Immigratie

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 1961 woorden
  • 4 juni 2003
  • 96 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
96 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Deelvraag 1.

Welke immigranten hebben zich tussen 1945 en 1953 in Nederland gevestigd?

In de periode 1945 tot 1953 zijn er veel immigranten van verschillende nationaliteiten naar Nederland gekomen. Nederland heeft tot 1953 ruim 12.000 vluchtelingen opgenomen. Ongeveer de helft daarvan waren Joden.Ook kwamen er Duitse Joden naar Nederland om asiel aan te vragen, maar Nederland wou geen Duitsers meer in hun land dus de Duitse Joden mochten zich hier niet vestigen. Uit Indonesië kwam er een grote stroom repatrianten van ongeveer 100.000 mensen. Sommigen daarvan waren Nederlandse Indiërs die een Nederlands paspoort hadden. Deze wouden zich vestigen in Nederland, ookal hadden ze Nederland nog nooit gezien en waren ze hier dus eigenlijk vreemdelingen.Behalve Nederlandse Indiërs kwamen er ook enkele duizenden Molukse KNIL-strijders en hun gezinnen zich in Nederland vestigen. Hun bedoeling was om na een vestiging van een Molukse republiek weer naar huis terug te keren. Ook uit Suriname en Aruba kwamen immigranten hierheen. In de jaren ’50 kwam er ook een grote stroom vluchtelingen vanuit Oost-Europa naar Nederland.

Deelvraag 2.

Welke nationale en internationale factoren hebben de immigratie bevorderd tussen 1945 en 1953 ?

Een aantal factoren hebben de immigratie bevorderd. Dit waren internationale factoren maar ook nationale factoren. Ten eerste de internationale factoren; doordat er in de Sovjet Unie veel bezette gebieden waren wouden daar geen Joden en Oost-Europeanen meer zijn, ze zochten naar een nieuw huis en die probeerden ze in Nederland te krijgen. Ook de strijd om Indonesië heeft de immigratie bevorderd. Omdat het land onafhankelijk werd bracht dit een grote stroom immigranten naar Nederland, omdat veel Nederlandse Indiërs een Nederlands paspoort hadden, (ookal hadden ze Nederland nog nooit gezien).Aan het einde van de 2de Wo begon Japan op Indonesië te capituleren. Soekarno riep Indonesië tot de Republiek Indonesië uit. Dit vond Nederland niet leuk en vond het verraad, maar herstelde al snel zijn macht buiten Soekarno en Java. Ook maakte Nederland afspraken met de vertegenwoordigers van de Republiek. Maar ookal hadden ze een afpraak, Nederland deed nog wel 2 militaire acties (de politionele acties), en ze namen ook de hele Republikeinse regering gevangen. Dit deze ze om de Indonesische onafhankelijkheid te voorkomen of te vertragen. Maar Nederland hield dat niet lang uit, i.v.m. de wereldopinie en vooral van de Verenigde Staten, want die dreigden met een wapenembargo. Op 27 December 1949 liet hij de Verenigde Staten van Indonesië ‘vrij’. Ongeveer een kwart miljoen mensen verliet Indonesië en vestigde zich in Nederland. Ook waren er nationale factoren die de immigratie bevorderd hebben; In Nederland waren er drie maatschappelijke ontwikkelingen waardoor de immigratie bevorderd werd: de dekolonisatie, de ontwikkeling van de Nderlandse economie, en de internationale politieke ontwikkelingen. Nederland was er in na de 2de WO minder slecht aan toe dan Frankrijk of Duitsland enz.. op gebied van schade en politiek en economisch. Misschien trokken de vluchtelingen daarom naar Nederland toe. In de jaren ’50 hebben de Hoogovens en Staatsmijnen Italianen, Spanjaarden, Portugezen, Grieken en Joegoslaven gerekruteerd vanwege een tekort op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Deelvraag 3

Welke factoren hebben de immigratie belemmerd tussen 1945 en 1953 ?

Ookal was de 2de WO afgelopen, er was nog steeds een spanning tussen Nederland en Duitsland. De 2de WO heeft er voor gezorgd, dat er minder immigranten uit Duitsland naar Nederland kwamen. In deze periode wou Nederland alle Duitsers namelijk het land uithebben en lieten ze zeker geen nieuwe Duitsers het land in.

Een andere factor die de immigratie van grote aantallen europese vluchtelingen belemmerde was de toestroom van de koloniale repatrianten. Omdat al deze vluchtelingen ten minste een woning en werk nodig hadden, wat in Nederland schaars was na de oorlog, verzette de regering zich tegen andere vluchtelingen die zich ook in Nederland wouden gaan vestigen.

Ook door de Koude Oorlog werd de immigratie belemmerd. Toen er in 1950 een grote stroom Oost-Europese vluchtelingen kwam, dacht de Nederlandse regering dat er communistische spionnen tussen zaten.

Deelvraag 4

Welke overwegingen speelden een rol bij het toelatingsbeleid?

De regering heeft het erg moeilijk gehad met de beslissingen die hij moest nemen over de immigranten die hier een ‘nieuw leven’ zochten. Bijna alle Europese landen wouden eigenlijk geen immigranten in hun land opnemen, omdat ze meestal berooid en ziek waren, ook waren ze niet tot werken in staat, dus wat had je dan eigenlijk aan ze? Al de nieuwkomers hadden wel een huis nodig, en werk voor inkomsten, maar het was net de periode na de oorlog, dus dit had Nederland allemaal niet zomaar om handen. De regering probeerde ook de immigranten ervan te weerhouden om naar Nederland te komen, maar dit is niet echt gelukt. Tuurlijk waren er nieuwkomers die ze wel toelieten, maar je kan onmogelijk alle mensen toelaten. De uitgenodigde vluchtelingen werden ook veel beter in ontvangst genomen dan asielzoekers. Nederland probeerde zo veel mogelijk vreemdelingen bij de grens aan te houden, en als er toch een paar Nederland in kwamen, en ze kwamen erachter, dan werden ze in de gevangenis gezet. Het hing er ook vanaf wat voor ‘soort’ vluchteling het was. Toen er in ’50 een grote stroom Oost-Europese vluchtelingen naar Nederland kwam, was het voor de regering erg moeilijk om te beslissen om ze wel of niet toe te laten, vanwege de Koude Oorlog. Nederland was bang voor communistische spionnen die hier naar toe konden komen. Ook dacht de regering dat de Oost-Europese vluchtelingen economische-gelukszoekers waren, dat ze hier dus alleen kwamen om hun economische leven te verbeteren in plaats van echte politieke vluchtelingen te zijn. Maar de Nederlandse regering wou de Sovjet Unie niet teveel tegen zich laten gaan. Een goed excuus van de regering om zich tegen de Oost-Europese vluchtelingen te verzetten was de grote toestroom van de koloniale repatrianten die ze ook moesten ‘verzorgen’. Waar de regering ook bang voor was, was de overbevolking. Omdat er zoveel vluchtelingen naar Nederland kwamen, besloten veel Nederlanders te emigreren. Ook was er de questie of Duitse Joden wel toegelaten mochten worden of niet. Eigenlijk waren het dus Duitse Joden, en Nederland wou alle Duitsers het land uit hebben dus mochten de Duitse Joden er niet in. Ook was het zo dat de regering er niet echt over uit was of ze wel vluchtelingen waren of niet. Er was geen bewijs dat het een gevaar zou opleveren om weer terug naar Duitsland te gaan, ookal waren het Joden. Er was geen bewijs dat ze vervolgd zouden worden, dus dit was nog een reden om ze terug te sturen.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

De regering heeft het erg moeilijk gehad met de beslissingen die hij moest nemen over de immigranten die hier een ‘nieuw leven’ zochten. Bijna alle Europese landen wouden eigenlijk geen immigranten in hun land opnemen, omdat ze meestal berooid en ziek waren, ook waren ze niet tot werken in staat, dus wat had je dan eigenlijk aan ze? Al de nieuwkomers hadden wel een huis nodig, en werk voor inkomsten, maar het was net de periode na de oorlog, dus dit had Nederland allemaal niet zomaar om handen. De regering probeerde ook de immigranten ervan te weerhouden om naar Nederland te komen, maar dit is niet echt gelukt. Tuurlijk waren er nieuwkomers die ze wel toelieten, maar je kan onmogelijk alle mensen toelaten. De uitgenodigde vluchtelingen werden ook veel beter in ontvangst genomen dan asielzoekers. Nederland probeerde zo veel mogelijk vreemdelingen bij de grens aan te houden, en als er toch een paar Nederland in kwamen, en ze kwamen erachter, dan werden ze in de gevangenis gezet. Het hing er ook vanaf wat voor ‘soort’ vluchteling het was. Toen er in ’50 een grote stroom Oost-Europese vluchtelingen naar Nederland kwam, was het voor de regering erg moeilijk om te beslissen om ze wel of niet toe te laten, vanwege de Koude Oorlog. Nederland was bang voor communistische spionnen die hier naar toe konden komen. Ook dacht de regering dat de Oost-Europese vluchtelingen economische-gelukszoekers waren, dat ze hier dus alleen kwamen om hun economische leven te verbeteren in plaats van echte politieke vluchtelingen te zijn. Maar de Nederlandse regering wou de Sovjet Unie niet teveel tegen zich laten gaan. Een goed excuus van de regering om zich tegen de Oost-Europese vluchtelingen te verzetten was de grote toestroom van de koloniale repatrianten die ze ook moesten ‘verzorgen’. Waar de regering ook bang voor was, was de overbevolking. Omdat er zoveel vluchtelingen naar Nederland kwamen, besloten veel Nederlanders te emigreren. Ook was er de questie of Duitse Joden wel toegelaten mochten worden of niet. Eigenlijk waren het dus Duitse Joden, en Nederland wou alle Duitsers het land uit hebben dus mochten de Duitse Joden er niet in. Ook was het zo dat de regering er niet echt over uit was of ze wel vluchtelingen waren of niet. Er was geen bewijs dat het een gevaar zou opleveren om weer terug naar Duitsland te gaan, ookal waren het Joden. Er was geen bewijs dat ze vervolgd zouden worden, dus dit was nog een reden om ze terug te sturen.

Deelvraag 5

Dit wil je ook lezen:

Welke verwachtingen bestaan er voor de toekomst ten aanzien van de immigratie?

Een belangrijke oorzaak van de toename van de internationale migratie wereldwijd is dat de communicatie-infrastructuur en de transportmogelijkheden veel meer en ook veel beter zijn geworden. Hierdoor kunnen mensen goed en snel reizen tussen verschillende landen. Van al de dingen probeert men de technick steeds beter te laten worden, hierdoor word het reizen ook steeds makkelijker en gaat het aantal immigranten toenemen. Men weet niet precies hoe het verloop van de immigranten in getallen wordt, omdat die altijd door een aantal factoren opeens heel anders kunnen worden. Maar door een tijdje terug te kijken en te zien hoe maatschappelijke ontwikkelingen de grote van de migratiestromen en hoe ze in elkaar zitten e weten, kan je van sommige dingen in de toekomst uitgaan. Hierbij is het wel nodig te weten waarom mensen eigenlijk gingen migreren.

Je hebt 3 soorten migratie: · Arbeidsmigratie, hierbij willen mensen een beter leven opbouwen, met bv:werk en inkomen. Vooral economische ontwikkelingen zullen hierbij belangrijk zijn · Asielmigratie, hierbij zijn mensen op de vlucht voor bv: oorlog, vervolging of ander gevaar. Vooral politieke ontwikkelingen zullen hierbij belangrijk zijn · Netwerkmigratie, door arbeidsmigratie of asielmigratie kan dit ontstaan, bv: volgmigratie van familieleden en huwelijksmigratie van partners.

Dit zijn deze punten die de immigratie in de komende decennia zullen bepalen.

De migratie uit de ontwikkelingslanden zal de komende tijd alleen nog maar toenemen. Dit komt omdat Nederland een rijk land is en daar veel armere mensen dus naar toe trekken om een beter leven te vinden. De migratie uit Oost-en Centraal Europese landen zal in de toekomst minder worden. Een aantal landen zijn lid geworden van de EU, en worden de komende tijd erg geholpen om ‘er boven op te komen’. Als gevolg van de bevolkingsgroei en transporttechnologie is de migratie op mondiaal niveau toegenomen, en dat neemt waarschijnlijk alleen nog maar meer toe. Het beleid op gebied van asielzoekers is de laatste jaren steeds meer aangescherpt, maar dit heeft maar een tijdelijk effect. De toekomstige ontwikkeling van de netwerkmigratie heeft sterkt te maken maken met de migranten die al in Nederland zijn, en de samenstelling er van.

Deelconclusie: Arbeidsmigratie verdwijnt alleen wanneer de verschillen in welvaart er niet meer zijn, maar dit is in een wereld als dit niet goed voor te stellen. De asielmigratie heeft te maken met oorlog, terreur en geweld en als dat blijft bestaan dan zullen de asielzoekers ook blijven bestaan. Netwerkmigratie heeft te maken met de arbeidsmigratie en de asielmigratie, dus dit zal ook nog wel blijven bestaan in de toekomst. In de toekomst zullen de migratiestromingen gelijk blijven of toenemen. Conclusie:

Nederland heeft in de periode 1945 tot 1953 ruim 12000 vluchtelingen opgenomen, waaronder: Joden (ongeveer de helft), Nederlandse Indiërs met Nederlands paspoort, enkele duizenden Molukse KNIL-strijders en in de jaren ’50 kwam er een grote stroom van vluchtelingen vanuit Oost-Europa. Een aantal factoren hebben de immigratie bevorderd. Internationale factoren; Joden en Oost-Europeanen trokken naar Nederland doordat er in de Sovjet Unie veel bezette gebieden waren. Ook de strijd om Indonesië heeft de immigratie bevorderd. Nationale factoren waren; dat Nederland minder ‘beschadigd’ was dan andere Europese landen en dus meer immigranten aantrok, de dekolonisatie, de ontwikkeling van de Nederlandse economie, de internationale politieke ontwikkelingen en dat er in de jaren ’50 de Hoogovens en Staatsmijnen mensen hebben gerekruteerd vanwege een tekort op de Nederlandse arbeidsmarkt. Er zijn ook een aantal factoren die de immigratie belemmerd hebben; de 2de WO, omdat Nederland geen Duitse immigraten wou binnenlaten ; de toestroom van de koloniale repatrianten, omdat Nederland zich hierdoor verzette tegen andere vluchtelingen die zich ook in Nederland wouden gaan vestigen; de Koude Oorlog, omdat de Nederlandse regering door de grote stroom van Oost-Europese bang was voor communistische spionnen. De regering heeft het er moeilijk mee gehad wie ze wel en niet moesten toelaten, omdat er veel nadelen aan zaten, o.a: immigranten waren meestal berooid, ziek en niet tot werken in staat. Ze hebben een huis nodig en werk. Met de Oost-Europese vluchtelingen waren ze bang dat er communistische spionnen bij zaten en het had ook te maken met de Koude Oorlog. Ook de Duitse Joden vonden ze moeillijk om over te beslissen, want die waren Duits en alle Duitsers moesten Nederland uit zijn vanwege de 2de WO. In de toekomst verdwijnt de arbeidsmigratie alleen wanneer de verschillen in welvaart er niet meer zijn, maar dit is in een wereld als dit niet goed voor te stellen. De asielmigratie heeft te maken met oorlog, terreur en geweld en als dat blijft bestaan dan zullen de asielzoekers ook blijven bestaan. Netwerkmigratie heeft te maken met de arbeidsmigratie en de asielmigratie, dus dit zal ook nog wel blijven bestaan in de toekomst. In de toekomst zullen de migratiestromingen gelijk blijven of toenemen.

Aan de ene kant is Nederland wel een gastvrije natie, omdat ze veel asielzoekers hebben opgenomen in het land. Ook heeft Nederland ze werk aangeboden en een inkomen. Het aantal asielzoekers dat Nederland heeft opgenomen is ook aardig groot; 12000 asielzoekers in de periode 1945 – 1953. Hierdoor vind ik dat Nederland een gastvrije natie is. Aan de andere kant is Nederland geen gastvrije natie, omdat de overheid strenge toelatingseisen had. Zo mochten er b.v geen Duitse Joden na de oorlog Nederland binnen. Maar eigenlijk vind ik dat best wel weer een goede reden.

Uiteindelijk denk ik dat Nederland een gastvrije natie is, omdat ze toch meer positieve dan negatieve dingen voor de asielzoekers heeft gedaan.

REACTIES

L.

L.

gewoon heel slecht

12 jaar geleden

F.

F.

egt heel erg slecht

11 jaar geleden

B.

B.

slecht

4 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.