Stalin+hitler+propaganda

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vwo | 2875 woorden
  • 26 maart 2002
  • 89 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
89 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Inleiding:

Dit werkstuk zal gaan over verschillende propaganda technieken van Hitler en Stalin. Ik ga de bronnen vergelijken en kijken wat de overeenkomsten en verschillen zijn in de manier van propaganda maken in Duitsland en Rusland. Het gaat om het tijdperk tussen de twee wereldoorlogen. Ik heb eerst wat informatie materiaal gezocht en op internet gekeken naar goede voorbeelden van posters uit die tijd. Deze zal ik ook in mijn verslag aan bod laten komen. Mijn hoofdvraag is: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in het maken van propaganda tussen Duitsland en Rusland? Met als deelvragen: 1) Waarom was Hitler met zijn nationaal socialisme zo succesvol in Duitsland? 2) Waarom was er het communisme in rusland en wat hield het in? 3) Wat waren de overeenkomsten en verschillen als je kijkt naar de politieke inzichten en manieren van propaganda maken? 4) verleden herhaalt zich? Uit dit verslag zal blijken dat Hitler en Stalin beiden de propaganda gebruikten om hun systeem te promoten en het andere neer te halen. Ze manipuleren het volk gewoon waardoor ze zichzelf een macht geven waarmee ze alles kunnen. Waarom was Hitler met zijn nationaal socialisme zo succesvol in Duitsland? In Duitsland gaat na de eerste wereldoorlog zeer slecht. Er heerst een grote armoede en veel mensen zijn uitgehongerd. Dit komt allemaal dankzij het “dictaat van Versailles”. Hierin werd duidelijk Duitsland als grote schuldige aangewezen. In het verdrag van Versailles stond dat Duitsland een democratie moest worden. Duitsland werd daardoor dus een democratie. Veel mensen zagen echter dat deze democratie niet werkte en ze wilden een revolutie. Ze dachten namelijk na de revolutie een beter leven te krijgen dan dat ze nu hadden. Er werd dus regelmatig een staatsgreep gedaan. Een ervan was die van de NSDAP. Deze staatsgreep mislukte echter en Hitler moest naar de gevangenis. Duitsland wilde ondertussen wel iets gaan betekenen in de wereldeconomie en nadat in 1924 het plan van Dawes was opgesteld en nadat ze in 1926 tot de volkenbond waren toegetreden leek het er even op dat Duitsland echt veranderd was. frankrijk keek ook ineens iets vrolijker tegen Duitsland aan en ze dachten dus hetzelfde als heel europa bijna dacht. In 1929 was er de grootste economische crisis sinds tijden in Amerika. Door het plan van Dawes hing heel europa aan Amerika vast. Nu dus deze ramp gebeurde kelderde alles in heel Europa en kwamen er veel werklozen. Alleen in de Sovjet-Unie bleef de schadebeperkt en ging de productie zelfs omhoog. Daarover meer in het volgende hoofdstuk. Het hardst sloeg het toe in Duitsland, dat helemaal van Amerika afhankelijk was. Daar kwamen opeens meer dan 3.5 keer zoveel werklozen. Hitler beloofde veel werkgelegenheid. Ook waren er veel mensen ondervoed. Ook dat beloofde Hitler te verhelpen. De mensen waren ook uiterst ontevreden over het verdrag van Versailles. Volgens de mensen kwam alle ellende daardoor. Hitler beloofde om het hele verdrag ongedaan te maken. Dit hoorde de mensen natuurlijk graag en ze stemden massaal op Hitler en zijn partij. De partij groeide maar door en in 1930 waren ze al van 12 naar 107 zetels gegaan. In 1932 was het dan echt zo ver. De verkiezingen kwamen eraan en Hitler wilde ze persé winnen. Hitler zette dus ook alles in. Er werd veel reclame gemaakt door bijvoorbeeld radio, tv en kranten. Overal werd er reclame gemaakt. Na deze campagne had Hitler nog eigenlijk niets. Hij wilde een totalitaire staat onder de NSDAP. Nu was hij “alleen maar” de leider van de regering. De rijksdag was een heel groot gebouw van de Duitse overheid. Hier was de 27ste januari een flinke brand gesticht. Het gebouw was niet meer te redden maar de dader hadden ze. Volgens Hitler had Marinus van der Lubbe het gedaan. Dat hij communistische sympathieën had kwam voor Hitler goed uit. Hij zeg, zo demagogisch als hij was, dat dit een aanval van het communisme was. Nu waren dus alle kenmerken van de linkse staat duidelijk. Hij wilde een één leidersprincipe en hij wilde het communisme uitroeien. Doordat het ondertussen zo slecht in Duitsland ging moest Hitler een zondebok hebben. Hij zei dat de slechte economie kwam door allereerst de Joden. Volgens hem waren die niet arisch en dus slecht. Ook de gehandicapten en de homo’s waren slecht. Zij waren tenslotte de schuldigen van deze economische crisis. Hij maakte dus gebruik van Scapegoating, het zoeken van een zondebok. Hitler vroeg nadat de brand was geweest in de rijksdag een blanco volmacht. Hierin stond dat hij eigenlijk alles mocht en dus de leider van Duitsland was geworden. Hitler dramde zijn politiek zo door dat in 1933 het ministerie van volksvoorlichting en propaganda onder leiding kwam te staan van Goebbels. Diezelfde man had hem ook geholpen bij het begin van zijn opkomen naar de macht. Goebbels controleerde met zijn ministerie alle kunst. Van tv films tot dagboeken. Alles werd gecontroleerd en als iets niet goed was werd het entartete kunst genoemd en kwam het op de brandstapel. Als het boek al door een jood was geschreven werd het al verbrand. Zo zorgde hij ervoor dat de hele bevolking bijna zo goed als gehersenspoeld werden. Hitler had nog een gemene tik. Hij probeerde namelijk zijn systeem te promoten door het andere naar beneden te halen. Hij zei in toespraken dat het communisme wel zo slecht was dat het uitgeroeid moest worden. Hij gebruikte de film ook heel veel. Hij liet op die films joden zien die mooie Duitse vrouwen verkrachten. Het allerbelangrijkste middel was toch wel de poster. Dit werd ook het meest gelezen. Je ziet zo’n poster en onbewust kijk je er toch even naar. Dit heeft ook de meeste impact gehad op de Duitse samenleving. Een film hoef je bijvoorbeeld niet naar toe te gaan. Een radio kon je uitzetten. De grammofoon - platen in de winkel kon je laten liggen. Maar de posters zag je iedere dag of je wilde of niet. Goebbels wist zelf ook dat dit een goede manier was. Daarom liet hij vaak op posters zien hoe goed Hitler wel niet was en hoe manmoedig de soldaten wel niet waren. In Duitsland werden bijna alle verenigingen afgeschaft. Daarvoor in de plaats kwam de Hitlerjügend, een vereniging waarin alle jongens leerden wat vaderlands liefde was en ze leerden ook om te overleven. Als ze bijvoorbeeld op kamp gingen mochten ze NIETS meenemen. Dit was omdat ze zo hard werden volgens Hitler. Hier maakte hij ook reclame voor zie bon 1 in de bijlage. De Bund Deutschen Mädel was speciaal voor de meisjes. Hier konden ze zich goed voorbereiden om huisvrouw te worden. Bron 2 in de bijlage is hier een goed voorbeeld van. Hitler was tijdens zijn regeertijd een demagoog. Dat wil zeggen dat hij het volk misleidde door de propaganda van Goebbels. Ook gebruikte hij de bekende dwangmiddelen. Hij had de Gestapo die hem hielp mensen die verkeerd dachten weer op zijn rechte been te brengen. Hij bracht ze zoveel ellende toe zodat ze op een gegeven moment allemaal door de knieën gingen. Deze mensen hadden dus helemaal geen vrije keuzes meer en moesten doen wat hij zei. Hitler deed net alsof hij de oppermens was. Andere rassen waren maar ondergeschikt en telden dus ook helemaal niet mee. Hij maakte mensen ook blij door ze werk te geven. Dat de mensen die in de oorlogsindustrie werkten niet wisten dat het eigenlijk hun zelfmoordwapens zullen worden kan Hitler niet veel schelen. Hij gaf ze werk en eten en dat was het enige wat telde voor de mensen in die tijd. Hitler wist dus al heel snel dat als hij op het volk inspeelde met propaganda en ze maar het juiste liet horen hij een heel stuk op weg was naar de totalitaire staat die hij zo graag wilde! Hij legt dit heel mooi uit in de zin: “propaganda is gebaseerd op het inpalmen van de massa’s en niet op het ontwikkelen van diegenen die al geschoold zijn.” Waarom was er het communisme in rusland en wat hield het in? In rusland heerste er grote onrust. Er was in 1917 oorlog en er heerste grote armoede en hongersnood. Veel mensen waren tegen de regering die er zat. De regering bestond voor 1917 nog uit een samenstelde regering. Lenin kwam, door hulp van de Duitsers, aan de macht in 1917. het eerste wat hij al beloofde was de vrede in 1917 (de vrede van brest-litovsk). Hij werd geholpen door de Duitsers omdat die hem wel konden gebruiken. Als er namelijk maar aan een kant een oorlog was zou het makkelijker zijn om maar aan een kant al je manschappen in te zetten. Zo verzekerde Duitsland zich ook weer van iets goeds. Lenin die toen in 1918 al redelijk veel te zeggen had ging voor de volle macht. Hij wist dat de mensen honger hadden en dat er een slechte economie was. Door veel beloftes te maken won hij veel kiezers. Hij maakte zijn beloften ook wel waar want in 1920 had hij een nieuwe politiek ingevoerd. Dit heette het oorlogscommunisme. Deze bleek alleen niet te werken doordat de arbeiderscomités niet deskundig genoeg waren en de boeren geen doel hadden om voor te werken. De crisis van 1929 had bijna geen impact op de Sovjet-Unie. Dit kwam doordat de Sovjet-Unie bijna geen contact had met de buitenwereld. Dit greep Stalin(die inmiddels aan de macht was gekomen doordat Lenin stierf) natuurlijk meteen aan om er een mooie poster over te maken. De poster waar ik het nu over heb staat achteraan in dit verslag afgebeeld (bron 3). Stalin gebruikt de dwangmiddelen om mensen aan zijn kant te krijgen of op te ruimen. Hij liet iedereen die een andere mening had verdwijnen en iedereen die zelf dacht moest ook weg want die waren gevaarlijk voor het systeem. Ook kwamen er wetten op de kunst. Alle kunst moest reclame zijn voor het systeem. Alles wat dat niet was werd verbrand. Ook de beeldhouwers en zelfs de filmmakers moesten zich er goed van bewust zijn dat ze iets maakten, wat echt heel goede reclame was. Ook gebruikte Stalin veel andere woorden voor zijn daden. Bijvoorbeeld de tweede wereldoorlog noemde hij de “grote oorlog”. Dit deed hij om de mensen op te stoken dat zijn totalitair systeem het best was. De invasie van de Sovjet-Unie in Finland in 1940 betekende bijvoorbeeld voor de meeste mensen “oorlog”. Voor de Sovjetpropagandisten was het een grenscorrectie om het vredelievende Rusland tegen een aanval de onruststokers zoals Hitler te beschermen. Mensen geloofden gewoon letterlijk wat hij zei. Veel andere keus had je niet want dan werd je door de geheime politie wel gepakt. De geheime politie was een onderdeel van zijn stelsel om de mensen naar zijn hand te zetten. Een ander deel ervan is indoctrinatie. Hij liet de mensen alles alleen maar van een kant horen. Op de peuterzaal leerde je zelfs alleen maar dat Stalin goed was en dat je hem moest volgen. Als je zoiets alleen maar elke dag hoort geloof je het zelf en weet je op den duur gewoon niet beter dan dat hij echt goed is. Stalin en het communisme hadden niet het agressieve over zich. Hitler zei bijvoorbeeld dat oorlog een goede manier was om alles gedaan te krijgen. Maar de communisten geloofden meer in het vreedzaam leven. Je hoeft niet te vechten en er zijn ook geen rassen zoals bijvoorbeeld de joden die slecht zijn. Ook Stalin had net als Hitler een partij. Maar toen Stalin goed en wel aan de macht was, was het al snel afgelopen met de partijdictatuur. Hij was zo achterdochtig dat hij de terreur verharde en de partijen verbood. Stalin zette nu alles om eerst de Sovjet-Unie weer goed gezond te maken. Als dat was zou hij wel weer verder zien. Zijn uiteindelijke doel: een wereldrevolutie volgens Marx zou hij nooit bereiken. Stalin probeerde het publiek met van alles en nog wat te manipuleren. Allereerst had hij een ministerie opgericht. In rusland heette dit: de Staatsonderneming voor Publiciteit. Hier werd ook alles gecontroleerd op waarde voor het systeem. Dit heette het socialistisch realisme. Stalin gebruikte de radio heel veel. Hij liet de radio in buurthuizen en grote gezelschapsgebouwen horen. Overal waar je kwam zag je Stalin op de posters. Ook de kranten waren geheel in het teken van het communisme. Alles wat er in stond was voor het systeem. Stalin hield ook veel toespraken waarin hij vertelde dat het beter zou gaan en dat het er ook rooskleuriger uitzag. Wat de mensen niet wisten was dat het allemaal kwam door de bloedbaden in zijn land. Hij zuiverde zijn hele legertop omdat hij bang was dat ze tegen hem waren. Hij zorgde wel dat de bewoners van zijn land dat niet hoorden. Hij gebruikte daar de indoctrinatie voor die hij goed gebruikte. Ook de communisten kregen in de gaten dat je met propaganda je jezelf een eind op kunt hevelen. Je kunt het volk als het ware manipuleren. Dit deden ze ook en doordat je overal de leiders zag en overal de leiders hoorde kwamen ze alleen maar sterker te staan. De meeste mensen geloofden echt dat Stalin en Lenin goed waren. Maar het enige dat ze wilden was een totalitaire staat en een wereldrijk. Ze gebruikten Marx voor hun plannen. Ze zeiden dat hij een wereldrijk wilde en dat zij dat wel even zouden regelen. Door propaganda daarover te maken geloofden de mensen het echt. Maar de leiders legden het gewoon heel anders uit. De revolutie zoals Marx die wilde zou er nooit komen, want de teugels werden niet in handen gehouden van het proletariaat maar juist van de leiders. Dit is helemaal in strijd met Marx. Wat waren de overeenkomsten en verschillen als je kijkt naar de politieke inzichten en manieren van propaganda maken? De twee totalitaire systemen waren bijna geheel anders. Maar ook hadden ze dingen die heel erg op elkaar leken. Zo wilden ze beiden een wereldrijk hetzij om andere redenen. Ook wilden ze beiden een totalitaire staat door hun eigen partij geregeerd. Nog een overeenkomst was dat ze beiden zich voor deden alsof ze aan het winnen waren in de oorlog. In de kranten las je en op tv zag je dat de soldaten van hun land de overmacht hadden. Dit deden ze om niet de hoop onder het volk weg te laten vloeien. Ze gebruikten ook beiden de dwangmiddelen. Ook was een mooie overeenkomst tussen hen dat ze duidelijk door het overgrote deel aan propaganda aan de macht zijn gekomen. Als ze geen propaganda hadden waren ze een stuk minder invloedrijk geweest. De verschillen zijn er overigens ook. Ten eerste was het nationaal-socialisme veel harder. Veel meer rassen waren daar niet gewenst. Dit liet Hitler ook duidelijk blijken in zijn posters en zijn toespraken. Ook de communisten waren geen lieverdjes. Ze waren zich ervan bewust dat als ze oorlog voeren voor hun wereldrijk er toch gewonden zullen vallen. Ze hadden ook een afkeer voor het fascisme van Hitler. De communisten in Rusland hadden ook de gedachte dat je er met hard werken wel kwam. Daar werden dan ook veel posters van gemaakt (zie bron 4 ). Nog een groot verschil. Fascisten zoals Hitler en Mussolini kwamen vaak in het openbaar in legerkleding, terwijl Stalin in doodnormale kleding zich vertoonde (zie bron 5). Hitler kwam ook vaker buiten dan Stalin of Lenin. Beiden laatste heren lieten de propaganda helemaal aan de staatsonderneming over. Hitler deed er zelf ook nog moeite voor hij bezocht vaak steden en praatte met arbeiders. Goebbels was ook meer bekend met het pakken van de tegenstanders in de posters. Op posters lat hij vaker zien dat de tegenstander slecht is dan dat de Sovjet-Unie dat doet. (bronnen 6 en 7 onderaan). Hitler liet ook vaker voorkomen dat hij en zijn volk het samen konden maken. Hij zei dit alleen maar want hij wist zelf ook wel dat hij ze probeerde zichzelf wat meer te laten voelen. Terwijl Lenin en Stalin zeiden dat ze niet mee moesten denken want ze zijn veel te dom. Een mooi voorbeeld daarvan is bron 8 Het verleden herhaalt zich? In deze tijd zie je ook nog mensen die knokken voor een totalitaire staat door middel van propaganda. In Afghanistan was dit al een tijd bezig. De regering (taliban) legde alles maar van een kant uit net zoals de communisten en Hitler deden. Doordat ze alles maar van een kant uitlegden vonden de vrouwen het tot sinds kort heel gewoon dat ze niet na hun negende levensjaar naar school mochten. Nu kijken ze daar heel anders tegenaan. Hetzelfde gebeurde in Saddam Hussein zijn land (Irak). Hij probeerde daar ook al heel lang de macht te grijpen door middel van misleiding en dergelijke. Ook gebeurd het nu een beetje in Nederland met Pim Fortuyn. Deze man probeert ook door zichzelf de hemel in te praten zijn recht te halen. Hij legt de drukte in ons land ook een stukje bij de buitenlanders. Volgens hem zijn veel buitenlanders de schuld voor de problemen in ons land. Hij zet daarom ook beleidsvormen uit die best wel naar de racistische kant neigen. Zo zie je maar weer dat mensen nooit zullen leren van hun fouten. Er zijn vroeger vreselijke dingen gebeurd die ze door middel van propaganda weer goed praatten. Zelfs nu zijn er mensen die nog op zulke ideeën komen. Zo zie je maar weer het verleden blijft je achtervolgen, letterlijk of figuurlijk.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.