Vietnamoorlog

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vwo | 1857 woorden
  • 25 februari 2005
  • 78 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.9
  • 78 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Studententijd zomerspecial

Heb jij de Zomerspecial van Studententijd de podcast al geluisterd? Joes, Steie, Dienke en Pleun nemen je mee in hun zomer vol festivals, vakanties en liefde. En kijken ook alvast vooruit naar de introductietijd van het nieuwe collegejaar. Luister lekker mee vanaf je strandbedje, de camping of onderweg. 

Luister nu!
Inhoudsopgave

• Hoofd en deel vragen
• Inleiding
• Wat had Amerika tegen het communisme?
• Waarom wou Amerika macht en orde?
• Was de vernedering van verliezen een rede om door te gaan met de oorlog?
• Wat maakte dat de oorlog escaleerde?
• Wat heeft de oorlog voor Amerika opgeleverd?
• Conclusie
• Literatuurlijst

Hoofd- en deelvragen met betrekking op de Vietnam oorlog.

Waarom bemoeide Amerika zich met Vietnam, wat de aanleiding was voor de Vietnamoorlog.

- Wat had Amerika tegen het communisme?

- Waarom wou Amerika macht en orde?
- Was de vernedering van verliezen een rede om door te gaan met de oorlog?
- Wat maakte dat de oorlog escaleerde?
- Wat heeft de oorlog opgeleverd voor Amerika?

Wat had Amerika tegen het communisme?

Het Amerika dat wij nu kennen was vroeger een kolonie van Engeland. Toen de engelse die er op dat moment zaten hun eigen onafhankelijkheid wilden afroepen, kwam er een strijd tussen Engeland en zijn kolonie Amerika. Er werd oorlog gevoerd, en de mensen van de koloniën wonnen hun strijd. Zij hadden hun eigen ideaal, ‘The American dream’. Waarbij iedereen vrij was, en mensen een standaard huis, gezin en werk hadden. Dit is het tegenovergestelde van de communistische ideeën. Bij het communisme is alles eigendom van de staat, waardoor je niet jezelf kan verrijken. Iedereen in een communistisch land is gelijk, verdient en bezit hetzelfde. Alles word gecontroleerd, en er is totaal geen vrijheid om je eigen dingen op te bouwen.

Amerika was bang voor de communistische Sovjet Unie. Dit was ontstaan na de tweedewereldoorlog. In de oorlog hadden deze grootmachten samen tegen Nazi-Duitsland gestreden, maar na de overwinning werd Europa in tweeën gedeeld omdat het totaal in puin lag. Het oosten onder het bewind van de Sovjet Unie, die op dat moment geleid werd door de dictator Stalin. En het westen van Europa onder het bewind van Amerika. Het zorgde voor nog al wat consternatie toen Amerika de tiran wou dwingen om het onderdrukte land Polen ‘vrij’ te laten. Stalin weigerde en de voorzichtige vriendschap die er was geweest tussen Amerika en de SU was verdwenen. De “koude oorlog” tussen de SU en de VS was begonnen.


Intussen was er een soort wapen wedloop ontstaan, waarbij de VS en de SU telkens dezelfde en evenveel wapens wou hebben als de ander. Hierdoor ontstond een aantal bommen en kernwapens waarmee de gehele aardbol zo’n 5 keer vernietigd kon worden! Bijde partijen waren erg bang voor een aanval van de tegenpartij, als een van beide de eerste bom zou laten gaan dan waren waarschijnlijk beide continenten (Amerika en Europa) verwoest geweest.

Waarom wou Amerika macht en orde?

In 1947 kwam het idee van "containment" oftewel inperking van communistische invloeden voor het eerst naar voren, een idee dat direct zou leiden tot de Vietnamoorlog. Amerika zou volgens dat idee alle mogelijke maatregelen nemen om de verspreiding van het communisme buiten de Sovjet Unie te voorkomen; zelfs militaire maatregelen waar het nodig zou zijn. In 1949 kreeg de Sovjet Unie een atoombom en werd China communistisch, wat de angst voor het communisme bij Amerikanen alleen maar versterkte. Amerika moest veel doen om het idee van ‘containment’ waar te maken.

De eerste test van het containment was toen Stalin West-Berlijn van het westen af wou sluiten. Amerika heeft dit toen weten voorkomen, door 11 maanden lang een luchtbrug te maken met vliegtuigen, om de bewoners van Berlijn van voedsel en hulpgoederen te voorzien. Na deze 11 maanden gaf Stalin de strijd op en liet de grens tussen West-Berlijn en het westen open. De tweede keer dat het containment tot uiting kwam was toen Amerika zich ging bemoeien met Korea (Koreaanse oorlog). Toen in 1950 Noord-Korea (bondgenoot van Rusland) Zuid-Korea (bondgenoot van Amerika) aanviel, stuurde Amerika er meteen hulptroepen heen om de Zuid-Koreanen te helpen. Ze dreven de Noord- Koreaanse troepen helemaal terug tot de Chinese grens, waarmee ze ook de chinezen boos maakte. Deze stuurde honderdduizenden troepen om de Amerikanen terug te drijven, en uiteindelijk eindigde de strijd toen de beide troepen weer op de grens tussen Noord- en Zuid-Korea stonden.

Voor de tweedewereldoorlog hadden de Fransen Vietnam tot kolonie gemaakt. Tussen 1945 en 1954 hebben zij een bloederige oorlog gevoerd met de Vietminh een communistische groep onder leiding van Ho Chi Minh die de vrijheid wilde in hun land. De Fransen werden in de pan gehakt, tijdens deze door Amerika bekostigde oorlog. Ze kwamen overeen dat Vietnam in tweeën gedeeld moest worden, noord en zuid, en er werd besloten om vrije verkiezingen te houden in het land in 1956 waarna het land weer verenigd zou worden. Amerikaanse troepen kwamen naar Vietnam om er orde te houden. De Amerikaanse-Vietnamees die Amerika had gestuurd om het land te helpen werd niet geaccepteerd door de Vietnamezen. Toen er in Genève een verdrag werd gesloten over de ideeen van deze tijdelijke grens en de verkiezingen besloten Amerika en de Zuid-Vietnameze regering het contract niet te tekenen, waardoor de verkiezingen niet door zouden gaan. De Vietminh kwam hierdoor in opstand en begon openlijk te rebelleren.
De reden waarvoor de VS en Zuid-Vietnam niet getekend hadden was de angst dat de communisten de verkiezingen zouden winnen. Amerika was bang voor het domino-effect wat er volgens hun voor zou zorgen dat in heel Azië het communisme zou regeren. Ze dachten dat Laos, Cambodja, Burma en de rest van het subcontinent verloren zou gaan, en misschien zelfs ook wel de Filippijnen en Australië en Nieuw-Zeeland.

Amerika vond zichzelf het aangewezen land om orde te gaan houden in deze landen, en om te zorgen dat de hoogste machten in het land niet communistisch waren. Dit was alles het idee van de containment, ook wel Truman-doctrine genoemd naar de president Truman.

Was de vernedering van verliezen een rede om door te gaan met de oorlog?

Toen na een tijd de Amerikaanse burgers lucht kregen van hoe het er in werkelijkheid aan toe ging in Vietnam begonnen er protesten tegen te komen. Amerika leed grote verliezen in de strijd, en er sneuvelde veel onnodige levens. Ondanks de protesten leek de meerderheid van Amerikaanse bevolking Johnson toch nog te steunen in de strijd. Velen geloofden generaal William Westmoreland toen hij verklaarde dat de VS een belangrijk punt bereikt hadden en dat het einde in zich begon te komen.

Amerika zag het als gezichtsverlies als ze deze strijd zouden opgeven of een wapenstilstand zouden houden, en het communisme zijn gang zou laten gaan. Ze zouden dan hun invloed in heel Azië kwijt raken. Doordat ze ook nog het vertrouwen van zijn burgers kwijt raakte ontstond er een hele vervelende situatie voor Amerika. Steeds minder burgers wilden nog in dienst, en de regering moest mensen gaan dwingen om te vechten. Vooral zwarten en arme mensen met weinig connecties. De rijke blanken hadden weinig moeite om er onder uit te komen. Maar het percentage mensen dat de dienst weigerde steeg tussen 1967 en 1971 van 8% tot 43% omdat ze zich boos maakten over de manier dat er mensen gedwongen werden te vechten.

Ze bombardeerde nog steeds zowel noord als zuid Vietnam, maar de Vietcong (strijders van de Vietminh) leken alleen maar strijdlustiger te worden door de aanvallen. Amerika moest steeds meer mankracht in Vietnam plaatsen om de basissen te kunnen beschermen. In 1967 bedroeg het aantal Amerikaanse soldaten in Vietnam ongeveer 389 000.

Wat maakte dat de oorlog escaleerde?

Johnson, de toenmalige president van de V.S. (1965) had de macht over de oorlog in handen, en wou deze graag zonder al te veel moeite en politieke moeilijkheden winnen van Vietnam. Hij stuurde heel veel bommen werpers, en liet Noord-Vietnam bombarderen. Ook liet hij de Ho Chi Minhroute, een netwerk van wegen waarlangs Noord-Vietnamezen hulpgoederen en mankracht naar het zuiden van Vietnam stuurden. Ook liet Johnson andere zware wapens, vliegtuigen helikopters, ontbladeringsmiddelen (om zich te hebben in de bossen) en Napalm gebruiken om de Vietcong aan te vallen.

Johnson dacht de oorlog in handen te hebben, toen in januari 1968 het Tet-feest naderde (boeddhistisch nieuwjaar) besloten beide kampen tot een tijdelijk staakt-het-vuren, om deze feestelijke dag toch te kunnen vieren. Op 30 januari, de tweede dag van het feest, zou een bloederige omkeer de loop van de oorlog veranderen. De communistische generaal Vo Nguyen Gap opende gelijktijdig een aantal verrassingsaanvallen in geheel Zuid-Vietnam.

Op 24 februari hadden de Amerikanen en Zuid-Vietnamezen de Vietcong verdreven uit Hué, Saigon (de Zuid-Vietnamese hoofdstad). De Vietcong had gehoopt op een opstand van de Zuid-Vietnamese bevolking, waarbij ze tot inkeer zouden komen en de Vietcong zou gaan helpen. De Amerikanen riepen zich zelf uit tot winnaar van het gevecht, het geschatte aantal gesneuvelden van de Amerikanen was aanzienlijk lager dan de gesneuvelde Vietcong-strijders. 45 000-60 000 Vietcong-strijders en 2600 Amerikaanse soldaten.
Alleen had het Tet-offensief het vertrouwen van de Amerikaanse burgers in de nabije overwinning geheel uitgewist.

Een maand na het offensief staakt de president het bommen werpen in Noord-Vietnam, en riep de mensen op voor een vredesbespreking. Dat was het einde van de oorlog, en Johnson kondigde aan zich niet meer herkiesbaar te stellen voor het presidentschap.

Wat heeft de oorlog opgeleverd voor Amerika?

Na de vietnamoorlog had Amerika het erg moeilijk, de economie was ingestort en de burgers hadden niet meer het vertrouwen in de regering als eerst. Ook had het land last van een niet te stoppen inflatie. Amerika had een handelsembargo uitgeroepen over Vietnam. De Amerikanen verboden al het contact met het land tot er duidelijkheid zou zijn over de Amerikaanse vermisten in het land. Vietnam had het dus erg moeilijk om zijn economie weer op te bouwen, maar de economie van de VS lag ook in stukken.

Veel Amerikaanse soldaten kampten na de Vietnamoorlog met psychische problemen. Er zijn nog vaak incidenten met Vietnam-veteranen, waarbij de oorzaak terug is te leiden op de Vietnamoorlog.

En het resultaat van de Vietnamoorlog? Precies hetzelfde resultaat had ook in 1956 behaald kunnen zijn als de Amerikanen de verkiezingen in Vietnam hadden laten doorgaan. De Vietnamoorlog stelde de hereniging simpelweg 20 jaar uit tegen een gruwelijk hoge prijs.

Conclusie

Mijn conclusie op de hoofdvraag, ‘waarom bemoeide Amerika zich met Vietnam, waardoor de vietnamoorlog ontstond’, is: Dat de hele bemoeienis van Amerika met communistische landen voort gekomen is uit het conflict met de SU, en de daardoor ontstane angst voor het communisme. Amerika wou met deze oorlog de verspreiding van het communisme voorkomen, en ook hun banden met Azië en de Aziatische economie behouden. Zuid-Vietnam en Amerika hadden de hele oorlog kunnen voorkomen door het contract van Genève te ondertekenen, want uiteindelijk zou het hetzelfde hebben opgeleverd.

Een andere reden is ook geweest, dat ze de afspraken die ze gemaakt hadden in de Truman-Doctrine (eerder ook genoemd als ‘containment’) niet zo maar aan de kant konden schuiven. Amerika zijn idee om de wereld in goede banen te leiden en te strijden voor vrede en vrijheid van mensen is hier uitgemond in een gruwelijke oorlog.

Literatuurlijst De oorlog in Vietnam

boeken:
• De Amerikaanse geschiedenis in een notendop, Jan van Oudheusden.
• Geschiedenisboek (hoofdstuk 4 en hoofdstuk 7)
• Wat gebeurt er werkelijk, Reader’s Digest.

internet:
• http://www.onsverleden.net/vietnam/chronologieviet.htm
• http://Vietnamoorlog.tripod.com/htmlbo
• http://www.allesamerika.com/
• http://proto.thinkquest.nl/~llb034/pages/koud/vivto.html
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Vietnamoorlog
• http://users.pandora.be/vietnam/gevolg.htm

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.