Bovenbouwers gezocht!

Ben je bezig met je studiekeuze en doe je havo of vwo? Doe mee aan dit onderzoek over een Nederlandse universiteit. Vul de vragenlijst in en maak kans op één van de Bol.com bonnen!

Doe mee!

Christendom

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas havo | 1259 woorden
  • 22 juni 2005
  • 142 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
142 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Christendom

Inhoudsopgave

Inleiding Boodschap Ritueel Belangrijk persoon
Symbool Feestdagen Slot

Inleiding

Wij hebben voor het onderwerp “het christendom” gekozen, omdat sommige van onze ouders of andere familieleden christelijk zijn, en we over dit onderwerp dus meer wilden weten. We wilden ons ook verdiepen in dit onderwerp, omdat we wel wat van het christendom wisten, maar dat waren alleen de bekende dingentjes, en verder wisten we er niets. Van hieruit beredeneerd leek ons “het christendom” het beste onderwerp.

De boodschap

De boodschap van het christendom is: - respect - naastenliefde
Je moet dus respect hebben voor elk mens, ook al kun je die niet uitstaan. Je moet de naasten van je lief hebben.

Je moet volgens het christendom extra aandacht besteden aan: - weduwe, wees en tegenwoordig ook de weduwnaar - armen - vreemdelingen
De mensen die iemand hebben verloren, hebben extra steun nodig, omdat ze om hun naaste rouwen, en misschien omdat een werkend persoon gemist wordt en daarom in financiële problemen kunt komen.

Ritueel

Dopen De eerste christenen doopten nog geen kinderen, maar enkel volwassenen. Pas nadat het Christendom in het Romeinse Rijk de officiële godsdienst van de staat was geworden, gaat de volwassenendoop langzamerhand plaats maken voor de kinderdoop. In onze tijd vindt een doopplechtigheid meestal plaats op een zondag, vaak in een speciale viering en soms met meerdere dopelingen tegelijk. Naast de dopeling en de doopouders zijn een peter en meter aanwezig. Zij zijn de officiële getuigen van de doop. De kleine dopeling draagt een doopkleed. Dit is vaak al door diverse generaties gebruikt. In de meeste kerkgenootschappen worden bij de doop enige druppels water over het hoofd of gezicht gesprenkeld. Er zijn ook kerkgenootschappen waar degene die gedoopt wordt, volledig onder water wordt gedompeld. Redenen om een kind te dopen zijn: - de opname van het kind in de gelovige gemeenschap. - het kwade afzweren. - opdragen aan ouders om hun kind gelovig op te voeden. Soms krijgt het gedoopte kind een doopkaars. Deze kaars wordt dan ook bij andere gelegenheden, zoals het huwelijk en de vormsel ook gebruikt.

Maaltijd De laatste gezamenlijke maaltijd die Jezus had met zijn leerlingen voordat hij gearresteerd werd, wordt het laatste avondmaal genoemd. In de meeste kerkgenootschappen wordt deze maaltijd herdacht door middel van een korte rituele plechtigheid waarbij een klein brood en wijn genuttigd wordt. In de katholieke kerk spreekt men van eucharistie, in protestantse kerken wordt dit ritueel 'het avondmaal' genoemd.

Belangrijke persoon

De belangrijkste persoon van het christendom is Jezus. Jezus heeft ervoor gezorgd dat er een hele boel dingen gingen veranderen. Hij liet mensen anders over het leven denken, ook liet hij mensen van elkaar houden. Jezus hielp mensen die vragen hadden, door de vragen te beantwoorden. De mensen die in die tijd leefden dachten dat god hem had gestuurd om de mensheid te redden. Na de dood van Jezus op vrijdag (goede vrijdag) werd hij in een rotsgraf begraven. Op zondag (Pasen) gingen vriendinnen van Jezus naar zijn graf toe, het graf bleek leeg te zijn. Er waren mensen die zeiden dat ze Jezus na zijn dood hebben gezien. Veel christenen denken dat hij daardoor ook is opgestaan uit de dood. Veel christenen denken daardoor dat er leven is na de dood.

Symbool

Het belangrijkste symbool van het christendom is het kruis. Het kruis wijst naar de dood van Jezus (de belangrijkste persoon van het christendom). Dat komt omdat Jezus aan een kruis is gehangen, daardoor is Jezus overleden. Jezus was voor de christenen een hele belangrijke man, hij leerde de mensen van elkaar te houden. Hij heeft voor heel veel veranderingen gezorgd. Zo leerde hij dat iedereen gelijk was en dat ze de dingen die ze hadden moesten delen. Deze dingen leerde hij de mensen voordat hij werd gekruisigd. Jezus werd gekruisigd omdat hij de mensen leerde opkomen tegen de Apostelen, waardoor de Apostelen Jezus kruisigde omdat hij dat deed.

De feestdagen van het Christendom

De datums van de belangrijkste feestdagen van het Christendom van 2004-2005. - Advent begint: 28 november tot de kerst - Kerst: 25 en 26 december - Veertigdagentijd: begint 13 maart - 1ste paasdag: 27 maart - 2de paasdag: 28 maart - Palmpasen: 20 maart - Hemelvaart: 5 mei - 1ste pinksterdag: 15 mei - 2de pinksterdag: 16 mei - Allerheiligen: 1 november - Allerzielen: 2 november

De christelijke kalender

Vasten: Aswoensdag is een verplichte vastendom. De vastentijd duurt 40 dagen. In deze periode gaan de christenen zich voorbereiden op het paasfeest. De eerste dag van de vastentijd noemt men Aswoensdag. Als je op die woensdag naar de Kerk gaat, krijg je een beetje as op het voorhoofd. Waarom doen ze dat? Zo laten de Christenen zien dat ze spijt hebben van hun zonden en het herinnert hen aan de dood. Sommige christenen eten geen vlees of vet tijdens deze periode. Andere drinken geen wijn en eten geen zoetigheid (dus geen snoepjes, chips, wafels,...). Waarom doen sommige mensen dit? Zo kunnen ze beter begrijpen hoe Jezus geleden heeft.

Witte donderdag: Dit is de donderdag voor Pasen. Dan wordt Het Laatste Avondmaal herdacht. Die avond zat Jezus met zijn 12 apostelen rond de tafel. Die nacht werd Jezus verraden door Judas, een van zijn leerlingen. De naam Witte Donderdag komt van het witte kleed dat de priester tijdens de eucharistieviering draagt.

Goede vrijdag: De dag na Witte Donderdag is Goede Vrijdag. Dus dit is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenkt men de kruisiging van Jezus.

Stille zaterdag: Stille zaterdag is de zaterdag voor Pasen. Dan denkt men aan de tijd dat Christus dood lag in zijn graf.

Pasen: Pasen is het belangrijkste feestdag van het christendom. Bij Pasen herdenken de christenen de herrijzenis van Jezus uit het graf, dit gebeurd op de derde dag na zijn kruisiging. Veel mensen gaan dan naar de Kerk en geven mensen elkaar narcissen, dit zijn echte paasbloemen. Deze paasbloemen kunnen een witte kleur hebben. Deze witte kleur staat voor onschuld, omdat Jezus ook onschuldig aan het kruis gestorven is.

Palmzondag: Op Palmzondag herdenkt men de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen heetten Jezus welkom door palmtakken voor hem neer te leggen.

Hemelvaart: Men viert Hemelvaart 40 dagen na het opstaan uit Jezus graf. Op Hemelvaart gaan nog steeds veel mensen fietsen of een wandeling maken. Dit komt van een oud gebruik van vroeger;ze stonden toen op Hemelvaartsdag om drie uur s`nachts op, wandelden met hun blote voeten door het gras, dansten en zongen. Hierdoor is het dauwtrappen ontstaan.

Pinksteren: De naam Pinksteren komt van het Oudgriekse woord pentakosta, dat 50e betekent. Pinksteren wordt dus 50 dagen na Pasen gevierd. Christenen herdenken dan hoe de apostelen van Jezus Gods heilige geest ontvingen.

Allerheiligen: de naam Allerheiligen betekent; gedenkt alle heiligen. De meeste mensen bezoeken de graven en denken zo aan diegene die gestorven zijn.

Kerstmis: Kerstmis is het tweede grote feest van de christenen. Men viert dan de geboorte van Jezus. Het begint 4 zondagen voor eerste kerstdag met advent. Alle kerken , behalve orthodoxe vieren kerstmis op 25 december. De meeste orthodoxen vieren het op 7 Januari. Kerstmis wordt gezien als belofte van het nieuwe leven dat Jezus brengt. Christenen in de hele wereld gaan laat op kerstavond, de dag voor kerstmis, naar de kerk. Ze houden een nachtdienst, zingen liederen en zijn dankbaar voor de geboorte van Jezus. In de kerk is vaak een kerststal te zien.

Slot

We hebben veel van dit onderwerp geleerd. We weten nu veel meer over rituelen en andere dingen rond het christendom. Iedereen weet wel dat Jezus gekruisigd is, maar als je je in het christendom hebt verdiept, weet je veel meer dingen dan dat we al wisten.

REACTIES

B.

B.

het is opich wel goed. maar een klein beejt nep. je ziet dat het genknipt en geplakt is.

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.