie die aan Adam was gegeven,de eerste mens en de eerste profeet van God, en het was de religie van alle profeten, die na hem volgden. Ontstaan van de Islam Profeet Mohammed werd geboren in het jaar 571 in de stad Mekka. Hij groeide op als goedhartig, eerlijk en een verstandig persoon. Al op jonge leeftijd viel hij op door zijn zuiver en onbesproken gedrag, en kreeg de bijnaam Al-amien (de betrouwbare). Zijn gedrag en zijn gevoel voor moraal, maakten hem toen al bijzonder.
De vijf pilaren van de islam Het geloof in de Islam steunt op vijf pilaren. Deze pilaren zijn als de fundering van een huis; wanneer je een van de funderingen weghaalt dan stort het huis in. Bij het volgen van de juiste weg in de islam en om te kunnen zeggen: ' ik ben moslim ', is het dus noodzakelijk dat je in je geloof voldoet aan alle vijf de pilaren van de islam. Hieronder vindt je de vijf pilaren met bij ieder een beschrijving van wat het inhoudt. 1. Geloofsbelijdenis
2. Gebed
3. Armenbelasting
4. Vasten. 5. Bedevaart. De geloofsbelijdenis: Allah is de enige God en Mohammed is zijn profeet. Er is geen God waard om aanbeden te worden behalve Allah die geen deelgenoten heeft en Mohammed is zijn dienaar en profeet. Dit houdt in dat men de getuigenis niet accepteert door het enkel uit te spreken, maar dat men er met zijn hart sterk in gelooft dat Allah een is, en de gever van het levensonderhoud is. Dit houdt in dat men de getuigenis niet accepteert door het enkel uit te spreken, maar dat men er met zijn hart sterk in gelooft dat Allah een is, en de gever van het levensonderhoud is. Hij verdient het om gehoorzaam en aanbeden te worden. Hij houd van zijn schepping, dus wil hij dat de mens van hem het meest houdt. Het betekent eveneens dat Mohammed de zegel en de laatste is van de vele profeten die voor hem kwamen en waarin men moet geloven. Verder moet men geloven in: -De boeken (koetoeb) geopenbaard aan de profeten, waarvan de laatste de koran is. -De engelen (melaika), altijd gehoorzame wezens. -De dag des oordeels (achirah), het hiernamaals. -De goddelijke voorbestemming (qadar), de kracht van uitvoering van Allah. Het gebed: De tweede zuil van de Islam is het verrichten van het gebed (Salaat). Het gebed wordt vijf keer per dag verricht. Voor zonsopgang, het midden van de dag, de namiddag, de avond en 's nachts. Het wordt verricht in een speciale (rein verklaarde) ruimte of op een gebedskleed. De gelovige bidt in de richting van het heiligdom in Mekka (Ka'ba), dat wordt aangegeven door middel van een gebedsdienst. Volgens overleveringen krijgt hij die zijn gebeden in een moskee in groepsverband verricht, 25 keer de beloning van een gebed dat hij alleen uitvoert. Met een schoon lichaam, schone kleren en op een schone plek onderwerp je je aan je Heer met toewijding, in herinnering, dank en vragend voor vergiffenis. Armenbelasting :De derde verplichte zuil is de armenbelasting (zakaat) en heeft invloed op het economisch welzijn en spirituele opleving van de mens. Het netto spaargeld van iedere moslim behoort niet alleen hem en zijn familie toe, maar eveneens de behoeftige, de armen en zes andere sociaal zwakkere groepen, zoals voorgeschreven in de koran. Dit wordt betaald uit 2,5% over de netto spaargelden gedurende het jaar waarvan de afrekening plaatsvindt in de maand Ramadan. De zakaat zuivert je vermogen en helpt het vestigen van economisch evenwicht en sociale veiligheid. Vasten:Het meest bekend is de vastenperiode in de maand Ramadan. In de Heilige maand Ramadan is het vasten vanaf zonsopgang tot zonsondergang verplicht voor alle mannelijke en vrouwelijke moslims. In deze maand onthoudt je jezelf van eten, drinken en seks en vermijdt je onzinnig taalgebruik en slechte daden en wijd je jezelf aan gebed, recitaties van de koran en goede daden. Gedurende deze vastenperiode moet je rein zijn van zowel lichaam als geest. Dit is de maand van speciale zegeningen en vergiffenis van Allah. In deze maand werd de heilige koran neergezonden naar de aarde en daarna geleidelijk geopenbaard via de profeet Mohammed (vrede zij met hem). In de koran zijn bepaalde uitzonderingen gemaakt voor het vasten : Zieken, de reiziger of vrouwen met menstruatie, zwangerschap of borstvoeding gevende vrouwen hoeven niet te vasten. Het vasten is goed voor je gezondheid, een training voor je spirituele opleving, koesteren van een broederschapband voor alle mensen en moslims en een totale fysieke en mentale onderwerping aan de wil van Allah voor Zijn genoegen en bescherming. Aan het einde van de vastenmaand vieren moslims over de gehele wereld ‘Ied (feest) met gebeden en feestelijkheden. De afsluiting van de vastenmaand wordt ook wel het 'suikerfeest' genoemd. De Bedevaart:Het is iedere moslim verplicht om een keer in zijn of haar leven op bedevaart te gaan (hadj) naar de heilige stad Mekka. (mits zij zich dit financieel kunnen veroorloven en hier fysiek toe in staat zijn). Hier staat het huis van Allah, de Ka'bah. Het is een samenkomst van mannen en vrouwen van alle rassen en regio’s, in Mekka, Mina en ‘Arafat tijdens een paar dagen van de maand Zul Hidja, de laatste maand van het (islamitische) kalenderjaar. Miljoenen verzamelen zich in witte kleding en zeggen gebeden en voeren bepaalde rituelen uit en brengen offers in Zijn naam voor fysieke en spirituele verlossing, tussen de 8e en 13e dag van de maand. Gedurende deze periode en iedere andere tijd in het jaar kunnen moslims naar de stad Medina reizen om er gebeden te verrichten en respect te betuigen aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) in de grote moskee waar zijn graf ligt. Dit is echter geen vereiste voor de Hadj zelf maar is een extra ritueel. De heilige Koran De Heilige Koran, het Heilige Boek van de Islam, is door God aan Profeet Mohammed (Vrede zij met hem) geopenbaard gedurende een tijdsbestek van 23 jaar. Telkens wanneer een gedeelte van de Koran aan de Profeet werd geopenbaard, leerde hij de geopenbaarde verzen van buiten en vroeg zijn schrijvers daarna ze op te schrijven. De Koran werd reeds tijdens het leven van de Profeet opgeschreven. Hij werd voortdurend gereciteerd en door duizenden in zijn geheel van buiten geleerd. Kort na de dood van de Profeet, werden vele kopieën van de Koran gemaakt en naar verschillende landen gezonden. De Koran is thans nog steeds zoals hij was in de tijd van de Profeet met een absoluut onveranderde tekst en bezit daarom een volledige betrouwbaarheid. Veel christenen zijn niet meer zo streng en doen niet alles wat de bijbel schrijft. veel moslims doen dat nog wel, maar der bestaan ook moslims die zich aan heel weinig voorschriften houden. De geboorte Direct na de geboorte krijgt een kind gelijk de woorden Allahoe akbar ( god is groot ) te horen. Gevolgd dor de woorden van de geloofsbelijdenis: er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn profeet. Het kind krijgt pas op de zevende dag zijn/haar naam want dan heeft god besloten het kind te laten leven. De besnijdenis Moslim jongetjes worden besneden. De islam heeft daar zelf een betekenis aan gegeven :de jongen is door de besnijdenis een echte moslim. Het wordt als verplicht gezien maar het staat niet voorgeschreven in de Koran. Bij een besnijdenis verwijdert men de voorhuid van de penis, waardoor de eikel permanent ontbloot is.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.