Toethanchamon

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 2556 woorden
  • 20 februari 2000
  • 36 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
36 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Inleiding
Algemeen over Egypte
Allereerst: Wat is een dynastie? Het is afgeleid van het woord dunasteria en dit betekend heerschappij. Het is een vorstenhuis, groep opeenvolgende tot eenzelfde geslacht behorende heerser in een staat.

3000 voor Chr. begonnen verschillende stammen zich te verenigen. In deze periode ontstond het Egyptische schrift. Deze ontwikkelingen culmineerden in 2925 voor Chr. in de eerste dynastie. Onder de farao's van deze dynastie uniformeerden de religie en het schrift voor het hele Nijlgebied. Maar wie was de eerste heerser van de 0e dynastie? Het kan zowel de figuur zijn die vaak wordt aangeduidt als schorpioen, als ook narmer (menes). Zij zwaaiden de scepter over egypte tussen 3150 v.Chr. en 3050 v.Chr. Onder Hor- Aha (1e dynastie) werd de hoofdstad Memphis gesticht. Deze stad blijft door de hele Egyptische geschiedenis bestaan.

Vanaf dat moment is de geschiedenis ingedeeld in drie hoofdperioden: het Oude Rijk, 2635 tot 2155 voor Chr, het Middenrijk, 1991 tot 1650 voor Chr, en het
Nieuwe Rijk, 1554 tot 1080. In het dit nieuwe rijk regeerde de farao Toethanchamon. Hij regeerde van 1345 tot 1335 v. Chr. Hij werd niet oud. Hij stierf op (ongeveer) 18 jarige leeftijd. Deze 'Rijken' werden onderbroken door Tussenperiodes, die alle het gevolg waren van grote politieke omwentelingen. Zo kwam er een einde aan het Oude Rijk door interne desintegratie: de centrale regering verloor haar macht aan lokale bestuurders, die zich opwierpen als
koningen, of gouwvorsten. Pas in de elfde dynastie waren de gouwvorsten van de stad Thebe in staat het rijk weer te verenigen. De tweede Tussenperiode was het gevolg van de de inval van de Hyksos-volkeren. Deze invallers, van verschillende herkomst, verwoestten Noord-Egypte en installeerden zich als farao's. Ondanks hun 'egyptisering' waren ze niet in staat hun bewind te handhaven en werden verjaagd; daarmee begon het Nieuwe Rijk. De laatste
Tussenperiode werd ingeluid door nieuwe invasies, deze keer van de 'Zeevolkeren'. Het is niet precies bekend wie zij waren, maar hun inval leidde tot politieke onrusten en uiteindelijk tot de opsplitsing van Egypte in twee delen. In de Late Tijd, vanaf 713 voor Christus, probeerde men de eenheid te herstellen en terug te keren naar de oude bloei. De Assyriërs, en later de Perzen veroverden het land, maar hoewel zij met hulp van Griekse troepen verdreven werden, bleef de situatie te onrustig voor hernieuwde bloei. In 332 voor Chr. veroverde Alexander
de Grote Egypte. Na zijn dood werd door één van zijn generaals, Ptolemaeus, een nieuw koningshuis gesticht. Cleopatra was de laatste telg van dit roemruchte geslacht. Na haar dood in 30 v. Chr. Werd Egypte een provincie -en bron van inkomsten- voor Rome. Bij de
splitsing van het Romeinse Rijk kwam Egypte onder Byzantium. Begin zevende eeuw na Chr. werd het door de Arabieren aan deze laatste antieke invloed onttrokken.

Het leven van Toethanchamon
Algemeen
Voor de spectataculaire vondst van zijn vrijwel intacte graf in de koningsvallei, in november 1922, was toethanchamon een vaag en weinig bekend iemand van de late 18e dynastie. Zijn naam was in het begin van deze eeuw slechts bekend door een paar verwijzingen. Toethanchamon regeerde 9 jaar. Kleizegels op wijnkruiken in zijn graf
vermelden namelijk het regeringsjaar van de koning op dát moment dat
ze worden neergelegd. De hoogste datering is jaar 9. Doordat op röntgenfoto's te zien was dat zijn verstandkiezen aan het
doorbreken waren wijst het erop dat hij tussen de 18 en 20 was toen hij
stierf. Toethanchaton werd in Amarna geboren, in de tweede helft van
de regeringsperiode van Achnaton. Er valt echter niet precies te vertellen
wanneer toethanchamon geboren werd en stierf en van wanneer tot wan- neer hij koning was. De reden hiervoor is dat bij iedere farao de Egyp- tische telling bij het jaar 0 begint, hierdoor wordt het heel moeilijk vast te Inscriptie die de ko- stellen hoe lang de farao's leefden. ninklijke afstam- Hoewel zijn koninklijke afkomst betwijfeld wordt, bevestigd en inscriptie,.ming vermeld
gevonden in El-asmoenein, tegenover El-Amarna aan de andere kant van de
rivier dat toetanchnoeaton (zoals hij daar werd genoemd) inderdaad een koningszoon was. Farao Toethanchamon was een halfgod die bovenaan de volksperamide stond. Hij was de middelaar tussen de goden en de mensen. Hij moest de goden, zo belangrijk voor het leven van de mensheid, tevreden stellen en houden, en hen daarom van alles offeren. De bevolking van Egypte bestond toen vooral uit boeren. Zijn belangrijkste zorg was: de jaarlijkse eb en vloed van de levensschenkende nijl.

Wie was Toethanchamon? Wie toethanchaton nou precies was, is nog steeds giswerk. Aangezien het feit dat Achnaton de 16 jaar voor de geboorte van toethanchaton Koning was, is het aannemelijk dat hij de vader was. Maar dit roept weer een andere vraag op: Wie was dan toehanchatons moeder? Het schijnt dat nefertiti hem geen zonen heeft geschonken maar….. zij was niet zijn enige vrouw. Wie het dan wel was is niet duidelijk te zeggen. Alle wetenschappers hebben verschillende meningen hierover maar onder de "bijvrouwen" van de koning treed er maar en vrouw naar voren: Vrouwe Kija. Zij zal waarschijnlijk ook met de koning getrouwd zijn geweest. Getuigen zijn haar titels: " zeer geliefde vrouw" De vraag is: Heeft zij de koning dan wel een zoon geschonken? Dit wordt niet uitgesloten. Er zijn aanwijzingen dat Kija rond het 9de of 10e regeringsjaar van Achnaton de gunsteling was maar na jaar 11 - rond rond toethanchaton's geboorte- verdwijnt ze uit het Een theorie is dat Kija in het kraambed stierf zoals een fragment toont in graf van Achnaton. Maar wie zijn moeder ook was en wat er ook met haar gebeurt is, Toethanchaton werd in 1333 voor christus gekroond te memphis, spoedig na achnatons dood, als het jonge kind Toethanchaton. Waarschijnlijk de Hij trouwde met Anchesenpaäton, de iets oudere dochter van achnaton koninklijke geboorte nefertiti
Achnaton had zijn onderdanen het monotheistische geloof opgelegd en Aton, de god van de zonneschijf uitgeroepen tot de enige god. Ook had hij een hoofdstad in Amarna gebouwd om Thebe te vervangen en had hij een nieuwe kunst en stijl geïntoduceerd.De amarna periode Het verzet tegen deze vernieuwingen, bracht toethanchaton, na vele jaren van verbod door Achnaton er in het tweede jaar van zijn regering toe om naar het oude geloof terug te keren, het geloof van het meergodendom Dit bracht een aantal veranderingen met zich mee: Hij heropende de tempels die door zijn vader destijds gesloten was Nu mocht het volk weer alle goden eren.Hij herstelde Memphis als hoofdstad in. De Aton-vorm van Toen hij ook nog thebe als religieus centrum instelde, bracht dit een 's konings naam. belangrijke toename van artistieke en bouwkundige activiteiten in heel . Egypte met zich mee. Om echt te laten blijken dat de vroegere staatsgod Amon in ere werd hesteld veranderde hij zijn en zijn vrouw's naam in Toethanchamon en Anchesenpaämon. Het valt echter te betwijfelen hoeveel toethanchamon hierover te zeggen heeft gehad. Het is waarschijnlijk,omdat hij zo jong was dat de meeste macht in de handen lag van naasten zoals de Generaal Horemheb en hoog priester ai die later na toethanchamons dood met Anchesenpaämon trouwde. Helaas hebben later een groot aantal van toethanchaomons opvolgers zijn monumenten toegeëigend, hierdoor lijkt het dat hij minder tot stand heeft gebracht dan waarschijnlijk het geval was. Verder staat er eigenlijk weinig vast over zijn leven. Er zouden veldtochten in Nubië en Palestina geweest zijn. Dit kwam naar voren uit fleurig beschilderde strucwerkkist uit Toethancamons graf. Deze kist geeft 4 levendige scenes met de koning aan. Op een daarvan is hij op leeuwenjacht, op een andere jaagd hij op gazellen, terwijl hij op de derde en vierde woest Nubiërs aanvalt en vervolgens Syriërs, die bezwijken onder zijn pijlen. Het is echter twijfelachtig of Toethanchamon feitelijk deelnam aan de veldtochten.

De dood van Toethanchamon
Werd Toetanchamon vermoord en was zijn dood het gevolg van een politieke samenzwering? Lang is er gespeculeerd over de geheimzinneige dood van "King TUT" De autopsie geeft hierover echter geen duidelijkheid. Wel kan gezegd worden dat Toethanchamon niet gestorven is aan tuberculose zoals sommige wetenschapper hebben beweerd. Bij iemand die Tuberculose heeft zijn de rugwervels namelijk altijd aangetast en dit was bij toethanchamon niet het geval. Wel hebben de onderzoekers bij de autopsie in de dunne beenderen van de schedelbasis een bloeding onder de hersenvliezen van zijn schedel geconstateerd. Dit is waarschijnlijk het gevolg van een harde klap tegen zijn hoofd. Het Britse tijdschrift MAG, Musea and Galerieën, publiceerde half
mei 1997 de uitkomsten van een gezamenlijk ondezoek van een me- disch expert en een voormalige detective van het bureau Scotland
yard. Zij komen tot de conclusie dat hij vermoord is in een politieke
intrige. Er zijn volgens hen 2 verdachten. De hoge priester: ai en de
generaal horenheb. Hun motief zou zijn geweest: Opvolging van de
troon en een deel van de schatten van toethanchamon erven….

Wat gebeurde er na toethanchamons dood? Opvolging betwist.

Zijn vrouw, Anchesenpaäton was nu in een lastig pakket. Zij werd nu van alle kanten belaagd door mannen die veel ouder dan zijzelf waren. Zij zocht steun bij de koning der hittieten. Zij vertelde hem dat haar man gestorven was en dat zij geen zonen had, terwijl hij er velen had. Zij vroeg aan hem of hij er eentje met haar kon laten trouwen. De Koning werd meteen achterdochig en liet het onderzoeken; boodschappers werden uitgezonden en deze melden dat alles klopte. Daarom ging er een prins naar Egypte om het aanbod van de koningin te aanvaarden. Het schijnt echter dat hij al bij de grens vermoord werd. Deze daad kan gemakkelijk aan Horemheb (of aan ai) worden toegeschreven. Hij had als opperbevelhebber van het leger de middelen de gelegenheid en zeker het motief. Nu werd ai koning door met toethanchamons weduwe te trouwen. Alleen, ai was oud dus horemheb hoefte alleen maar af te wachten. Na de dood van ai greep Horemheb de macht en verwoeste alle monumenten van toethanchamon. Zelfs diens naam werd verwijderd van de lijst der koningen.

Ontdekking van Toethancha-mons graftombe

Lord Carnavon: Lord carnavon had in zijn jeugdjaren aan autosport gedaan. Hij kreeg toen een groot ongeluk. Hoewel hij van de dood was gered was hij heel erg zwak geworden. Hij werd hierdoor steeds gevoeliger voor koude lucht en bezocht egypte. Het leven begon hem daar al gauw te vervelen. Om de eindelozo winterdagen door te komen ging hij zich met egyptologie bezig houden. Via via werd hij voorgesteld aan Howard Carter en ze werden compagnons in het zoeken naar oude prive graven.

Howard Carter: Zijn geestdrift voor archeologie was er altijd al maar hij was tekenaar
van beroep. Toen hem werd gevraagd om naar egypte te gaan als teke- naar voor EFF stemde hij daar enthousiast mee in. Hij werd na een
tijdje benoemd tot inspecteur generaal van de monumenten van het
opper Egypte.Hij werd meteen naar het dal der Koningen gestuurd.Hij
deed zijn werk goed. Toen hij na enkele maanden ontslag nam was ie- dereen geschokt. Toen hij Lord Carnavon ontmoette bood dit de kans
op een nieuw begin. Howard Carter

De Ontdekking
Ze waren al een tijdje aan het werk in het dal der koningen maar hadden nog geen echte grote ontdekkingen gedaan. Ze hadden al wat graven gevonden, maar ze waren allemaal even geschonden. De teleurstellingen en kosten van de opgravingen begonnen dan ook op te stapelen. Het geld raakte op. Carter kwam echter met een voorstel : Hij zou het volgende seizoen zelf gaan financieren om het laatste stuk in het dal der koningen nog te onderzoeken.Carnavon stemde hiermee in maar stond erop dat hij het zou financieren. Meteen werd het graf van ramses al gevonden. Na drie dagen werd er naast het graf van Ramses treden van een trap gevonden. De volgende dag bloot gelegd. Carter zocht, maar tevergeefs, naar een naam in de zegelafrukken.Voorlopig moest de vraag wie de eigenaar was onbeantwoord blijven.Toen de trap helemaal was schoongemaakt waren de zegelafrukken duidelijk te zien en konden ze de naam toethanchamon ontcijferen.

Drie dagen later vonden ze een nieuwe deur, die over het gehele oppervlak was bedekt met ovale zegels en in de linker bovenhoek was afgesloten. 'Eerst kon ik niets zien, doordat de kaars flikerde in de hete lucht die uit het vertrek ontsnapte, maar
toen mijn ogen gewend raakten aan het licht, doemden detals van de kamer langzaam uit de nevel op. Vreemde dieren, beelden en goud- overal de glinstering van goud' Howard Carter

Toen ze naar binnen gingen konden ze hun ogen niet geloven. Er lager stapels goud!!! Ze vonden vier verschillende vertrekken en daarachter steeds mooie schatten en beelden. In de vierde kamer trok echter iets ieders aandacht. Het was duidelijk wat dit voor een bergplaats was. ' Ik heb toetnanchamon en ik geloof…ongeschonden!' Het nieuws verspreide zich heel erg snel. Veel mensen boden aan om te helpen om o.a. het graf uit te ruimen. Het graf werd dan ook ontruimd. Toen werd Lord Carvanon opeens ernstig ziek. Toen hij zich stond te scheren had hij namelijk per ongeluk een muggebeet open gesneden, die lelijk begon te bloeden. Hij raakte nog meer verzwakt dan hij al was door de infectie die hij kreeg. In die tijd hadden ze namelijk nog geen peniciline

' De laatste paar dagen zijn we zeer bezorgd vanwege Carnavons ernstige ziekte. Hij is nog niet buiten levensgevaar. Je kunt je moeilijk voorstellen dat het nog maar afgelopen vrijdag was dat we samen hebben gegeten en de rest van de avond bij elkaar waren. Het zou verschrikkelijk zijn als- ik moet er niet aan denken
Howard carter

Hij kreeg na verloop van tijd er ook nog een longontsteking bij en overleed.

De Vloek. De dood van Lord Carnavon richte de publieke aandacht op een net twee weken geleden geuite waarschuwing van een romanscgrijver dat 'de ijzingwekkendste straf elk vermetele indringer in een verzegeld graf achtervolgt. Het ging het publiek voorbij dat Lord Carnavon nooit een echt sterk gestel had bezeten. Het publiek gaf er de voorkeur aan om zijn plotstelinge overlijden te beschouwen als het onvermijdelijke gevolg van het verstoren van de rust van de farao.

Doodsgeruchten
Het gonste van de praatjes. Op de dag dat het
graf werd geopend, werd Carters canarie door
een cobra verslonden- de cobra is de slang op
het voorhooft van de farao die vuur spugt naar
zijn vijanden. Op hetzelfde ogenblik dat Lord
Carnavon overleed- zo wordt beweerd gingen
alle lichten op onverklaarbare wijze uit. Lord
Carnavon's broer overleed plotseling ook. De
gezondheid van Arthur Mace, carters rechter- hand, was achteruitgegaan en hij stierf nog Krantenknipsel uit de tijd dat Lord Carnavon net
overleden was. voordat het graf ontruimt was.Iedereen die ook maar iets met Lord Carnavon te maken had
gehad en ook stierf werd meteen van gedacht dat het door de vloek van de farao kwam. Carter zelf stierf pas op 64- jarige leeftijd. Er werd beweerd dat de geheimzinnige inscriptie op de mummie aangaf: ' de dood zal op snelle vleukgelen komen tot hem die het graf van de farao beroert'. Het kan echter niet worden ontkend dat de dood bijzonder selectief was bij de keuze van zijn slachtoffers en er verbazend lang over deed om voor diegenen te komen die misschien het nauwst bij het werd betrokken waren.

Al die raadsels….En de dood van Lord Cameron. Misschien was het wel beter geweest als zijn graf nooit ontdekt was…

REACTIES

L.

L.

Het zit historisch niet goed inelkaar. Je haalt verschillende vaardigheden door elkaar dat is jammer. De informatie die er instaat is wel goed. Maar je moet de volgende keer afspreken of je de situatie wil beschrijven of verklaren.

21 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.