Roemer Visscher

Beoordeling 4.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 5e klas vwo | 771 woorden
  • 26 januari 2004
  • 10 keer beoordeeld
Cijfer 4.9
10 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

ROEMER VISSCHER

Roemer visscher is een Noord-Nederlandse dichter. Hij is geboren op 1547 en overleed op 19 feb. 1620. Hij hoorde tot de generatie die in de begintijd van de opstand streefde naar een nationale cultuur. Roemer verloor al op een jonge leeftijd zijn ouders, hij was ong. 11 jaar toen ze stierven, maar toch heeft hij een verzorgde opvoeding gekregen: Hij las in het: - Latijn - Frans - Italiaans
En Roemer werd net als z`n vader een Amsterdamse koopman.Hij werd zelfs een succesvolle koopman, en bezatte veel geld. Roemer trouwde op zijn 36e met Aefgen jansdr. Onderwater.Uit dit huwelijk werden er 6 kinderen geboren. Hij voedde zijn kinderen erg modern op, in die tijd. Ze kregen een veelzijdige kunstzinnige opvoeding.Hij leerde ze zwemmen, instrumenten bespelen, deden aan tekenen enz. Van de 6 kinderen waren er 2 meisjes Anna en Maria Tesselschade die veel sporen na lieten in de letterkunde en beeldende kunst.En die later ook lid werden van de muiderkring.

Waar hield hij zich mee bezig?

Hij had een grote belangstelling voor de kunst en de wetenschap. En hij was een vooraanstaand lid van de rederijkerskamer ‘In liefde bloeiende’, en hoewel zijn eigen dichtwerk qua vorm nog niet van het toenmalige rederijkersvers loskwam, behoort het inhoudelijk tot renaissance en humanisme. Zijn sterke punt was het korte gedicht: aan de ene kant de berijmde anekdotes en woordspelingen (puntdichten), aan de andere kant de emblematiek. Zijn dichtwerk behoorde toen inhoudelijk tot renaissance en humanisme. Als lid van de kamer D'Eglantier deed hij mee aan de rederijkerij, maar in zijn dichtwerk en vooral in zijn stijl van leven is renaissance-invloed merkbaar. De rederijkerskamers zijn in het begin van de vijftiende eeuw in Vlaanderen onder Franse invloed uit kerkelijke of geestelijke broederschappen ontstaan. Deze gezelschappen waren bezig met het schrijven van poëzie en toneelstukken. Ze beoefenden naast lyrische poëzie, onder invloed van hun oorsprong, de godsdienstig - dramatische. In het begin van de vijftiende eeuw heetten de leden "gesellen van der kercke" of "gesellen van der conste", maar ook werden ze aangeduid met de naam van speellieden en kerkelijke koorzangers: "gesellen van den spele".

Hij hield zich ook bezig met de opbouw van de Nederlandse cultuur taal. En in zijn huis aan de Gelderse kade, den korendrager geheten, was het trefpunt voor artistiek. Er werd gemusiceerd, gediscussieerd, gedeclameerd en toneel gespeeld. Hij was ondertussen ook bezig met gedichten en puntgedichten. Hij deed dus vele dingen en dat deed hij het meest met de andere letterkundigen: bijv P.C. hoof, Vondel, bredero enz.

Naast eigen werk vertaalde Visscher ook poëzie. In 1612 verscheen 'T loff vande mutse, ende van een blaeuwe scheen, dat voor een deel gedichten bevat die uit het Grieks, Latijn en Frans waren vertaald. Zijn vertaling van epigrammen van de Romeinse dichter Martialis bezorgde hem de bijnaam 'De Hollandse Martialis' Roemer Visscher overleed in 1620. Hij werd begraven in de Oude Kerk van Amsterdam. De kring van letterkundigen verplaatste zich naar de woning van P.C. Hooft, het Muiderslot. Anna en Maria Tesselschade, die aan de Gelderse kade waren blijven worden, werden eveneens in de Muiderkring opgenomen

Zijn werken

Roemer had in 1599 een boekje laten drukken met zijn andere vrienden. Dat waren 85 epigrammen.In 1612 werd het een stuk omvangrijker bundel en verscheen Roemer`s brabbeling en dat werd gevolgd door 1 van de bekendste werken een embleembundel Sinnepoppen.

Sinnepoppen

Sinnepoppen verscheen bij de uitgever Willem Jenzs blaek en de tekeningen waren gemaakt door Claes Jenzs Visscher. Het bevat 183 emblemen die werden verdeeld over 3 hoofdstukken ook wel schocken genoemd. En in ieder schock staat 60 genummerde emblemen. In Sinnepoppen worden de prenten
niet vergezeld van verzen, zoals gebruikelijk was, maar van prozatekstjes op conversatietoon. In de bundel zijn er veelal Hollandse voorwerpen te zien: schepen, sluizen, schaatsers, molens, tulpen, etc. Ook vallen er veel praktische gebruiksvoorwerpen en mechanische instrumenten in.

Ik heb een paar gedichten van de embleembundel gevonden: -Teeringh na neeringh -T scheelt te veel - Allerei meisjes

Teeringh na neeringh.

Wie dat zijn staet set beneden zijn
vermogen ofte winninghe, die is altijdt
rijck, vrolijck en wel te vreden: Iae dat
met spinnen de kost oock gewonnen wordt, al ist wat soberlijek

T scheelt te veel.

Dit beteyckent, dat verstant in man of
vrouwe, meer te prysen is dan rijckdom; schoonheydt, edelheydt sonder vernuft
of wetenschap.

Allerlei meisjes
De meisjes op den Nieuwendijk zijn goed, die van 't water hebben lustige zinnen, in de Warmoesstraat dragen ze hoge moed, in de Kalverstraat doen ze niet dan spinnen, op de Burgwal wonen die waardig zijn om beminnen, op de Dam daar hebben ze blozende kaken, maar in de arm mogen zij mij meest vermaken.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.