Weggaan

Beoordeling 8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 505 woorden
  • 18 februari 2009
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 8
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

19e eeuw: economische stagnatie.
4 redenen:
1 handels concurrentie vanuit de v.S.
2 Nederlandse industrie bleef achter op de rest van west europa en vooral op Engeland.
3 hoge accijnsprijzen.
4 landbouw leed onder natuurrampen zoals overstromingen.

Door deze economische stagnatie vertrokken veel mensen naar Amerika maar er waren meerdere redenen(19e eeuw)
1 er werd dienst plicht ingevoerd, mensen wouden die ontlopen.
2 straf rechtbank ontlopen.
3 naar eerder vertrokken familie toe.
4 van familie af( familie vrienden ruzie)
5 teleurstelling over de mislukte revolutie
6 avontuur opzoeken.

Verwachte pull factoren:
1 geen adel
2 weinig onderscheidt tussen baas en werknemer, bv boer-knecht,, dienstmeid – mevrouw.
3 minder verschillen rijk en arm.

Pullfactoren om naar de V.S te gaan.
1 lage grondprijzen.
2 hoge lonen.
3 goedkope spullen
4 aanleg spoorwegen, kanalen, wegen.
5 veel bekend over Amerika, goede verbinding tussen Europa en V.S
6 weinig belasting weinig tol.
7 weinig regels en geen dienstplicht
8 vrijheid van godsdienst
9 voordeel voor boeren: goedkoop vee, goedkope vruchtbare grond.

Frontier: grens tussen kolonisten gebied en autochtonen gebied(indianen)

19e eeuw was de V.S een agrarische samenleving.


Voordeel V.S tegenover Nederlandse koloniën.
V.S: geen dienstplicht
Onafhankelijk.
Lage tol/belastingen
Weinig regels.
Betere economische mogelijkheden.
Geen adel in de V.S
Minder standen
Vrijheid van godsdienst.

Parragraaf2:

Amerikanen vonden dat de V.S te vol raakte in de 20e eeuw V.S had toen 100 miljoen inwoners.
Nieuwkomers moesten zich aanpassen en voldoen aan de W.A.S.P white anglo- Saxon protestant. Was je dit niet werd je gewantrouwd door de bevolking.

Emigranten uit Nederland misten de gezelligheid ui NL, zoals kranten lezen tabak roken.

Veel immigranten gingen naar de V.S in de 20e eeuw omdat ze in de American Dream geloofden. Ze wilden het vanaf onderaan de ladder gaan maken. Volgens deze gedachte had iedereen een eerlijke kans.

Pull factoor om naar Nederland te gaan:
Relatief tolerant, Rijkdom/welvarend land.
Relatief: ten opzichte van andere landen.
In de 17e eeuw kwamen veel immigranten naar Nederland vanwege de gouden eeuw.
Tijdens de gouden eeuw was er een tekort aan arbeiders in de landbouw, VOC en stapelhuizen van de VOC, en er was hier dus goed geld te verdienen.

Tolerantiemythe: tolerantie uit eigenbelang.

Hervormde kerk is de officiële godsdienst van Nederland in de 17e eeuw.
Dit komt de handel het beste uit want zo kiest men geen kant, dit had anders de handel/contacten geschaad. Alleen hervormde krijgen ambtenaren banen.

Franse revolutie: maakt hier een einde aan en alle geloven zijn gelijk aan elkaar met de zelfde politieke rechten en plichten. In de 18e eeuw/1796.

Gewetensvrijheid: vrijheid van geloof in de 17e eeuw./ geloof kiezen wat je wilt.

Hollandgang: veel Duitsers naar Nederland voor werk. 1933-1940.

Kettingmigratie: als de rest van iemands familie ook naar dat land gaat emigreren.

Trekarbeid:Mensen die voor tijdelijke arbeid naar een ander land trekken. Bijvoorbeeld de duitsers in 1600 en 1870.

Accommodatie:als immigranten de aspecten van de nieuwe cultuur overnemen zoals voeding taal en manieren(uiterlijk)

Assimilatie: als immigranten naast de taal voeding en uiterlijk ook normen een waarden van de nieuwe cultuur overnemen.

Segregatie: totaal niet aanpassen aan de nieuwe cultuur.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.