Krakers, Inhuldiging Konining Beatrix

Beoordeling 4.6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vwo | 2276 woorden
  • 7 september 2006
  • 35 keer beoordeeld
  • Cijfer 4.6
  • 35 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Inhoudsopgave

Verantwoording
Inleiding
Wat is kraken?
Krakers voor de inhuldiging
Beatrix
De inhuldiging
Op welk moment begonnen de rellen?
Waren de rellen verwacht en hadden ze voorkomen kunnen worden?
Hoe werden de problemen opgelost?
Hoe ging het met de koningin na de inhuldiging?
Hoe ging het met de krakers na de inhuldiging?

De verantwoording

In het begin vonden wij het moeilijk om een onderwerp te kiezen. Uiteindelijk zijn we wel blij dat we dit onderwerp hebben gekozen. Dit onderwerp was nog redelijk actueel en sprak ons aan. Het is voor een ieder belangrijk om te weten hoe het er aan toe is gegaan bij de kroning van koningin Beatrix en waardoor al deze oproer is ontstaan.

In de les hebben we een opzet gemaakt van het verslag. We hebben onder andere de hoofdstukindeling, de grote lijn van het verslag en een kleine opzet gemaakt.

In het begin was onze tactiek om alles apart te doen, allebei met een ander onderwerp beginnen. Dit schoot voor ons echter niet echt op. We zijn 3 dagen lang achter elkaar intensief aan het verslag gewerkt. We wisselde af van taak. Zo zocht *** de ene keer de informatie op en *** de andere keer.
De informatie en bronnen voor dit verslag hebben we samen in de bibliotheek en op internet opgezocht. In het begin konden we alleen boeken over koningin Beatrix vinden en niet iets specifieks over het kroningsoproer. Later zijn wij hier toch goed in geslaagd.

Inleiding

30 april 1980 was een belangrijke in de Nederlandse geschiedenis. Op deze dag zou Beatrix de taak van Juliana als koningin officieel overnemen. Het zou een belangrijke en feestelijke dag worden maar deze werd verpest door rellen en conflicten tussen krakers en de Mobiele Eenheid (ME).

Onze hoofdvraag luidt:
Waardoor ontstond de rumoer tijdens de inhuldiging van koningin Beatrix?

De hoofdvraag willen wij beantwoorden door dieper in te gaan op de Nederlandse kraakbewegingen en de inhuldiging van koningin Beatrix.

Hoe ging het met de Nederlandse kraakbewegingen?

Wat is kraken?

Definitie van ‘kraken’ in het woordenboek: “(een leegstaand huis) binnendringen om te bewonen”

Kraken is het in gebruik nemen van ruimten, zonder toestemming van de eigenaar.
Krakers, die vaak met meerdere mensen samenwerken, wonen meestal in gebouwen die langer dan een jaar leegstaan. Vaak zijn deze gebouwen onverhuurbaar of onverkoopbaar.

Aanleidingen om te gaan kraken zijn:
1. Acute woningnood. Iemand heeft snel een woonruimte nodig, omdat hij/zij om een of andere reden dakloos is geworden.
2. Financieel. Het inkomen van de kraker is zo laag, dat hij/zij de prijs van de woonruimte niet meer kan betalen.
3. Andere woonbehoefte. De aangeboden woonruimte komt (op woongebied) niet
overeen met de wensen en verlangens van de kraker.
Antikraken.
Tegenwoordig bestaat ook het ‘antikraken’. Mensen kunnen voor een laag bedrag een huis, verdieping of kamer huren. Zo voorkomen ze dat er krakers in het pand komen. Ook veel studenten trekken in antikraakpanden. Het is lekker goedkoop, je hebt lekker veel ruimte en vaak liggen deze panden dichtbij of in het centrum. Het nadeel is dat je er maar voor een bepaalde tijd kan wonen. Dat is bijvoorbeeld maar drie maanden en dan moet je alweer wat nieuws zoeken.

Krakers voor de inhuldiging.

De kraakbeweging kon het aanvankelijk niets schelen dat er een troonswisseling wrd aangekondigd. De strijd rond de ‘Groote Keijser’ slokte alle aandacht op.
De Groote Keijser is een groot kraakpand aan de Keizersgracht. In de nacht van 23 op 24 februari worden de krakers van de Groote Keijser verrast door de ME die hen uit hun juist gekraakte pand gooien. De kraakbeweging besluit het er niet bij te laten zitten. Ze beramen een actie om het pand opnieuw te bezetten. Dit lukt ze dan ok op vrijdagmiddag 29 februari. De ME wordt door de krakers opgewacht en krijgt enorm op haar lazer. De krakers wachten ze op met koevoeten en knuppels. Tegen de wapenstokken waren de krakers beschermd door proppen kranten onder hun leren jassen te stoppen. De ME wordt bekogeld met stenen en kunnen zichzelf net op tijd in veiligheid brengen achter hun auto’s. Als de ME-ers in de busjes zitten, scheuren ze de Keizersgracht uit. De ontruiming is dus niet verlopen als de Me had gehoopt en gedacht.
Alhoewel de ontruiming was afgeblazen, bleef de situatie rond de panden onzeker en gespannen. Er vonden op enkele plaatsen in de stad kleine confrontaties plaats met de mobiele eenheid. De mobiele eenheid rukte uit om kraakpanden te ontruimen.

Hoe verliep de inhuldiging?

Beatrix.

· 31 januari 1938 wordt Beatrix geboren. Ze is de dochter van Juliana en Bernhard. Beatrix is het oudste kind en zij is dus troonopvolgster.
· 12 mei wordt Beatrix gedoopt.
· 5 augustus 1939 krijgt Beatrix een zusje; Irene.
· Door de oorlog vlucht Beatrix en familie naar Den Haag, Engeland en Canada.
· Half juni 1945 komen ze weer terug in Nederland.
· 1948 wordt Beatrix kroonprinses.
· 2 juni 1956 krijgt Beatrix haar gymnasium-diploma.
· 7 juli 1961 studeert Beatrix af en mag zij zich doctorandus noemen.
· 10 maart 1966 trouwt Beatrix met Claus. (samen krijgen ze 3 zonen: Willem-Alexander, Johan Friso en Constantijn)
· 31 januari 1980 maakt koningin Juliana haar aftreden bekend.
· 30 april 1980 wordt Beatrix koningin.

De inhuldiging.

Wat een mooie dag moest worden, liep voor de koninklijke familie uit in een nachtmerrie. Koningin Juliana nam op haar 71e verjaardag afstand van de troon. Krakers riepen 30 april uit tot nationale actiedag.
Het LOK (Landelijke Overleg Kraakgroepen) deed een oproep aan alle krakers om de kroning links te laten liggen en die dag zoveel mogelijk huizen te kraken. Op deze manier zouden ze dan laten zien dat de woningnood moest worden aangepakt. Maar de krakers zelf zagen er meer voor om onrust te zaaien.
‘Beatrix mocht niet gekroond worden, dat was simpel. Het feestje mocht niet ongestoord voorbij gaan’. De krakers wilden eigenlijk met alle tegenstanders van de kroning, pakweg 20.000 man, de kerk binnenstappen. Dan zou de paniek zo groot zijn, dat de kroning sowieso niet door zou gaan.
Uit angst voor ongereldheden had de politie een gebied rond het Paleis en Nieuwe Kerk goed afgezet. Buiten zijn er volop rellen tussen krakers en de mobiele eenheid. De koningin is zichtbaar gespannen als ze met Claus de Nieuwe Kerk binnenkomt. In de Nieuwe Kerk zou de offieciële inhuldigingsplechtigheid plaatsvinden en zou Beatrix trouw beloven aan de grondwet. Ook zal ze haar eerste toespraak als koningin in de Nieuwe Kerk houden. Het eerste regeringsbesluit dat Beatrix maakt is dat 30 april, de verjaardag van Juliana, koninginnendag blijft.
Tijdens de inhuldiging gaan de gevechten op straat gewoon door. Er vallen een paar honderd gewonden. Van wie ruim de helft bij de politie.

Op welk moment begonnen de rellen?

In de maanden voor de inhuldiging waren er al veel conflicten tussen de krakers, de ME en de politie (Groote Keijser). Er waren delen van de stad afgezet om de rust enigsinds te bewaren.
De krakers hadden een doordachte balonnenactie bedacht. Ze zouden balonnen laten opstijgen en brandend op het publiek naar beneden laten komen. De actie mislukte, want er waren te weinig balonnen om het ‘ding’ (spandoek met pamfletten) bij de Dam aan te laten komen.
De eerste gewelddagige confrontatie tussen krakers en de ME:
Om 11 uur kraakte de krakers en stel luxe appartementen op de hoek van de Kinkerstraat met de Bilderdijkstraat. De ME ging er op af. Dit was echter geen goed plan. Het hoofd van het politiekorps had gezegd dat de krakers mochten kraken, zolang er maar geen grote chaos en oproer zou ontstaan. De krakers lieten hun feestje niet bederven en verdre en de mobiele eenheid met een regen van stenen.

Iets over half twaalf bezetten krakers een kruispunt zodat het treinverkeer wordt gehinderd. De politie geeft de ME de opdracht het kruispunt te ontruimen, desnoods met geweld. Als de ME aankomt op het kruispunt staan de krakers ze al op te wachten. De ME waarschuwt de krakers dat ze geweld zullen gebruiken als ze het kruispunt niet uit zichzelf zullen verlaten. De krakers gaan hier niet op in en trekken zich niet aan van wat de ME zegt. Ze bekogelen de ME met stenen, vuur en rookbommen.
Krakers roepen elkaar op om naar het kruispunt op de Kinkerstraat te komen, als versterking tegen de mobiele eenheid. De ME wil zich terugtrekken door in hun auto’s te springen. Dit lukt niet.

Om drie minuten over twaalf krijgt de ME officieel opdracht om zich terug te trekken.
In en rond het kruispunt slopen de krakers ongeveer alles wat er te slopen valt.

’s Middags gaan de krakers verfbommen gooien op de limousine’s van de hoge gasten, die op weg zijn naar de Nieuwe Kerk voor de kroning.

De hele verdere dag zijn er nog rellen. Op het Rokin zijn nu ook grote conflicten. Ook zijn er straatgevechten ontstaan in het gebied rond de Oude Hoogstraat, Kloveniersburgwal en de Damstraat.
Pas rond een uur of één ’s nachts trekt de ME en de marechaussee zich terug en keert de rust langzaam terug in Amsterdam.

Waren de rellen verwacht en hadden ze voorkomen kunnen worden?

De kraakorganisaties houden bijna wekelijks overleg. Ook houden ze contact met elkaar door middel van tijdschriften en organiseren ze samen bezettingen. Zo wordt alles van te voren doorgesproken en vinden nooit spontane acties plaats.
Er waren in de maanden voor de kroning veel opgekropte gevoelens en conflicten. De politie had kunnen verwachten dat er op de dag van de kroning een ontlading zou komen.
Krakers riepen de maand april uit tot actiemaand en 30 april tot ultieme actiedag.
In de weken vor de kroning verschenen her en der in de stad affiches, pamfletten en spandoeken met leuzen zoals:

· 30 april doe ik wat ik wil!
· Bang zal ze leven!
· Woensdag gehaktdag!
· Heb je geen werk, kom naar de Nieuwe Kerk!
· Trix is ook nix!
· Geen woning, geen kroning!
· Kein haus, kein Claus
Oranje van Nassaue, hier die grote gebouwen
’n halve woning is veel te klein, geef mij maar een stukje Drakestein
Trix ik kom bij je wonen
Zij d’r kroning, wij d’r woning
Met Uw royale reet op honderd kamers breed
Wees de kroning te wijs, kraak je eigen paleis
Trix wees wijzer, er is al een Groote Keijser
Voor Beatrix is 60 miljoen niet duur, wij zitten in een ouwe schuur
A house, a house, my kingdom for a house
Juul gaat, Trix komt, wij blijven
Koningin en prins-gemaal, wonen moeten we allemaal

Krakers waren vooral uit op verstoring van de inhuldiging en confrontatie met de ME.
De politie had alles aan kunnen zien komen. Er waren geen goede actieplannen en er was miscommunicatie tussen de ME en de politie. De maatregelingen die werden genomen waren niet goed genoeg.

Hoe ging het met Nederland na de inhuldiging?

Hoe werden de problemen opgelost?

De ME ging eerst fel tegen de krakers vechten. Dit had echter een averechtse werking. Hoe harder de ME ging vechten, hoe erger de krakers terugvochten. Pas nadat de ME zich had teruggetrokken keerde de rust weer aardig terug in Amsterdam. De schade was echter groot.
Aan de kant van de politie waren er ruim 200 gewonden. De politie stelde zich wel een beetje aan, want iemand met een blauwe plek werd ook als gewond gezien.
(aan de kant van de krakers waren ongeveer evenveel gewonden)

In de Nieuwe Kerk heeft de koninklijke familie zich niks aangetrokken van alle rellen. Het is goed dat ze de kroning niet hebben verplaatst of afgelast door de ongeregeldheden, want dan hadden de krakers hun zin gehad.

Hoe ging het met de koningin na de inhuldiging?

Het eerste wat Beatrix deed nadat ze net koningin was geworden, was op 1 mei.
Ze bracht een bezoek in het ziekenhuis aan de gewonde ME-ers. Ze bedankte ze voor hun inzet en wenste ze heel veel beterschap.
De koningin vond het uitermate jammer dat haar kroning zo was verlopen. Beatrix is nu wel koningin, maar haar koninginschap is helaas jammerlijk begonnen.
Veel tijd heeft ze niet om erbij stil te staan, want als koningin heeft ze een druk programma.

Hoe ging het met de krakers na de inhuldiging?

Na de rellen van 30 april is er verdeeldheid binnen de kraakbewegingen. De krakers vragen zich af of bij alle acties geweld moet worden gebruikt. Ze zien in dat dit niet altijd een goede oplossing is.
Hun doel om de kroning te verpesten is gelukt. Hierna hebben ze over dit conflict ook geen oproer meer gemaakt.
Tegenwoordig hoor je niet meer zoveel van de Nederlandse kraakbewegingen. Er wordt zeker nog wel gekraakt, maar er zijn geen grote rellen of acties meer. De ME wordt ook minder snel ingezet.

De rellen van 30 april hebben geen grote invloed gehad op Nederland. Wel was er natuurlijk grote chaos en was er veel schade, maar dit waren vooral gevolgen op korte termijn.

Conclusie

Onze hoofdvraag was: ‘Waardoor ontstond de rumoer tijdens de inhuldiging van koningin Beatrix?’
Antwoord: Al maanden voor de inhuldiging waren er conflicten (bv. Groote Keijser) tussen krakers en de mobiele eenheid. Er heerste woningnood in Amsterdam. De krakers hebben wel zin in een opstootje en besluiten om op 30 april 1980 voor grote chaos in de stad te zorgen.

Mening:
Ik vind de krakers niet echt slim. Ze kunnen hun mening ook uiten op een andere manier en ik vind dat ze hun agressie niet moeten afreageren op ME-ers. Als ze zin hebben in gevechten of conflicten, doe dat dan op een plek waar niemand er last van heeft. 30 april was een belangrijke dag voor Beatrix en die is toch best verpest door de rellen. De krakers hebben niet echt respect voor de koningin, want ze verpesten de inhuldiging voor haar.

Literatuurlijst

· Han van Bree, Het aanzien van Beatrix, Utrecht 2005, 20 gebruikte pagina’s
· Eric Duivenvoorden, Het kroningsoproer, Amsterdam 2005, 40 gebruikte pagina’s
· Tom van der Pennen, Kraken en volkshuisvesting, Leiden 1983, 10 gebruikte pagina’s
· Kronieken van de 20e eeuw

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.