Onderzoeksvraag

Hoe evolueerden de technologische middelen om te communiceren bij de mens tussen 1800 en 1945?  

Inleiding: Wat is communicatie?  

Communiceren doet iedereen. Het is een van de belangrijkste behoeften van de mens en ook zeer  belangrijk als je terugkijkt naar de evolutie ervan doorheen de geschiedenis. Daarom vind ik het belangrijk dat we weten waar dit vandaan komt. Omdat we leven in een technologische maatschappij ga ik vooral uitleg geven over de telecommunicatie. Telecommunicatie is de algemene term voor alle toepassingen en systemen waarin analoge of digitale data via kanalen over grote afstanden wordt verzonden. Dit kreeg vooral een boost door de nood aan goede communicatie tijdens de oorlogen.
 

  1. Communicatie van de prehistorie tot de Romeinen  
     

Mensen proberen al eeuwen met elkaar te communiceren met wisselend succes. Rond 3000 v.C. werd het spijkerschrift ontwikkeld. Dit is een schrift in de gedaante van spijkers en alleen gevorderden konden hiermee overweg. Ook was het voor verbetering vatbaar. De hiërogliefen van de Egyptenaren brengen ons wel al wat dichter naar ons huidig alfabet maar deze schrifttekens hadden ook weer enkele nadelen. Het is dan misschien wel makkelijker te begrijpen door de tekeningen maar sommige woorden zijn moeilijk te verklaren via een tekening en de volgorde en plaats van de afbeeldingen zorgden ervoor dat het een ingewikkelde code werd die moeilijk te ontcijferen was. 

Toen het schrift werd uitgevonden, werd bij de Romeinen de post al snel door een bode gebracht maar dat ging natuurlijk niet snel genoeg. Het was te duur en het ging zeer traag. Voor communicatie over echt lange afstanden was dit dus niet geschikt.  


  1. Invloed van de wereldoorlogen op telecommunicatie 
     

In de verschillende wereldoorlogen die zich beide afspeelden van 1800 tot 1945 heeft de telecommunicatie een grote rol gespeeld. Hierdoor is ze sneller dan ooit ontwikkeld omdat ze noodzakelijk was. Mensen moesten snel en efficiënt met elkaar kunnen communiceren en dat vaak over een grote afstand. Zoals het woord 'wereldoorlog' zegt, waren er in een heel uitgestrekt gebied veel conflicten.
In de tweede wereldoorlog was telecommunicatie één van de grootste propagandamiddelen gebruikt door Hitler. Hitler, die legaal is verkozen werd door onder andere zijn gave in spreken tijdens zijn toespraken. Deze toespraken zijn verspreid geraakt door middel van de telecommunicatie waar hij goed gebruik van heeft weten maken zoals bijvoorbeeld met de radio maar hij gebruikte ook cinema's om zijn opgenomen verkiezingspropaganda te laten zien. Zijn manier van communicatie wordt ook wel massacommunicatie genoemd.

We hebben nog een ander groot voorbeeld zoals de radar. De radar speelde in het begin van de Tweede wereldoorlog een belangrijke rol bij de slag om Engeland. De Engelsen zagen de Duitse vliegtuigen vroeger aankomen en konden snel reageren door middel van de radar. Dat was een van de redenen waarom Engeland een factor van belang bleef als oorlogvoerende mogendheid. Later werd de radar nog verbeterd, waardoor ook onderzeeërs opgespoord konden worden.

3.      Verschillende soorten telecommunicatie doorheen de jaren  

3.1) 19e eeuw: De telegraaf 

Zoals eerder vermeld, was het niet zo makkelijk of onmogelijk om te communiceren over een grote afstand. Maar door de uitvinding van de telegraaf door Claude Chappe in 1792 werd communicatie over een lange afstand wel mogelijk. En dit op een heel snelle manier voor deze tijdsperiode. In 1793 werd deze voor het eerst in gebruik genomen. Het duurde ongeveer 15 minuten om via 15 seinposten te passeren terwijl het met een koerier makkelijk 20uur kon duren. De telegraaf was een van de telecommunicatiemiddelen dat werkte met elektriciteit. Ze zetten informatie om in signalen die via kabels, radiogolven of optische vezels over grote afstand kunnen worden verstuurd. Bij de telegraaf was het nadeel dat voor elke aparte letter die ingegeven moest worden met een code ook een aparte kabel nodig was. 

Maar in 1832 vond de Amerikaan Samuel Morse zijn morsetoestel uit, dit was de start van de verbetering in de telecommunicatie, de uitwisseling van communicatie over een lange afstand. In de 19e eeuw ontwikkelden zich een heleboel dingen op grote schaal als gevolg van de industriële revoluties : spoorwegen, stoomvaart, handel en industrie. 
Ook de telegrafie werd al gauw een wereld-telegraafnet met tienduizenden telegraafkantoren.  

3.2) 19e eeuw: de telefoon 
 

1876 was een mijlpaal in de geschiedenis van de moderne communicatie.  Hoewel de Schotse Alexander Graham Bell vaak wordt toegewezen als uitvinder van de telefoon is het Antonio Meucci die zichzelf de échte uitvinder van de telefoon mag noemen. Daarnaast hebben ook anderen zoals Elisha Gray en Philipp Reis een bijdrage geleverd aan construeren van de telefoon. De eerste telefoon werd zodanig geconstrueerd dat ermee gesproken en geluisterd werd door dezelfde luidspreker. En voor elke telefoonaansluiting moest een apart kabelpaar naar de centrale gelegd worden. In het begin van de 20e eeuw werd er in onze streken de eerste telefooncentrale gebouwd en gebruikt. Dit was het geval van 1915 tot 1925 en is er in 1925 een overgang geweest naar automatische centrales. De beller koos zijn gewenste ontvanger via een telefoonschijf terwijl men daarvoor eerst in contact moest worden gebracht met een telefooncentrale voor men de juiste ontvanger kon spreken. Door het stijgende gebruik van de telefoon was dit dan ook het moment waarop de Nederlandse taal rijker werd.

 

3.3) 20e eeuw: De radio 
 

3.3) 20e eeuw: De radio 
 

In 1888 ontdekte Heinrich Hertz de radiogolven, jammer genoeg vond hij geen manier om deze ontdekking praktisch toe te passen. Tot de uitvinding van de Italiaanse Guglielmo Marconi in 1896 waren er steeds kabels nodig om boodschappen te verzenden. Maar door Marconis ontvangtoestel, of beter gezegd de draadloze telegraaf, kon men de radiogolven, die Hertz had ontdekt, vertalen in verstaanbare signalen. Het enige nadeel aan deze uitvinding was dat men nog steeds de morse code moest kennen om deze signalen te verstaan.  

In 1906 veranderde dit compleet toen de Canadees Reginald Fessenden onze huidige radio heeft weten te realiseren en hoe men zo de signalen van de radiogolven kon verstaan. 
3.4) 20e eeuw: De radar 
 Zoals in vorige paragraaf beschreven ontdekte Heinrich Hertz als eerste de radiogolven. Deze ontdekking heeft veel meer teweeg gebracht dan alleen de uitvinding van de radio. Later, in 1904, vond een andere Duitser genaamd Christian Hülsmeyer de eerder vermelde radar uit. Hij paste zijn uitvinding vooral toe op de scheepvaart. De luchtvaart was namelijk lang nog niet zo goed ontwikkeld. Omdat hij geen betere manier vond het toestel uit te werken, ondanks de grote interesse, is de radar een tijdje uit het zicht verdwenen. In de 2e wereld oorlog begon men de radar als goede bommelder te zien waardoor hij weer opkwam. Nu gericht op de luchtvaart. 

3.5) 20e eeuw: De televisie 
 


Zelfs al werd de televisie op hetzelfde moment uitgevonden als de radio is de televisie pas veel later ontwikkeld en op de markt gebracht. Verschillende mensen zoals P. Gottlieb Nipklow en A.A. Campbell Swinton hadden de ideeën van televisiesystemen al uitgedacht maar het was in de praktijk moeilijk om deze te verwezenlijken. In 1926 was er een doorbraak door John Logie Baird in zijn laboratorium. De eerste beelden waren uiteraard in zwart-wit en het geluid kwam niet overeen met het beeld.  

In 1930 werd het geluidsprobleem opgelost. Vanaf 1953 werd in de VS de kleurentelevisie ontwikkeld en werd deze geïntroduceerd in België op 1 januari 1971. Televisies waren erg in trek bij de consument en zoals bij de radio werden er weer vele stations opgericht. 
 

 4.      Referentielijst Verbiest, B. Telefonie. Geraadpleegd op 29 januari 2015 via http://www.audiovisuelevorming.be/sites/default/files/gebruikers/bartverbiest/TELEFONIE.html#/drie


Communicatie. Geraarpleegd op 23 november 2014 via http://communicatie.weebly.com/evolutie.html
 

Robroode. (2007, 29 maart). Rooksignalen 2015 (Online video). Geraadpleegd via https://www.youtube.com/watch?v=oSPiXGJ3mcE&feature=related
 
Radar. (2015, 3 februari). Geraadpleegd via Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Radar

Thomson, G. R. (2014).  Military communication. Geraadpleegd op 3 februari 2015 via  http://www.britannica.com/EBchecked/topic/382324/military-communication/57557/World-War-II-and-after

Verbeeck, Georgi. Een geschiedenis van Duitsland. Leuven: ACCO, 2010. Print
 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.