Industriele revolutie

Beoordeling 4.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vwo | 923 woorden
  • 18 februari 2002
  • 93 keer beoordeeld
Cijfer 4.5
93 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Geschiedenis
Werkstuk industriele revolutie

Deelvraag: Wat was het verschil tussen de positie van de vrouw in de agrarische samenleving en de industriele samenleving in engeland?

Hoe was de positie van de vrouw voor de IR? De vrouw had voor de IR weinig te vertellen. Haar ouders besloten over het huwelijk, ze kreeg een bruidsschat mee en de man kon later een grote erfenis krijgen. En dus zochten de ouders wie het meest geschikt was voor hun dochter. De man zocht een hardwerkende vrouw die het huishouden zuinig kon beheren. Ze moest gezond zijn en een gelijkmatig karakter hebben. Vrouwen hoopten op een welgestelde man, als dat niet kon wilden ze een gewone man maar ze wilde niet alleen blijven. Na het huwelijk vonden de jongens dat het tijd was voor seks. Meestal werd de vrouw dan zwanger en ze kreeg dus kinderen. Het gebeurde wel is dat de man wegliep en dan bleef de vrouw met het kind achter. De dorpsgemeenschap gaf het kind dan bijna geen rechten meer. De man was de baas in het gezin, maar ze hadden wel in de gaten dat de vrouw onmisbaar was. In het gezin was de vrouw in principe de opvoeder. Meisjes hoefden niet naar school jongens wel. Meisjes werden later dienstmeisje of soms winkelmeisje en daarna trouwden ze. En van hun moeder leerden ze het huishoudelijk werk. Orde en regelmaat daar ging het om. Dus De vrouw had weinig te vertellen en was alleen goed voor het huishouden en voor het opvoeden van de kinderen.

Hoe was de positie van de vrouw in de IR? Door de urbanisatie was de sociale controle veel minder geworden. De invloed van familie en vrienden was niet meer zo groot. De vrouw koos een man die ze aantrekkelijk vond en waar ze van hield. Natuurlijk keek ze ook nog wel naar de welgesteldheid. Het gebeurde wel steeds vaker dat de vrouw alleen met het kind achter bleef. En de positie van de vrouw verbeterde ook niet. Als ze buitenhuis werkte kreeg ze een veel lager loon dan de man en het loon werd gezien als aan aanvulling op het gezinsinkomen. Alcoholisme kreeg bij de man een rol. Ze gaven hun geld uit aan drank en kwamen zo in de huwelijksproblemen. Maar de vrouwen konden niet weglopen omdat ze dan nergens van konden bestaan, bovendien zaten ze dan vaak met de kinderen. Dus de invloed van familie en vrienden was minder geworden maar verder was haar positie nog steeds hetzelfde.

Hoe was de positie van de vrouw na de IR? Na de IR gingen de man en vrouw steeds meer samen doen al bleef er nog steeds dezelfde taakverdeling: De man zorgde voor het geld de vrouw hoefde niet te werken mar alleen maar te zogen voor de opvoeding van de kinderen en het huishouden. Maar de vrouwenbeweging werd sterker en in 1869 werd al bereikt dat de vrouwen het stemrecht kregen bij gemeenteraadsverkiezingen. Ze werden gesteund door sommige politici. En sommige vrouwen kregen een beroep dat daarvoor alleen door mannen uit werd geoefend. Maar tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) waren het de vrouwen die o.a in engeland de fabrieken draaiende hielden terwijl de mannen aan het vechten waren. Zij bewezen dat vrouwen hetzelfde werk konden doen als mannen en eisden daarom kiesrecht. Dit was in de eerste feministische golf. De meeste gezinnen hadden ook een eigen moestuin waar de vrouw ook voor moest zorgen. Dat betekende ook dat ze alles moest wecken. Vanaf de jaren zestig verdween het wecken want overal kwamen diepvriesgebouwtjes waarvan je een gedeelte kon huren. Later kocht iedereen gewoon een eigen vrieskist. Later kwam de wasmachine en dat bespaarde natuurlijk ook weer tijd. Het huishouden werd niet meer gezien als een taak maar als een bekwaamheid. En er kwamen vormen van huishoudonderwijs. Eind jaren zestig begon de vrouwenbeweging opnieuw actie te voeren voor de rechten van de vrouw. Men streefde naar volledige maatschappelijke gelijkheid van man en vrouw. Dat is nog steeds niet helemaal bereikt maar ze zijn al wel een heel stuk verder gekomen natuurlijk. De vrouw mocht zelf haar man kiezen en trouwen met wie ze zelf wilde, zonder dat haar familie dat voor haar bepaalde. De vrouw met de baan kwam later ook. De vrouw bleef de verzorger van het gezin en omdraaiing van de rollen dus: De huisman en de werkende vrouw, kwam niet van te pas. Er kwam ook seksuele voorlichting en allerlei cursussen voor de vrouw. Dus de positie is na de IR heel anders de feministen hebben veel bereikt.

Eindconclusie: Voor de IR was de vrouw huisvrouw en dus ook verzorger van het gezin. Ze zat vast aan haar man en had niet veel mogelijkheden. In de IR veranderde dat wel een beetje, de vrouw was vrijer in het kiezen van een man. Het ging niet alleen om de komaf van de man maar ook vooral om de liefde voor deze man. Maar verder veranderde haar positie niet. Pas na de IR veranderde alles. De vrouw wilde meer dan alleen maar zorgen voor het gezin en het huishouden doen. Er kwamen 2 feministische golven waarin gezorgd werd dat de vrouw meer inspraak en meer rechten kreeg. De intreding van de elektrische apparaten speelde hierin ook een rol. De vrouw hield meer tijd over. Er kwamen vrouwenbewegingen en er kwamen allerlei opleidingen en cursussen voor de vrouw.

Het verschil tussen de positie van de vrouw in de agrarische samenleving en de posititie in de industriele samenleving is dus flink veranderd. De vrouw heeft meer inspraak en meer rechten gekregen.

REACTIES

B.

B.

ik vond het een mooi werkstuk maar heb je misschien ook informatie over de industriële revolutie in Twente want dat had ik ook nodig

20 jaar geleden

P.

P.

slecht werkstuk

20 jaar geleden

A.

A.

Welke bronnen heb je precies gebruikt?

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.