Inleiding

Wij houden ons werkstuk over Godsdiensten. Wij raden jullie aan om ons werkstuk te lezen, want het is leuk om te lezen dat iedere Godsdienst weer zijn andere dingen heeft. Bijna alles is anders per Godsdienst.

Logboek

Plaatjes 3 kwartier
Schrijven 4 uur
Typen 4 uur
Plakken kwartier

Totaal 9 uur

INHOUDSOPGAVE

BLAD 1: VOORKANT
BLAD 2: INLEIDING
BLAD 3: INHOUDSOPGAVE
BLAD 4 T/M 6: DE ISLAM
BLAD 7 T/M 9: HET JODENDOM
BLAD 10 T/M 14 : HET Hindoeïsme
BLAD 12 T/M 15 : HET CRISTENDOM
BLAD 16 T/M 20: HET BOEDISME
BLAD 17: CONCLUSIES
BLAD 18: LITERATUURLIJST
BLAD 19: LOGBOEK

HOOFDSTUK 1 DE ISLAM

Wat is de Islam?

Islam is een Arabisch woord dat onderwerping betekent.
In deze godsdienst gaat het om de wil van god.
De god van de Islam is Allah en de profeet heet Mohammed.
Iemand die in Allah gelooft heet een moslim.
Er zijn moslims in bijna alle landen van de wereld.
De meeste moslims in Nederland komen uit Turkije en Marokko.
Het boek van de islam heet koran.
De Moslims willen het voorbeeld geven van Mohammed de profeet.
De Moslims houden zich aan 5 plichten:
Shahdah: er bestaat geen andere god behalve Allah en Mohammed is de profeet van Allah.
Salat: een moslim bidt 5x per dag.
Zakat: arme mensen geef je een aalmoes.
Saum: in de maand Ramadan vast je.
Hadij: je moet 1x in je leven een bedevaartstocht naar Mekka.

Islam betekent ook vrede.
Wanner moslims elkaar tegenkomen zeggen ze:”As salaamu alaykum”.
Dit betekent vrede zij met u.
Als iedereen doet wat Allah wil dan komt er vrede voor iedereen.

Het verhaal van Mohammed

Mohammed werd geboren in 570 na Christus in Mekka.Hij had het erg arm, eerst overleed zijn vader en toen z’n moeder.
Op z’n 25ste ging hij trouwen met Chadidja een rijke weduwe van 40 jaar.
Hij schrok van wat hij in Mekka zag mishandeling gokken afgoden en mensen waren dronken.
Mohammed kreeg een boodschap van god [ Allah] dat hij moest vertellen dat er maar 1 god was.

Hij vertelde dat er maar 1 god was sommige mensen geloofde hem maar ook sommige bespotte hem.
In 662 vertrok hij met zijn volgelingen naar Medina.
In 630 ging Mohammed terug toen werd iedereen moslim.

De Koran

De Koran is het boek van de Islam.
Moslims geloven dat de Koran het echte woord van god is.
Mohammed was dan ook niet de schrijver van de Koran, maar hij heeft de woorden van god gehoord om ze aan de mensen door te geven.
Het Arabische woord Quran [Koran] betekent voordracht.
De koran bestaat uit 114 soera’s [hoofdstukken] elk met een eigen naam.
De eerste soera die Al-Fatihah [de opening] heet wordt elke dag bij het bidden opgezegd.

De Moskee

De eerste moskee werd gebouwd door Mohammed en zijn volgelingen in de medina.
Het was een eenvoudig gebouw met palmbladen als dak en boomstammen als steunpilaren.

De oproep tot het gebed

De minaret van de moskee valt van de buiten kant goed op.
Vanaf deze hoge toren roept een man mensen op tot bidden met de volgende woorden: God is de aller grootste ik getuig (4 keer). Dat er geen God is behalve Allah (2 keer). Ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is (2 keer). Kom bidden! Kom bidden! Kom voor je bestwil, Kom voor je bestwil God is de grootste God is de Grootste Er is geen God behalve Allah.

Hoofdstuk 2 Joden

Hoe is het Jodendom ontstaan

Het Jodendom heeft niet bepaalt één bepaald stichter. Het is gegroeid uit ideeën en gedachten van vele leiders en profeten. Één van de grootste leiders van de Joden is Mozes geweest. De profeten leefden duizenden jaren geleden. Abraham, Isaäk, Jakob worden de drie aartsvaders genoemd. Abraham was de eerste die leerde, dat er maar één God was.

Wanneer ben je een Jood

Als je in de God van de Joden gelooft en de Joodse gebruiken en wetten opvolgt, kan je Jood worden. Maar ook zonder geloof kun je Jood zijn. Als je namelijk een Joodse moeder hebt, dan behoor je zelf ook tot de Joden. Want Jezus is Heilig en hij is uit de vrouw, Maria geboren.

Vervolging op de Joden

2000 jaar geleden waren de Romeinen de baas in Israël. Eerst mochten de Joden in alle vrijheid hun Godsdienst uitoefenen. Maar later werd dit door de Romeinen verboden. De Joodse tempel in Jeruzalem werd verwoest. De Joden mochten ook niet in Jeruzalem komen. Het Joods onderwijs werd onmogelijk. Joden die met de lessen doorgingen werden vermoord. Na die eeuwen gingen de Joden in verschillende landen wonen. In1290 werden alle Joden uit Engeland verjaagd. In 1306 in Frankrijk gebeurde hetzelfde. In 1492 moesten de Joden kiezen: of Christen worden of Spanje verlaten. In onze eeuw werden de Europese Joden het slachtoffer van nieuwe vervolgingen. In slechts een paar jaar van 1937 tot 1945, vermoorden de nazi’s zes miljoen Joden. Er werden concentratiekampen gebouwd. Waar Joden op een afschuwelijke wijze werden verbrand of gedood. Ook duizenden niet-joden kwamen in de concentratiekampen om het leven. Onder de slachtoffers waren 1miljoen kinderen. Dit noemen we de 2e wereldoorlog.

Hier hebben wij wat steden met veel Joodse inwoners.

New York 1.998000 Joodse inwoners
Los Angeles 455.000 Joodse inwoners
Parijs 380.000 Joodse inwoners
Tel Aviv 335.000 Joodse inwoners
Jeruzalem 298.000 Joodse inwoners
Moskou 285.000 Joodse inwoners
Buenos Aires 250.000 Joodse inwoners

De Heilige boeken

Het heilige boek van de Joden is de bijbel. Wat Christenen het oude testament noemen, is voor de Joden de Tenach. De eerste vijf bijbelboeken vinden de Joden het belangrijkst. In het Hebreeuws heten die de Thora. De sabbat is bij de Joden de Heilige dag. Bij de Christenen is dat de zondag. Maar dat is bij de Joden de zaterdag. Ander Heilige boeken zijn geschreven door rabbijnen. Soms wel 2000 jaar geleden. Één van de belangrijkste is de talmoed. Dat is een soort enorme encyclopedie. Er staan gesprekken en discussies in van rabbijnen. Deze zijn gedurende honderden jaren geschreven. Het is een wetboek, maar ook een boek waarin Godsdienstige gewoonten staan. Een ander bekend boek is de midrash. Daar staan verhalen in over Bijbelse helden.

De davidster

In het Hebreeuws noemt men dat ‘magen David’. Hoe de ster is ontstaan is onbekend. Maar de ster is niet afkomstig van de beroemde koning David uit de bijbel. In de 17e eeuw werd de ster voor het eerst gebruikt. Tijdens een vergadering van belangrijke Joden in 1897, koos men deze ster als embleem. In 1948 werd dit embleem op de nieuwe vlag van Israël gezet.

Feesten

Het joodse nieuwjaar valt in september of oktober.
Het joodse nieuwjaar heet: Rosj Hasjana. De joden geloven dat god op
deze dag zijn boek opent. In dit boek staan niet alleen de namen van
alle mensen maar ook hun daden. Tien dagen gaat god kijken of de mensen om hun slechte daden gestraft moet worden.
De Grote Verzoendag: In het hebreeuws heet de Grote Verzoendag Jim Kippoer. Het is de heiligste dag van de joodse kalender. Jom Kipoer is de 10e dag van het nieuwe jaar. Op deze dag beslist god over het lot van ieder mens van het komende jaar. De joden vasten 25 uren en brengen bijna de hele dag door in de synagoge waar ze bidden om vergeving. Op deze manier hopen ze dat er verzoening komt tussen God en de mens. Loofhutten feest, vier dagen na de grote verzoendag begint het loofhuttenfeest . de meeste gezinnen bouwen een hut van takken, stro en riet. Er wordt alleen materiaal van planten gebruikt. Vandaar het woord loofhut. Dit feest is een herinnering aan het Joodse volk, dat vroeger 40 jaar door de woestijn zwierf op weg naar het beloofde land.de mensen danken God voor de bescherming die hij toen heeft gegeven.op de laatste dag van het loofhuttenfeest, lezen de mensen uit het laatste gedeelte van de Thora. Dan hebben ze precies de hele thora uitgelezen. Pascha: op Pascha herdenken de joden de uittocht van Egypte. Zij moeten 1 lam slachten en het bloed op de deurposten strijken. Chanoeka dit feest heet ook wel ”het feest van licht”.het feest word in december gevierd. Het Chanoeka feest duurt 8 dagen. Ze herdenken dat de joden meer dan 2000 jaar geleden de tempel weer in gebruik konden nemen. Op dit feest wordt de zeven armige kandelaar aangestoken. De bedevaart van de joden: de joden moeten één keer in hun leven naar de klaagmuur. Daar mogen ze briefjes in de muur stoppen. Voor de klaagmuur bestond moesten ze 1 keer per jaar naar Jeruzalem om het Pascha te vieren.

Wat mogen ze wel en niet eten

Ze mogen alleen dieren eten die eten herkauwen en vissen met vinnen en schubben.

De bedevaart van de Joden

De Joden moeten 1 keer in hun leven naar de klaagmuur. Daar mogen ze briefjes in de muur stoppen. Voor de klaagmuur bestond moesten ze 1 keer per jaar naar Jeruzalem om het Pascha te vieren.

Verschillende groepen Joden

Alle Joden kunnen verdeeld worden in 2 groepen. Orthodoxe Joden en Progressieve Joden. De Orthodoxe Joden houden zich strikt aan de wetten. De Progressieve Joden hebben veel modernere ideeën over het Jodendom.

Synagoge

Bij de joden is de synagoge de plek om voor god te bidden. Joden gaan hier dan heen en vooral op de sabbat. Synagoge betekent ontmoetingsplaats.

Conclusies

Wij hebben veel van dit werkstuk geleerd. We vonden het ook leuk om ons werkstuk over Godsdiensten te doen. Wij hebben bijvoorbeeld geleerd dat er veel verschillende dingen zijn per Godsdienst. Het is leuk om te lezen dat ieder weer een andere mening heeft over Godsdiensten.

Hoofdstuk 3 het Hindoeïsme

India en het Hindoeïsme

Het hindoeïsme heeft ongeveer 5 miljoen volgelingen.
Daarmee is het de op 2 na de grootste godsdienst ter wereld.
Het hindoeïsme komt in vele landen voor maar India heeft de meeste volgelingen. Hier begon het hindoeïsme eeuwen geleden.
Van alle aanhangers woont twee derde deel in India.
Hier staan ook de mooiste tempels.
De heilige rivier de Ganges stroomt dwars door India.
Veel pelgrims komen naar de oude stad Benares zij gaan dan in het water van de Ganges baden.

Waar komt het woord Hindoe vandaan?

Het woord hindoe komt uit India de rivier die nu de Indus word genoemd heette vroeger Shindoe.
de Perzen die India binnen waren gevallen konden de ’s niet goed uitspreken.
Zij noemde de rivier de hindoe later bedoelde ze met Hindoe niet alleen de rivier maar ook een godsdienst.

Heilige beelden

De goden en godinnen worden op veel verschillende manieren afgebeeld op schilderijen en op beelden, hun bijzondere eigenschappenworden door symbolen weergegeven Hindoe goden en godinnen hebben vaak veel armen ze zijn dan ook machtiger dan gewone mensen dikwijls rijden ze op een dier. De god Shiva rijdt bijvoorbeeld op een stier. Lakshmi is de vrouw van vishnoe. Zij is de godin van de rijkdom en geluk. Vaak is ze afgebeeld op een lotusbloem, terwijl olifanten water over haar sprenkelen.

Sterven en weer geboren worden

De belangrijkste leer van het hindoeïsme gaat over de ziel. De ziel wordt vele ,keren op aarde geboren. Het lichaam wordt oud en sterft.
De ziel leeft door, in een ander mens of een ander levend wezen. In welk lichaam de ziel verder leeft in een volgend leven hangt af van de daden in dit leven . Doet iemand goede dingen dan wordt hij of zij als een hoger wezen herboren. Als men meer kwaad dan hoed doet,komt men in een mindere vorm terug op aarde. Deze verbinding tussen oorzaak en gevolg heet de wet van karma (daden).

Het kastenstelsel

Iedere Hindoe wordt in een kaste geboren. De ene kaste staat boven de andere,of men in een hoge of lage wordt geboren hangt af van iemands vorige leven.

Grote of kleine familie

Voor veel Hindoes betekent familieleven: leven in een grote familie men leeft soms met grootouders, ouders, ooms, tantes, en kinderen onder één dak. Dit geldt niet voor alle Hindoes. In de steden bestaat een gezin meestal uit kinderen met hun ouders. Soms woont een grootouder of tante uit het dorp bij hen in huis.

Thuis bidden

In de meeste gezinnen bidt men elke dag. Vrijwel ieder huis heeft zijn eigen altaar. Er is een beeld van een god of godin of er hangen schilderijen van Krishna of Rama aan de muur.

Een hindoe tempel

De meeste tempels zijn omgeven door dikke muren die de heilige plaats afschermt van de gewone buitenwereld.

Literatuurlijst

Boeken
· Hindoeïsme
· Islam
· Jodendom
· Boeddhisme

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

J.

J.

wat praten julie over mij

3 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

K.

K.

Er zijn veel spelfouten....

4 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

P.

P.

dankje heb er veel aangehad van die informatie

5 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

M.

M.

Stukken die erbij horen zijn weg.

13 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast