Karl marx

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas havo/vwo | 1186 woorden
  • 9 juni 2004
  • 238 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
238 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Wat Karl Marx bereikt heeft

1.Inleiding In 1917 verkeerde Rusland na jaren van moeilijkheden in een diepe crisis. De meeste Russen ,boeren en fabrieksarbeiders leefden in ontzettende armoede. Er was te weinig voedsel en ze haten hun tsaar Nicolaas II. Rusland had ook grote verliezen geleden tegen Duitsland in de Eerste Wereldoorlog
De Duitse filosoof Karl Marx was ervan overtuigd dat een klassenstrijd zou losbarsten tussen kapitalisten en arbeiders, en dat de laatste een nieuwe, communistische maatschappij worden. Karl Marx werd geboren in Trier op 5 mei 1818. Op 17 jarige leeftijd deed Karl eindexamen aan het gymnasium in Trier. Hij ging verder met een rechtenstudie aan de universiteit in Bonn, maar hij had daar verder niet veel interesse in en hield er mee op. In 1836 ging hij aan de universiteit in Berlijn filosofie studeren. Zijn ideeën werden tijdens zijn leven genegeerd, maar hij had toch wel gelijk. Karl Marx voorspelt vijf stappen waarin de huidige (kapitalistische) samenleving zich omzetten tot een communistische samenleving: (dit was de wet die hij voorspelde)

1. De concentratie wet; kleine bedrijven worden opgeslokt door grote bedrijven daardoor komen er steeds meer grote bedrijven en daardoor wordt het kapitaal steeds meer geconcentreerd op enkele personen
2. De accumulatie wet; door concurentie willen de bezitters van de grote bedrijven meer produceren en ze proberen hun onderneming nog verder te vergroten. 3. De verelendung; de voortdurende verslechtering van de situatie van de lagere klasse, ze wordenafhankelijk van de kapitalisten. De armoede groeit. 4. De crisistheorie; de winsten van de bedrijven zullen dalen, met de bedrijven gaat het al maar slechter en er worden arbeiders ontslagen. De sociale ellende wordt steeds groter. 5. De zusammenbrung;De crises zullen steeds groter worden
en vaker voorkomen. De positie van de arbeiders zal voortdurend slechter worden. De spanning tussen de klassenzal onhoudbaar worden. Opeens zullen de arbeiders in opstand komen en er zal een wereldrevolutie ontketenen. Er zal een communistische Heilstaat ontstaan.

Marx stond kritisch tegenover de godsdienst en het luxe leven van de hoogste klasse. Marx leefde in Duitsland in 1848, maar doordat hij van beschuldigd was, vluchtte hij naar Londen. Hij bracht de rest van zijn leven in armoede door, hij kreeg geld van de Engelse en later was zijn beroep journalist.

2.De betekenis van het Marxisme. Marx’ zijn theorieën zijn nu wereldwijd bekend, maar wat is het marxisme eigenlijk? Het marxisme is een samenvatting van de ideeën van Karl Marx. Het wordt later ook wel het communisme genoemd. Marx vond dat er gelijkheid moest komen tussen de rijken en de armen. De rijken noemde hij de kapitaalbezitters en de armen het proletariaat (de boeren). De kapitaalbezitters bezaten de kapitaalgoederen zoals: ploegen, landbouwgrond enz. alle middelen die beschikbaar waren waarmee je een kapitaal kunt maken. Marx vond dat het proletariaat in opstand moest komen om de rechten en plichten gelijk te maken. Daarvoor was een revolutie nodig, waarin de proletariërs de macht overnemen van de kapitaalbezitters. Proletariërs van alle landen verenigt u: dat waren zijn belangrijkste woorden. Verspreid de Anarchie, vecht voor een klassenloze maatschappij, aldus Marx. Het marxisme is dus het tegenovergestelde van het kapitalisme. Marx vond dat iedereen over zijn ideeën zou moeten kunnen lezen, dus schreef hij daar veel boeken over. De bekendste 2 zijn: das Kapital en het Communistisch manifest. Bij het Communistisch manifest werd Marx geholpen door zijn vriend Friedrich Engels. Het Communistisch Manifest en das Kapital zijn allebei een soort samenvattingen van het marxisme. In het communistisch manifest staat dat de proletariërs voor zichzelf op moeten komen en dat ze zelf de regering worden. Ze moeten alles gelijk maken en de kapitaalgoederen verdelen. Door deze boeken te verspreiden kon Marx het marxisme verder uit gaan werken. Door de verhalen van Engels kwam hij ook op nieuwe ideeën voor zijn marxisme. Dit waren de ideeën en theorieën van Marx, samengevat Marxisme: · Marx was er van overtuigd dat de geschiedenis niet zomaar tot stand gekomen, maar volgens hem zit er een einddoel achter dat bepaalde krachten de geschiedenis naar een einddoel brachten. · Ook geloofde hij dat de geschiedenis bepaald werd door de productieverhoudingen, want de macht in elke samenleving is steeds in handen van de gene die de productiemiddelen bezitten (grond en fabrieken). · Volgens Marx is het geloof en de Godsdienst een verzinsel van het volk, om een uitweg te vinden in moeilijke tijden. Volgens Marx ontstaat door deze factoren ook de Godsdienst. · Marx wilde afschaffing van de klassenmaatschappij, zodat elk individu zich ten volste kan ontwikkelen, en dan was volgens Marx het einddoel van de geschiedenis bereikt. Volgens Marx was het kapitalisme een vloek voor iedereen, omdat enkele mensen een grote macht hebben en dus de baas zijn over veel mensen. De leiders willen steeds meer, ze krijgen een steeds grotere hebzucht en hier worden de arbeiders de dupe van, want de leider buitten de bevolking uit. De kapitalisten zouden zich kapot concurreren zodat er nog maar 2 klassen zouden overblijven, namelijk de bezitters en de niet-bezitters (proletariërs).

3.LATERE ONTWIKKELING In veel landen werd het marxisme als een gevaar voor het kapitalisme gezien, maar in sommige landen begon het ook echt te werken. Marx had in zijn boeken gezegd dat de revolutie in Engeland zou gaan beginnen, omdat daar de meeste fabrieksarbeiders waren. Maar het marxisme begon in het echt in Rusland, waar de boeren in opstand kwamen tegen de bourgeoisie en ze wonnen die revolutie ook. Zo werd er in Rusland het communisme ingevoerd, maar dat is tegenwoordig niet meer zo. Er zijn veel oorlogen geweest tussen het communisme en het kapitalisme bijv. de Koude Oorlog tussen de toenmalige Sovjetunie en de VS. Marx heeft de revolutie en alle andere gevolgen niet meer mee kunnen maken, want hij overleed in 1883 in Londen. Het is eigenlijk best wel raar dat een paar boeken kunnen leiden tot een revolutie, maar toch is het zo. Het marxisme had dus erg veel onverwachte gevolgen.

4.Conclusie Marx was een belangrijk man in de geschiedenis. Het is raar hoe zo’n arm, normaal iemand bij zulke ideeën komt, want zijn ouders hielden zich daar helemaal niet mee bezig. Zijn karakter had er wel mee te maken, want op de middelbare school had hij al extreme opvattingen. De belangrijkste tijd in zijn leven voor het marxisme was zijn studietijd in Berlijn, waar hij op het idee kwam om zijn eigen theorieën te maken en die uit te werken. Een van de belangrijkste gevolgen van zijn theorieën die hij nog heeft meegemaakt zijn de boeken die hij samen met Engels heeft uitgebracht. Het allerbelangrijkste gevolg was de revolutie in Rusland in 1917, die hij helaas niet meer mee heeft mogen maken. Hij had het liefst gezien dat het in Engeland was gebeurd.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

4.Conclusie Marx was een belangrijk man in de geschiedenis. Het is raar hoe zo’n arm, normaal iemand bij zulke ideeën komt, want zijn ouders hielden zich daar helemaal niet mee bezig. Zijn karakter had er wel mee te maken, want op de middelbare school had hij al extreme opvattingen. De belangrijkste tijd in zijn leven voor het marxisme was zijn studietijd in Berlijn, waar hij op het idee kwam om zijn eigen theorieën te maken en die uit te werken. Een van de belangrijkste gevolgen van zijn theorieën die hij nog heeft meegemaakt zijn de boeken die hij samen met Engels heeft uitgebracht. Het allerbelangrijkste gevolg was de revolutie in Rusland in 1917, die hij helaas niet meer mee heeft mogen maken. Hij had het liefst gezien dat het in Engeland was gebeurd.

5.Nawoord Toen u deze opdracht opgaf zag ik het al zitten, dit wordt moeilijk. Dat was het ook echt. Ik heb het in mijn eentje gedaan en dat ging redelijk goed. De volgende keer denk ik dat ik het toch wel samen doe. Ik hoop dat dit de bedoeling was. Ieder geval ik heb erg goed mijn best ervoor gedaan.

Dit wil je ook lezen:

Bronnen: -www.google.nl -www.marxisme.net -www.schoolieren.com -InternetCollege.nl -Encarta- encyclopedie

REACTIES

M.

M.

dankje voor het plaatsen heb er veel aan gehad bij mijn presentatie filosofie...

nogmaals bedankt

16 jaar geleden

S.

S.

Hoi Desire bedankt voor dit werk het is heel duidelijk geschreven. Als ik google kom ik allemaal moeilijke teksten tegen als ik iets wil weten over Marx. Ik zou je een 7.8 geven en hoop dat je nu tevredener bent over jouw telaag gewaardeerde stuk. De leraar had denk ik moeilijke stof hoger gewaardeerd. Maar waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. Graag had ik wel meer willen lezen maar hartstikke bedankt groeten van een proletariër op 1 ding had Marx het mis God is niet verzonnen. Hij was het juist die Marx zijn enthousiasme op papier liet zetten

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.