Postindustriële samenleving

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 736 woorden
  • 29 september 2001
  • 58 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
58 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Postindustriële revolutie De postindustriële samenlevingen vanaf 1960 in de Verenigde Staten
De Economie

Landbouw als technologie

De landbouw is vandaag grotendeels geïndustrialiseerd. Allerlei machines hebben mens en trekdier vervangen. Ook worden er steeds meer chemicaliën gebruikt: kunstmest om de opbrengst van de oogst te verhogen, pesticiden om schimmels en insecten te bestrijden en herbiciden om onkruid te verdelgen. Het resultaat van deze modernisering is dat er nu op hetzelfde stuk land meer voedsel kan worden geproduceerd met minder arbeiders. De moderne landbouwmethoden hebben tal van industrieën in het leven geroepen die betrokken zijn bij het voedselproductieproces. Meststoffen, pesticiden, verwerking, verpakking en transport komen er aan te pas alvorens het product in de winkel of markt terechtkomt.

De beroepsverdeling

In de postindustriële samenleving werken de meeste mensen van welvarende landen in de dienstensector. In de ontwikkelingslanden in de landbouw.

De samenleving

In de Westerse wereld zijn de mensen gewoon geraakt te verhuizen als ze ergens beter werk kunnen vinden. Dat heeft geleid tot een nieuwe opvatting over het gezin. Vroeger had men het 'uitgebreide' gezin, waarbij ouders en kinderen nauw samenleefden met grootouders en andere familieleden. De hele groep hielp bij het opvoeden van de kinderen en zorgde voor de zieken en de ouderen. Dat gezinstype is vervangen door het 'kerngezin', bestaande uit ouders en één tot drie kinderen, die vaak op een grote afstand van de andere verwanten wonen. Het wegvallen van de hechte familieband is vaak pijnlijk, zowel voor ouderen als voor jongeren. Bejaarde familieleden worden nu meestal verzorgd in speciale tehuizen. En aangezien in veel gezinnen beide ouders werken, moeten de kinderen overdag naar een kinderopvangcentrum.

De techniek

High-tech geneeskunde

Dankzij nieuwe technologieën heeft de geneeskunde de laatste jaren een enorme vooruitgang geboekt. Lichaamscanners, transplantaties en andere moderne technieken hebben het leven gered van mensen die anders zeker zouden gestorven zijn. Spits-thenologische geneeskunde is echter heel duur en in alle landen stelt zich het probleem hoe deze geneeskunde voor de burger betaalbaar moet worden gemaakt. Het contrast met de gezondheidszorg in de Derde Wereld is schrijnend. Terwijl wij duizenden franken kunnen uitgeven om het leven van één persoon te redden, sterven miljoenen kinderen in Afrika en Azië bij gebrek aan vaccins die maar een paar frank kosten. Dikwijls zijn spits-technologische behandelingen, zoals hartoperaties, nodig om kwalen te verhelpen die wij onszelf hebben aangedaan door overmatig roken, eten en drinken.

De kracht van een atoom

Kernenergie en kernwapens berusten op hetzelfde principe: als sommige atomen worden gesplitst, komt er een reusachtige hoeveelheid energie vrij. Geleerden hebben tientallen jaren nodig gehad om atomen op een gecontroleerde manier te leren splitsen. De nieuwe techniek werd voor het eerst gebruikt in de atoombommen die op het einde van de Tweede Wereldoorlog op Hiroshima en Nagasaki werden gegooid. Sindsdien hebben negen landen kernwapens ontwikkeld en nog veel meer om elektriciteit op te wekken. Atoomsplitsing veroorzaakt radioactieve materialen die gevaarlijk zijn voor alle levende wezens, doordat ze de lichaamscellen beschadigen.

Microchips en computers

De ontwikkeling in de elektronica zorgt ervoor dat machines alsmaar complexer worden en dat ze steeds meer taken kunnen uitvoeren. Ingenieurs elektronica plaatsen ingewikkelde elektrische stroomkringen op enorm kleine stuks silicium of microchips genoemd. Bijna alle moderne machines worden gestuurd door microchip en de allernieuwste computers bestaan bijna uitsluiten uit onderling verbonden microchips. Hoewel deze computers kunnen worden ingezet bij de sturing van relatief ingewikkelde processen, moet iedere chip vooraf geprogrammeerd worden. Dus ook al hebben we de neiging om te denken dat een computer sneller en nauwkeuriger werkt dan het menselijke brein, toch is dit niet het geval De meeste computers zijn niet in staat om taken uit te voeren die niet vooraf geprogrammeerd zijn. Computers worden gebruikt om via software een model van systemen of structuren uit de reële wereld weer te geven. Ook voor modeontwerpers is de computer handig hulpmiddel; hij kan immers tonen hoe een nieuwe stof er als jurk zal uitzien, en dit nog voor de jurk wordt gemaakt.

Robots

Industriële robots bestaan normaal uit een aantal onderling verbonden armen met aan het uiteinde een manipulator. De positie van iedere arm kan worden gestuurd door een microprocessor. Om de robot te helpen de juiste positie te behouden, worden vaak feedbacksystemen ingezet. Motors of hydraulische pompen vormen de 'spieren' van de robot. Deze robots zijn sterk, nauwkeurig, onvermoeibaar en erg veelzijdig. De recentste robotontwerpen zijn bestemd voor het verlenen van hulp aan chirurgen bij operaties.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.