Gezocht: vmbo-scholieren uit jaar 3 of 4! Vul deze vragenlijst over het mbo in, en maak kans op een cadeaubon van 25 euro.

Meedoen

Napoleon Bonaparte

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • groep 8 | 2184 woorden
  • 16 april 2005
  • 700 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.2
  • 700 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!
Napoleon Bonaparte

Inhoud

1. Samenvatting
2. De kroning van Napoleon
3. De jeugd van Napoleon
4. Napoleon aan de macht
5. Bontgenoten
6. Vijanden
7. De Tocht van het ”Grande Armee”
8. Napoleon vindt zijn Waterloo
9. Slot

Samenvatting:
Napoleon Bonaparte is op Corsica geboren en later ging hij in het leger en kwam steeds hoger op totdat hij zichzelf tot keizer van Frankrijk liet kronen. De duistere tijd van Frankrijk was voorbij maar er waren nog steeds mensen die tegen Napoleon waren. uiteindelijk werd Napoleon gevangen genomen door de Engelsen in Waterloo (daarom heet het ook de slag om Waterloo) en werd verbannen naar het eiland Sint-Helena waar hij zij hobby’s deed, tuinieren en zijn herinneringen opschrijven om het later weer te laten doorvertellen in de toekomst

De kroning van Napoleon en zijn vrouw(en)

Napoleon is gekroond tot keizer door paus Pius zijn eerste vrouw Josèphine de Beauharnais was ook gekroond tot keizerin. Later is Napoleon gescheiden en hertrouwde met Marie-Louise.


Joséphine Bonaparte Napoleon Bonaparte Marie-Louise Bonaparte

De jeugd van Napoleon

Napoleon Bonaparte is geboren op 15 augustus 1769 in Ajaccio op het Franse eiland Corsica. Corsica ligt in de Middellandse Zee en hoorde tot kort voor dat Napoleon werd geboren bij Italië. Lodewijk de 15e had Corsica in 1767 aan Frankrijk toegevoegd.
De familie van Napoleon hoorde tot de verarmde adel van Corsica.
De ouders van Napoleon sloten zich aan bij de Franse regering op Corsica en daardoor kon de vader van Napoleon een studiebeurs voor Napoleon krijgen in Frankrijk.
Napoleon ging naar de militaire school in Brienne, en later naar de militaire school in Parijs. Toen hij deze school verliet was hij tweede Luitenant van de Artillerie, en later werd hij zelfs bevorderd tot kapitein.
Onder leiding van Napoleon werd Toulon veroverd van de Engelsen.
Hierdoor kreeg Napoleon een eervolle vermelding en werd daardoor benoemd tot Brigadegeneraal.

Hij was toen pas 24 jaar oud.

Napoleon aan de macht

In maart 1796 kreeg Napoleon het bevel over het Franse leger aan het Italiaanse front. Napoleon was klein en tenger en hij was toen pas 27 jaar. Hij kreeg de leiding over een leger van ongeveer 30.000 mannen. Het leger had niet genoeg te eten en hadden haast geen kleding, dus hadden ze ook niet veel zin om te strijden, maar Napoleon beloofde ze dingen zodat ze weer meer energie kregen.
Zo zei hij bijvoorbeeld tegen zijn soldaten dat hij ze naar de rijkste plekken ter wereld zou leiden, waar ze eer, roem en rijkdom zouden krijgen. En zo trok het leger naar Italië.
De Italiaanse veldtocht moest worden uitgevoerd vanuit drie richtingen. Het leger moest volgens opdracht van de regering, wat het "Directoire" heette, door de vlakte van Padus en van Adige naar Wenen trekken, terwijl de Oostenrijkse hoofdstad aan de andere kant zou worden aangevallen door het Samber en Maasleger.
Napoleon wist dit wel maar had zo zijn eigen ideeën. Napoleon was namelijk heel goed in het vinden van de zwakke plek van zijn tegenstanders. En zo versloeg hij ze een voor een.
Eerst veroverde hij Millesimo en daarna Milaan. Napoleon liet zijn tegenstanders allemaal verdragen tekenen volgen zijn eigen voorwaarden. Terwijl de Franse regering hier geen toestemming voor had gegeven.
Napoleon dwong de kerkelijke staat en de Hertogen van Parma en Modens tot een wapenstilstand. Napoleon veroverde Italië en hij liet de bevolking grote schatten geld betalen wat hij naar Parijs stuurde om de regering daar rustig te houden.
Ook moesten de veroverde gebieden dezelfde grondwet aannemen als Frankrijk. De successen van Napoleon in Italië bleven ook in Frankrijk niet onopgemerkt en Napoleon werd steeds populairder bij het Franse volk. Napoleon was nu overal bekend en was door zijn overwinningen de held van Frankrijk geworden.
Na de overwinningen in Italië ging hij naar Egypte want hij wilde ook gebieden in het Oosten hebben. De regering wilde eigenlijk dat hij oorlog voerde tegen Engeland, maar Napoleon zei dat de Engelsen het best bestreden konden worden door de Engelse handel in het oosten te blokkeren. Hij kreeg gelijk en trok via Malta Egypte binnen. Al snel veroverde hij Egypte, maar Engeland won enkele dagen later een slag op zee en had daardoor het Middellandse Zeegebied in handen waardoor Napoleons leger vast zat in Egypte.
Ook Oostenrijk, Turkije, Rusland en Napels gingen in oorlog tegen de Fransen en hierdoor verloor Frankrijk al zijn bezittingen in Italië, op Genua na. Maar toen Napoleon hoorde wat er allemaal met Frankrijk gebeurde ontsnapte hij uit Egypte en trok naar Parijs.
Napoleon kreeg de steun van het volk, omdat ze ontevreden waren met de huidige regering. Napoleon bedacht toen een plan om de regering af te zetten, wat hem ook lukte.
Dit was het begin van een nieuw tijdperk en er kwam een nieuwe grondwet wat inhield dat er drie mannen, die ze consuls noemden, de macht kregen. De naam voor deze regering was het Consulaat.
Dit was op 15 december 1799. Napoleon werd de eerste consul.
De consuls mochten voor 10 jaar aan de macht blijven. Eigenlijk had alleen de eerste consul het voor het zeggen en zo werd Napoleon de machtigste man van heel Frankrijk.
Napoleon deed er alles aan om Frankrijk weer op de been te krijgen, en hij begreep dat je het beste een land op kon bouwen als er vrede was.Napoleon bood Engeland en Oostenrijk vrede aan, maar deze gingen niet akkoord met de voorwaarden en besloten samen een bondgenootschap tegen Frankrijk te vormen.
Hierdoor braken er weer nieuwe oorlogen uit, maar het leger van Napoleon won uiteindelijk toch. Op 9 februari 1801 werd in Luneville het vredesverdrag door Oostenrijk en Napels getekend.
Het bondgenootschap tussen Oostenrijk en Engeland was inmiddels verbroken. Door het vredesverdrag met Oostenrijk en Napels kreeg Frankrijk weer in het grootste gedeelte van Italië de macht. Later tekende ook Rusland het vredesverdrag.
Op 15 augustus van datzelfde jaar sloot Napoleon een overeenkomst met paus Pius de 7e de vertegenwoordiger van de katholieke kerk.
Zo werd Napoleon ook geliefd bij de katholieken.
Op 27 maart 1802 werd ook eindelijk vrede gesloten met de Engelsen.
De Fransen waren hier heel gelukkig mee en Napoleon was de held van Frankrijk. Het volk bepaalde dat Napoleon consul voor het leven zou worden, en dat maakte hem nog machtiger. Napoleon maakte een nieuwe grondwet waarin bepaald werd dat Napoleon zelf verdragen mocht sluiten en zelf beslissingen van de rechter ongeldig mocht verklaren. Napoleon werd alleenheerser over Frankrijk. Frankrijk was een dictatuur geworden.
Maar Napoleon wilde meer dan consul voor het leven zijn, en hij liet zich door de eerste kamer, het senaat , tot "Keizer der Fransen" uitroepen. Door een volksstemming gebeurde dit dan ook.
Op 2 december werd Napoleon in de Notre-Dame in Parijs tot Keizer gekroond.

Bondgenoten

De eerste bondgenoten van Napoleon waren allerlei landen die al voor de machtsovername van Napoleon onder Franse leiding stonden.
Zo kreeg Napoleon de beschikking over België, Nederland, Luxemburg en delen van Duitsland en Italië.
In 1801 werd Oostenrijk ook een bondgenoot van Frankrijk, en later sloot ook Rusland zich aan. Engeland sloot zich in 1802 aan en Napoleon had toen zo veel bondgenoten dat hij kon beginnen om Frankrijk opnieuw op te bouwen.
Engeland is maar tijdelijk een bondgenoot geweest, en van alle tegenstanders die Napoleon had is Engeland de belangrijkste geweest.

Vijanden

Vanaf 1803 kreeg Napoleon steeds meer vijanden. Engeland was de eerst die bondgenootschap opzegde, daarna sloten Rusland, Zweden, Duitsland, Oostenrijk en Napels zich bij Engeland aan en verklaarde Frankrijk de oorlog. De Oostenrijkers vielen Beieren binnen en Napoleon vocht terug. Hij versloeg een groot Oostenrijks leger bij Ulm, en ging toen door naar Wenen en bezette de Oostenrijkse hoofdstad. Het Oostenrijkse leger samen met het Russische leger wilde Wenen terug veroveren maar dit lukte hen niet. Deze slag werd de slag van Austerlitz genoemd.

De tocht van het "Grande Armee"

Op 31 december 1810 liet Rusland weten geen bondgenoot meer te willen zijn van Frankrijk. Napoleon was het hier niet mee eens, en trok naar Rusland, hij had namelijk het plan om heel Europa te veroveren. In 1812 maakten Frankrijk en Rusland zich dan ook klaar voor de Oorlog.
Napoleon maakte een groot leger van wel 500.000 mannen, van verschillende nationaliteiten namelijk: Italianen, Polen, Zwitsers, Hollanders, Duitsers en Spanjaarden. Het leger werd het "Grande Armee" genoemd. Toen de Russen zagen hoe groot het leger van Napoleon was, gingen ze terug Rusland in. Op hun terugweg vernielden de Russen alles wat maar bruikbaar zou kunnen zijn voor Napoleon en zijn leger. Ze vergiftigden zelfs de waterputten.
In het leger van Napoleon braken allerlei besmettelijke ziektes uit.
Op 15 augustus, de verjaardag van Napoleon, bereikte het leger van Napoleon de Russische stad Dnjepr. Maar doordat de Russen zich steeds verder terugtrokken moest het leger van Napoleon steeds dieper Rusland in, het voedselgebrek was enorm.
Toen ze Moskou bereikten was al meer dan de helft van het leger van Napoleon omgekomen. De Russen vernielden en verbranden ook hun eigen hoofdstad om zo Napoleon te bestrijden. De Russen wilden geen vredesverdrag, en door te kort aan voedsel kon Napoleon niets anders doen dan zich terugtrekken.
De terugtocht uit Rusland op 18 oktober 1812 was verschrikkelijk.
De voedsel tekorten waren zo erg dat de soldaten zelfs katten en paarden opaten.Ze moesten alles doen om in leven te blijven.
Het leger van Napoleon werd ook steeds aangevallen, en toen het leger van Napoleon op 18 december de Russische grens bereikte waren er nog maar ongeveer 18.000 soldaten in leven.
Napoleon wist dat de tocht naar Rusland een enorme blunder was, maar gaf de strenge winter hier de schuld van.
De mensen begonnen te twijfelen en hun vertrouwen in Napoleon te verliezen.
Napoleon keerde terug naar Frankrijk om een nieuw leger te vormen, want zijn tegenstanders zagen dat Napoleon nu erg kwetsbaar was. Zij probeerden Napoleon tot val te brengen.
Toch wist Napoleon nog een leger van ongeveer 300.000 manschappen bij elkaar te krijgen om zich te verdedigen. Napoleon hield nog lang stand maar op 31 maart 1814 werd Parijs veroverd. Napoleon werd op 6 april 1814 gedwongen afstand te doen van de troon, en werd hij verbannen naar Elba, een eiland in de Middellandse Zee vlakbij de kust van Italië.
Lodewijk de 18e nam de macht in Frankrijk over.
Tien maanden na de verbanning naar Elba ontsnapte Napoleon en ging terug naar Parijs. Napoleon kreeg de steun van het volk omdat die niet tevreden waren met Lodewijk de 18e Lodewijk gaf nog wel opdracht om Napoleon te arresteren, maar het volk en het leger nam het op voor Napoleon, en Lodewijk vluchtteNapoleon vindt zijn Waterloo

Nadat Napoleon de macht weer had overgenomen ging hij een leger maken om gebieden weer te heroveren. Rusland, Oostenrijk, Pruisen en Engeland maakten zich klaar voor een nieuwe oorlog.
Napoleon wilde met zijn leger Engeland verslaan. De Fransen en de Engelsen troffen elkaar vlak bij Waterloo. Er werd meerdere keren door Napoleon aangevallen, maar de Engelsen hielden stand en toen de Pruisen zich bij de Engelsen aansloten verloor Napoleon op 18 juni 1815 de slag om Waterloo.
Doordat het leger van Napoleon nog dapper door bleef vechten kon Napoleon ontsnappen. Hij vluchtte naar de havenstad Rochefort en wilde daarvandaan naar Amerika. De haven werd door de Engelsen geblokkeerd, dus Napoleon kon niets anders doen dan zich overgeven.
Op 22 juni 1815 moest Napoleon voor de tweede keer afstand doen van de troon en dit keer voorgoed.
De Engelsen verbannen hem naar het eiland Sint Helena in de Atlantische Oceaan, waar Napoleon zijn laatste jaren doorbracht met tuinieren en het schrijven van zijn herinneringen.
Op 5 mei 1821 stierf Napoleon Bonaparte op Sint Helena hij was toen 51 jaar oud.

Slot

Het was moeilijk om over Napoleon informatie te vinden maar het is toch gelukt. Ik heb niet 12 bladen met tekst het was best wel moeilijk. Ik ben nou meer te weten gekomen over Napoleon Bonaparte en ik hoop jij ook meester.

Napoleon heeft de Arc de Triomphe laten bouwen om zijn overwinning te vieren dat hij Austerlitz veroverd had ik dacht eerst dat Jeanne d’ Arc de Arc de Triomphe had gebouwd omdat ze d’ Arc met haar achternaam heet Jeanne d’ Arc was ook een held in Frankrijk Jeanne zei tegen de mensen dat ze boodschappen van engelen van god meekreeg. De koning van Frankrijk koning Karel wou weten of het wel allemaal waar was wat Jeanne zei en hij nodigde haar uit voor een bezoek en zetten zijn schildknaap op de troon en ging zelf in boerenkleren tussen het publiek staan. Toen Jeanne d’ Arc binnen kwam zag ze meteen dat diegene die op de troon zat niet koning Karel was. Ze draaide zich om en zij tegen de echte koning Karel dat hij de koning was en niet zijn schildknaap. Ze zei dat ze beelden van de engelen door kreeg dat de koning er niet zo uitzag dus wist de koning dat ze een heilige was, want als je in die tijd engelen had gezien, was je heilig.

De Arc de Triomphe is een monument in Parijs. Napoleon Bonaparte heeft deze boog laten bouwen in 1806 als een monument dat zijn triomfantelijkheid uitstraalt. Alle plaatsen waar Napoleon een overwinning heeft behaald staan in de Arc gegraveerd. De Arc de Triomphe staat op een van de drukste verkeerspleinen van Parijs, Place Charles de Gaulle waar twaalf straten samenkomen, waaronder de Champs-Élysées.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

E.

E.

er staat nergens in welk jaar napoleon is verslagen in wateloo

15 jaar geleden

J.

J.

lars, je stukje over de kroning van napoleon klopt niet. hij heeft zich zelf gekroond en niet paus. de paus sprak wel zijn zegen uit over napoleon maar heeft hem niet tot keizer gekroond.
verder vind ik het een goed werkstuk hoor!

17 jaar geleden

S.

S.

je hebt gelijk

6 jaar geleden

J.

J.

wat gebeurde er allemaal toen napoleon keizer werd???
wil je a.u.b. zo snle mogelijk reageren voor donderdag 17 maar 2011

11 jaar geleden

A.

A.

ik vond dit een saaie verslag het kon ook korter maar het was wel geweldig gedaan

10 jaar geleden

S.

S.

ik vond het een super goed werkstuk alleen er stond niet in wanneer Napoleon verloor bij de slag om waterloo. Het was ook een beetje te lang maar ik heb nu wel meer informatie over Napoleon dankje wel.

10 jaar geleden

L.

L.

leren de mensen voordat ze reageren ff Nederlands.. een saaie verslag ????

ik vond het een super werkstuk.
bedankt!

9 jaar geleden

E.

E.

Jammer van die reclame

8 jaar geleden

K.

K.

ik vind dit echt niet goed want kinderen kopieren dit gewoon en zeggen dan dat zij het zelf hebben gedaan

8 jaar geleden

H.

H.

uu, moet niet eerst de jeugd van napoleon daarna de kroning, ;)

7 jaar geleden

J.

J.

ik vond het geen goede spreekbeurt het stukje over "kroning van napoleon"
klopt totaal niet en alles was saai sorry voor jou een onvoldoende hou de volgende keer alsjeblieft je spreekbeurt poezen over napoleon doen sta je echt voor gek

SLECHTE SPREEKBEURT LARS7 jaar geleden

L.

L.

het was echt een goede spreekbeurt he

7 jaar geleden

M.

M.

dit is echt een super website!!

7 jaar geleden

P.

P.

Nou dit klopt voor geen meter. Ik weet niet wat voor cijfer je hier voor gehad hebt maar ik vind het niks

7 jaar geleden

L.

L.ik heb er een D voor gekregen

6 jaar geleden

T.

T.

cool echt gaaf

5 jaar geleden

D.

D.

goed maar te weinig info voor groep 8 k moest veel meer doen!

4 jaar geleden

W.

W.

wat een top website


4 jaar geleden

S.

S.

Ik vond het heel goed. er was veel informatie. Dank je!!

3 jaar geleden