Joden (Hoofdstuk 3.1)

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vwo | 823 woorden
  • 12 februari 2009
  • 12 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
12 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Hoofdvraag: Hoe leefden de joden als onderdanen in de 3 verschillende rijken?
Deelvraag 1: Waarom pasten de joden zich niet aan de cultuur en godsdienst van het Perzische rijk?
Deelvraag 2: Wat was de aanleiding van de felle joodse opstanden tijdens de overheersing van het Griekse rijk?
Deelvraag 3: Wat waren de redenen voor het verzet tegen het Romeinse rijk?
Deelvraag 4: Wat gebeurde er met de joden na de val van Jeruzalem?

Deelvraag 1: Waarom pasten de joden zich niet aan de cultuur en godsdienst van het Perzische rijk?
De Joden pasten zich niet aan de cultuur en de godsdienst van het Perzische rijk, omdat de maatregelen die door het rijk werden genomen in strijd waren met de regels van de Tora. De joden gaven geen gehoor aan de Perzen. Ze hielden zich vast aan hen eigen godsdienst en leefden gewoon volgens de regels van de Tora. Ze werden gediscrimineerd vanwege het feit dat ze ‘’anders’’ waren. In 538 v.c.j. gaf de Perzische koning Cyrus de joden wel de toestemming om terug te gaan naar hun land (Juda), om daar hun tempel te herbouwen.

Deelvraag 2: Wat was de aanleiding van de felle joodse opstanden tijdens de overheersing van het Griekse rijk?
Omdat na de dood van Alexander de Grote in 312 v.c.j. Judea onder Syrische overheersing kwam. Een van de latere Syrische koningen, Antiochus nam het besluit dat de joden hun godsdienstige gebruiken moesten opgeven. Hij wilde in zijn hele rijk de Griekse cultuur invoeren en liet in de tempel te Jeruzalem een beeld van Zeus plaatsen. Dit leidde tot felle opstanden en in 164 v.c.j. wisten de joden de Syrische heersers te verslaan. Hierdoor was Judea voor heel even een zelfstandige staat. Want kort daarna werd het weer veroverd door de Romeinen.
Kaart van Judea

Deelvraag 3: Wat waren de redenen voor het verzet tegen het Romeinse rijk?
De joodse staat Judea kreeg in 63 v.c.j. te maken met de nieuwe wereldheersers, de Romeinen. Na een belegering van 3 maanden werd Jeruzalem ingenomen door Pompeius. Het land werd een Romeins protectoraat: de joden hadden dus godsdienstvrijheid, maar de Romeinen hielden de politieke macht in handen.
In de eerste jaren van de c.j. ontstonden er botsingen tussen de joden en de Romeinen. De reden daarvoor was vaak dat de joden zich verzetten tegen allerlei maatregelen die volgens hen in strijd waren met de regels van de Tora. Een ander reden was de wreedheid en de corruptie van Romeinse bestuurders is Jeruzalem.De eerste grote, gewapende opstand tegen de Romeinen deed zich voor in het jaar 66 c.j. Om het verzet te breken namen ze de stad Jeruzalem in en staken de tempel in brand.

De triomftocht van de Romeinen op de binnenzijde van de boog van Titus te Rome

Deelvraag 4: Wat gebeurde er met de joden na de val van Jeruzalem?
De 1e grote, gewapende opstand tegen de Romeinen was in het jaar 66 c.j. Om dat verzet te breken nam het Romeinse leger onder leiding van Titus in het jaar 70 de hoofdstad Jeruzalem in. Soldaten plunderden de stad en staken de tempel in brand. Van de opbrengst van geroofde tempelgoederen liet Titus later in Rome een triomfboog maken die er nog steeds staat.
Na de val van Jeruzalem was het verzet nog niet voorbij. Groepen joden trokken zich terug in de woestijnen en in het bergland van Judea, om van daaruit strijd te blijven voeren tegen de Romeinen. De Joden werden daar uiteindelijk ook verdreven. Het laatste verzet werd geboden door een groep van 960 mensen, verzetstrijders met hun gezinnen, die zich hadden teruggetrokken in de bergvesting Masada. Toen ze inzagen dat ze de strijd gingen verliezen, wilden ze niet levend in handen van de Romeinen vallen en pleegden ze allemaal zelfmoord.
Nadat de Romeinen de joodse opstanden met veel bloedvergieten hadden neergeslagen, verboden zij de joden om nog langer in Jeruzalem of Judea te wonen. Sindsdien leeft het joodse volk voornamelijk buiten Palestina, een situatie die joden vaak de diaspora noemen.

De Tempel werd door de Romeinen bijna helemaal verwoest. Er zijn alleen maar het westelijke muur en de toegangstrappen naar de tempel overgebleven. Joden komen nog steeds bij deze muur om samen te bidden. Men noemt het ook wel de ‘’klaagmuur’’ omdat volgens hen de joden er treuren over het verlies van hun tempel.

Antwoord op de hoofdvraag:
De Joden werden in alle 3 de rijken gediscrimineerd, geplunderd, vermoord en uit het land gezet. In elke rijk hebben ze problemen gehad met de regels die, die rijken hadden. Ze vonden steeds dat het niet gepaard ging met de leefregels van de Tora. De joden waren ook erg koppig ze wilden zich nooit aanpassen aan de culturen van de rijken. Waardoor ze automatisch gediscrimineerd werden. De Joden hadden nooit macht en ook geen hogere functies, omdat ze ‘’anders’’ waren.
De joden verzetten zich wel maar werden altijd harder terug gepakt. Ze hebben zich nooit in 1 specifieke rijk thuis gevoeld.
En dat leidde ook uiteindelijk tot de diaspora.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.