Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Slavernij

Beoordeling 4.8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 2030 woorden
  • 4 juni 2001
  • 58 keer beoordeeld
Cijfer 4.8
58 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Slavernij Zoals u net in het filmverslag heeft kunnen lezen was er vroeger in de Verenigde Staten veel slavernij. In de oudheid werd slavernij in de Verenigde Staten als normaal beschouwd. De slavernij begon in de 18e en 19e eeuw. Dit was voor vele landen de Gouden eeuw, doordat zij heersten over de wereldzeeën en heersten over de kolonisatie. Vele landen ontdekten dat slaven een perfect handelsmiddel waren en daar werd dan ook grootscheeps gebruik van gemaakt. Slaven werden vervoerd onder vreselijke omstandigheden, maar dat maakten de kolonialenoverheersers helemaal niets uit. Er moesten zoveel mogelijk slaven in een schip. En natuurlijk stierven er daardoor velen, maar de overheersers konden 4 op de 5 schepen verliezen en zelfs dan zouden zij nog ontzettend veel winst gemaakt. Er werden ontzettend veel slaven vervoerd, uit de statistieken is gebleken dat tussen de periode 1450 en 1870 zelfs 11457000 slaven alleen naar de Verenigde Staten zijn vervoerd hiervan zijn er ongeveer maar 10 miljoen van aangekomen, en dat alleen maar om zoveel mogelijk geld te verdienen. In het zuiden van de Verenigde staten heersten op dit moment de Engelsen. Door hen werden duizenden slaven ingevoerd. Vooral vanuit Afrika. Zij werkten daar op plantages. Deze plantages hadden landbouw op grote schaal mogelijk gemaakt. Doordat men in het noorden nauwelijks grote landbouwbedrijven had, had men ook veel minder slaven nodig. Door de regering in Washington onderleiding van president Johns werd tussen 1777 en 1804 in het noorden de meeste slavernij afgeschaft. Dit ging niet van de ene dag op de andere dag, maar er ging een hele tijd overheen. Zo ontstond er eerst emancipatie en er brak zelfs een revolutie uit. Pas in het midden van deze eeuw moest de slavernij wel afgeschaft worden. Het was immers tegen de mensenrechten. En het ging nu eenmaal onder vreselijke omstandigheden. Dit hield niet in dat de zwarte mensen niet werden gediscrimineerd en de "apartheid" dus nog lang niet was verdwenen. Aan het einde van de 18e eeuw leek de slavernij ook te verdwijnen in het zuiden. Op de meeste tabaksplantages werd het werk gedaan door de slaven. Maar de prijs van de tabak daalde en leverde nog maar zo weinig op dat de plantagehouders niet voldoende overhielden om veel slaven te eten te geven. Slavernij was dus niet meer winstgevend.In 1973 kwam er een nieuwe uitvinding de Cotton Gin. Dankzij de Cotton Gin kon men veel sneller de katoen pluizen en werd de katoen toch weer winstgevender. De slaven waren hierdoor dus toch nodig om bij de machines te werken. De slavernij bleef dus nog steeds in het zuiden. In 1807 werd de slavernij afgeschaft doordat de verlichte denkers in Europa vonden dat de slavernij verboden moest worden. Het was tegen de mensenrechten. En werd dus officieel verboden verklaard. Toch wilden de meeste blanken in het zuiden niets van de afschaffing afweten. Natuurlijk was het zuiden van Amerika niet de enige plaats waarin die tijd en zelfs nu nog slavernij werd of wordt gepleegd. Zo werd er in Griekenland, messopotanie en nog behoorlijk wat andere landen ook slavernij gepleegd. Ook al lijkt de slavernij tegenwoordig helemaal afgeschaft, toch is dit niet waar. Tegenwoordig werken sommige mensen in de derde wereld uit eigen beweging voor westerse ondernemers wanneer zij verleid worden om niet voor hun eigen lokale markt gewassen te telen maar om veevoer te verbouwen voor de Nederlandse bio-industrie. Dus je kunt je nu nog afvragen of de slavernij wel helemaal is afgeschaft. Hier moet iedereen voor zichzelf een antwoord op zien te vinden. De klux klux klan De ku klux klan, in het woorden boek beschreven als een in 1866 opgericht geheim genootschap door enkele veteranen van het leger, dat bedoeld was om de zwarte bevolking en enkele blanke noordelingen schrik aan te jagen door zich voor te doen als de geesten van gesneuvelde soldaten. Doordat de zwarten in de Verenigde Staten gelijk waren gesteld aan de blanken kwam de ku klux klan hevig in opstand. Er zijn een aantal dingen wat volgens de ku klux klan zeker moet gebeuren. Dat zijn de volgende afspraken: - De blanke kinderen moeten de toekomst krijgen, want zwarte mensen liggen technisch en economisch ver achter. - Alle bezittingen zijn ook in handen van de blanken. De economie wordt dan ook geheel door hen geregeld. - De klan is een sterke aanhanger van het nationalisme. De Verenigde Staten is het beste land op de wereld en elk ander land op de wereld moet zich bemoeien met zichzelf en dus niet met de Verenigde Staten. - Ook het Christendom is erg belangrijk voor de Klan. Dit is zo belangrijk, omdat het gebaseerd is op het heilige boek de bijbel. - De ku klux klan gelooft in de schepping. Nu zijn er volgens hen een aantal dingen niet helemaal goed gegaan. Die fouten dat zijn de zwarten. - Homoseksuelen zijn niet "normaal". Ze zullen een goede toekomst bedreigen. - Wapens zijn nodig voor een goede toekomst, ander worden wij slaven van de zwarten. - De klan is sterk tegen geweld, maar zeker voor zelfverdediging. - Door immigratie, werkloosheid, overbevolking en misdaad tegen te gaan zullen mensen van andere rassen geen politieke macht krijgen. Nu was er zoals ik u net al verteld had in 1866 de Klu klux klan opgericht, maar er waren ook mensen die het niet helemaal met de Klu Klux klan eens waren. Ze hadden wel dezelfde basiselementen, maar over sommige afspraken waren zij het niet helemaal eens. Zij richten in 1915 een nieuwe organisatie op de "Knights of te klu klux klan" onderleiding van priester kolonel William Simmons. Nu zijn er natuurlijk een paar grote verschillen tussen de klu klux klan en de Knights of de klu klux klan. Zo hebben zij b.v. allebei een ander symbool. De klu klux klan heeft een druppel bloed als symbool terwijl de Knights of de klu klux klan een kruiswiel heeft. Ook mogen bij de knights wel vrouwen in het terwijl dit bij de klu klux klan verboden is. Toch waren er vroeger veel organisaties die streden tegen de zwarten. Maar die zijn allemaal tot bijna niets uitgelopen. Toch heeft bijna iedereen tegenwoordig wel van de klu klux klan gehoord. Dit komt voornamelijk doordat de media hier zo'n belangrijke invloed op heeft. De meeste acties die de klu klux klan komen wel in kranten of tegenwoordig in het nieuws terecht. Doordat men vroeger enkele acties van tevoren al bekend maakte gingen veel mensen hier aan meedoen en daardoor wist men ook weer dat deze organisatie bestond. U zult zich nu misschien afvragen waarom de gemeentes waar dit in gebeurde men er eigenlijk helemaal niets aan deed. Dit is simpel weg omdat men er niets aan durfde doen men was gewoon bang dat er met hen misschien ook wel iets zou gebeuren en omdat men bang was dat de Klan deze acties anders illegaal zou gaan uitvoeren en dat de kans dan groot was dat er dan nog meer doden zouden vallen dan dat er nu al vielen. Op dit moment bestaat de klux klu klan nog steeds en telt zo'n 1600 leden. Ik vind dit zelf echt belachelijk en vind ook zeker dat dit snel afgelopen moet zijn. Hoe kun je tegenwoordig nog denken dat de zwarte bevolking minderwaardig is aan de blanken. Alsof ze er zo anders uitzien. Ze hebben alleen een andere huidskleur en verder niets. Ik vind het daarom ook absurt dat men tegenwoordig de klux klu klan leden niet allemaal oppakt.
Abraham Lincoln Abraham Lincoln was van 1861 tot en met 1865 de 16e president van de Verenigde Staten. Hij is geboren in 12 februari 1809 in het plaatsje Kentucky. Hij groeide hier ook op. Hij is verhuisd naar Illinois en woonde daar tot 1830. Van 1832 tot en met 1837 woonde hij in het plaatsje Salem. In 1836 ging hij rechten studeren er werd hij advocaat. In 1837 had hij zijn studie afgerond en werd whig-partij lid van de wetgevende vergadering van de staat en van het huis van afgevaardigden in Washington. Maar dit viel hem toch tegen en hij werd weer advocaat. Door de aanvaarding met de Kansas-Nebraska-wet in 1854 kwam hij weer terug in de politiek. Hij sloot zich aan in 1856 bij de nieuwe Republikeinse Partij en werd daarvoor kandidaat voor het senatorenschap van Illinois. Lincoln vond dat de slavernij op den duur door het Congres moest worden afgeschaft en niet toegelaten in de nieuw te organiseren westen. Slavernij was een nationale zaak, waarover de federale regering moest beslissen. In 1860 stelde de Republikeinse partij Lincoln kandidaat voor het presidentschap. Ondanks een minderheid van de stemmen werd Lincoln toch president. De geconfronteerde staten (zie plaatje hiernaast) vormden samen een aparte staat. Lincoln wilde de 11 staten in bedwang houden, maar door beschietingen van zuidelijken van het fort Sumter leidde tot de Burgeroorlog. Op 1 januari 1963 tekende Lincoln voor de afschaffing voor de slavernij, omdat Europa een grote voorstander hier voor was en ook een aanat leden in het Congres waren er voor. Ook pleitte hij voor de afschaffing van de slavernij in de grondwet. Dit gebeurde in 1865. Het doel van de burgeroorlog was het tot stand houden van de Unie (de Verenigde Staten), Lincoln dacht dat als de Unie uiteenviel dit het bewijs zou zijn dat de democratie niet levensvatbaar was. Het noorden van Amerika was niet erg gelukkig met de oorlog. Totdat hij een nieuwe generaal had gevonden: Ulysses Simpson Grant. Lincoln had ontzettend goede redevoeringen. Deze waren helder en boeiend. Vooral de rede op het kerkhof van Gettysburg (The Gettysburg Address, 19 november 1863) en de tweede inaugurele rede (4 maart 1865) zijn bekend gebleven. Zo vroeg zijn hij van zijn volk om de leiding van God in het gebeurde te erkennen en te streven naar verzoening ‘met haat tegen niemand en liefde voor allen’. Maar voordat hij dit programma kon beginnen werd hij op 14 april 1965 in Washington neergeschoten door de toneelspeler John Wilkes Booth. John dacht met zijn daad het zuiden te wreken. Op 15 april 1965 overleed Lincoln. De dood van Lincoln bracht enorme wraakgevoelens in het Noorden. Het gaf de radicale Republikeinen de kans een politiek te beginnen. Ondertussen is Lincoln een "held". Hij wordt gezien als de man van het volk. Een man uit het volk voortgekomen, maar ondertussen ver daarboven. Op kun je op talloze plaatsen door heel de Verenigde Staten monumenten van Lincoln vinden. Ook zijn geboortedag is uitgeroepen tot nationale feestdag. Martin Luther King Marten Luther king bijna iedereen kent hem wel. Een van de belangrijkste verzetstrijders tegen discriminatie en "apartheid". Alle acties die hij voerde deed hij geweldloos. Volgens het principe: Henry David Toreau en Mohandas Karamchand Ghandi. Martin Luther King werd geboren op 15 januari 1929 en stierf op 4 april 1968. Hij was baptistisch predikant in Montgomery (Alabama), toen hij in 1955 de leiding op zich nam van een boycot van negers tegen de slechte behandeling in de stadsbussen. Later begon hij een algemene actie in het zuiden en richtte daartoe met anderen een organisatie op, de Southern Christian Leadership Conference. Een aantal jaren had hij grote succes bij veel mensen, maar op den duur wilden jongeren niets meer met hem te maken hebben. Zij konden niet begrijpen hoe Martin Luther King zijn acties geweldloos konden zijn. Marten Luther King trok zich hier niet veel van aan en ging door met zijn acties. Zo zette hij bredere programma's op. Hij probeerde nu niet alleen de discriminatie tegen de zwarte bevolking te bestrijden, maar ook de wereldwijde oorlog en armoede in Vietnam. Marten Luther Kings grootheid lag vooral in zijn hoge ethische idealen en in de charismatische wijze waarop hij daarvan als redenaar kon getuigen. Hij werd bekend over de gehele wereld door zijn rede bij de mars naar Washington op 28 augustus 1963 "I have a dream." Hij werd geëerd met verschillende eredoctoraten (o.a. van de Vrije Universiteit in Amsterdam) en in 1964 met de Nobelprijs voor de vrede. Op 4 april 1968 tijdens een actie ten behoeve van de vuilnismannen van Memphis werd hij door een sluipschutter neergeschoten. Deze vreselijke gebeurtenis leidde tot rellen, brandstichtingen en plunderingen. Aangezien zowel de FBI als de CIA een lastercampagne tegen hem voerde, wordt sinds zijn gewelddadige dood wel beweerd dat deze beide organisaties daarbij betrokken zijn geweest. Na zijn dood zette zijn vrouw, Coretta Scott King zijn werk voort met behulp van het Martin Luther King Jr. Center for Social Change in Atlanta.

REACTIES

L.

L.

Hai Anneke, bedankt voor je werkstuk op scholieren.com
Ik vroeg me alleen één ding af:
je zette in het verslag dat je een filmverslag over slavernij had gemaakt, hoe heet die film?
Ik hoop dat je me terug wilt mailen, alvast bedankt!
Groetjes, Linda

21 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.