Is er een schuldige aan de Koude Oorlog?

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vwo | 687 woorden
  • 9 augustus 2001
  • 52 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
52 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Is er een schuldige aan de Koude Oorlog aan te wijzen? VREDES: Conferentie van Yalta
Yalta ligt op Schiereiland Krim in Rusland. Hier waren Stalin, Churchill (minister-president Engeland) en Roosevelt. Roosevelt was ziek en sterft in April. * Ze wilden overleggen wat ze zouden doen met Duitsland. De Russen staan ten oosten van de Elbe en de Amerikanen ten westen van de Elbe. Russen hadden erg te lijden onder de tweede wereld oorlog, hele rassen werden hier vermoord. Zij wilden Duitsland dus zwaar straffen. De Amerikanen wilden dit juist niet omdat men bang was dat als je hen te hard aanpakt dat ze wraak gaan nemen. Zij wilden dus een lichte straf. Amerika en Rusland komen er niet uit. * Polen; Polen krijgt een stukje van Duitsland en raakt een stukje (oostkant) kwijt aan Rusland, Polen verschuift dus * Tussen west Europa en Rusland liggen de Oostbloklanden. In die landen zou er democratie komen. Conferentie in Potsdam (Oost Duitsland.) i.p.v. Roosevelt = Truman. Churchill is herkozen <=> Athlee (namen ze minder serieus) Truman had geen vertrouwen in Stalin, Roosevelt had dit meer. Potsdam was bedoeld als laatste conferentie voor de Vrede. In Potsdam begint de koude oorlog te komen. Duitsland, in 4 zones: * Russische zone * Amerikaanse zone * Engelse zone * Franse zone
Berlijn ligt in Russische zone. Berlijn wordt ook in 4 stukken verdeelt net als Duitsland, het ligt in het midden van de Russische zone. Met Oostenrijk gebeurt precies hetzelfde. Russen trokken zich terug uit de zone uit Oostenrijk op voorwaarde: dat Oostenrijk neutraal blijft dus niet bij NATO. Probleem: er komt geen democratie. Russen grijpen de macht -Ontstaan van de Koude Oorlog: 1)In de door de Sovjet bevrijde gebieden vonden rare communistische taferelen plaats.

2)Stalin was ongerust over geheime onderhandelingen van de Duitse troepen in Italië.

3)April 1945 overleed Roosevelt. Zijn opvolger Truman wist niet veel van Internationale betrekkingen. En steunde op zijn adviseurs die niet veel met Stalin tegemoet wilden komen.

4)Doordat de Sovjet Unie zich veel bemoeide met interne politiek in Oost-Europa. Hierdoor werden de leen- en pachtleveranties gestopt. Sovjet zag dit al chantage.

5)Toen de Amerikanen de atoombom hadden ontstond er een kloof tussen beide grootheden. -Amerika kreeg Latijns-Amerika en West-Europa, de Sovjet Unie kregen Oost-Europa en Midden-Europa. -Marshallplan houdt in dat Amerika elk Europees land dat erom vraagt economische en financiële hulp biedt. Rusland wil dit natuurlijk niet en de Oostblok landen mogen ook niet meedoen. Dit vergrootte ook de kloof. -In 1947 schreef Kennan een artikel waarin hij het gevaar van het communisme beschrijft. Dit wordt de komende jaren de leidraad voor de Amerikaanse politiek. Dit was de containmentpolitiek, ze probeerden het communisme te onderdrukken. -Het eerste bondgenootschap in de trant van de containmentpolitiek was de NAVO. De ondergetekenden zeiden dat als 1 van deze landen aangevallen zouden worden dat een collectieve aanval op hen allen zou zijn. Het doel was dus een collectieve verdediging. -November, 1954 Sovjetunie organiseert een Europese Veiligheidsconferentie. De opzet mislukt omdat alleen de Sovjetunie en haar bondgenoten komen opdagen. De BRD sluit zich bij de NAVO aan. Iets wat de Russen wilden voorkomen. -Mei 14, 1955 Het Warschaupact wordt gesloten. Dit was zeg maar de NAVO voor het Oosten. Naar mijn mening de eerste echt stap naar de Koude Oorlog omdat nu beide kanten een eigen leger hadden. -1956 Leider van Egypte nationaliseert het Suezkanaal dat eigendom was van Franse en Britse bedrijven. Zij accepteerden dit niet en vielen met Israël Egypte binnen. Arabische wereld stopt olieaanvoer van het Westen. Amerika boos omdat het buiten hen om werd geregeld. -1956 De Hongaarse opstand. In 1953 overlijdt Stalin, opvolger is Chroesjtjov. Hij was veel milder en wilde Oost en West naast zich hebben. Door het wrede Stalinistische gedrag kwam er in 1953 ook een opstand in Oost-Berlijn die wreed werd neergeslagen. In Hongarije moest men ook politici vervangen die te Stalinistisch waren. Eind oktober kwam er ook een opstand, men eiste de terugtrekking van de Sovjettroepen. De Warschaupacttroepen reageerden fel en er werd hard opgetreden. In het Westen werd hier boos op gereageerd. Maar door de opschudding in het eigen kamp door de Suez-crisis deden ze niks. Ook deden ze niks omdat ze geen Derde Wereldoorlog wilden riskeren.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.