Redevoering Lenin

Beoordeling 5.2
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 956 woorden
  • 8 maart 2002
  • 26 keer beoordeeld
Cijfer 5.2
26 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Vladimir Iljitsj Lenin (1870-1924)

‘De mensen hebben brood en land nodig’ Petrograd, 15 april 1917
en ‘Nu begint een nieuwe fase in de geschiedenis van Rusland’ Petrograd, 25 oktober 1917 ---------------------------------------------------------

Als je de achtergrondinformatie van de tekst leest, kan je begrijpen in welke tijd en in welke sfeer Lenin deze redevoeringen gehouden heeft. Het waren woelige en spannende tijden, ook voor het gewone volk. Tijdens een oorlog zijn mensen makkelijk beïnvloedbaar, als je maar voor vrede en rust pleit. Daarvan heeft Lenin dan ook gebruik gemaakt. Hij wilde een opstand en onrust onder de bevolking creëren. In de eerste redevoering slaagt Lenin er niet in de bevolking aan zijn kant te krijgen, maar enkele maanden later lukt het hem toch om een heuse revolutie te ontketenen.

Eerste redevoering: ‘De mensen hebben brood en land nodig’

Achtergrond
Deze redevoering werd gehouden toen Lenin juist terugkwam in Rusland, nadat hij gevlucht was naar Zwitserland tijdens WO1. Hij riep een menigte bijeen, en probeerde hen te overtuigen van zijn standpunt. Daar slaagde hij bij deze redevoering niet in, omdat de meeste mensen van zijn aanhang, dit standpunt te radicaal vonden.

Bespreking -Lenin begint de redevoering met een exclamatio , waar hij in zijn redevoering nogal veel gebruik van maakt.Dat is eigenlijk niet zo vreemd wanneer men voor een grote massa moet spreken, men moet dan proberen de mensen te overtuigen. Lenin doet dit al in het begin, hij spreekt het volk persoonlijk aan, waardoor ze zich meer betrokken gaan voelen bij de rede. - In de volgende 2 regels gaat Lenin het volk aanspreken alsof ze al akkoord zijn met hetgeen hij gaat zeggen. Hij groet hen als zijnde de zegevierende russische revolutie en de voorhoede van het wereldwijde proletarische leger, maar dat zijn ze nog niet. De mensen gaan deze namen voor de eerste keren horen, en een beetje gevleid zijn (omdat deze woorden zeker niet negatief in de oren klinken) , en ze gaan zichzelf dan ook echt zien als de voorhoede van het wereldwijde proletarische leger. Dat is een trucje van Lenin om van het volk gedaan te krijgen wat hij wil, maar hier gaat hij in deze rede nog niet in slagen. - In regel 3 en 4 roept Lenin het volk op om met de revolutie te beginnen, door te zeggen dat het niet lang meer zal duren voor de volkeren hun wapens zullen opnemen tegen de kapitalistische uitbuiters. Hij noemt de kapitalisten uitbuiters, misschien hebben de mensen nooit zo over de kapitalisten gedacht en gaan ze zich daar nu door aangesproken voelen om ook zo over hen te denken. - In regel 7 en 8 geeft Lenin de redenen waarom er een nieuw proletaristisch systeem zou moeten komen. Hij laat zien dat daar waar het kapitalistisch heerst, het allemaal fout loopt, en dat de mensen moeten geloven in het proletariaat, het communisme waar hij in gelooft. - Regel 10 en 11, laat hij het volk zien hoe slecht de huidige regering is, hoe de regering hen misleidt . - De mensen hebben vrede nodig, en dat is nu net hetgeen dat Lenin hen wil bieden, vrede , brood en land voor de mensen, dat laat hij zien door een herhaling te gebruiken (tweeledigheid). En dat is ook juist dat wat de mensen willen, zo probeert Lenin de mensen te manipuleren om naar hem te luisteren, hij is degene die de mensen gelukkig kan maken. - Uiteindelijk somt Lenin nog maar eens de dingen op die de regering de mensen nu biedt: honger, geen voedsel (pleonasme om te versterken hoe slecht de huidige toestand is), oorlog en het land blijft in het bezit van de landeigenaren.

Tweede redevoering: ‘Nu begint een nieuwe fase in de geschiedenis van Rusland’

Achtergrond
Ook hier is Lenin pas terug in Rusland, nadat hij gevlucht was naar Finland. Ook hier roept hij de mensen op tot revolutie, en deze keer slaagt hij er ook in een revolutie te ontketenen. Een revolutie die later de geschiedenis in zou gaan als de Oktoberrevolutie… een begin van het communisme in Rusland.

Bespreking - Ook hier begint Lenin de rede met een aanspreking gericht tot het volk die hem mee moet helpen zijn plannen met het land uit te voeren. - In regel 3 stelt Lenin een vraag aan het volk die hij zelf beantwoord, dit noemt men ook wel een percontantio. De redenaar voert een soort van dialoog op om de levendigheid te verhogenen de redenaar kan het antwoord geven dat hem goed past. - Regel 4tot 8 is het antwoord op de vraag die hij stelde in regel 3. Hij laat het volk zien wat het belang is van een revolutie. Hij moedigt de mensen aan tot een revolutie, zij zijn de onderdrukte massa en ze moeten opkomen om de mensen die nu aan de macht zijn op hun plaats te zetten. Eindelijk zal het volk zelf aan de macht komen en zal er vrede en rust in het hele land zijn. - In het vervolg van de rede somt Lenin de taken op die volgens hem nog allemaal uitgevoerd moeten worden om tot een communistische staat te komen. Ze zullen daarbij geholpen worden door Engeland, Duitsland en Italië, waar volgens hem zich ook al arbeiderspartijen beginnen te ontwikkelen. Hij laat hier ook duidelijk blijken aan de mensen dat hij voor vrede en welvaart wil op komen, en daardoor kent hij natuurlijk een groot succes bij het volk, die al lang gekweld werden door oorlog en honger. Er ontstaat ook een eenheid tussen boeren en arbeiders die samen gaan opkomen voor een proletarische staat. - Hij eindigt nog eens met een exclamatio waardoor hij de mensen nog maar eens aanmoedigt zich in te zetten voor de revolutie, voor de communistische staat, die uiteindelijk toch niet zo waterdicht bleek als Lenin in zijn beide redevoeringen beweerde.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.