Werk

Beoordeling 3.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 730 woorden
  • 1 augustus 2001
  • 53 keer beoordeeld
Cijfer 3.3
53 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

BOUWWERK: Uit vele bouwwerken heb ik de abdij van Sank-Galen gekozen. 1. De Karolingische cultuur en deze abdij interesseren mij wel. 2. Het is niet zomaar een abdij. De voormalige Benedictijnen abdij situeert zich in de (8ste-9de)in Allemanië. Dit komt nu overeen met het huidige Zwitserland (aan het Boden meer). De abdij werd gebouwd in 820 na Chr. Ten tij de van de Karolingers in de typische Karolingische stijl. Het stond model voor de  Karolingers in deze toch wel verwarde en onrustige periode. Het was niet alleen een plaats om te bidden maar ook een plaats om handel te drijven en aan cultuur beschaving te doen vb: school(buiten school), wetenschap. Dat deze mogelijkheden er waren zie je bijvoorbeeld aan de vele mogelijkheden die het complex te bieden had (had: want nu bestaan er alleen nog maar grondplannen en maquettes de abdij is er nu niet meer). Volgens het idee van Benedictus werd de kerk in het midden gebouwd en daar rond: opslag plaatsen, klooster gebouwen, tuintjes, werkplaatsen, m.a.w. Alle dingen die nodig zijn om zelfstandig te bestaan (in dit geval alle dingen die nodig zijn om een klooster in zijn noodzakelijkheden te voorzien). Daar bij komt nog dat alles in een vierkant is gebouwd (zie ook foto's), ook de kerk op gebouwd uit recht hoekige vormen. CONCLUSIE: De abdij van Sankt-Gallen had een zeer belangrijke functie zowel op religieus, sociaal als economisch vlak. BRONNEN: Boek geschiedenis: p.79 + reconstructie + plattegrond Boek: p.17-34-35-42-118-400  /afb.34-118-420 Historische atlas: p.37 c2 Gewone atlas: Zwitserland BEELDHOUWWERK: Moissac, bij een abdij kerk van Saint-Pierre. Het is een timpaan, en het beeld het visioen uit van Johannes in de openbaring (= het laatste oordeel) Het is gebouwd in Romaanse bouwstijl (1120-1135). Ik heb dit timpaan gekozen omdat ik het indrukwekkend vond: vooral de vormen van belangrijkheid (in het midden de belangrijkste) en natuurlijk de grote geometrische figuren en vormen vb: de bogen. Ook de beelden zijn zeer mooi afgewerkt en je kan zien dat er een zekere symboliek achter zit. Kijk maar naar de leeuwen (in het midden), de draken koppen (aan de voet), Er zijn natuurlijk ook de versieringen rond Christus, de grote beeldhouwwerken. Ik vind het ook indrukwekkend omdat je je moet realiseren dat er zeer veel tijd is in gestoken, en het resultaat is natuurlijk een echt meesterwerkje. Het moet vooral indrukwekkend geweest zijn in die tijd want de gewone mensen waren het niet gewend om zulke kunst te zien. Ze leefden immers meestal in armoede, toch zullen ze het zeker niet slecht hebben gevonden, het waren immers ook gewone mensen. Elk detail heeft ook zijn eigen verhaal en voor liefhebbers is dit zeer interessant. Het timpaan situeert zich aan de Garonne. BRONNEN: Boek: p.261 SCHILDERIJ: Als schilderij of tekening heb ik gekozen voor een ietwat grappig en leuk schilderij uit het " Vogelboek" van Hugo Fouilloy. De werken dateren van rond 1280. Ik vind dat ze dingen en voorwerpen duidelijk weergeven, en waarvan je eigenlijk nooit veel ziet. Hier blijkt ook dat de middeleeuwers niet alleen zo'n saaie werkende mensen zijn, die alleen maar leven om te overleven (dit laatste is meestal wel waar, maar dit schilderij is wel een uitzondering op de regel) de schilder laat hier dus zien dat er ook leuke dingen zijn in het leven. Het zijn dus mensen met fantasie en verbeelding Ik heb het gekozen omdat ik dit zeker belangrijk vond, natuurlijk ook omdat ik het een mooi en grappig schilderij vind, de mannetjes zijn ook wel grappig getekend. Ook het gebruik van kleuren (in de middeleeuwen)wordt vaak vergeten vb: kijk maar naar de vele films over de middeleeuwen. BRONNEN: Boek: p.440 CONCLUSIE: »»Uit deze drie besprekingen blijkt dat er in de middeleeuwen ook spitsvondige types waren die belangrijk werk hebben verricht zowel op cultureel vlak als vele andere vlakken die er mee gepaard gaan vb: economisch. Het blijkt ook dat,  wanneer er plaats en tijd is om na te denken er ook resultaat komt vb: de abdij» grote culturele bloei ook omdat de mensen plaats hadden om samen te komen Als je naar het timpaan kijkt dan zie je dat het vlak aan de deuropening van de kerk hangt» alle mensen die voorbij de kerk lopen kunnen mee genieten van het kunstwerk»het heeft invloed op die mensen ze gaan er meer waardering voorop brengen, ze gaan de kunst begrijpen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.