Tweede wereldoorlog

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas vmbo | 3793 woorden
  • 14 maart 2009
  • 23 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
23 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Fascisme
De tijd van 1929-1939 noemen we de crisistijd. Veel mensen zijn werkloos; veel gezinnen leven van de steun. In die crisisjaren groeit de ontevredenheid. Vooral bij boeren en middenstanders, bij ambtenaren en werklozen. Steeds meer mensen mopperen op de regering. Die bezuinigt, maar toch duurt de economische crisis voort.
Grote groepen mensen gaan zelfs twijfelen aan de democratie.
De roep om alleenheersers neemt toe. Sommige mensen denken dat zulke leiders de grote problemen wel de baas kunnen. Bij verkiezingen stemmen die mensen op deze dictators. In Nederland stemmen ze op Anton Mussert en zijn Nationaal Socialistische Beweging (N.S.B.). In 1935 stemt 1 op de 13 kiezers op die partij.
In Duitsland is de partij van Adolf Hitler populair (N.S.D.A.P.). Die partij geeft de joden de schuld van de crisis en de werkloosheid. Miljoenen Duitsers kiezen voor de partij van Hitler. Zo groeit die partij en in 1933 is Hitler zelfs de baas in Duitsland. Hij laat werklozen wegen aanleggen en ze moeten werken in wapenfabrieken. Ook als soldaat in het leger zijn ze niet langer werkloos. Haat tegen joden wordt ook wel Antisemitisme genoemd.

Mussert in Nederland, Hitler in Duitsland en Mussolini in Italië zijn leiders van een fascistische partij. Fascisten vinden dat mensen niet gelijk zijn. Hun leider weet alles het best voor de eigen partij en het land. De leider van de groep moet je blindelings gehoorzamen. Fascisten vinden dat andere landen minderwaardig zijn. Daarover willen ze de baas spelen.
Hitler vindt ook andere rassen minderwaardig. Die moeten voor zijn groep werken. Of erger: die moeten weg; naar kampen bijvoorbeeld. Als je het ene ras beter vindt dan het andere, ben je een racist. Hitler is zo’n racist. Het fascisme in Duitsland heet nationaal-socialisme.

Fascisten haten mensen die het oneens zijn met hen. En ze hebben een hekel aan mensen die anders zijn dan zij. Hitler heeft een hekel aan denkers, homofielen, zigeuners en vooral aan joden. Die laatsten krijgen overal de schuld van.
Voor fascisten zijn ook mannen en vrouwen niet gelijk. Mannen moeten de baas zijn. Vrouwen horen volgens fascisten thuis te zijn. Ze horen vooral veel kinderen te krijgen en die op te voeden tot trouwe soldaten, arbeiders of huismoeders.
Fascisten maken graag indruk op anderen. Ze doen dat met vlaggen, uniformen en marsmuziek. En zelfs met wapens, want ze houden ervan andere mensen bang te maken en te bedreigen.

Als Hitler in 1933 de baas is, zijn alle ogen van Europa op Duitsland gericht. Veel mensen zijn bang. De regeringen van veel landen kijken benauwd toe. Ze zien dat Duitsland steeds sterker wordt. Hitler wil Duitsland groter maken. Engeland en Frankrijk proberen door te praten Hitler tevreden te stellen. Ze laten hem in 1938 Oostenrijk en stukken van Tsjchechoslowakije inpikken. Zo willen ze de vrede redden. Maar Hitler wil steeds meer; in elk geval heel Europa. Overal praten mensen erover. Komt er oorlog?

Nederland in oorlog
Op 10 mei 1940 springen Duitse parachutisten boven Nederland. Bruggen, vliegvelden en de Rotterdamse haven zijn het doelwit. De aanvallers hebben het ook gemunt op koningin Wilhelmina. Maar de koninklijke familie vlucht bijtijds naar Engeland. Tegelijkertijd rollen Duitse legervoertuigen de Duits-Nederlandse grens over. Er is oorlog. De slecht bewapende soldaten kunnen het moderne Duitse leger niet tegenhouden. Dan suizen massa’s brandbommen neer op Rotterdam.
Na vijf dagen strijd is Nederland bezet. In het begin merken de mensen er weinig van. Maar angst is er altijd. Vooral de joden zijn doodsbang. In Duitsland worden joden al jarenlang vervolgd. Nederlandse joden weten hoe Hitler over hen denkt. Eerst verschijnen er bordjes met “joden niet gewenscht”.
Joodse ambtenaren krijgen ontslag. De Duitsers pakken joodse Nederlanders op. Ze doen dat onverwacht; dat noemen we een razzia. Amsterdamse arbeiders staken uit protest: de februaristaking van 1941. Maar het helpt niets. Zwembaden en parken zijn voortaan voor joden verboden. De jodenhaat gaat verder: ze moeten een gele ster dragen, ze moeten naar aparte scholen. Nog meer razzia’s volgen. Veel joden belanden in een kamp in het Drentse Westerbork. Daarna vervoeren volgepropte goederentreinen de joden naar concentratiekampen. Ze krijgen er een verschrikkelijke behandeling. Dan worden ze vermoord: vergast en verbrand. Uit Nederland zijn er meer dan 100.000 joden weggevoerd. Uit heel Europa meer dan 6 miljoen!

Op 26 mei 1943 werd in het centrum van Amsterdam een grote razzia gehouden. Opgepakte joden werden naar een verzamelterrein gebracht.
Uit angst voor de Duitse bezetters duiken mensen onder. Bijvoorbeeld om niet in Duitsland te hoeven werken. Landgenoten verbergen hen, maar de angst blijft. Angst voor verraders bijvoorbeeld. Een beroemde joodse onderduikster is Anne Frank. De familie Frank zit jarenlang in Amsterdam in “het Achterhuis”. Daar schrijft zij een dagboek. De familie Frank is net als veel anderen “gesnapt”. Anne’s dagboek is later gevonden. Nu is het wereldberoemd. Er zijn zelfs films over.
Onderduikers helpen is gevaarlijk werk. De meeste Nederlanders kunnen of durven niets te doen tegen de Duitsers. Sommigen werken zelfs samen met de bezetters. Vooral mensen die al eerder hebben geroepen om een sterke man; N.S.B.-ers bijvoorbeeld. We zeggen dan dat ze “fout” zijn. Een klein deel van de Nederlandse bevolking gaat echt over tot verzet. Ze werken in de illegaliteit. Vrouwen en mannen, en soms zelfs kinderen.

De Landelijke Organisatie (L.O.) helpt onderduikers. L.O.-mensen zorgen voor huisvesting en voedsel. Omdat je alleen eten kunt kopen als je bonnen hebt, moeten ze bonnen stelen. Dat doen de Landelijke Knokploegen (L.K.P.). Die plegen sabotage en overvallen. Ze bevrijden gevangenen. En verzetsmensen brengen geheime krantjes rond, vervalsen persoonsbewijzen, helpen neergestorte piloten naar het buitenland en vervoeren wapens.

In de oorlogsjaren luisteren veel mensen naar de Engelse radio. Eén op de vier huishoudens heeft de radio niet ingeleverd bij de Duitsers. Zo horen ze in het geheim “Radio Oranje”, waarop koningin Wilhelmina vanuit Engeland de mensen moed inspreekt. Ook horen ze rare boodschappen; geheime boodschappen zijn dat.
Vijf jaar duurt de bezettingstijd in Nederland. Dan komt de bevrijding in het westen door Canadese, Amerikaanse en Engelse soldaten. Op 5 mei 1945 is Nederland weer een vrij land.

Auschwitz
Auschwitz was een van de vele concentratiekampen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s werden ingericht. Mensen die hier gevangen werden gehouden kwamen om van de honger, door de slechte behandeling die ze kregen of omdat ze te hard moesten werken.
Tallozen werden er eenvoudig heen gestuurd om ter dood gebracht te worden.

Auschwitz werd in 1940 geopend in het door Duitsland bezette Polen, op een terrein waar al barakken van het Poolse leger stonden. In het begin werden er alleen politieke gevangenen heen gestuurd, later ook Russische krijgsgevangenen en joden.

Vanaf het begin werden Auschwitz en andere kampen betiteld als ‘werkkampen’. Maar het was helemaal niet hun doel om op een makkelijke manier aan goede, gezonde werkkrachten te komen, want dan hadden ze de gevangenen wel beter te eten gegeven, minder hard laten werken en voor goed gereedschap gezorgd. Het belangrijkste doel was om tegenstanders van het regime en mensen die op radicale gronden werden vervolgd, met name joden, op te sluiten en later, hen te vermoorden.

Mensen die in Auschwitz aankwamen moesten vier weken in quarantaine, zogenaamd omdat de nazi’s wilden voorkomen dat de nieuwe gevangenen infectieziekten in het kamp zouden verspreiden. De werkelijke reden was dat de nazi’s de gevangenen meteen bij aankomst op brute wijze duidelijk wilden maken hoe ze zich moesten gedragen. Ze kregen te horen dat hun naam er niet toe deed en dat ze in de ogen van de nazi’s nergens recht op hadden. Ze moesten tijdens het appèl uren achtereen in de rij staan en moesten in het Duits geschreeuwde bevelen gehoorzamen, of ze die begrepen of niet. Wie dat niet snel genoeg deed werd geslagen, soms zelfs tot de dood erop volgde.

Na aankomst kregen de mensen gevangeniskleding. Tenslotte schreef de administrateur hun persoonlijke gegevens op en kregen ze een nummer. Dat nummer werd op hun kleding genaaid in plaats van hun naam. Vanaf 1941 kregen de meeste gevangenen hun nummer op hun linkerarm getatoeëerd.
De gevangenen werden in barakken ondergebracht. De barakken zaten propvol. In 1943 stond in de meeste barakken een kolenkachel, maar die brandde lang niet altijd. In de beginjaren sliepen de gevangenen op stro op de grond. Later sliepen ze op stromatrassen, zo dicht bij elkaar dat ze alleen op hun zij konden liggen. In 1941 kwamen er stapelbedden, niet omdat dat geriefelijker was, maar omdat op die manier de gevangenen in drie lagen op elkaar gestapeld konden worden. Meestal sliepen de gevangenen met zijn tweeën in één bed.

In het begin moesten de gevangenen hun behoefte buiten in een kuil doen. Later werden er speciale barakken gebouwd met toiletten en douches waar men alleen op bepaalde tijden gebruik van kon maken. Meestal korte tijd ’s morgens na het opstaan en ’s avonds voor het naar bed gaan. Er was geen toiletpapier en ook waren er geen wasbakken om je handen te wassen. Veel mensen hadden door de ondervoeding last van diarree, en het ontbreken van goede sanitaire voorzieningen maakte alles alleen maar erger.

Het is niet helemaal duidelijk hoeveel mensen er in Auschwitz zijn omgebracht. Het aantal wordt geschat op 1,5 miljoen, maar hoeveel het er in werkelijkheid waren is niet meer te achterhalen. Ongeveer in totaal 6 miljoen joden vermoord.

Verzet
Hoe langer de bezetting duurde, hoe gehater de Duitsers werden. Er mocht steeds minder en er moest steeds meer. Daardoor groeide het verzet. Mannen die naar naar Duitsland wilden om daar te werken, moesten onderduiken. Bijvoorbeeld op een boerderij, waar ze op het land konden meehelpen. Dan leek het net of ze bij de boerderij hoorden. Maar een boer nam natuurlijk een risico als hij onderduikers opnam.
En hoe kwam je als onderduiker aan kleren? Je kreeg geen bonnen om kleren te kunnen kopen. Daarom gingen andere mensen die stelen. Ze overvielen postkantoren waar kleding- en voedselbonnen lagen opgeslagen.

Een andere vorm van verzet tegen de Duitsers was het vervalsen van persoonsbewijzen. Je moest in de oorlog altijd een persoonsbewijs bij je dragen. Daar stond op wie je was. De Duitsers konden op elk moment van de dag naar je persoonsbewijs vragen.
Maar iemand die gezocht werd, kon natuurlijk niet zijn eigen gegevens bij zich dragen. Hij had een vals persoonsbewijs nodig. Dat gold ook voor de joden.

Er waren ook verzetsgroepen die wapens smokkelden. Die gebruikten ze bijvoorbeeld om kameraden uit de gevangenis te halen. Weer anderen vernielden telefoondraden, of bliezen spoorrails op om de Duitsers te hinderen. Wie in het verzet zat moest voorzichtig zijn, want er kon altijd een verrader in je groep zitten.


Verraad
Er waren ook mensen die de Duitsers hielpen. Daar konden ze een hoop geld mee verdienen. Een aannemer die bereid was een bunker voor de Duitsers te bouwen, werd daar goed voor betaald. Sommige mensen geloofden echt dat alles beter zou worden als de Duitsers hier de baas werden. Ze waren lid van de Nationaal-Socialistische Beweging, de N.S.B.
Zij hielpen de Duitsers. Ze verraadden waar de landgenoten zaten. Ze vertelden waar joden zich verborgen hielden. Sommigen namen zelfs dienst in het Duitse leger.
Na de oorlog is een deel van die verraders gestraft. Ze werden doodgeschoten of gingen voor een tijd de gevangenis in. Maar er zijn er zeker ook die gevlucht zijn. Of van wie nooit bewezen is dat ze iets verkeerds hadden gedaan.


Hoe was Hitler voor dat hij bekend werd?
Adolf Hitler werd geboren op 20 april 1889, 's avonds om half zeven, in een herberg in een klein stadje (Braunau am Inn) Dat stadje ligt vlak bij Duitsland, maar het ligt in Oostenrijk. De vader van Hitler, Alois Hitler, werkte bij de douane. Zijn moeder was thuis en was erg lief voor Adolf. Tijdens zijn jeugd was Adolf Hitler een gewoon jongetje, niet anders dan anderen.
Hiernaast zie je Hitler op 10-jarige leeftijd.
Toen Hitler een jaar of 16 was, stierf zijn vader. Sindsdien ging het niet zo goed meer op school. Hij deed zelfs zo slecht zijn best, dat hij van school werd gestuurd. Hij wilde toen kunstschilder worden, maar dan moest je 18 zijn. Maar hij was nog maar 16. Dus moest hij 2 jaar wachten.
Toen Hitler moet wachten hielp hij zijn moeder Klara met het huishouden,Of hij tekende
Toen Hitler eindelijk 18 was ging hij naar Wenen voor de kunstacademie.Hij liet de mensen zijn mooiste tekeningen zien maar maar de mensen vonden het niet mooi.
Dus hij werd niet aangenomen op de kunstacademie.
Toch bleef Hitler nog in Wenen wonen en huurde met zijn muziek vriend samen een kamer.Maar niet veel later overleed de moeder van Hitler hij vond het echt erg.Zijn moeder liet nog een kleine erfenis over voor hem.Maar toch bleef hij nog tekenen omdat hij zijn tekeningen goed genoeg vond.een jaar later werd hij opnieuw afgewezen,en zijn geld was op.Dus hij kon zijn kamer niet meer betalen.
4 jaar lang leefde Hitler in erge armoede.Soms sliep hij op straat en hij zocht een nieuwe baan maar het probleem was dat Hitler ook geen diploma’s had.Toen probeerde hij te werken voor mensen bijv. Hielp hij de mensen met koffers tillen,sneeuwscheppen en soms bedelde hij.De rijke burgers zagen hem als een schooier,daarom kreeg Hitler de pest aan rijke burgers,vooral aan rijke joden.
Want de joodse bevolking hadden meestal altijd een goede baan Bijv. Advocaat,juwelier,handelaar.In 1914 brak de eerste wereld oorlog uit,Hitler vocht met de Duiters mee dat deed hij vrijwillig.
In de eerste wereld oorlog kreeg hij zelfs twee medailles.
Maar Hitler raakte ook ook in de eerste wereld oorlog gewond,maar niet erg.
Toen in 1918 Duitsland de eerste wereld oorlog verloren had bleef Hitler nog steed in het Duitse leger want de officiers van het Duitse leger waren erg tevreden over Hitler.
Ze zagen dat Hitler goed kon spreken daarom kreeg hij de taak om de nieuwe sloldaten les te geven .
Na de oorlog moest Duitsland veel geld betalen aan veel landen.Vooral aan Frankrijk.In het verdrag van Versailles stond dat Duitsland 132 miljard terug moest betalen aan Frankrijk.Toen wouden de Duiters ooit nog een keer wraak nemen.
Op een dag ging Hitler naar de vergadering van de Duitse Arbeiderspartij.
Die partij had maar 50 leden.
Hitler werd ook lid van deze partij.In het begin deed hij allemaal makkelijke klusjes voor deze partij zoals krantjes rondbrengen en ook geld ophalen voor de partij.
Later werd de naam van de Duitse Arbeiderspartij verandert naar N.S.D.A.P. (Nationaal - Socialistische Duitse ArbeidersParij) 2 jaar later zou Hitler de baas worden van deze partij.Toen hadden ze al 65.000 leden.
Het symbool van deze partij was een vlag met een zwart hakenkruis erop.
Hij was een kleine beroemdheid geworden. Maar ondanks de bekendheid hield hij niet zo van die aandacht en dat deftige gedoe.

Hoe was Hitler toen hij bekend werd?
Al snel dacht Hitler dat hij de macht zou kunnen overnemen.
In het geheim maakte hij met zijn partij leden een plan om de regering in Berlijn af te zetten.Hij wilde dus een opstand.
In 1923 liepen duizenden mensen samen mee met hem naar Berlijn om daar de regering af te zetten, maar de opstand ging helemaal mis... Er klonken plotseling schoten en er vielen 19 doden. De mensen liepen in paniek weg. Hitler werd later gearresteerd, omdat ze wisten dat hij de opstand bedacht had. Hitler werd veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf.
In de gevangenis schreef hij een boek dat mijn strijd heette Mein Kampf in veel landen is dit boek nu verboden.
In het boek "Mein Kampf" schreef Hitler hoe hij over bepaalde dingen dacht. Hij beschreef in feite zijn eigen toekomst als hij aan de macht zou komen. Er stonden 2 gevaarlijke dingen in:

1. Ongelijkheid.
Hier kijkt Hitler uit zijn gevangenis raam
Volgens Hitler zijn niet alle rassen van gelijke waarde. Het blanke ras is meer waard dan het zwarte ras. Het Germaanse ras (o.a. Duitsers maar ook bijv. Nederlanders) is het beste ras. Zij waren beter dan wie dan ook. Je kon een echte Germaan herkennen aan blond haar, blauwe ogen en zijn lange lengte. Het slechtste ras vond Hitler het Joodse ras. Dat waren mensen die al het kwaad in de wereld veroorzaakten. Je snapt natuurlijk wel, dat dit idee niet waar is ! Helaas waren er meer mensen die in ongelijkheid geloofden. Er waren ook professoren, journalisten, leraren en schrijvers die het met Hitler eens waren. In het boek stond ook dat Hitler alle Joden wilde vermoorden!

2. Dictatuur.
Om Duitsland weer tot een groot en machtig land te maken, was maar 1 leider nodig. Dat was natuurlijk Hitler zelf. Het hele volk moest achter hem staan. Als mensen het niet met de leider eens waren, worden ze vermoord of opgepakt. Er mocht maar op 1 partij gestemd worden, de NSDAP. Na 1 jaar in de gevangenis te hebben gezeten, werd Hitler al weer vrijgelaten. Hij werd weer leider van de NSDAP. In 1933 zou Hitler de leider van Duitsland worden.

Hitler beloofde de mensen dat hij een oplossing had voor de werkloosheid en armoede.Hij zorgde voor allerlei projecten.
Hij zorgde voor de aanleg van allerlei Duitse wegen.Zo was ook meteen de werkloosheid stukken verminderd. Er kwamen veel fabrieken die oorlogsspullen maakten, zoals tankers, vliegtuigen, bommen en andere wapens. Het geld om de mensen te betalen, leende hij veel in het buitenland. Op deze slimme manier wist hij wapens te maken van het geld van zijn toekomstige vijanden en had hij ook een groote wapen voorsprong.Toen de 2 wereld oorlog begon had duitsland het beste leger van de wereld.
Hitler had voor zijn wereldoorlog veel soldaten nodig. Daarom moest de jeugd van Duitsland al snel voorbereid worden op het leven van een Duits soldaat, die zonder na te denken de bevelen van hitler opvolgt.
Ook duitse vrouwen vond hitler heel belangrijk zei moesten zorgen voor de kinderen.Hij vertelde niet dat hij later die kinderen goed kon gebruiken in de oorlog.
Gezinnen met veel kinderen kregen meer geld van de regering, dus veel vrouwen namen veel kinderen. Op deze poster zie je trouwens de ideale vrouw, volgens Hitler. Blond, lang en gezond. In 1935 maakte Hitler een wet, die er voor zorgde, dat Duitse vrouwen alleen maar met echte Duitse mannen mochten trouwen. “Het Germaanse ras moet zuiver blijven”, zei Hitler. “Er mogen geen kwade joodse invloeden zich mengen met het Arische (germaanse) ras.”

Hitler liet dit soort foto's expres maken. Ze kwamen groot in de kranten te staan. Veel vrouwen in Duitsland vonden hem dan ook een ideale man. Maar eigenlijk hield Hitler helemaal niet van kinderen. Ook relaties met vrouwen waren erg moeizaam. Hij was erg gehecht aan een nichtje van hem, maar die pleegde een keer zelfmoord. Hitler was er kapot van. Wel had hij een hond. Het liefst zat Hitler alleen, hij hoefde niet zo veel gezelschap. Later kreeg Hitler in het geheim een relatie met Eva Braun. Toen de oorlog uitbrak, zat hij vaak in zijn huis op de Obersaltzberg. Hier was hij veilig en kon hij belangrijke mensen ontvangen.

De krant en de radio en de grote optochten maakten van Hitler een echte held. Hij had zijn woord gehouden en had de werkeloosheid opgelost ! Het ging weer goed met Duitsland. Zelfs de andere landen in Europa, zoals Engeland en Frankrijk, hadden bijna niets in de gaten. Binnen een paar jaar zouden er miljoenen mensen gaan sterven.
Hitler gebruikte ook de bioscoop om de mensen te beïnvloeden. Hiernaast zie je een poster van een documentaire. Deze film ging over “de eeuwige jood”. Kijk eens hoe de gezichten zijn afgebeeld. Het lijken allemaal wel misdadigers ! In de film werden veel leugens verteld, maar de film was iets nieuws. Het bestond nog niet zo lang. Bijna alle mensen geloofden alles wat ze in de bioscoop zagen. Ook de geschiedenis werd herschreven. De Duitsers waren plotseling niet de schuldigen van de Eerste Wereldoorlog, maar Frankrijk.
In 1943 wist Hitler al dat zijn oorlog niet gewonnen kon worden. In plaats van zich over te geven, liet hij nog meer Duitsers de dood in sturen. Hij vermoordde dus gewoon zijn eigen volk. Zo heeft hij ooit eens gezegd : “Een Duitse soldaat moet zich nooit levend overgeven.” Hij liet vrouwen en kinderen in wapenfabrieken werken, omdat er te weinig wapens meer waren. Kinderen moesten nu ook als soldaat meevechten. Het Russische leger was in 1945 al in de Duitse hoofdstad Berlijn gekomen. Er werd zwaar gevochten. Veel Duitse steden werden gebombardeerd door de Geallieerden. Maar nog steeds gaf Hitler zich niet over. Hij verstopte zich in een bunker onder het Rijksdaggebouw. Vanuit dat gebouw werd heel Duitsland bestuurd. Ook Goebbels, de minister van propaganda (reclame), verstopt zich daar met zijn vrouw en 6 kinderen.
Hij ziet er slecht uit en had ook gezondheidsproblemen. Terwijl de Russische soldaten al in Berlijn zijn, stuurt Hitler nog jonge kinderen als soldaat de oorlog in. Inmiddels had Hitler al zijn eigen besluit genomen. Hij zou zich niet levend overgeven.

Dit is de beroemde laatste foto van Hitler. Hij is de rechter man en kijkt naar zijn eigen kapotte bunker. Zijn droom van een Derde Rijk is voorbij. De laatste week praatte hij bijna tegen niemand meer. Voordat Hitler zelfmoord wil plegen, wil hij nog trouwen met zijn “geheime” vriendin, Eva Braun. Op 28 april 1945, midden in de nacht, trouwde Hitler met Eva Braun. Daarna schreef hij zijn testament. Een testament is een papiertje waarop je schrijft wat je wensen zijn na je dood. In de avond van 30 april vertelde Hitler aan alle andere aanwezigen in de bunker dat hij zelfmoord gaat plegen. Hij gaf de opdracht om hem door het hoofd te schieten en zijn lijk te verbranden. Want zo zou hij onherkenbaar zijn voor de vijand.
Op 30 april, ongeveer om half 4 in de ochtend, plegen Hitler en Eva Braun zelfmoord. Ze hebben cyaankali ingenomen. Dat is een pilletje waar dodelijk vergif in zit. De Russen waren inmiddels al gaan zoeken waar Hitler zich verstopt had. Ze wisten nog niet dat hij al dood was. Ze vonden eerst het verbrande lijk van Goebbels. Ook z'n vrouw en de 6 kinderen waren dood. Vlakbij werd een lijk gevonden die op Hitler leek. Het was hem niet, maar de Russen vertelden aan de hele wereld dat ze het lijk van Hitler gevonden hadden. Maar 3 dagen later bleek het niet waar te zijn. De wereld was geschokt. Misschien was Hitler nog ergens in leven ! Een paar dagen later vond men 2 verbrande lijken. Een man en een vrouw. De Russische leider Stalin liet in het geheim de lijken onderzoeken. Het waren de lichamen van Hitler en zijn vrouw. Hij vertelde niets aan de wereld. De lijken moesten stiekem uit het gebied worden weggesmokkeld. De doodsoorzaak was een cyaankali-pil. Ook had iemand Hitler na zijn dood nog door het hoofd geschoten…

Zie hieronder een grafiek van de slachtoffers van de oorlog.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.