Tijdslijn
Prehistorie
… - 3500 V.C.
Oude Egypte en de stroomculturen
3500 V.C. -800 V.C.
Oudheid
800 V.C.- 500 N.C.
Middeleeuwen
500-1500 1) 1453 (val Oost- Romeinse rijk)
2) 1517 (ontstaan protestantisme)
3) 1492 (ontdekking van Amerika)
Nieuwe Tijd
1500- 1800 (1789 Franse Revolutie )
Nieuwste Tijd
1800- 1945 (einde 2de wereldoorlog)
Hedendaagse tijd/ eigen tijd
1945- …
Tijdsbegrip
Een tijdsindeling is niet absoluut maar relatief
Een nieuwe periode word voorbereid in de voorgaande periode.


De chinezen gebruiken een andere tijdsaanduiding dan ons.
(eveneens als het Jodendom en de Arabische cultuur)
Wij gebruiken de chronologische indeling als referentiekader om perioden te vergelijken.
Document 1 : Door Ptolemaeus 2de N.C.
Standpunt : Algemeen, vanuit Europa,
Enkel Afrika, Europa en een deel van Azië is bekend
Veel land, weinig water
Document 2: Ebstdorger O.T. kaart (middeleeuwen)
Standpunt: Midden Oosten
Europa, Afrika en een deel van Azië is bekend
Veel land en weinig water
Document 3: 11-12de eeuw (Arabische wereldkaart)
Standpunt: Europees, Middellandse Zee
Eurropa Afrika & Azïe zijn bekend
De verhoudingen zijn realistischer dan in de oudheid
Document 4: atlas kaart 140 , 20Ste eeuw


Standpunt Europa
Alle continenten zijn bekend
Veel meer water ten opzichte van land

Veranderend Wereldbeeld
Oudheid

In de oudheid kende men de windrichtingen, zeestromingen en 3 continenten. Men maakte ook gebruik van breedtelijnen en lengtelijnen.
Middeleeuwen
Er komen Bijbelse plaatsnamen in voor.
De drie continenten hingen aan elkaar vast. Kennis van zeeën maar niet met de juist verhoudingen. Men geloofde in monsters. Aarde was een platte schijf. Men deed aan kustvaart.
Nieuwe tijd
Grote kennis oceanen, zeestromingen, windrichtingen. Men kende 5 continenten. (Latijns+ Noord- Amerika) Kusten werden verkend.
Nieuwste tijd
Kennis van de hele wereld
Eigen tijd
Kennis van de hele wereld + beginnende kennis van het heelal
Kustvaart werd vervangen door vaart op open zee
14de eeuw → interesse voor kolonisatie & ontdekkingtochten
Verschillende motieven om te ontdekken
-Geloofspreiding
-Interesse & wetenschap
-reconquista
-Politieke macht
-dreiging van de Turken
Stimulatie door :
-Nieuwe instrumenten: kompas, astrolabium
-Nieuwe informatie: Arabieren en geleerden gevlucht uit ORR
-Nieuwe kaarten: Portulanen (12de-13de eeuw)
-Nieuwe wetenschap: cartografie en navigatie
-nieuwe scheepstypes: karveel (dieper en stabieler)
Spanje en Portugal waren de 2 meest actieve landen bij ontdekkingen
A PORTUGAL
Motieven: Economisch, Wetenschappelijk, religieus
Belangrijke ontdekking
• : 1488 Stormkaap/ Kaap de goede hoop
↔Einde Afrika ontdekt, de kans om Indië te ontdekken werd groter
• Indië (Visco Da Gama)
↔Portugezen konden zelf hun specerijen gaan halen in Indië en waren niet langer afhankelijk van de tussenhandel.
B SPANJE
Naar Indië varen via het Westen. ↔ voor het eerst uitgevoerd door Colombus.
Colombus vaarde met 3 belangrijke schepen: Nina , Pinta en Santa Maria
Amerigo Vespucci
Motieven: economisch, religieus en wetenschappelijk
Magelhaes bewees dat de wereld rond is.
↔Portugees, El CanoREACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

G.

G.

dit klopt maar soms niet

3 jaar geleden