Tweede wereldoorlog

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 3867 woorden
  • 29 juni 2003
  • 132 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
132 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

H.1.De crisis.

1.1. De aanleiding van de crisis.

In 1920 ontstonden er fabrieken. Maar de fabrieken nog geen geld hadden dus moesten ze dat van de bank lenen. De fabrieken deden er een paar jaar over om de producten te produceren. Toen al die producten op de markt kwamen kochten de rijken die producten. Ze kochten van alles, zoals video’s, televisies, radio’s, wasmachines, drogers enz. Maar de arme kochten niks, want die hadden niet genoeg geld om dat te kopen. De fabrieken bleven met de producten zitten. Doordat de fabrieken niks verdiende weden de mensen ontslagen. In 1930 was het crisis. Hieronder staat een kleine samenvatting van het verhaal hierboven.

Grote fabrieken met veel producten.

Armen hadden geen geld om te kopen. De rijken hadden alles al.

Overproductie.

Fabrieken sluiten.

Werkenloosheid.

Crisis1929.

1.2. De crisis.

Rond 1930 was er in een heleboel landen een crisis, ook in Nederland. Er werden mensen uit hun huizen gezet, omdat de mensen de huur niet meer konden betalen. De meeste mensen leefden rond de crisis op straat. De regering gaf miljoenen gulden uit om werkeloze mensen te steunen of werk te geven. De mensen gingen natuurlijk wel eerst vragen bij winkels of ze nog werk hadden, voordat ze naar de steun gingen. De mensen kregen F11,50 steun per week waar ze hun eten, drinken, ziekenfonds, huur voor het huis en de radiodistributie van moesten betalen.
De mensen gaven dan F10,50 uit en hadden dus nog maar weinig geld over. Je moest voor de steun gaan stempelen. Elke keer op een andere tijd, omdat de regering dan zeker wist dat je niet stiekem toch werkte.

Er waren ook controleurs die na gingen of je geen werk had terwijl je steun kreeg. Als je toch werk had dan kreeg je geen steun meer. Ook als je iets van dure waarde in je bezit had werd er gevraagd hoe je er aan kwam, want als je van de steun leefde kon je geen dure spullen kopen. Als je geen verklaring had hoe je aan die spullen was gekomen werd het je afgenomen.

Als je te oud was dan kreeg je geen steun en moest je familie voor je zorgen. Er woonde dan dus drie generaties in een huis en dat was erg vol. Sommige sliepen met zijn tweeen op een kamer, soms zelfs met zijn drieen. Doordat de mensen weinig geld over hadden kregen de kinderen bijna nooit nieuwe kleding. Als er een gaatje in zat werd dat gestopt, een lapje stof op genaaid of gewoon dicht genaaid. Het kwam weinig voor dat er kleding werd weg gegooid, als kleding te klein was kreeg je broertje of zusje dat het kwam ook voor dat de buurvrouw het kreeg. Moeder maakte heel soms zelf kleding, maar dat was heel soms, want dat kon je niet betalen. Heel soms kreeg je extra kleding, brandstof of eten.

De mensen die van de steun leefde die kregen een eigen fietsplaatje met daarop kosteloos en een gaatje er in, zodat de mensen konden zien dat je arm was. Doordat de regering niet voor genoeg geld zorgde ontstond er een grote ontevredenheid bij de arbeiders. Doordat er wegen werden aangelegd, bruggen werden gebouwd en door het droogleggen van de Wieringermeerpolder kregen er weer veel mensen werk. Bij de Zuiderzeewerken vonden ook veel mensen werk.

H2.De oorlog in Europa.

In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazie-partij. Hij zei tegen de mensen: “Ik maak van Duitsland weer een groot en machtig land. Mensen, jullie krijgen het goed. Als je mij steunt, krijgt iedereen werk!“ Dat wilden de mensen graag horen. Velen hadden geen werk en ze waren somber over de toekomst. Veel mensen waren onder de indruk van de woorden van Hitler. Ze geloofde wat hij beloofde. Hitler zei:, We zullen iedereen laten zien, dat Duitsland het machtigste land in de wereld wordt. We zullen oorlog voeren en omdat wij de sterkste zijn, zullen we winnen. Hitler beweerde dat de Joden de schuld waren van alle narigheid. De mensen geloofden hem. Ze zijn gevaarlijk voor ons. Ze moeten uitgeroeid worden. Net als alle mensen die anders zijn, zoals zigeuners, homofielen en gehandicapten. Daar hebben we niets aan. We hebben niets aan zwakkelingen. Gezonde, sterke Duitsers, dat zijn de beste mensen’, zei hij.

Hitler sloot in 1939 een verbond met de Russen. Zo zou Polen van twee kanten aangevallen worden. Toen Hitler op 1 september in 1939 Polen binnen viel verklaarde Frankrijk en Engeland na twee dagen oorlog. Amerika wou zich er niet mee bemoeien, maar uiteindelijk gebeurde dat toch. Dit was het begin van de tweede wereldoorlog. In 1938 had Hitler Oostenrijk en een deel van Tsjecho- Slowakije bij Duitsland ingelijfd. In april 1940 veroverde Duitsland de landen: Denemarken, Noorwegen en Belgie. Denemarken gaf zich meteen over. Noorwegen wilde niet, maar moest zich uiteindelijk toch over geven. Ondanks dat wij neutraal waren trok Hitler met zijn soldaten op vrijdag 10 mei 1940 zo rond half 4 Nederland binnen. Duitsland viel ons aan, omdat Hitler Engeland wilde hebben. De legerleiding van ons land wilde dat vesting Holland stand zou houden. De vesting bestond uit de provincies: Noord-Holland, Zuid-Holland en het westen van Utrecht, dus de randstad. Toegang tot die provicies kon je alleen maar krijgen via de Moerdijkbruggen, de Grebbeberg en de Afsluitdijk. Om die plekken goed te beschermen had het Nederlandse leger bunkers gebouwd. Daarom is op die plek ook goed gevochten, maar niet goed genoeg, want op 10 mei hebben de Duitsers hebben ons daar toch verslagen. Op 11 mei braken ze door de vesting Holland. Op 12 mei verliet het prinselijke gezin ons land. De dag daarna vertrok koningin Wilhelmina met het kabinet De Geer. Nederland was niet sterk genoeg om van de Duitsers te winnen. Ze bombardeerden de stad Rotterdam op 14 mei. De hele stad was verwoest. Nadat Hitler dreigde ook Utrecht te bombarderen gaf Nederland zich uiteindelijk toch over.

In 5 dagen tijd waren er 2500 Nederlandse soldaten gesneuveld. Nederland was vanaf toen een bezet gebied. Heel veel mensen vluchtten vanuit Nederland naar landen en werelddelen die Hitler niet in zijn bezit had. Heel veel mensen waren erg bezorgd, omdat ze niet wisten of hun familieleden nog in leven waren. Doordat Frankrijk er niet op rekende dat Duitsland hun zou aanvallen hadden de Duitsers Frankrijk snel veroverd. Duitsland had bijna heel Europa in bezit. Duitsland was nog niet te vreden, want ze wilde Engeland ook in hun bezit hebben. Duitsland had een heel groot leger gemaakt om van Engeland te kunnen winnen. Engeland had niet zoveel vliegtuigen als Duitsland, maar had wel betere. Het was in het begin al duidelijk dat de Engelse zouden gaan winnen. De Duitsers gingen de strijd toch aan. En zoals voorspeld won Engeland. Duitsland die nam wraak door Engelse steden te bombarderen. Door de bombardementen waren er 400.000 mensen dood. Maar Engeland was niet van Duitsland.

Italië stond van het begin van de tweede wereldoorlog al aan de kant van de Duitsers en werd dus niet aangevallen. Alle landen die neutraal waren of vonden dat Duitsland gelijk had werden niet door de Duitsers aangevallen. De Italianen die veroverde met hulp van Duitsland grote delen van Noord-Afrika. Amerika steunde de Engelse door wapens en soldaten te geven.

H.3.De oorlog in Nederland.

3.1 De bezetting.

De regering van Nederland was naar Engeland gevlucht, daarom kregen we nieuwe een bestuurder: Seys-Inquart. Toen hij zijn plek had gekregen beloofde hij dat hij de mensen die nog vrij waren vrij bleven. Niemand hoefde lid te worden van het N.S.B. (Nationaal Socialistische Beweging). Alles wat de Duitsers hadden beloofd bleken snel leugens te zijn. Wie in het openbaar verzet pleegde werd in een concentratiekamp gestopt. Nederlanders verzetten zich tegen de strenge maatregelen van Duitsland.

Veel mensen moesten naar Duitsland toe om te helpen in de wapenfabrieken. Iedereen die boven de 18 was moest een persoonsbewijs hebben. In dat persoonsbewijs staat je leeftijd, je adres, je vingerafdruk, je volledige naam en je foto. Het verzet organiseerde in 1941 de februarie-staking. Veel bedrijven gingen dicht. In illegalen blaadjes werden mensen tot verzet aangeroepen. Politieke partijen en vakverenigingen verdwenen. Alleen de N.S.B. mocht blijven. Radioverenigingen mochten niet langer blijven uitzenden. Veel Nederlanders Luisterde naar Radio Oranje. De programma’s werden vanuit Londen uitgezonden. Via Radio werd er de Nederlanders moed ingesproken. Daarna moesten alle radiotoestellen ingeleverd worden. Vervoersmiddelen, zoals fietsen, auto’s werden ook inbeslag genomen. Verzetsgroepjes probeerden door dingen kapot te maken de vijand tegen te werken. De soldaten mochten niet gewoon thuis slapen maar met zijn alle op een plek, want als de soldaten nodig waren, waren ze meteen bij elkaar. Ze gebruikten de scholen om in te slapen. Daardoor konden de kinderen niet meer naar school.

3.2 Het verzet.

Steeds meer Nederlanders gingen onderduikenen zich in het geheim tegen de Duitsers verzetten. Ze gaven berichten door aan Engeland, over de Duitse bezetting en de Duitse verdediging. De engelse piloten die neer geschoten waren werden door het verzet verborgen gehouden en later het land uit geholpen. Ze kregen van de Engelse veel wapens. Via Radio Oranje werd er in geheimtaal de wapendroppeningen bekend gemaakt. De L.O. ( Landelijke Organisatie Hulp aan Onderduikers) zorgde zoveel mogelijk, dat de onderduikers te eten kregen. De organisatie werd geholpen door de K.P. (knokploegen). Zij overvielen distributiekantoren, gevangenissen en vernietigden bevolkingsadministraties. Er werden veel valse persoonsbewijzen gemaakt.
Johannes Post was een bekende verzetsstrijder. De illegale verzetsblaadjes, zoals trouw en parool vermelde de oorlog. Veel verzetsstrijders werden gevangen gezet in concentratie kampen gezet en werden daar om het leven gebracht of stierven aan een natuurlijke dood. In het verzet had een andere naam. We noemen dat schuilnamen. Door het gebruiken van schuilnamen konden de mensen in het verzet bijna niets over elkaar vertellen als ze opgepakt werden door de Duitse soldaten. Verzetsstrijders hielpen de onderduikers aan een nieuwe naam en een nieuw adres. Ze zorgeden voor eten en drinken voor de mensen die dat echt nodig hadden. Er waren ook Joodse mensen die in het verzet zaten. Er zijn 8000 mensen uit het verzet die de tweede wereld oorlog niet hebben overleefd. Voor die mensen is in Loenen een ere-veld aangelegd. Ze zijn dood geschoten door de Duitse soldaten of omgekomen in een concentratie kamp.

3.3 De joden vervolging.

De joden hebben in de tweede wereld oorlog het meeste geleden. Vele joden probeerden in mei 1940 naar Engeland of Amerika te vluchten. De meeste is dat jammer genoeg niet gelukt. Er werden 10.000de joden gevangen genomen en weg gevoerd naar concentratie-kampen. Veel N.S.B.-ers hebben de Duitsers geholpen om de joden op te sporen en in de handen van de S.D. te spelen. In Duitsland was de vervolging al veel eerder begonnen. Vele waren naar Nederland gevlucht. In Nederland woonde zo’n ongeveer 140.000 joden. Hitler en de mensen die bij hem hoorden wilden dat alle joden werden vermoord. De meeste joden stierven aan een gruwelijke dood in een van de concentratiekampen in Duitsland of in Polen. Het Nederlandse concentratie-kamp in Drenthe was bekend om de slechte dingen die ze daar met mensen deden. In Nederland, maar ook in andere landen, werden ze binnen bepaalde wijken geïsoleerd.
De joden mochten niet meer in openbare gelegenheden, zoals schouwburgen, bioscopen, leeszalen of zwembaden komen Reizen per trein, bus of tram werd niet toe gestaan.

De parken en plantsoenen waren voor de joden verboden terrein. De kinderen moesten naar een joodse school. En de kinderen mochten niet met joodse kinderen spelen. Er stond in hun persoonsbewijs een j. Later moesten alle joden een gele ster (davidsster) dragen met daarin het woord jood. Er werd ook in winkels en andere plaatsen waar de joden niet mochten komen borden opgehangen met daarop: joden niet gewenscht (joden niet gewenst). Doordat de joden een jodenster droegen wisten de Duitse soldaten wie ze moesten oppakken en wie niet.

3.4.Anne Frank.

Anne Frank was een Joods meisje dat in de Tweede Wereldoorlog moest onderduiken met haar ouders en zusje Margot. Mensen die voor Hitler aan het werk waren brachten Joodse mensen en mensen die het niet met de Duitsers eens waren naar concentratiekampen. In die kampen werden veel mensen gedood. De volwassen, maar ook veel kinderen die daar gevangen zaten werden slecht behandeld. Ook door die slechte behandelingen stierven veel mensen. De familie Frank probeerde daar aan te ontsnappen door onder te duiken. In Amsterdam aan de Prinsengracht dook de familie Frank met de familie van Daan en meneer Dussel onder. Ze hebben daar twee jaar gewoond. Het was een moeilijke tijd. Anne moest de hele dag stil zijn en ze mocht nooit naar buiten. Elke dag waren de families en meneer Dussel bang dat ze ontdekt zouden worden.

Over de tijd dat ze in het achterhuis waren ondergedoken, schreef Anne in haar dagboek. In het dagboek vertelde ze hoe het was om ondergedoken te zitten en niet naar buiten te mogen. Na twee jaar werden de families en meneer Dussel ontdekt en werden naar een kamp in Duitsland gebracht. Vlak voordat de oorlog afgelopen was is Anne gestorven. Alleen haar vader heeft de oorlog overleefd.

Toen Anne’s dagboek werd gevonden, bleek dat het een heel mooi en belangrijk verhaal was geworden. Er is een boek van gemaakt en heel veel mensen over de hele wereld hebben het boek gelezen. In het huis waar Anne Frank was ondergedoken is nu een museum, het Anne Frank huis kunt er naar toe om te kijken hoe Anne er woonde en er is een tentoonstelling over de geschiedenis van de familie Frank. Het adres is:
Anne Frank huis Prinsengracht 263 Amsterdam tel 020-5567100.

3.5. De hongerwinter.

De winter van 1944-1945 wordt de hongerwinter genoemd. Er was weinig voedsel meer voor de Nederlanders. Veel mensen uit het westen van het land gingen op honger tocht. Vooral mensen in steden hadden veel honger. Per dag aten ze twee boterhammen en twee aardappelen. Veel mensen aten suikerbieten en tulpenbollen. Brandstof was nergens meer te koop. Bomen werden gekapt. Het hout werd uit de huizen gesloopt en werd als brandstof gebruikt. De Duitsers roofde alles wat ze konden gebruiken en brachten dat naar Duitsland. Zwarthandelaars verkochten wel levensmiddelen, maar tegen een hele hoge prijs. Een mud tarwe (70 kilo tarwe) kostte f300,- en een brood f65,-. Het Zweedse rode kruis mocht voedsel naar Nederland sturen. Er stierven 1000de mensen van de honger.

Veel mensen trokken met een kar of een kinderwagen naar het platteland om voedsel tegen sieraden te ruilen. De mensen in de steden moesten naar de gaarkeukens. Dat waren centrale keukens waar ze een pannetje soep konden gaan halen. De soep bestond uit heet water en een paar koolbladen. De hongerwinter was ontstaan doordat de Duitsers de wegen en de spoorlijnen van de landbouwgebieden in Groningen en Drenthe naar het dichtbevolkte westen van het land hadden afgesneden. Zo kon er geen voedsel worden vervoerd. Het was een wraakactie van de Duitsers om de wegen en de spoorwegen af te snijden, omdat de Nederlandse regering in Londen tijdens de Operatie Market garden had opgeroepen tot een spoorwegstaking. Een groot deel spoorwegpersoneel had hier aan mee gedaan. Door de hongerwinter zijn er meer dan 15.000 mensen om gekomen.

3.6. De bevrijding.

Het Westelijk deel van Nederland werd nog door de Duitsers bezet. De geallieerden en de Russen rukte steeds verder op. Ze ontmoetten elkaar op 1 mei 1945 bij de Elbe. Op 4 mei gaven de Duitse legers zich in Europa over. Op 7 mei vond de capitulatie plaats in hotel de wereld in Wageningen. Prins Bernhard was daarbij aanwezig. Het Wilhelmus mocht weer gezongen worden. Dat vonden de Nederlanders heel leuk. Daar werd dan natuurlijk gebruik van gemaakt. Ruim 300.000 Nederlanders zijn om gekomen. Op 5 mei 1945 waren we eindelijk na 5 jaar weer vrij. Op vier mei worden de doden van de tweede wereldoorlog herdacht. We houden dan als eerbetoon 2 minuten stilte. Er zijn speciale begraafplaatsen waar je dat kan herdenken. Op 5 mei viert Nederland de bevrijding.

H4.Het einde van de oorlog en het begin van de koude oorlog.

4.1 Keer punten in de oorlog en het einde van de oorlog.

In 1942 raakte de Verenigde Staten van Amerika bij de oorlog betrokken. In1941 had Japan de Amerikaanse oorlogsvloot bij Pearl Harbour vernietigd. President Franklin Roosevelt verklaarde de oorlog aan Japan en Duitsland. In Noord Afrika behaalde de Engelse generaal Montgommery de overwinning op de Duitsers en de Italianen (Slag bij El Alamein1943). De Russen vernietigden een Duits leger bij Stalingrad. Zij begonnen hun land en de Balkanlanden te heroveren. De “grote drie”, Roosevelt van Amerika, Churchill van Engeland en Stalin van Rusland, begonnen aan de bevrijding te werken. De As-mogend-heden, Hitler van Duitsland Mussolini van Italië en minister-president Todjo van Japan, probeerden er alles aan te doen om dat te voorkomen. De commandant van de samengevoegde legers was generaal Eisenhower.

Op 6 juni1944 begon de grote aanval op West-Europa. De landingspoging zou in Normandie plaats vinden. Na een felle strijd braken ze door de sterke verdedigingswal (Atlantic-wal) met D-Day (Decision-Day: beslissingsdag). Eind 1944 waren Frankrijk en Belgie en een paar steden in het zuiden van Nederland bevrijdt. Daarbij sneuvelden 10.000e geallieerden soldaten. In september 1944 arriveerden de Amerikanen, Engelsen en Canadezen in Eindhoven. Bij Arnhem en Nijmegen werden luchtlandingstroepen neergelaten. Men wilde de bruggen over de grote rivieren in handen krijgen. De Duitsers wonnen het gevecht bij Arnhem. Doordat de Duitsers de brug over de Rijn opbliezen werd de rest van Nederland pas in mei 1945 bevrijd. Dit deel van Nederland moest de hongerwinter doormaken. De Amerikanen hadden met de Russen een verbond gesloten. Ze zouden met zijn tweeën Duitsland aan vallen en de rest van de wereld bevrijden. Hitler wilde zich niet overgeven en wilde tot het einde van de oorlog stand houden. Dat is hem niet gelukt, want hij schoot bij zich zelf een kogel door zijn hoofd. Toen de oorlog afgelopen was vertrouwden de Amerikanen en de Russen elkaar niet en werden elkaars vijanden. Er ontstond toen een koude oorlog.

4.2 De koude oorlog.

De koude oorlog is begonnen toen de tweede wereld oorlog afgelopen was. De koude oorlog was tussen de Amerikanen en de Russen. De Amerikanen vertrouwden de Russen niet meer en andersom. Ze dachten van elkaar dat ze nu nadat ze Duitsland hadden verslagen dat ze nog meer van de wereld wilde hebben. Ze begonnen tegen elkaar op te scheppen met wapens, want als de een dat wapen had zorgde de ander voor nog betere wagens. Dat ging zo door tot ongeveer 1995. Rusland was ook bang, omdat Cuba van hun was en dat lag vlakbij Amerika. Ze dachten dat Amerika daar wat mee zou gaan doen. Dus had de president van Rusland tegen de President van Amerika gezegd: ,, ik ga op jullie schieten”. De Amerikaanse president zei toen: ,, Als je dat doet schiet ik op Cuba”. Dat wilde de president van Rusland niet en had zijn troepen halverwege de tocht terug geroepen. Als de russen dat niet hadden gedaan dan was er een derde wereldoorlog. gekomen en zaten wij hier nu niet. Tijdens die koude oorlog zijn er twee groepen opgericht namelijk de N.A.V.O en het Warschaupact. Allee het Warschaupact bestaat niet meer. Die groepen hebben afgesproken: ,, Als iemand van de andere groep jou land aanvalt helpen we allemaal met verdedigen”.

H5.De oorlog in Azië (Nederland-Indie).

Door de Japanse aanval op de Amerikaanse marinebasis Pearle Harbour op de Hawaii-eilanden ontbrandde de strijd van de tweede wereldoorlog ook in het gebied van de Stille Oceaan. Tegelijkertijd landden de Japanners op de Filippijnen en op het schiereiland Malakka.

Als eerste van de bondgenoten verklaarde Nederland Japan de oorlog. In die tijd was het huidige Indonesië nog bezit van Nederland. Men onderschatte echter de kracht van Japan. Pogingen om een lading op Java te hinderen, onder andere bij de slag in de Javazee, liepen op niets uit. Op 1 maart 1942 landden de Japannersop Java en op 8 maart gaf Nederlands-Indie zich over.

Na de overgave van het Nederlands-Indie werd het Koninklijk Nederlands-Indisch leger in krijgsgevangenschap afgevoerd. Burgers van landen waarmee Japan oorlog mee had, werden in de loop van 1942 in oorlogvoeren gezet. Elk spoor van Nederlandse invloed in de Indische samenleving moest worden gewist. Mannen werden van hun gezin gescheiden en jongens vanaf 10 jaar werden bij hun moeders weg gehaald en naar een mannenkamp gestuurd.

In 1944, toen het Japanse leger steeds meer in de verdediging werd gedwongen, werden de gevangenen in een aantal kampen in het binnenland geconcentreerd, weg van de kust, waar eventuele landing van de geallieerden kon plaats vinden. Op 15 augustus 1945 gaven de Japanners zich over.

H6.De mensen- en kinderrechten.

6.1 Hoe zijn de rechten ontstaan.

De mensen- en kinderrechten zijn ontstaan na de tweede wereld oorlog. We hebben rechten, omdat Hitler vond dat gehandicapten zwarte mensen en joden niet gelijk waren met de blanke mensen. Hitler zei ook dat de joden goede banen hadden, omdat ze joden waren. Om dat te veranderen ging Hitler oorlog voeren. Om te voorkomen dat dat weer zou gebeuren hebben de mensen toen mensen- en kinderrechten gemaakt.

6.2 De vrijheidsrechten.

1. Alle mensen hebben het recht op een gelijke behandeling. Discriminatie is verboden.
2. Iedereen mag naar het buitenland gaan als hij of zij dat wil. Vreemdelingen kunnen niet zomaar het land worden uit gezet.
3. Iedere Nederlander heeft het recht om ambtenaar te worden.
4. Iedere Nederlander heeft kiesrecht.
5. Iedereen heeft het recht om een schriftelijke verzoeken bij de overheid in te dienen.
6. Alle mensen hebben het recht op vrijheid van godsdienst.
7. Alle mensen hebben het recht om te zeggen en te schrijven wat ze willen.
8. Alle mensen hebben het recht om lid te zijn van een vereniging.
9. Alle mensen hebben het recht om te vergaderen.
10. Iedereen in Nederland heeft recht op privacy.
11. Niemand mag zomaar aan je komen.
12. Niemand mag zomaar in het huis van een ander binnenkomen.
13. Niemand mag zomaar een brief aan jou gericht openmaken of je telefoon afluisteren.
14. Niemand mag zomaar een huis of een stuk grond dat je bezit van je afpakken.
15. Iedereen heeft recht op vrijheid.
16. Je mag alleen gestraft worden (met een boete of gevangenisstraf) als je de wet hebt overtreden.
17. Je hebt het recht om tegen een straf in beroep te gaan.

6.3 De zorgrechten.

1. Je hebt bij een rechtzaak recht op hulp van een advocaat.
2. Iedereen heeft recht op werk. De regering moet ervoor zorgen dat er voor iedereen werk is.
3. Iedereen heeft recht op een inkomen. De regering moet er voor zorgen dat iedereen voldoende inkomen heeft.
4. Iedereen heeft recht op een prettige en schone woonomgeving. De regering moet daarvoor zorgen.
5. Iedereen heeft recht op hulp als hij of zij ziek is. De regering moet daarvoor zorgen.
6. Iedereen heeft recht op een dak boven zijn hoofd. De regering moet daarvoor zorgen.
7. Iedereen heeft recht op onderwijs. De regering moet er voor zorgen dat er goed onderwijs is.

6.4 De kinderrechten.

1. Recht op gelijkheid zonder onderscheid van ras, geloof of nationaliteit.
2. Recht op speciale bescherming voor geestelijke, lichamelijke en maatschappelijke ontwikkeling.
3. Recht op naam en nationaliteit.
4. Recht op voldoende voedsel, onderdak en medische verzorging.
5. Recht op speciale verzorging als het kind geestelijk of lichamelijk gehandicapt is.
6. Recht op liefde en begrip van zijn ouders en omgeving.
7. Recht op gratis onderwijs, speelmogelijkheden en ontspanning.
8. Recht op directe hulp bij rampen en in noodsituaties
9. Recht op beschermd te worden tegen verwaarlozing en uitbuiting.
10. Recht op beschermd te worden tegen vervolging.
11. Recht op een opvoeding in de geest van een mondiale saamhorigheid en vrede.

REACTIES

F.

F.

dit gehele werkstuk staat egt vol met taalfouten egt onwijs ergelijk,

14 jaar geleden

R.

R.

er staat in dat hitler zich zelf door z'n hoofd schoot maar sdat is niet waar hij nam samen met eva braun een gifkapsule (pilletje met gif)

16 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.