Martin Luther King

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 2744 woorden
  • 3 april 2002
  • 392 keer beoordeeld
Cijfer 6
392 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur 🔐. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie

Inleiding en de hoofd- en deelvragen

Ik heb als onderwerp Martin Luther King genomen, omdat ik dacht dat er over deze zeer bijzondere man veel was geschreven. Hierdoor dacht ik dat je makkelijk informatie kon zoeken, maar dit was helaas niet zo.

Martin Luther King was een man die opkwam voor het rassenonderscheid in Amerika. Hij heeft hier erg veel voor gedaan en werd daarom ook erg beroemd. Zijn grote voorbeelden waren Jezus en Mahatma Gandhi. Deze mannen waren zijn voorbeelden, omdat zij hun doel bereikten zonder geweld. Martin wilden ook zijn doel bereiken zonder geweld en daarom was hij bij de oude negers meer in trek dan bij de jonge negers. Deze wilden namelijk vechten.
Hoofdvraag:
Wie was Martin Luther King, wat ging er aan zijn leven vooraf en wat deed hij tegen rassenonderscheid?
Deelvragen:
1. Wat ging er aan Martin Luther Kings geboorte vooraf?
2. Wie was Martin Luther King?
3. Wat en hoe zat de busboycot in elkaar?
4. De marsen en de Nobelprijs.
5. Zijn speech “I have a dream”.
6. De dood van Martin Luther King.

Wat ging er aan zijn geboorte vooraf?

Rond 1800 werden door de blanken veel Negers uit Afrika naar Amerika vervoerd. Dit deed men, omdat er een te kort was aan slaven in Amerika en omdat er veel geld mee kon worden verdiend. In grote boten werden zo 10 miljoen slaven vervoerd. Van deze 10 miljoen is 40% overleden door de slechte omstandigheden. Als de slaven dan in Amerika aankwamen werden ze als dieren op een markt verkocht (zie hiernaast).

Er was een groep in Engeland, die zich inzette voor de rechten van de slaven. Deze groep werd opgericht in 1787. Ook de predikantsvrouw Harriet Beecher-Stowe liet zien, dat ze het niet eens was met de rechten van de slaven en schreef het wereldberoemde boek “de negerhut van oom Tom”. Ook de Amerikaanse president van die tijd was het er niet mee eens (Abraham Lincoln).

Door al deze mensen is rond 1890 in veel landen de slavernij afgeschaft. Jammer genoeg waren de negers door de afschaffing van de slavernij niet helemaal vrij. Ze bleven namelijk afhankelijk van hun vroegere meesters. Ook van gelijke rechten was nog geen spraken. Door dat de negers geen opleiding hadden gehad, werd het moeilijk voor ze om werk te zoeken. Hierdoor trokken ze met grote groepen naar de steden. Maar omdat er daar ook alleen maar werk was voor opgeleiden mensen, moesten ze in krotten gaan wonen. Hierdoor werd het verschil tussen de blanken en de negers nog veel groter. Het probleem was dus, dat de negers nu wel vrij waren maar niet in de maatschappij werden aanvaard.

Er waren ook negers die zich om hoog hadden gewerkt ze werden dan arts, advocaat of dominee. Dit vonden de blanken helemaal niet leuk, want over arme en domme mensen kan je veel beter de baas spelen. Er waren zelfs rechtbanken (zelfs nog in 1954) die verklaarden dat als je van een ander ras kwam dan blank, dan hoefde je deze mensen geen gelijke behandeling te geven. In sommige gevallen werd soms de kerk er bij betrokken. Deze gebruikte vaak de bijbel om te oordelen.

Ook was er een groep die vond dat negers dieren waren, deze groep (de Ku Klux Klan) vermoorde de negers dan ook met plezier (zie hiernaast). Deze mannen waren vaak in witte pakken gekleed en hadden voor 1960 behoorlijk wat leden. Na deze tijd ging deze groep erg achter uit qua leden.

Inmiddels hadden de negers goed begrepen dat ze moesten vechten voor hun rechten en vrijheid. Hier door waren de negers extra gemotiveerd om de moed niet te verliezen.

Wie was Martin Luther King?

Martin Luther King werd naar zijn vader benoemd. Hij werd geboren op 15 januari 1929 in Atlanta. Zijn familie was een familie, die zich omhoog had gewerkt. Zijn grootvader en vader waren allebei predikanten. In zijn jeugd heeft Martin Luther King redelijk weinig gemerkt van de onderdrukking, omdat hij opgroeide in een beschermde omgeving. Maar toch leefde hij van jongs af aan mee met zijn volk.

Toen Martin Luther King erg klein was, hield hij van boeken en bijzondere woorden. Toen hij zes was legde zijn oma de bijbel uit en Martin Luther King vond dit een mooi boek, omdat er erg veel bijzondere woorden in stonden. Hij had ook veel liefde voor sport, met name voor voetbal. Hij heeft dit spel tot zijn dood aan toe gespeeld. Hij speelde dit spel ook vaak met vriendjes (zelfs blanke). Maar toen hij naar de lagere school ging, was het spelen met blanken meteen afgelopen.

Martin Luther King had een verlangen naar kennis en ging na de lagere school door met studeren. Op vijftienjarige leeftijd ging hij naar het Morehouse college. Hier kreeg hij les van ds. Benjamin Mays en dr. George Kelsey. Door deze mensen kreeg hij het verlangen om evangelieprediker te worden. Nadat hij evangelieprediker geworden was, ging hij door met studeren voor het doctoraal en de doctorstitel. In Chester, Boston en Philadelphia studeerde hij verder. Hier leerde hij een filosofie over actie voeren zonder geweld. Daardoor liet hij zich inspireren door Gandhi.

Op 18 juni 1953 ontmoette hij Coretta Scott, zijn toekomstige vrouw. Van haar krijgt hij 4 kinderen. Nadat hij een jaar later de leiding over mocht nemen van de belangrijkste baptistengemeenschap in Montgomery werd hij redelijk bekend in Montgomery.

Wat en hoe zat de busboycot in elkaar?

In de staat Montgomery bestond een wet, die bepaalde dat negers in een volle bus hun plaats moesten afstaan aan een blanke, wanneer die binnenkwam.

De oorzaak van de busboycot begon op 1 december 1955. Rosa Parks (zie hiernaast) kwam uit haar werk. Ze zat in de stadsbus, waarmee ze naar huis moest. Telkens als er blanken binnen kwamen, stonden er steeds een paar negers op. Rosa moest eigenlijk ook opstaan. Op andere dagen deed ze dat ook netjes. Maar na een vermoeiende dag is het niet prettig, als er een jongen van 16 op jouw plaats mag zitten, alleen maar omdat hij blank is.

Maar ja, het was een wet en Rosa werd gearresteerd! Toen greep Martin Luther King in. Vanaf dat ogenblik werd hij aanvoeder van zijn volk. Onder zijn leiding werd er een protestactie ondernomen. Het was opvallend, dat Martin Luther King zijn volk niet opriep voor harde actie. Hij bleef met zijn actie binnen de wet. Ze hadden besloten om een busboycot te organiseren. Alle negers rond en in Alabama werden opgeroepen om lopend naar hun werk te gaan. Voor sommigen was dit een moeilijke opdracht, maar voor vrijheid hadden ze alles over. De bussen bleven hierdoor grotendeels leeg.

Hierdoor was deze actie voor de busmaatschappijen een grote strop. Maar de grote angst van de blanken was, dat de negers in grote groepen gevaarlijk konden worden. De blanken konden tegen deze actie niets doen, omdat het van de wet mocht. Daarom ondernamen zij een actie, die tegen de wet inging. Zij hadden door wie de leider was. Op 30 januari 1956 werd er een bomaanslag gepleegd op deze leider (Martin Luther King). Om zijn volk moed in te spreken, hield hij een toespraak. Hier kwamen 4000 mensen op af. In deze toespraak zei hij o.a.:

· Als wij verkeerd zijn dan is het Hoge Gerechtshof verkeerd.
· Als wij verkeerd zijn dan is de grondwet van de V.S. verkeerd.
· Als wij verkeerd zijn dan is de almachtige God verkeerd.
· Als wij verkeerd zijn dan is Jezus van Nazareth verkeerd.
· Als wij verkeerd zijn dan is Jezus een dromer die nooit op aarde is neergekomen.
· Als wij verkeerd zijn dan is gerechtigheid een leugen.

Op 13 november 1956 beslist het Hoge Gerechtshof, dat de scheiding tussen rassen in het openbaar vervoer moest ophouden. De busboycot had dus zin gehad.
De marsen en Nobelprijs
De mars van Birmingham:
Zijn volgende actie was de mars van Birmingham. Deze actie kon hij zelf niet mee maken, omdat hij in de gevangenis zat. In die tijd heeft hij de bekende brief “Brief uit de gevangenis van Birmingham” geschreven. Ook kinderen begonnen Martin Luther King te steunen. Op 3 Mei 1963 liepen een heleboel kinderen, zingend door de straten van Birmingham. Zij zongen vooral voor de vrijheid.

De burgemeester Bull Conner was een fel bestrijder van de negers en ging die kinderen te lijf. Hij beval de kinderen te stoppen en anders zou de politie en brandweer met honden en waterkanonnen maatregelen treffen tegen de kinderen. De kinderen werden niet bang en daarom liet Bull de politie en brandweer optreden. Zo werden 959 kinderen slachtoffer van deze mars. Gelukkig was de media erbij en zo kon de wereld zien, hoe erg het eigenlijk was.

De demonstraties gingen verder en door dit voorval vertikte de politie en brandweer hun wapens op de demonstranten te richten. Dit was op 5 mei 1963. Bull Connor heeft eigenlijk veel voor de burgerrechten gedaan. Hij had er namelijk voor gezorgd, dat er duizenden mensen geschokt waren, door de mars in Birmingham. Deze mensen kwamen nu ook op voor de rechtvaardigheid. De president (John F. Kennedy) was ook één van deze mensen en diende een nieuw wetsvoorstel in voor de burgerrechten.

De mars van Washington:
Op 28 augustus 1963 werd er een grote protestmars naar Washington georganiseerd. Er doen 200.000 mensen mee, zelfs blanken. Het hoogtepunt van deze mars is de toespraak van
Martin Luther King. Dit is de bekende toespraak “I have a dream”.
De mars van Montgomery:
Na de mars van Washington werd er een mars georganiseerd bij Montgomery. Deze mars werd mede georganiseerd, omdat er een bom in een Baptistenkerk werd geplaatst door de blanken. Voor dat de mars werd gehouden, hield Martin Luther King nog een preek. In deze preek zei hij: “Ik beloof niet, dat U niet geslagen zal worden. Ik beloof niet, dat U geen letsel zal oplopen”, maar wij moeten ons inzetten voor wat recht is. Deze woorden werden waar, want de politie sloeg er aardig oplos bij deze mars.

De Nobelprijs
Toch boekte Martin Luther King opnieuw succes met zijn actie, want de wet op de onderwijsintegratie werd aangenomen. Dit betekende, dat de negers toegang tot alle scholen kregen. Buiten Amerika was er veel begrip voor Martin Luther King. Hiervoor kreeg hij de Nobelprijs (zie hiernaast) voor de vrede in 1964.

Zijn speech “I have a dream”
I have a dream:

"Ik zeg vandaag tegen jullie, vrienden, dat ondanks de moeilijkheden en frustraties op dit moment, ik toch een droom heb. Ik heb een droom (1) dat op een dag deze natie zal opstaan en leven vanuit de werkelijke betekenis van zijn geloofsovertuiging. We moeten vasthouden aan deze waarheid: “dat alle
mensen gelijk schapen zijn. Ik heb een droom (2), dat op een dag op de rode heuvels van Georgia de zonen van de vroegere slaven samen aan de tafel van broederschap kunnen zitten. Ik heb een droom (3), dat op een dag zelfs de staat Mississippi omgevormd wordt in een oase van vrijheid en gerechtigheid. Ik heb een droom (4), dat mijn vier kleine kinderen op een dag in een land zullen leven, waar ze niet beoordeeld worden naar de kleur van hun huid, maar naar hun karakter. Dat zal de dag zijn waarop alle kinderen van God kunnen zingen: "My country it's of thee, let freedom ring." En als Amerika de grote natie wordt, moet dit waar worden. Dus, laat de vrijheid weerklinken van de gigantische heuveltop en van New Hampshire. Laat de vrijheid weerklinken van de machtige bergen van New York. Maar niet alleen dat. Laat de vrijheid weerklinken van elke heuvel en elke molshoop in Mississippi. Als we de vrijheid laten weerklinken vanuit elke gemeente en elk gehucht, vanuit elke staat en elke stad, dan kunnen we de dag bespoedigen, dat alle kinderen van God, blanken en zwarten, joden en niet-joden, protestanten en katholieken elkaar de hand kunnen geven en de woorden van die oude negro-spiritual zingen: "Free at last! Free at last! Thank God almighty, we're free at last!"
Zijn dromen:
1. Op een dag zullen alle mensen begrijpen dat alle mensen gelijk zijn.
2. Dat blank en neger met elkaar omgaan.
3. Dat de mensen in de staat Mississippi leven in vrijheid en gerechtigheid.
4. dat de mensen niet worden beoordeeld op hun huidskleur, maar op hun karakter.

De dood van Martin Luther King

Op 4 april ging Martin Luther King naar Memphis, omdat de arbeiders daar het niet eens waren met hun contract. Hij kwam in Memphis een paar uur te laat, omdat er in zijn vliegtuig waarschijnlijk een bom heeft gelegen. Toen hij daar voor de menigte stond zei hij: “Ik zou graag lang leven, maar daar ben ik niet ongerust over. Ik wil graag doen wat God wil dat ik doe. Hij staat toe dat ik de top ga bekijken en ik heb over de top gekeken en daar zag ik het beloofde land. Ik mag daar niet met jullie naar toe, maar ik wil dat jullie vanavond weten dat we samen, als een volk, naar het beloofde land gaan. Ik ben om niets bezorgd en voor niemand bang. Mijn ogen hebben de hemelse glorie van God gezien.”

Die avond ging Martin Luther King met zijn vrienden naar het balkon van zijn flat. Hij wilde even zijn benen strekken. Toen hoorde zijn vrienden een knal en Martin Luther King lag op de grond met een kogel in zijn nek. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd, maar een uur later overleed hij aan zijn verwondingen. Er moest zijn geschoten van de flat er tegenover. De waarschijnlijke moordenaar is James Earl Ray.

De dood van Martin Luther King was een grote klap voor de wereld. De man die altijd geweldloos vocht tegen het rassenonderscheid was nu gestorven aan een gewelddadige dood. Er kwam door de dood van Martin Luther King een golf van rellen. Dit had juist Martin Luther King willen voorkomen in zijn leven. Hij werd begraven in de Babtist Church in Atlanta, waar hij zijn eerste preek hield. Zijn begrafenis werd door 130 miljoen mensen op TV gevolgd en er liepen 100.000 mensen achter zijn kist. Om toch nog een laatste eerbetoon aan Martin Luther King te tonen. Op zijn graf stond: "Free at last! Free at last! Thank God almighty, we're free at last!"

Conclusies


Wat ging er aan zijn geboorte vooraf?
Rond 1800 werden de negers als slaven naar Amerika gebracht. Deze slaven hadden helemaal geen rechten. Rond 1890 kwamen er mensen en groepen, die zich gingen inzetten voor de slaven, waaronder de Amerikaanse president Lincoln.
Wie was Martin Luther King?
Martin Luther King was in een gezin geboren, dat zich omhoog had gewerkt. Hij ging studeren voor evangelieprediker. Hij behaalde ook de doctors- en doctoraaltitel. Hij liet zich inspireren door de filosofie van Gandhi. Zijn vrouw werd Coretta Scott en hij kreeg met haar 4 kinderen.
Wat en hoe zat de busboycot in elkaar?
Doordat Rosa Parks zich niet aan de wet hield, kwamen de negers in actie. De actie was, dat ze de bussen zouden mijden. Dit was een grote strop voor de busmaatschappijen, maar ook een teken voor de blanken, dat de negers zich sterk konden maken.
De Marsen en de Nobelprijs.
Martin Luther King heeft veel marsen georganiseerd. Bij deze marsen is er veel bloed gevloeid bij de demonstranten. Bij deze marsen heeft Martin Luther King veel speeches gehouden, waaronder I have a dream.
Zijn speech “I have a dream”
In de speech legt hij uit wat zijn droomwereld zou zijn.
De dood van Martin Luther King.
Na een speech ging Martin Luther King naar zijn flat. Hier werd hij doodgeschoten. De hele wereld was geschokt. Er kwamen en keken veel mensen naar zijn begrafenis.
Antwoord op de hoofdvraag.
Wie was Martin Luther King, wat ging er aan zijn leven vooraf en wat deed hij tegen rassenonderscheid.

Martin Luther King was een neger, die zich ergerde aan het rassenonderscheid in Amerika. Dit rassenonderscheid was ontstaan, doordat er rond 1800 slaven uit Afrika waren gehaald. Deze slaven waren altijd zwart en hadden geen rechten. Hier wilde Martin Luther King wat aan doen. Hij ging daarom studeren als prediker en leerde zo, dat je geweldloos actie moest ondernemen. Hierdoor liet hij zich inspireren door Gandhi, die dit ook deed. Door een voorval werd Martin Luther King de leider van een groep zwarten in Montgomery. Deze groep organiseerde de busboycot. Toen hij daarna ook een paar marsen organiseerde en een paar mooie speeches hield, was hij erg in trek bij de negers. Hij kreeg zelfs de Nobelprijs voor de vrede. Toen hij op 39 jarige leeftijd werd neergeschoten, was de hele wereld in rouw. Er keken ontzettend veel mensen naar zijn begrafenis.

REACTIES

W.

W.

wat een rommel!

19 jaar geleden

B.

B.

dat klopt helemaal hecht rare zooi

5 jaar geleden

I.

I.

handieeeeeeeee

12 jaar geleden

6.

6.

dit is erg handieeeeeeee

12 jaar geleden

S.

S.

Ik heb het helemaal gelezen , Ik vind het wel mooi ..

11 jaar geleden

S.

S.

de leraar weet het ook?

9 jaar geleden

H.

H.

ik vind het handig en hoe heb je dit voor elkaar gekregen

9 jaar geleden

Z.

Z.

Ik heb hier goede informatie uit kunnen halen. Het was duidelijker dan de informatie die ik op Wikipedia kon vinden.

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.