Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Totalitaire Dictatuur

Beoordeling 5.1
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vwo | 1862 woorden
  • 30 mei 2001
  • 30 keer beoordeeld
Cijfer 5.1
30 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur 🔐. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie
GS – Totalitaire Dictatuur Stap 1 en 2 waren voor ons eigenlijk hetzelfde. We hebben vragen opgesteld en de antwoorden daarop per bron beantwoordt. We hebben de volgende vragen opgesteld:  Is de bron Duits of Russisch  Wie is de maker  Wanneer is het gemaakt  Wat is de tekst  Wat stelt het voor  Welke kenmerken van het fascisme en communisme zijn erin te herkennen  Wat is het doel van de bron
Vervolgens hebben we de vragen verdeeld en iedereen heeft een paar vragen beantwoordt over alle bronnen. Dit hebben we expres zo gedaan en niet dat iedereen een paar bronnen doet, omdat nu alle bronnen op dezelfde manier bekeken zijn.
Stap 3 Bron 1 (duitsland) Maker onbekend
Datum onbekend
Tekst geen
Beschrijving foto met twee jonge, duitse jongetjes erop (±7 jr.) in een duits uniform
Kenmerken de hakenkruizen op de arm
Doel De mensen vertederen, het o zo machtige Duitse rijk zo mooi te laten lijken en natuurlijk als voorbeeld voor andere kleine leeftijdsgenootjes, want de jeugd heeft de toekomst
Conclusie De nationaal-socialisten vonden dat ze met de opvoeding hun leer al op jonge leeftijd moesten overgeven. Bron 2 (rusland) Maker onbekend
Datum 1919
Tekst Het oude en het nieuwe
Beschrijving 2 afbeeldingen: de eerste met een keizer in het midden , burgerij en geestelijkheid er naast en op de voorgrond een aantal soldaten. Tweede: In het midden de zon met fabrieken ervoor, daarnaast steden en op de voorgrond strijden soldaten en rebellen. Kenmerken rode vlag en de rode ster
Doel Mannen aan te sporen om te vechten; er zijn nu mooiere idealen waarvoor ze vechten

Conclusie het oude rusland wordt hier negatief belicht, als iets dat het niet waard was om voor te vechten, en het nieuwe, communistische rusland wel. Bron 3 (duitsland) Maker onbekend
Datum 1941
Tekst Bij de SA ontwikkeld u kameraadschap, taaiheid en kracht. Beschrijving Een aantal touwtrekkende SA-ers
Kenmerken bruine hemden
Doel Als het ware een verheerlijking van het leger, jonge mannen die buiten de dienstplicht vallen ook in het leger te krijgen Bron 4 (rusland) Maker Gustav Klutsis
Datum 1930
Tekst onder lenins vaandel voor opbouw socialisme
Beschrijving Lenin’s hoofd, met daar achter waarschijnlijk Stalin, en op de achtergrond industrieterreinen en een trein. Kenmerken de rode kleur
Doel Steun van het volk winnen Bron 5 (duitsland) Maker onbekend
Datum jaren ‘30
Tekst de duitse student vecht voor Fuhrer en volk
Beschrijving Een ‘arische’student met in zijn hand een hakenkruis-vlag
Kenmerken Hakenkruis, bruinhemd, arier

Doel Jonge jongens aan te sporen om te gaan studeren, zodat ze later het vaderlandDuitsland kunnen vechten en ook met hun kennis Duitsland helpen op te bouwen tot het machtigste land van de wereld Bron 6 (rusland) Maker V.Ivanov en O.Burova
Datum 1942
Tekst Moge het voorbeeld van onze voorvaderen u inspireren in deze oorlog
Beschrijving Een aantal monumenten en russische soldaten in gevecht
Kenmerken rode kleur, russische vlag, terughalen van de voorvaderen
Doel Mannen aan te sporen om in het leger te gaan en het volk laten zien wat voor een goed werk het leger doet Bron 7 (duitsland) Maker onbekend
Datum 1942
Tekst Wij zullen overwinnen
Beschrijving Een duitse soldaat met nazivlaggen op de achtergrond
Kenmerken Hakenkruizen, zwart uniform
Doel Ruwe, stoere mannen in dienst krijgen en sympathie van het volk winnen Bron 8 (rusland) Maker Toidze
Datum 1942
Tekst Voorwaarts helden, voor het vaderland

Beschrijving Een aantal ouderwetse en ‘moderne’ russische soldaten
Kenmerken rode kleur
Doel Sympathie winnen; steun van het volk krijgen Bron 9 (duitsland) Maker onbekend
Datum 1938
Tekst Eén volk, één rijk, één leider
Beschrijving portret van hitler
Kenmerken één leider
Doel Hitler afspiegelen als een ware man, in z’n volle glorie; mensen moeten hitler gaan zien als hun idool en liever nog als een god Bron 10 (rusland) Maker G.Klutsis
Datum 1932
Tekst De zege van het socialisme is in ons land gewaarborgt
Beschrijving Stalin’s hoofd en schouders, met daarachter een mensenmassa en ervoor zware industrie
Kenmerken Stalin, rode kleur
Doel Mensen voorschotelen dat het goed gaat met het land (ivm. De Industrialisatie)
Bron 11 (rusland) Maker onbekend
Datum 1927
Tekst niet vertaald
Beschrijving een aantal arbeiders in een fabriek
Kenmerken kleur rood
Doel bekendgeving en sympathie winnen voor de industrialisatie Bron 12 (rusland) Maker A.Kokorekin
Datum 1942
Tekst Volg het voorbeeld van deze arbeider
Beschrijving Russische arbeider met een rode vlag in zijn hand. Hij wijst naar een vliegveld
Kenmerken Stalin, Lenin, rode kleur
Doel als goed voorbeeld geven voor jonge mannen Bron 13 (duitsland) Maker K.Stauber
Datum Jaren dertig
Tekst Leve duitsland
Beschrijving Hitler met een nazivlag in zijn hand en een massa soldaten achter hem
Kenmerken Nazivlaggen, hakenkruizen, bruinhemden, massaal machtsvertoon

Doel Hitler als groot man, als leider van een groot en machtig volk; om kiezers te winnen Bron 14 (rusland) Maker V.Deni
Datum onbekend
Tekst Bij de proletarische tegenaanval zullen de fascistische beesten worden verslagen
Beschrijving Een volledig rode arbeider (rus) met een hamer of bijl in zijn hand, dreigend naar een klein zwart mannetje met een hakenkruis in de hand
Kenmerken rode kleur
Doel steun van het volk winnen Bron 15 (duitsland) Maker H.Barger
Datum onbekend
Tekst geen tekst
Beschrijving Een arische jongen voor een Nazivlag
Kenmerken Nazivlag, hakenkruis, Ubermensch
Doel het volk confronteren met ‘ideale’ man; ter bevordering van het nationalisme Bron 16 (Rusland) Maker S.Tikchonov
Datum 1920
Tekst Geen tekst
Beschrijving Trein met daarop een afbeelding van een aantal boeren. Kenmerken geen
Doel het volk confronteren met ideeën over Rusland
Bron 17 (rusland) Maker Kukrinski
Datum 1941
Tekst Vecht hard, zonen van Sorovov en Tsjapajev
Beschrijving Vechtende russische soldaten en tanks met op de achtergrond oude legerleiders
Kenmerken sterren
Doel Sympathie van het volk winnen en manschappen voor het leger proberen te krijgen Bron 18 (rusland) Maker onbekend
Datum jaren dertig
Tekst Geliefde stalin – geluk van het volk
Beschrijving Stalin die een juichende mensenmassa toespreekt
Kenmerken Stalin
Doel Het populair maken van Stalin Bron 19 (duitsland) Maker onbekend
Datum jaren dertig
Tekst Grote Antibolsjewistische tentoonstelling – Het bolsjewisme
Beschrijving Wereldbol met daarop een spin met als kop een schedel met een helm met een ster
Kenmerken anti-bolsjewisme (maar dat is niet echt een kenmerk van het nationaal-socialisme) Doel Haat van het volk aanwoekeren.
Bron 20 (rusland) Maker Sergei Merkurov
Datum 1939
Tekst geen tekst
Beschrijving Een standbeeld van Lenin
Kenmerken Lenin
Doel Lenin weergeven als een sterke en gezonde man die het ‘machtige’ Rusland kan leiden; Standbeeld om Lenin populair te maken Bron 21 Maker Gustav Klutsis
Datum 1930
Tekst Arbeiders en arbeidsters, allen naar de nieuwe verkiezingen voor de raden
Beschrijving een aantal grote en kleine klappende handen
Kenmerken mij niet duidelijk
Doel kiezers winnen Bron 22 (duitsland) Maker Mjolnier
Datum 1932
Tekst De georganiseerde wil van het volk
Beschrijving Drie getekende militairen met daarachter een hakenkruis
Kenmerken Hakenkruis
Doel kiezers winnen Bron 23 (duitsland) Maker Max Spielmanns

Datum 1944
Tekst Verrader
Beschrijving Een man die in een microfoon praat, maar deze afbeelding is niet echt duidelijk
Kenmerken geen duidelijke kenmerken van het Nationaal-socialisme
Doel haat tegen Engeland, Rusland, Frankrijk, etc. aanwakkeren
Bron 24 (rusland) Maker onbekend
Datum 1930
Tekst geen tekst
Beschrijving textielpatroon met daarop enkele bezigheden van de landbouw, zoals zaaien, ploegen en oogsten. Dit was overigens niet erg duidelijk
Kenmerken geen kenmerken van het communisme, alleen de rode kleur die ik gezien heb bij deze afbeelding in het tekstboek. Doel Sympathie en bekendheid gevenkrijgen over de collectivisatie van de landbouw Bron 25 (rusland) Maker onbekend
Datum 1928

Tekst Toon wat je kan
Beschrijving vier aan een staaf trekkende arbeiders met daarachter de binnenkant van een fabriek
Kenmerken pro-industrialisatie
Doel Arbeiders het gevoel geven dat zij belangrijk zijn en daarmee ook aansporen om alles wat in hun zit te geven, steeds betere prestaties leveren Bron 26 (duitsland) Maker onbekend
Datum circa 1942
Tekst Duitslands overwinning, europa’s vrijheid
Beschrijving een duitse soldaat die op een draak of iets dergelijks springt waar de bliksem op inslaat. Op de achtergrond is de kerk te zien en een boer met een paardekar
Kenmerken geen duidelijke kenmerken
Doel Duitsland als machtige overwinnaar weergeven om meer aanhang en vertrouwen van het volk te krijgen stap 4 Bij het behandelen van de bronnen zijn ons de volgende dingen opgevallen: - Bij de Duitse posters laat men vooral de kracht van het leger tot uitdrukking komen, en dat is logisch want in het Fascisme en het Nationaal-Socialisme nam de verheerlijking van het leger een belangrijke plaats in. Bij de posters van de U.S.S.R. komt het leger ook wel aan bod, maar zijn het toch vooral de arbeiders die een belangrijke plaats innemen, dat hoort natuurlijk bij het communisme. - Bij de Russische posters is te zien dat er veel aandacht wordt besteed aan de industrialisatie, soms in combinatie met een grote afbeelding van Stalin. Hiermee zal Stalin hebben willen benadrukken dat hij het was die van het agrarische Rusland in korte tijd een geïndustrialiseerd land maakte. - Op de afbeeldingen nemen vaak de leiders een belangrijke plaats in en ziet men vaak afbeeldingen van Lenin, Stalin of Hitler. Dat past bij het feit dat in een totalitaire staat de leider een zeer belangrijke plaats inneemt. - Tijdens de tweede wereldoorlog grepen de Russen, zoals bij uitleg in werkboek staat, opportunistisch terug naar de grootheid van het verleden van Rusland op militair gebied. Dat is erg opvallend omdat men zou verwachten dat de Communisten in plaats van hun vaderland vooral hun ideologie zouden verheerlijken. Eigenlijk zou men verwachten dat de Russen het verleden, het Rusland van voor de revolutie zouden verafschuwen, zoals is te zien in dossierbron II, die nog uit 1919 stamt. Ook is het zo dat men de verheerlijking van het verleden eerder bij de Duitsers zou verwachten, omdat dit een van de kenmerken van het Fascisme en Nationaal-Socialisme is. Op de ons ter beschikking gestelde dossierbronnen is dit echter niet te zien. - Bij de Duitsers komen rituele tekens, met name swastika’s, vaker voor dan bij de Russen, waar men maar af en toe het hamer en sikkelsymbool ziet, en dan niet eens opvallend. Dat is tenminste zo op deze dossierbronnen. - Het doel van enkele posters van zowel de Russen als de Duitsers lijkt het zo afschuwelijk mogelijk over laten komen van elkanders ideologie. - Het doel van de Russische posters en de Duitse posters verschilt vrijwel niet, bij beide is het doel vaak de sympathie van het volk winnen enof de idealen weergeven. Wat we wel terug zien in zowel Duitse als Russische posters is dat de mensen er niet over hoeven na te denken; er schuilt geen diepliggende gedachte achter, met andere woorden gezegd, het beïnvloedden van het menselijk denken en daarbij is het juist de bedoeling dat mensen niet gaan nadenken. p 5 - Conclusie Onze conclusie komt veel overeen met onze ‘stap 4’. In de conclusie vatten we stap 4 even kort samen. Het blijkt uiteindelijk dat er eigenlijk niet echt veel verschillen waren. Bij de propaganda posters van beide landen gaat het in het algemeen om de leider populair te maken en eventueel z’n partij waar hij bij hoort. Bij beide landen zijn veel afbeeldingen van het leger en de vooruitgangen van het land worden weergegeven, ook wordt de haat voor de vijand verder aangewoekerd om te voorkomen dat de mensen gaan overlopen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat propaganda posters dienen om de steun van het volk te krijgen zonder dat ze er eigenlijk over na hoefden te denken.

REACTIES

P.

P.

goed werkstuk maar niet wat ik zocht!!!!! ik zocht iets over de duitste dictatuur!!!!!

22 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.