Himalaya

Beoordeling 4.1
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vwo | 866 woorden
  • 18 februari 2002
  • 45 keer beoordeeld
Cijfer 4.1
45 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Opdracht “Rituelen & film Himalaya

Doel:
samenvatten en integreren van de lesstof met de dagelijkse werkelijkheid.

1. Geef een (korte) beschrijving van het verhaal van de film (15 – 25 regels)

“Himalaya” is een verhaal over de bewoners van een bergdorp, die een nieuwe leider moeten kiezen. Er heerst verdeeldheid over wie de jaarlijkse zoutkaravaan over de gevaarlijke bergpassen van het Himalaya -gebergte moet leiden, om zo het dorp voor de dreigende honger en ontberingen te behoeden. De jonge sterke Karma werpt zichzelf op als nieuwe leider. Hij kiest een andere weg dan het oude, maar ervaren voormalig dorpshoofd Tinle. Onderweg blijkt dat niet alleen kracht maar ook inzicht nodig zijn om de tocht te volbrengen. Er vertrekken 2 karavanen: 1 van jonge mannen o.l.v. Karma, en 1 van de oude mannen en vrouwen o.l.v. Tinle het dorpshoofd. Het wordt een strijdt wie het eerst aankomt. Omdat de jonge karavaan veel sneller is neemt Tinle de moeilijkste route, namelijk het duivelpad. Na enkele dagen komen de karavanen elkaar tegen en gaan samen verder, ze raken verzuilt in een sneeuwstorm en Tinle sterft. Net voor zijn dood maakt Tinle Karma de nieuwe leider. Hij moet nu de karavaan gaan leiden.

2. Wat is de definitie van een ritueel?

Ritueel: Symbolische handeling waarmee mensen zich verbinden – (religie)

Met:
· Bewegingen
· Kleding
· Kleuren
· Muziek, ritme
· Voorwerpen
· Leider
· Natuurelementen

3. Teken het schema van de plaats van rituelen in een groep/ gemeenschap

4. Beschrijf drie rituelen uit de film Himalaya aan de hand van het schema:
· Wie deed/ leidde het ritueel
· Welke symbolische handelingen werden uitgevoerd
· Wat is de betekenis van die symboliek?
· Welke kennis werd daar bij gebruikt
· Op welke vraag is het ritueel een antwoord?
· Wie stelde die vraag?

Ritueel 1:
De verandering van naam van het jongetje Tsering.
Tsering krijgt een nieuwe naam in de film, namelijk Pasang. Toen Tsering en z’n grootvader bij de smid kwamen zei de smid: altijd als je het lot naar je hand wil zetten kom je naar mij. Volgens tsering’s grootvader krijg hij die nieuwe naam omdat er boze geesten op weg zijn, die jaloers op ons zijn omdat we veel jaks hebben. Met de naam van de smid zullen ze je sparen, je vader is dood, jij, pasang moet hem vervangen en ik zal je daarbij helpen. Dit ritueel werd dus uit angst uitgevoerd door de smid en z’n grootvader, ze waren bang voor de boze geesten. Hij kreeg in het ritueel ook een halsketting, met z’n naam erop.

Ritueel 2:
1 van de jonge mannen heeft een dochter die ziek is, de jonge mannen van het dorp proberen de boze geest die dat veroorzaakt te doden door in een wit dingen met pijl en boog te schieten, als ze hem raken is de boze geest dood. Niemand lukt het maar dan schiet Karma erin. Ze roepen: de goden zegevieren!, de vader van het meisje zei toen tegen Karma: Dankzei jou zal m’n kind leven, je het het hart van de kwade geest doorboort. Karma zei daarop: de kwade geest is dood, maar je dochter is nog niet veilig, laat de doktor komen. Bij dit ritueel waren ze dus weer bang, dit keer omdat ze bang waren voor de dood van het meisje. De vraag waarop het ritueel antwoordt opgeeft is dat de kwade geest de ziekte veroorzaakt en die kan gedood worden door met pijl en boog z’n hart te raken.

Ritueel 3:
Onder de reis wordt er door een monnik, de zoon van Tinle, met een gebedsmolen gezwaaid, dat deed hij om steeds gebeden naar de hemel te laten waaien, ze geloofden, als je bleef zwaaien je beschermd zou worden. Ze waren hier dus bang om te sterven of dat de tocht niet zou lukken. Dit ritueel is een soort geruststelling dat ze niet zouden verongelukken.

5. Beschrijf op dezelfde manier al bij vraag 4 een hedendaags ritueel waarbij mensen met elkaar verbonden worden.

Ritueel: doopceremonie
In het christendom kan je als je wilt gedoopt worden, je wordt dan “hergeboren”, de dominee of voorganger voert het samen met een oudsten uit. Eerst vertelt degene die gedoopt wordt waarom die gedoopt wil worden en daarna gaan ze voor diegene bidden. Dan wordt diegene gedoopt (onderdompelen in water) en wordt er na afloop gezongen.

6. Bonus

Ik ben het NIET met de stelling eens omdat ik vind dat rituelen niet alleen worden uitgevoerd door zieke mensen. Want iedereen heeft wel zijn/ of haar rituelen. Bijvoorbeeld mensen die altijd ’s ochtends hete koffie drinken, mensen die altijd na het eten een sigaret moeten roken, enzovoort. Het is dus helemaal niet voor mensen die hun angsten willen bezweren, en waarschijnlijk zou hij dan zelf ook zo bang zijn en ziek zijn als dat hij zelf zegt, want iedereen voert wel (ongemerkt) een ritueel uit. Ik vind zulk soort stellingen voor zieke mensen, waarschijnlijk is dit zijn ritueel om aandacht te trekken van de maatschappij. Je hebt natuurlijk wel zieke of “slechte” rituelen (vaak gewoontes) maar dat zijn niet alle rituelen. Ik hoop dat ik nu mijn stelling goed heb duidelijk gemaakt.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.