Napoleon en Hitler

Beoordeling 5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 2719 woorden
  • 27 maart 2001
  • 151 keer beoordeeld
Cijfer 5
151 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak

Inleiding
Dit werkstuk zal gaan over Napoleon en Hitler. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in oorlogvoering tussen Napoleon en Hitler, dit is hoofdvraag die ik aan me eigen heb gesteld gedurende dit werkstuk. Hoe gingen ze bijvoorbeeld om met de soldaten? Wat voor wapens hadden ze? Eerst krijg je een korte samenvatting te zien van Napoleon en Hitler, dan vertel ik over elk apart hoe de strijd verliep in Rusland en daarna de conclusie waarin ik de vergelijkingen en verschillen ga opstellen tussen Napoleon en Hitler. Daarin zul je zien dat deze 2 eigenlijk best veel op elkaar lijken ook al komen ze uit een heel andere tijd.
Als je meer wilt weten over Napoleon en Hitler (en ik weet dat je dat je dat wil)…lees dan verder

Korte geschiedenis Napoleon.
Napoleon Bonaparte is geboren op het eiland Corsica (een klein eiland waar de meeste mensen onontwikkelde boeren waren) in 1768. Napoleon ging naar de militaire academie in Brienne in Frankrijk. Napoleon was een goeie leerling en was erg goed in Wiskunde en hij vond geschiedenis en aardrijkskunde erg leuke vakken. Omdat hij zo goed was in wiskunde ging hij naar de artillerieschool in Parijs. Hij was de beste wiskundeleerling.
Omdat hij zo goed was werd hij tweede luitenant bij de artillerie van La Fére. Toen Napoleon 16 jaar was, in 1785, was hij al een van de grootste militaire lijders van die tijd.
De Franse revolutie begon in 1789 en 3 jaar hierna werd Frankrijk een republiek. Er werd in de havenstad Toulon hulp ingeroepen van de Engelse oorlogsschepen. Toen Napoleon met kanonnen begon te schieten vanaf een heuvel top verlieten de Engelse schepen de haven. Na de val van Toulon werd Napoleon benoemt tot Brigadier. Napoleon had op de militaire academie een boek gelezen over militaire tactieken. In dit boek stonden de regels, waar aan degene die bevel voert over een leger zich aan moet houden, namelijk: “in de eerste plaats aan valspunt kiezen en ten 2de altijd proberen de tegenstander te verrassen door het leger vlug van de ene plaats naar de andere te laten trekken.” Napoleon leek onoverwinnelijk door zich steeds aan deze 2 regels te houden, hij won de ene veldslag na de andere.
Napoleon werd naar Parijs gehaald door zijn vriend Barras. Hier was een burgeroorlog aan de gang. Het was geen eerlijke strijd, want de tegenstander -de koninklijke- hadden maar liefst 30.000 man om aan te vallen terwijl de Franse regering maar 8.000 man klaar had om te vechten. Toch won Napoleon.
Napoleon was anders als andere generalen. Andere generalen interesseerden zich niet in zijn soldaten, maar Napoleon wel, toen hij zijn leger in slechte toestand aantrof beloofde hij dat ze alles zouden krijgen wat ze nodig hadden. Napoleon was bazig tegenover zijn generalen, maar zijn manschappen beschouwde hij als vriend en ook andersom, ze hadden bewondering voor zijn moed. Bij de slag bij Lodi (in Italië) deed Commandant Napoleon zelfs mee aan de slag als kanonnier (Wat de Franse soldaten verbaasde omdat hun generalen zelf altijd buiten het gevecht bleven) en ook hier won hij.
Er kwam wanorde in Frankrijk omdat al zijn veroveringen in Italië verloren zijn gegaan door onbekwame Franse generalen. Met behulp van Talleyrand zette Napoleon de regering af. Napoleon werd een held in Frankrijk, maar hij ontdekte dat politici tegen hem samenspanden. Op 2 december 1804 kroonde Napoleon zichzelf tot keizer.
Op 2 december 1804 kroonde Napoleon zichzelf tot keizer, deze gebeurtenis vond plaats in de Notre dame.

In 1807 werden Frankrijk en Napoleon bondgenoten, waaraan Napoleon niet veel waarde hechte want in 1812 viel Napoleon Rusland aan. Deze slag verloor Napoleon door de honger, de kou en de tactische aanvallen van Rusland. Na deze nederlaag ging het niet meer goed met Napoleon. Er kwam opstand in Frankrijk. Later kwam de slag bij waterloo en die heeft Napoleon verloren waardor aan de 22jaar durende oorlog was een einde gekomen.

Korte Geschiedenis Hitler
Adolf Hitler is geboren in Braunnua-am-Inn op 20 april 1889.
Hij was een heel erg goede leerling op de basisschool, maar op de middelbare school niet hij was te lui en hij bleef een keer zitten en hij ging van de school af (zonder diploma). Op 18jarige leeftijd ging hij naar Wenen om een kunstschilder opleiding te doen en van 1907 tot 1913 verdiende door te tekenen.
In 1913 ging Hitler naar Munchen, hij beschouwden Duitsland als zijn thuisland. In 1914 brak de 1ste Wereld oorlog uit, Hitler melde zich vrijwillig aan. In het front kreeg Hitler 3 onderscheidingen en raakte hij 2 keer gewond en hij is een tijdje blind geweest door een gasaanval. De Duitsers verloren de oorlog. De keizer werd afgezet en Duitsland werd een republiek. Het verdrag van versailles werd opgesteld en getekend, Duitsland was het hier totaal niet mee eens maar ze moesten wel want ze waren bezet.
NSDAP (waarvan Hitler “Fuhrer” werd) groeide uit tot een grote partij, Dit kwam doordat onder andere doordat Duitsland de oorlog verloren had en vanwege het verdrag van versailles.
Er was veel frustratie in Duitsland en de economie ging steeds slechter.
Hitler beweerde dat dit kwam door dat de joden Duitsland “ziek maken” en dat zij schuldig zijn aan de nederlaag. Steeds meer mensen vonden dat hij gelijk had en Hitler schakelde steeds meer partijen uit toen hij aan de macht kwam. In 1933 ging de NSDAP alleen regeren, Duitsland werd een dictatuur.
In 1935 werden wetten uitgevaardigd waarin stond dat Joden niet meer mogen trouwen met Duits bloed en dat ze geen staatsburger meer waren.
Hitler begon met concentratie kampen te plaatsen, hij voerde de dienst plicht weer in, hij verbeterden de infrastructuur en bracht de fabricage van wapens op gang. De laatste 2 zorgden voor veel werkgelegenheid. De werkloosheid werd in een razend tempo minder.
Hitler nam verloren gebieden (door verdrag van versailles) weer terug.
Hij voegde Oostenrijk en Tsjechoslowakije bij Duitsland. Polen werd opgeëist, maar Frankrijk en Engeland beloofden steun aan Polen. Hitler wist zeker dat de geallieerden Polen niet zouden helpen en dus viel hij aan op 1september 1939, maar de Polen schoten terug en de geallieerden verklaarden op 3september de oorlog. Hitler sloot zich aan bij het communistische Rusland (Stalin) en samen veroverden zij Polen. Daarna veroverden Hitler en Stalin nog kleine landen in Europa, waaronder Nederland, en ze begonnen ook al met druk te zetten op Frankrijk.
Miljoenen mensen begonnen Hitler als een god te vereren. Dat gaf Hitler kapsones, hij zag zichzelf als het knapste persoon op de aarde, iemand die geen fouten kon maken. Hierdoor ging het fout, hij luisterden naar niemand meer.
Hitler probeerde Engeland te veroveren, maar dit mislukte. Churchill (in die tijd de baas van Engeland) was niet bang voor hem.
Hitler had bijna heel europa in zijn macht en hij werd steeds overmoediger, hij dacht dat hij alles kon. Op 22juni 1941 viel hij Rusland binnen ondanks hun bondgenootschap. Rusland was snel verovert, maar in het 2de jaar in Rusland begon Hitler fouten te maken en hij moest zijn legers die hij nog had terug trekken. In december 1941 ging Amerika ook meedoen aan de oorlog omdat Japan, Bondgenoot van Duitsland, Amerika had aangevallen.
Op 20 januari 1942 werd besloten om Joden harder aan te pakken en ze allemaal naar vernietigingskampen te sturen.
De mensen begonnen nu ook de slechtere kanten van Hitlers roem in te zien. Hitlers rijk werd steeds kleiner, van de ene kant werden ze aangevallen door de Russen en aan de andere kant door Amerikanen en Engelsen. Hitler verloor in 1945 hij vluchten en pleechte zelfmoord.

Napoleons grote leger in Rusland
Op 24juni 1812 gaan er 400.000 van de 600.000 mannen die Napoleon heeft verzameld in het Oosten over 3 zelfgemaakte bruggendie ‘s nachts zijn gemaakt, Rusland binnen. De lichte cavalerie (voornamelijk jagers te paard) lopen vooraan en aan de zijkanten (flanken) zijkanten van de colonnes. De lopende soldaten lopen zo een beetje in het midden van de colonne, generaal Caulaincourt vertelde. “De troepen die in die dichte drommen voort trokken, waren enorm. Die jongelui waren vol enthousiasme en blakend van gezondheid…” Hieruit kan je wel merken dat hij trots was om deze colonne te mogen lijden. Elke soldaat had bij zijn vertrek 10 pond bloem, brood voor 10 dagen en scheepsbeschuit voor 6dagen bij zich. Vanwege deze veldtocht is er voor een zeer grote hoeveelheid uitrusting gezorgd. Het lijkt dat alles voor elkaar is, behalve dan dat de Russen op systematische punten dorpen en de oogst van boerderijen in de fik hadden gestoken, zodat ze daar geen voedsel konden halen. De voedsel voorziening blijkt al gauw op te zijn. In een nacht sterven enkele duizenden paarden, uitgeput door de snelle marsen iedere dag en door het weinige voedsel wat ze maar vonden, alleen maar wat klaver en onrijpe rogge was er te vinden voor de paarden. Terwijl er meer dan 20.000 paarden nodig zijn om de duizend stukken geschut met bijbehorende kogels, reserve onderdelen en andere spullen vooruit te trekken en dan ook nog de Geharnaste cavaleristen, met karabijnen uit geruste ruiters, lichte cavaleristen, jagers, huzaren en lansiers (samen cavalerie) die ook nog eens 70.000 paarden nodig hebben.
Achter aan de colonne heb je de “plunderaars” die huizen enz. bestelen en daar verschrikkelijke vernielingen aanrichten, die hadden tijdens deze tocht niet erg veel zin want de Russen hadden al vele dorpen en boerderijen aflaten branden.
Door het gebrek aan voedsel en anderen levensmiddelen moesten de manschappen af en toe weg gaan bij de colonne om levensmiddelen te verzamelen.
Na de afloop van een bloedige strijd bij Borodino (zie kaartje …) , trekt het grote leger Moskou binnen. Tot grote verbazing van iedereen is de stad verlaten en Napoleon gaat stomverbaasd in het Kremlin. In de loop van de nacht breken er in sommige wijken branden uit, Gouverneur heeft misdadigers in sommige straten achter gelaten met de opdracht Moskou in de brand te steken. Drie dagen lang staat Moskou in de brand. Het grote leger kan hier nu niet meer overwinteren, toch blijft Napoleon. Hij heeft vredesvoorwaarden gestuurd naar de tsaar, tsaar Alexander, waar hij nooit antwoord van heeft gekregen. De tsaar hoopte dat Napoleon eerder zou omkomen door de strenge winter dan zijn leger, waarschijnlijk hoopte hij dat er dan geen orde meer was onder de mannen en dat er makkelijk gewonnen kon worden, maar het mocht helaas voor de tsaar niet baten.
Op 19 oktober geeft Napoleon eindelijk het bevel om terug te keren naar Frankrijk. De lange colonne is nu nog 20kilometer lang. Het wordt steeds kouder, eerst daalt de temperatuur tot 2o graden onder 0 en later tot 30 graden onder 0. Al snel verandert de teugtocht in een ramp. De uitgeputte soldaten worden al continu door ruiters van het Russische leger aangevallen. Achter blijfers worden vermoord en transportwagens geplunderd. Velen worden niet meer wakker als de nacht voorbij is. Een bevroren leger bereikt de Bersina. Eind november worden er 2 bruggen gemaakt over een rivier. In 3 dagen is het leger erover, het begin van de overtocht gaat goed tot dat het Russische leger aan komt stormen en het leger elkaar vertrapt om zo snel mogelijk naar de overkant te komen. Velen verdrinken of worden dood getrapt door de menigte en dan nog duizenden achterblijvers die worden afgemaakt door de Russen. 2 maanden later bereiken er maar 20.000 man (lopende ijspegels) de Njemen. 20.000 man van de 600.000 heeft de slag in Rusland overleeft, maar dan zijn er nog heel veel die later aan ondervoeding of aan verwondingen dood zullen gaan.
De route van Napoleon die velen slachtoffers heeft gehad.

De Slag om Rusland van Hitler
De slag om “stalingsrad” was de langste slag in de 2de wereldoorlog en bleek ook uiteindelijk de beslissende te zijn.
De eerste 2 maanden was voor de Duitse troepen als de hel. De kou was net als met Napoleon erger als iemand zich kon voorstellen en er was geen goede kleding voor deze kou. Voertuigen konden niet gebruikt worden, want als de motoren niet constant draaiden bevroor de olie. De Duitsers dachten dat Russen net zo uitgeput waren als zij, maar het tegendeel is waar, de Russen hadden een groot tegenoffensief en hadden zelfs een strategische voorsprong. Heel langzaam dreven de Russen de Duitsers weg uit het gebied dat de Duitsers bijna zonder moeite hadden bezet. Hoe moedig en vast besloten de Duitsers zich ook weerden, zij konden de meedogenloze opmars van de Russen niet stoppen. De Russen hadden ongelofelijk veel materieel, dat via konvooien van schepen werd aangevoerd door Amerika en Engeland naar Moeransk en Archangelsk. Ook leken er uit het Siberische gebergte onafgebroken troepen komen. In maart, April en Mei lag de strijd zo goed als stil en beide kanten maakten hier goed gebruik van. Het materieel kon hersteld worden, de manschappen konden uitrusten en gehergroepeerd worden. De Duitsers begonnen als eerste met de aanval, nadat zij troepen erbij hadden gehaald uit door Duitsland bezetten landen (ook deden er vrijwilg Nederlanders mee). Tussen 8 mei en 27 juni slaagden de Duitsers erin het verloren terrein te heroveren. Eind juni dachten de Duitsers klaar te zijn voor het zomer offensief (codenaam blauw). Het was de bedoeling dat belangrijkste olievelden in te nemen. Dit zou waarschijnlijk allemaal goed gelopen zijn als Hitler niet plotseling hit plan veranderden, ook al was dit al een gewaagd plan, hij wilden nog meer olievelden bezetten, zonder rugdekking, en de industriestad Stalingrad veroveren. De slag duurde lang, een deel van Hitlers doelen waren geslaagd ook al gingen ze zeer moeizaam, maar het belangrijkste doel, het veroveren van Stalingrad (ook moest er nog een groot olieveld verovert worden, maar dit werd opgegeven en de manschappen werden doorgestuurd richting Stalingrad) was nog volop bezig. Meer dan een kwart van alle Russische oorlog voertuigen, tanks, kanonnen en andere wapens werden in Stalingrad geproduceerd, Stalingrad was dus voor beiden partijen voor.

Conclusie:
1 ding wat zeker is, is dat het allebei stuk voor stuk genieën zijn. Napoleon en Hitler verschillen natuurlijk op een aantal punten van elkaar, afgezien van het uitlijk natuurlijk, maar ze hebben ook heel veel overeenkomsten en hebben de zelfde goeie of slechte dingen gedaan.
In de tijd van Napoleon was er geen dienstplicht maar de meeste mannen wilden meedoen en in de tijd van Hitler was die er eigenlijk ook niet maar die voerde het weer in. Napoleon ging zeer goed om met zijn soldaten hij was er zelfs mee bevriend maar hij had weer aan vrijveel generalen een hekel. Hitler had het helemaal niet zo op zijn soldaten en ook niet op zijn generalen en alleen zijn ideeën waren goed al is later in praktijk gebleken dat hij 2 keer een grote fout heeft gemaakt en hij toch had moeten luisteren.
In de wapens verschilt natuurlijk heel veel zo had Napoleon wel geweren maar dat duurde lang voor hij weer herladen was, Napoleons favoriete wapen, tenminste het wapen waarmee hij het meeste won, was het kanon. Dan moet je niet denken aan een kanon uit de tijd van Hitler of nu, want in die dagen leken de kanonnen helemaal niet op het nauwkeurige geschut van dat van Hitler en nu. Ze schoten met karketsen, deze blikken bussen waren gevuld met een aantal balletjes (die ze eerst roodgloeiend maakten) die dan allekanten op vlogen.
Ze maakten ook allebei de zelfden fouten, zo onderschatten Napoleon het Russische leger, wat Hitler ook deed, alleen was het bij Hitler meer dat hij zijn eigenleger overschatten. Ze maakten ook allebei de zelfde fout door de vorst in Rusland te onderschatten, dit vind ik overigens dom van Hitler als hij nou eens had gekeken hoe het Napoleon onderging in de kou had hij er rekening mee kunnen houden (Terwijl hij geschiedenis 1 van de leukste vakken vond). Waardoor ze allebei zeer grote verliezen hebben opgelopen en eigenlijk hierdoor verloren hebben en ook was deze oorlog voor beiden meteen het keerpunt na deze verloren slag ging het bij allebei snel bergafwaarts.
De redenen om Rusland te willen hebben komen voor het grootste deel overeen, maar verschillen ook. Allebei waren ze bondgenoten van Rusland. Het was bij Hitler in eerste instantie gewoon omdat hij wereldheerser wilde worden en Rusland daarbij nodig had, later ging het hem vooral om de stad Stalingrad om de wapenoplage te vergroten. Napoleon wilde eerst heerser worden van Europa om dan later wereldheerser te worden. Maar dit was bij hem niet de voornaamste reden. Zijn hoofdreden was dat hij de economie van Engeland stop kon zetten, omdat Rusland zijn continentaal stelsel in de weg zat.
Al met al lijken deze twee mannen dus vrij veel op elkaar. Maar ik vind dat Hitler wel wat had kunnen leren van Napoleons fouten.

REACTIES

D.

D.

Ik vind dat er wel erg veel spelfouten instaan en ook geen goede zinsopbouw maar ik heb er toch veel aan gehad.

15 jaar geleden

S.

S.

Er staat een schrijf fout in want er staat tij en het moet waarschijnlijk tijd zijn.

15 jaar geleden

M.

M.

Hoi Marco,
Ik vind opzich je werkstuk (van Napoleon & Hitler)
wel goed, maar ik zit (jammer genoeg) nog op de basisschool dus moet ik er ook nog plaatjes bij hebben alleen nou denk je vast: het was veel te veel tekst. Nou ik zal je zeggen het was een halve bladzijde te weinig! Want ik moet 6 kantjes (in totaal 10 want er moet nog allemaal gezeik bij van bronnen enzo) dus ik vind het wel jammer dat er zo weinig plaatjes bijzaten ja ergens stond zie plaatje maar er was dus helemaal geen plaatje. Nou dat was mijn commentaar.
Doei

Marianne (11 jr. groep 8)

22 jaar geleden

F.

F.

het is stalingrad

20 jaar geleden

K.

K.

ik vind het een heel goed werkstuk, maar waar heb je alle info vandaan?

17 jaar geleden

D.

D.

Om een vergelijk van Hitler met Napoleon moet men eerst eens in Parijs wandelen, waar men na elk 100 m op de een of andere manier aan Napoleon word herrinerd. In Duitsland is zelf de ouders van Hitler verwijderd van het kerkhof aldaar. Napoleon heeft enkel het Europa van nu willen maken. De enige schuldige daarin was de Engelsman, die het niet kon verkroppen geen voet op het vaste land te krijgen.

10 jaar geleden

G.

G.

je hebt geschreven "lijder" maar het is leider

7 jaar geleden

J.

J.

nou ik vind het helemaal geweldig, ook al heb ik het niet eens gelezen. ik heb alleen de reacties gezien en het leek me helemaal mooi. veel plezier met de complimenten uit deze reactie en ik hoop dat iedereen dood gaat

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.