Havisten uit de bovenbouw gezocht! Vul deze korte vragenlijst over jouw studiekeuze in en maak kans op een Bol.com bon t.w.v. 15 euro.

Doe mee


De trojaanse oorlog, fictie of werkelijkheid?InhoudsopgaveInleiding

Hoofdstuk 1 Heeft de stad troje echt bestaan?

Hoofdstuk 2 Heeft de oorlog om troje echt plaatsgevonden?

Hoofdstuk 3 Hebben de homerische helden echt bestaan?

Conclusie

BronvermeldingInleidingIn dit werkstuk ga ik onderzoek doen naar de werkelijkheid van de Trojaanse oorlog, de stad Troje en de homerische helden. Daarbij ga ik de volgende dingen uitzoeken:• Heeft de stad Troje echt bestaan?

Hierin ga ik onderzoeken welke bewijzen er zijn gevonden op de plek waar Troje geweest zou moeten zijn. Hierin komen ook de vondsten van verschillende archeologen aan bod.• Heeft de oorlog om Troje echt plaatsgevonden?Dit ga ik uitzoeken door te kijken wat de aanleiding van de oorlog was en of er bewijzen van de oorlog zijn gevonden.• Hebben de homerische helden echt bestaan?Dit ga ik uitzoeken door te kijken of er lichaamsresten zijn gevonden of dat er andere bewijzen zijn van dat deze personen echt hebben geleefd.Om deze vragen te beantwoorden hebben we in de klas de film ‘National Geografic Troje’ gekeken. Hierin is een heleboel informatie gegeven over de werkelijkheid van Troje, en wat de archeologen allemaal hebben gevonden. Dat is dus mijn grootste bron. Ook heb ik andere bronnen gebruikt, vooral het internet en het boek Pallas 1.Dit werkstuk over Troje, in opdracht van mijn leraar Grieks, ga ik maken omdat wij het verhaal over de oorlog in Troje alleen mythologisch hebben behandeld. Ik ga nu uitzoeken of alle verhalen die er zijn ook echt zo zijn of dat het alleen maar sprookjes waren.

Hoofdstuk 1

Heeft de stad Troje echt bestaan?Vroeger (1200 v Chr. )geloofde de Grieken dat Troje en alle verhalen van Homerus echt hadden bestaan. De wetenschappers dachten daar anders over. Ze vonden de gedichten in de Ilias en Odyssee een kunstwerk, maar daar moesten de mensen niets achter zoeken vonden ze.De zoektocht van Heinrich Schliemann

Heinrich Schliemann werd geboren in 1822. Zijn vader was een arme Duitse geestelijke. Op zijn 7e verjaardag kreeg hij een boek over de wereldgeschiedenis. Hierin kwam hij een plaatje tegen van Troje dat verwoest werd door vlammen en hij besloot om naar de resten van dit stadje opzoek te gaan.Heinrich Schliemann was een Duitse zakenman die van kleins af aan geloofde in de verhalen van Homerus. Zijn droom was bewijzen dat de verhalen van Homerus wel degelijk waar waren. Toch bleek later dat Heinrich Schliemann niet echt op zoek was naar Troje om te bewijzen dat de verhalen waar waren. Hij het liefst vond hij veel goud, daarna vond hij het bestaan van Troje opeens niet erg belangrijk meer.

In 1863 (toen was hij 41) ging hij op zoek naar Troje. Omdat hij geen geld had ging hij eerst goud graven in Californië. Hierna ging hij pas graven op het eiland Itaka waar Odysseus woonde, maar daar vond hij behalve een paar urnen niets.

Hierna wou Schliemann eerst een ‘Helena’ vinden, hij wilde dus trouwen. Hij trouwde in Athene met een 17-jarig meisje, Sofia.

3 jaar later ging samen met Sofia weer op zoek naar Troje. Troje lag volgens de wetenschappers en hem op Pinarbasi, in het midden van Turkije. Omdat een andere archeoloog Frank Calvert dacht dat Troje op de heuvel Hissarlik (Hissarlik betekend paleis) lag, een Turks plaatsje aan de noordwest kust, ging Heinrich Schliemann samen werkend met Frank Calvert daar zoeken. Hij begon in 1868 met graven en kwam erachter dat daar inderdaad Troje lag. Op de berg lag een laag van 19 boven elkaar gelegen steden, Heinrich dacht dat Troje helemaal onderaan lag en groef door alles heen. Helaas was Troje veel kleiner dan dat Schliemann had gedacht, een groot stuk was verbrand, daarom verzon hij er een deel bij en liet dat iedereen geloven. Omdat Schliemann niet wist wat hij deed heeft hij veel dingen stukgemaakt. Dat is erg jammer want anders waren we waarschijnlijk nog veel meer over Troje en de andere steden te weten gekomen.

In 1873 groef hij de beroemde ‘schat van Priamos’ op. Die eigenlijk niet zoveel voorstelde als de naam zegt. Toen hij de schat vond smokkelde hij zijn arbeidskrachten weg met een smoes en groef samen met Sofia deze schat op. Hij liet Sofia met de sieraden poseren en smokkelde de schat naar Athene. Heinrich dacht namelijk dat dit vondsten waren van het oude Troje, hij dacht dat de diadeem die zijn vrouw Sofia ophad van Helena was geweest. Maar helaas voor hem, de schat was ruim 1000 jaar ouder.Heinrich Schliemann wou ook graag het graf van Agamemnon vinden. Daarvoor ging hij in 1876 naar Mycene. Daar vond hij kleitabletten waarop in het oudste Grieks de administratie van de paleizen stond. Helaas was dit niet waar Schliemann naar op zoek was.

Ook vond hij een grote muur met 2 leeuwen erboven, de bekende leeuwen poort. De leeuwen waren een teken van koningsschap. Hij vond daar ook grote schatten; ‘het lichaam van Agamemnon en ‘het 'dodenmasker van Agamemnon'. Bij het lijk vond hij veel goud. Hij liet echter een masker aan de pers zien dat ruim 300 jaar ouder was. Helaas voor hem niet waren het masker en lichaam niet van de echte Agamemnon geweest maar van een ander. Van wie dat was is nooit bekend geworden. Archeologen denken dat het van een onbekende Myceense koning was.Aan veel dingen kun je zien dat Schliemann geen betrouwbaar persoon was. Hij maakte mensen dingen wijs zodat hij een geweldige archeoloog leek, in werkelijkheid vond hij geen dingen waar hij naar op zoek was. Hij vertelde graag sprookjes, hij stuurde zelfs zijn arbeiders weg als hij iets gevonden had zodat hij de schat zelf zou kunnen houden.In 1890 woont Schliemann in Engeland en wordt ziek. Hij moet geopereerd worden. Het wordt afgeraden door de dokters maar toch wil hij met kerst in Napels zijn en gaat op reis. Helaas loopt deze reis slecht af voor hem. In Napels was het koud, hierdoor valt Schliemann bewusteloos op straat neer. Hij wordt in het ziekenhuis opgenomen maar helaas is het te laat, op tweede kerstdag 1890 overlijd Heinrich Schliemann zonder de raadsels van Troje te hebben opgelost.Carl Blegen

Na Heinrich Schliemann ging Carl Blegen op zoek naar Troje. Hij was echter veel preciezer dan Schliemann en deed erg zij best. Hij groef in Troje van 1932 tot 1938. Hij verdeelde de 9 lagen van Troje die Wilhelm Dörpfeld had gevonden in 34 periodes. Carl vond het helaas geen schatten.Troje vroeger

Troje was een rijke en grote stad. Dit kwam omdat Troje als enige handelstad bij de ingang van de zwarte zee lag. Hierdoor konden ze belasting laten betalen voor de import en export. Daar werd behoorlijk winst op gemaakt want de Zwarte zee was erg rijk. Het huidige Georgië stond bekend om het goud. Door deze handelsbelasting, ook wel tol, werd Troje ‘slapend rijk.’In Troje zijn niet veel metalen voorwerpen gevonden. Dat komt waarschijnlijk omdat metaal zo kostbaar was dat metalen voorwerpen als ze niet meer bruikbaar waren werden omgesmolten.Hoofdstuk 2

Heeft de oorlog om Troje echt plaatsgevonden?De Griekse verhalen over de Trojaanse oorlog

De Ilias en Odyssee zijn verhalen van de Griekse dichter en zanger Homerus die leefde van 800 tot 750 v. Chr. Hij vertelde in dichterlijke vorm wat zich allemaal afspeelde tussen de Grieken en de Trojanen rond 1200 voor Christus. Over de geboorteplaats van Homerus zijn geleerde het niet eens. De meeste denken dat het Smyrna (westen van Turkije) is en andere denken dat het eiland Chios het is. Volgens sommige was Homerus blind, een rede hiervoor kan zijn naam zijn, wat je kunt vertalen als ‘de niet-ziende.’ Ook denken ze dat hij blind was omdat hij zichzelf beschrijft als een Demodocus. Demodocus was een blinde verhalenverteller.

Of Homerus echt bestaan heeft weet niemand. Sommige denken dat Homerus een verzamelnaam is voor alle auteurs van de Ilias en Odyssee. Niemand weet dus wie de Ilias en Odyssee hebben geschreven, dat noemen ze de ‘Homerische kwestie.’Homerus schreef de Ilias en de Odyssee, allebei epische vertellingen in dichtvorm. De Ilias gaat vooral over Helena, de oorlog om Helena. IN de Ilias beschrijft Homerus maar een deel van de oorlog, 51 dagen van de totale 10 jaar. De Ilias bestaat uit 24 boeken met gemiddeld 800 verzen per boek. Het is een misverstand dat in de Ilias het verhaal van de oorlog met het paard staat. Dit wordt echter door Vergilius geschreven.

De Odyssee is het tweede werk van Homerus. In dit boek wordt op een speciale manier verteld hoe Odysseus zijn reis met veel spannende avonturen beleefd. Het beschrijft de laatste 41 dagen van Odysseus zijn reis. De dingen die ervoor gebeurt zijn worden in flashbacks verteld door Odysseus.De Grieken zagen de verhalen van Homerus als heldenverhalen en niet als geschiedenis. Voor hen was het een geloof, ze geloofde alles wat erin vermeld stond en deden precies wat volgens de boeken goed waren.De oorlog

De oorlog vond waarschijnlijk plaats rond 1200 V. Chr. Homerus leefde van 800 tot 750 V. Chr. Dat is dus 400 jaar later. De vraag is, hoe kan Homerus geschreven hebben wat er gebeurt is in de oorlog als hij er niet bij is geweest? Dat antwoord weet niemand, wel zijn er wel veel bewijzen voor de oorlog.

Er is bewijs gevonden van een vuurzee, wapenuitrustingen, kogels en veel skeletten. De stad is gevonden als een grote ruïne. Ook is de stadspoort als enige deel van de grote stadsmuur afgebroken. Veel mensen denken dat dit komt door het paard, het paard zou te groot zijn geweest om door de muur te passen. Hiervoor hebben de Trojanen de muur groter gemaakt door hem kapot te maken.Vroeger was er vaak oorlog, maar wat waren de aanleidingen? Vroeger hoefde er geen grote ruzie te zijn voor een oorlog, iedereen viel iedereen aan. Daarom is het ook zeker niet ondenkbaar dat er een Trojaanse oorlog is geweest.

De aanleiding voor de oorlog is volgens de schriften het ‘Paris oordeel.’

Het ‘Paris oordeel’ is dit verhaal:

Peleus en Thetis gaan trouwen. Helaas is de godin van de Twist: Eris niet uitgenodigd. Uit wraak bedenkt ze een plan. Ze gooit een gouden appel in het gezelschap waarop stond, ‘voor de mooiste.’ Er kwam ruzie, iedereen wou de appel hebben. Degene die in aanmerking kwamen waren Athena, Afrodite en Hera. Ze gingen naar Zeus toe, hij moest zeggen wie de mooiste was. Maar Zeus wou geen oordeel vellen, hij zei: ‘laat een sterveling maar bepalen wie de mooiste is.’ Hij vond prins Paris wel geschikt om te oordelen. Alle drie de godinnen beloofde Paris mooie dingen, van 1 kreeg hij echter het mooiste aanbod: ‘de mooiste vrouw die op aarde leeft’! Hiervoor deed Paris het en Afrodite won.

Jaren later werd hij beloond, hij vond Helena. Ze werden verliefd. Helena echter was al getrouwd maar Paris nam haar toch mee naar Troje. Menelaos, Helena haar man, was woedend. Hij beval Paris zijn vrouw terug te geven anders zou hij is oorlog gaan. Paris deed dit niet. En Menelaos ontvoerde Helena samen met zijn broer Agamemnon.

Of dit de echte aanleiding was weet niemand, het verhaal komt uit de boeken van Homerus en het is niet zeker dat die verhalen echt gebeurt zijn.

Daarom is er nog een andere theorie bedacht. Troje was een rijk en welvarende stad, het was een grote concurrent in het handelsvak. Waarschijnlijk wilde de Grieken macht hebben over Troje want Troje was erg rijk.

Ook had Troje aan alle kanten vijanden om zich heen liggen. Zo raar is het dus niet dat er vaak oorlog was.Hoofdstuk 3

Hebben de homerische helden echt bestaan?De homerische helden waren mensen uit de Ilias die dappere dingen deden. De belangrijkste homerische held van de Grieken was Achilles en van de Trojanen was het Hektor.Voorbeelden van homerische helden zijn:

Van de Grieken:

- Ajax, een Griekse koning. Hij was zeer heldhaftig en was de neef van Achilles.

- Achilles, hij was de zoon van zeegodin Thetis en koning Peleus

- Patroklos, dat was de vriend van Achilles

- Menelaos, hij was de Griekse koning van Sparta, Helena was zijn vrouw.

- Agamemnon, hij was een Griekse koning van Mycene en opperbevelhebber van de GriekenAgamemnon heeft waarschijnlijk bestaan. Schliemann heeft gedacht dat hij hem heeft gevonden maar dit bleek niet waar te zijn.- Odysseus, Griekse koning van Itaka, bedenker van de list met het paardDe belangrijke goden die aan hun kant stonden waren: Pallas, Hera, Thetis en Hephaestus.Van de Trojanen:- Aeneas, strijder voor Troje, zijn nageslacht zou Rome stichten

- Paris, zoon van Priamos, geliefde van HelenaVan Paris is niet veel bewijs gevonden. Wel hebben ze bewijs gevonden van een man die Alexander heette. Er waren zoveel overeenkomsten dat dit waarschijnlijk paris is geweest.

- Helena, vrouw van Menelaos en geliefde van ParisHelena is de belangrijkste vrouw van Troje, om haar is immers de hele oorlog begonnen. Bewijs van haar bestaan is er gevonden. In 1952 vonden ze een kleitablet met de tekst: ‘Toroja.’ Dit betekent vrouw van Troje. Waarschijnlijk heeft Helena wel bestaan maar haar naam hoeft geen Helena geweest te zijn. Helena is waarschijnlijk een verzonnen naam.- Andromache, de vrouw van Hektor

- Hektor, grootste held van de Trojanen

- Priamos, heerser van Troje en vader van HektorDe belangrijke goden die aan hun kant stonden waren: Ares en AfroditeDe homerische helden hebben veel indruk gemaakt op de Grieken. Waarschijnlijk zijn ze in de verhalen behoorlijk overdreven omdat ze toch als god moesten overkomen. De helden waren voor de Grieken een soort voorbeeld. In de Ilias staat het advies altijd de beste te zijn en andere te overtreffen. Dit was een grote leefrichting voor de Grieken, hun doel in hun leven was de beste zijn, dan het liefst nog in de oorlog of een ander gevecht.Voor de rest is er niet veel informatie over de andere homerische helden, dat komt denk ik omdat het van zo lang geleden is dat er geen lichamen meer kunnen worden herkend. Daar weten we dus erg weinig van.ConclusieDe conclusie op basis van de gegevens van de bronnenH1 Heeft de stad Troje echt bestaan?Het is op wel zeker dat Troje heeft bestaan. Veel archeologen zijn en zijn op zoekt geweest naar Troje. Er zijn zoveel bewijzen gevonden, het blijkt dat er wel 10 Trojes zijn gevonden dus dat is zeker. Helaas is er door Schliemann een heleboel bewijs verloren gegaan maar toch is het duidelijk dat Troje echt heeft bestaan.H2 Heeft de oorlog om Troje echt plaatsgevonden?Als de verhalen van Homerus en Vergilius waar zijn is er een oorlog geweest. Helaas is niet duidelijk of deze verhalen echt gebeurt zijn. Of er een oorlog is geweest is dus niet helemaal zeker. Maar de archeologen vermoeden dat deze er zeker is geweest. Troje is helemaal verwoest gevonden dus wat zou anders de reden moeten geweest zijn? Archeologen hebben bij het uitgraven van Troje veel lichamen, wapenuitrustingen en kogels gevonden.

De aanleiding voor de oorlog is ook helemaal niet gek. Ook tegenwoordig zie je dat vele oorlogen komen om conflicten tussen een aantal personen dat uit de hand loopt.

Het is dus zo goed als zeker dat er een oorlog heeft plaatsgevonden.H3 Hebben de homerische helden echt bestaan?Uit de bronnen is me niet echt duidelijk geworden of ze wel of niet bestaan hebben. Waarschijnlijk hebben ze wel bestaan maar niet precies zoals ze in de Ilias worden beschreven. Bij Paris is er bewijs gevonden van een man die Alexander heette. Waarschijnlijk zijn de meeste namen verzonnen en hebben de meeste helden wel bestaan. En hiervoor geld ook, als de verhalen van Vergilius en Homerus waar zijn hebben deze helden ook bestaan.Conclusie van eigen meningH1 Heeft de stad Troje echt bestaan?Ik denk dat Troje heeft bestaan, alle bewijzen die er zijn en alle verhalen die er zijn zeggen mij genoeg. Het lijkt me erg onlochies als Troje niet bestond want dan zou alles niet waar zijn. Heinrich Schliemann en de andere archeologen hebben veel resten gevonden van Troje en die zijn voor mij duidelijk genoeg om te geloven dat Troje heeft bestaan.H2 Heeft de oorlog om Troje echt plaatsgevonden?Ik denk dat de oorlog echt heeft plaatsgevonden. De list met het paard heb ik nooit heel erg geloofd, maar voor de rest kan het wel kloppen. De verhalen zijn voor mij een verklaring maar ik weet niet of dat de echte reden is geweest. Het is wel een heel erg ‘mooi’ verhaal om het waar te laten zijn.H3 Hebben de homerische helden echt bestaan?Ik geloof niet echt in goden en al die verzinsels. Ik denk dat deze mensen ‘opgeleukt’ zijn door de verhalenschrijvers. Goden bestaan in ieder geval niet dus ik geloof niet in het bestaan van de goden en halfgoden. De andere mensen zoals Paris, Menelaos en Helena zouden best bestaan kunnen hebben. Ik denk alleen dat de verhalen heel erg vervormd zijn omdat er toch zeker 400 jaar tussen heeft gezeten voordat het werkelijk werd opgeschreven.BronvermeldingBoeken

Pallas 1 (blz 102 t/m 105)Film

Documentaire van ‘National Geografic’ titel TrojeInternethttp://nl.wikipedia.orghttp://www.r-thelen.speedlinq.nlhttp://www.archaeology.orghttp://www.theosofie.net/http://www.systranbox.com/systran/boxhttp://www.klassiekevertalingen.nl/http://www.edu.amsterdam.nl/flevopark/GeschiedenisAls je mijn werkstuk hebt gebruikt zou ik het erg leuk vinden te horen wat je cijfer was!!!!!!!


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

N.

N.

heel goed onderzoek van je met veel bronnen ik ben het volledig met je eens over goden en nu kan ik dit gebruiken in mijn bronvermelding thnx

2 jaar geleden

O.

O.

Mooi en duidelijk werkstuk! Mijn complimenten.

2 jaar geleden