Hypocriete gelovigen

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • vwo | 1781 woorden
  • 4 december 2016
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

 

Werkplan
Onderwerp: geloofsregels overtreden
Onderzoeksvraag: waarom zou je voor je geloof vechten, terwijl je daarmee je eigen geloofsregels overtreedt?
Bronnen: Mens-en-Samenleving.infonu.nl/religie, Psammos.nl Twitter.nl/Rosssen (dit is een twitteraar die een heel goede onderbouwde mening heeft)


Inleiding

Het onderwerp dat ik gekozen heb, is Geloofsregels overtreden. Waarom ik dit onderwerp gekozen heb, is omdat het heel actueel is, terwijl het ook al eeuwen bezig is.
Mijn onderzoeksvraag over geloofsregels overtreden is: Waarom zou je voor je geloof vechten, terwijl je daarmee je eigen geloofsregels overtreedt? Ik ga dus vooral onderzoeken hoever mensen willen gaan voor hun eigen geloof,  wanneer dat extremisme is ontstaan en waarom er oorlogen zijn tussen geloven terwijl er in elk geloof staat dat je elkander lief moet hebben en dus door te gaan vechten je je eigen regels overtreedt waardoor je buiten je geloof valt terwijl je zoveel moeite dus wilt doen om je geloof te helpen en beschermen. En waarom mensen dat niet willen erkennen.

 

Kern

Om te kunnen begrijpen waarom mensen hun geloofsregels overtreden, moeten we eerst begrijpen wat de regels zijn en wat de gevolgen zijn van het overtreden van de regels. Ik heb de regels die van toepassing zijn bij mijn onderwerp hier onder gezet, per geloof.

De regels die hier van toepassing zijn van de Islam:

● Er is geen God behalve Allah en de Mohammed is zijn boodschapper.
● Je moet geld geven voor de armen.
● Je mag geen eer- en bloedwraak nemen.


De regels die hier van toepassing zijn van het Christendom en het Jodendom:
● Er is maar één God.
● Je mag geen andere goden dienen.
● Je mag de naam van God niet zomaar gebruiken.
● Eer je vader en je moeder.
● Je mag niet iemand doden.
● Je mag iemand van wie je houdt niet in de steek laten.
● Je mag niet stelen.
● Je mag niet liegen.
● Je mag niet jaloers zijn op een ander om wat hij heeft.

De regels die hier van toepassing zijn van het Hindoeisme:
● Goede daden doen.
● Altijd gastvrij zijn.
● Zorg voor ouders en ouderen
● Zorg voor al wat bloeit en groeit.
● Nooit iets pijn doen wat leeft
Bij het boeddhisme heb je de 10 schadelijke activiteiten:
● doden
● stelen
● seksueel wangedrag (overspel)
● liegen
● tweedracht zaaien
● schelden en grove taal gebruiken
● zinloos kletsen
● hebzucht
● kwaadwil
● verkeerde zienswijzen

De regel waarmee je de meeste regels van de meeste geloven mee kunt samenvatten is:
Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.

De gevolgen bij het overtreden van geloofsregels verschillen per geloof, per land en per familie en kan snel veranderen van tijd tot tijd. Ook zijn er landen waar de regels van een geloof de wet is. De meest voorkomende gevolgen voor als je echt erge regels hebt overtreden, zijn: je wordt uit je familie gegooid, je gaat naar hel, je wordt uit je kerk gegooid of je laat je spijt zien en hoopt dat God je vergeeft.
Vroeger waren de straffen veel erger en officiëler omdat de geloofsregels vaker de wet waren. Zo kon je publiekelijk worden gestenigd, gemarteld of werden je vingers afgehakt voor als je bijvoorbeeld geld had gestolen.
Maar als je het in de naam van je God doet, hoe zit het dan? Als je overspel pleegt met een priester of paus wordt je niet minder gestraft dan als je het doet met een normale burger, hoe vaak je ook zegt dat je het alleen deed om de priester’s of paus’ leven aangenamer te maken. Waarom mag je dan wel een moord plegen in de naam van jouw God? Hiervoor gaan we terug in de tijd naar het Romeinse rijk rond het jaar 300, een paar jaar voor het Christendom in opkomst kwam.
In de derde eeuw ging het steeds slechter met het Romeinse Rijk: de grenzen werden vaak aangevallen door woeste stammen en er braken epidemieën uit. Daarom werden speciale feesten voor de goden georganiseerd in de hoop dat zij redding zouden brengen. Alle Romeinse burgers moesten de goden eren. Maar de christenen weigerden dit omdat zij alleen hun eigen god mochten eren. Zij waren niet gehoorzaam aan de keizer maar aan hun geloof.
De keizers besloten toen om de christenen te vervolgen. Christenen werden opgepakt en in de gevangenis gegooid. Daar moesten zij de keizer of een Romeinse god aanbidden. Als zij weigerden dan kregen zij de doodstraf. Op feestdagen in de arena’s werden zij door wilde dieren verscheurd. Ondanks alle vervolgingen bleven de christenen aanwezig in het Romeinse Rijk.
Hier heb je dus twee groepen tegenover elkaar staan: de Christenen, die alleen hun eigen God mogen eren, en het Romeinse rijk, die hun Romeinse religie hebben waarbij ze hun meerdere Goden moeten eren en hun huidige keizer. De Christenen overtreden de regels van het Romeinse religie door de huidige keizer niet te eren en hierdoor hebben de Romeinen een goed excuus om de Christenen te doden. Maar de Christenen deden niet mee met de Romeinse religie en geloofden niet in de Romeinse Goden, dus volgens hen deden zij niks fout en stonden ze buiten de Romeinse religie. Dus waarom mochten de Romeinen en hebben ze, de Christenen vervolgd? Om hun eigen geloof te beschermen en dus hun Goden en keizer. Dit is het eerste duidelijke voorbeeld dat mensen moorden voor hun religie en hun Goden. Al weten we niet precies wat de regels voor de Romeinse gelovigen zijn, wij kunnen wel raden dat je niet plotseling Jan en allemaal mocht vermoorden, terwijl de Romeinen hier wel ongestraft vanaf kwamen. Het was zelf in opdracht van gelovige machthebbers! Dus doordat ze zo op de regels van hun geloof waren gericht, hebben ze hun eigen regels overtreden om andere mensen er van te weerhouden hun geloofsregels te overtreden.
Laatst hebben we zelf het tragedie van Charlie Hebdo meegemaakt, de brute aanslag op tekenaars, redacteuren en omstanders die ongelukkig genoeg in de buurt waren van het redactieadres van het Franse tijdschrift Charlie Hebdo op de dag van het tragedie. Op 7 januari 2015 kwamen twee gemaskerde mannen met wapens aan bij het redactiebureau van het bekende tijdschrift en begonnen al meteen mensen onder schot te nemen. De reden van de daders? Redacteuren hadden hun God voor gek gezet door spraakmakende strips in het tijdschrift Charlie Hebdo te zetten. De uiteindelijke daders bleken de broers Chérif Kouachi en Saïd Kouachi te zijn. Ze riepen uit dat ze van de moslimse militaire beweging Al Qaida te zijn. Al Qaida heeft later ook gezegd dat de aanslag van hen afkomstig was. De redacteuren van Charlie Hebdo hebben dus grappen gemaakt over Allah, de God van de islam en Mohammed, de boodschapper van Allah. Hierdoor hebben de broeders Kouachi wraak genomen door een aanslag te plegen op het hoofdgebouw van Charlie Hebdo. Toch staat er weinig in de regels van de islam over grappen maken over je Goden, al zullen sommige mensen dat als oneervol erkennen. Iets wat je van de Islam niet tegenover je God mag zijn. Hier ontstaat dus een discussie over of de tekenaars van Charlie Hebdo überhaupt wel iets verkeerd hebben gedaan. Er staat in de regels van de Islam wel duidelijk als een van de hoofdregels dat je geen Bloed- of Eerwraak mag nemen. Dus de broeders Kouachi hebben wel duidelijk iets volgens hun eigen geloof en wet fout gedaan. En volgens de wet was er persvrijheid en een wet tegen mensen vermoorden. Sommige mensen zeggen dat de redacteuren van Charlie het hebben uitgelokt. Daar ben ik het ook wel een beetje mee eens, door hun boodschapper belachelijk te maken en er geen gevolgen van willen hebben is net zeggen: ‘Hallo meneer de terrorist, ik wil niet dat je agressief wordt, maar ik moet echt even kwijt dat je God een domme rund is, word alstublieft niet boos.’ Tuurlijk moet je spotprenten kúnnen laten zien, het is alleen gewoon stom het te doen want je bereikt er weinig mee en je maakt er een heel volk voor boos. Toch moet iedereen bekennen dat Chérif en Saïd de echte slechteriken zijn, door op de spotprenten zo heftig te reageren.
Chérif en Saïd Kouachi waren moslim en hoorden echt bij de Islam (voor zover wij weten) voor ze de redactiebureau binnnen kwamen stormen, maar toen ze er weer uitkwamen, na 12 mensen te vermoorden en hun eigen regels te overtreden, waren ze nog steeds moslim en werden ze juist omhoog geprezen door de Islamitische beweging Al Qaida. Als normaal mens zou je denken dat vanaf het eerste moment dat ze hun trekker overhaalden van hun geweer, ze niet meer bij het Islamitische geloof hoorden. Dit is niet het geval want de broeders deden het in de naam van hun God en Mohammed omdat die belachelijk waren gemaakt, en dan is het goed.
Zo komt het dus ook dat twee geloven oorlog kunnen hebben, zoals de joden en islamieten in Israël-Palestina. De ene geloof maakt de andere geloof belachelijk, dat is een regel die je volgens het ene geloof niet mag overtreden en zo dus een goed excuus om de ander aan te vallen, terwijl je nooit mag moorden volgens elk geloof dat er bestaat. Iedereen negeert hun eigen geloofsregels en zal dan alleen maar even dankbaar zijn voor de mensen die voor hun God vechten.
Hoe lang dit tafereel met geloofsregels mogen overtreden door voor je God of boodschapper te vechten, al aan de gang is weten we niet. Hoe lang het nog aan de gang zal gaan, kunnen we alleen maar raden. Maar ik denk dat als je de mensen meer verbindt en vrienden laat worden, dat ze dan wel meer weer zullen letten en anderen op te vingers tikken als ze hun eigen regels overtreden. Al zullen er altijd extremisten zijn.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Eindexamens

Alles wat je moet weten over de eindexamens

De gevolgen bij het overtreden van geloofsregels verschillen per geloof, per land en per familie en kan snel veranderen van tijd tot tijd. Ook zijn er landen waar de regels van een geloof de wet is. De meest voorkomende gevolgen voor als je echt erge regels hebt overtreden, zijn: je wordt uit je familie gegooid, je gaat naar hel, je wordt uit je kerk gegooid of je laat je spijt zien en hoopt dat God je vergeeft.
Vroeger waren de straffen veel erger en officiëler omdat de geloofsregels vaker de wet waren. Zo kon je publiekelijk worden gestenigd, gemarteld of werden je vingers afgehakt voor als je bijvoorbeeld geld had gestolen.
Maar als je het in de naam van je God doet, hoe zit het dan? Als je overspel pleegt met een priester of paus wordt je niet minder gestraft dan als je het doet met een normale burger, hoe vaak je ook zegt dat je het alleen deed om de priester’s of paus’ leven aangenamer te maken. Waarom mag je dan wel een moord plegen in de naam van jouw God? Hiervoor gaan we terug in de tijd naar het Romeinse rijk rond het jaar 300, een paar jaar voor het Christendom in opkomst kwam.
In de derde eeuw ging het steeds slechter met het Romeinse Rijk: de grenzen werden vaak aangevallen door woeste stammen en er braken epidemieën uit. Daarom werden speciale feesten voor de goden georganiseerd in de hoop dat zij redding zouden brengen. Alle Romeinse burgers moesten de goden eren. Maar de christenen weigerden dit omdat zij alleen hun eigen god mochten eren. Zij waren niet gehoorzaam aan de keizer maar aan hun geloof.
De keizers besloten toen om de christenen te vervolgen. Christenen werden opgepakt en in de gevangenis gegooid. Daar moesten zij de keizer of een Romeinse god aanbidden. Als zij weigerden dan kregen zij de doodstraf. Op feestdagen in de arena’s werden zij door wilde dieren verscheurd. Ondanks alle vervolgingen bleven de christenen aanwezig in het Romeinse Rijk.
Hier heb je dus twee groepen tegenover elkaar staan: de Christenen, die alleen hun eigen God mogen eren, en het Romeinse rijk, die hun Romeinse religie hebben waarbij ze hun meerdere Goden moeten eren en hun huidige keizer. De Christenen overtreden de regels van het Romeinse religie door de huidige keizer niet te eren en hierdoor hebben de Romeinen een goed excuus om de Christenen te doden. Maar de Christenen deden niet mee met de Romeinse religie en geloofden niet in de Romeinse Goden, dus volgens hen deden zij niks fout en stonden ze buiten de Romeinse religie. Dus waarom mochten de Romeinen en hebben ze, de Christenen vervolgd? Om hun eigen geloof te beschermen en dus hun Goden en keizer. Dit is het eerste duidelijke voorbeeld dat mensen moorden voor hun religie en hun Goden. Al weten we niet precies wat de regels voor de Romeinse gelovigen zijn, wij kunnen wel raden dat je niet plotseling Jan en allemaal mocht vermoorden, terwijl de Romeinen hier wel ongestraft vanaf kwamen. Het was zelf in opdracht van gelovige machthebbers! Dus doordat ze zo op de regels van hun geloof waren gericht, hebben ze hun eigen regels overtreden om andere mensen er van te weerhouden hun geloofsregels te overtreden.
Laatst hebben we zelf het tragedie van Charlie Hebdo meegemaakt, de brute aanslag op tekenaars, redacteuren en omstanders die ongelukkig genoeg in de buurt waren van het redactieadres van het Franse tijdschrift Charlie Hebdo op de dag van het tragedie. Op 7 januari 2015 kwamen twee gemaskerde mannen met wapens aan bij het redactiebureau van het bekende tijdschrift en begonnen al meteen mensen onder schot te nemen. De reden van de daders? Redacteuren hadden hun God voor gek gezet door spraakmakende strips in het tijdschrift Charlie Hebdo te zetten. De uiteindelijke daders bleken de broers Chérif Kouachi en Saïd Kouachi te zijn. Ze riepen uit dat ze van de moslimse militaire beweging Al Qaida te zijn. Al Qaida heeft later ook gezegd dat de aanslag van hen afkomstig was. De redacteuren van Charlie Hebdo hebben dus grappen gemaakt over Allah, de God van de islam en Mohammed, de boodschapper van Allah. Hierdoor hebben de broeders Kouachi wraak genomen door een aanslag te plegen op het hoofdgebouw van Charlie Hebdo. Toch staat er weinig in de regels van de islam over grappen maken over je Goden, al zullen sommige mensen dat als oneervol erkennen. Iets wat je van de Islam niet tegenover je God mag zijn. Hier ontstaat dus een discussie over of de tekenaars van Charlie Hebdo überhaupt wel iets verkeerd hebben gedaan. Er staat in de regels van de Islam wel duidelijk als een van de hoofdregels dat je geen Bloed- of Eerwraak mag nemen. Dus de broeders Kouachi hebben wel duidelijk iets volgens hun eigen geloof en wet fout gedaan. En volgens de wet was er persvrijheid en een wet tegen mensen vermoorden. Sommige mensen zeggen dat de redacteuren van Charlie het hebben uitgelokt. Daar ben ik het ook wel een beetje mee eens, door hun boodschapper belachelijk te maken en er geen gevolgen van willen hebben is net zeggen: ‘Hallo meneer de terrorist, ik wil niet dat je agressief wordt, maar ik moet echt even kwijt dat je God een domme rund is, word alstublieft niet boos.’ Tuurlijk moet je spotprenten kúnnen laten zien, het is alleen gewoon stom het te doen want je bereikt er weinig mee en je maakt er een heel volk voor boos. Toch moet iedereen bekennen dat Chérif en Saïd de echte slechteriken zijn, door op de spotprenten zo heftig te reageren.
Chérif en Saïd Kouachi waren moslim en hoorden echt bij de Islam (voor zover wij weten) voor ze de redactiebureau binnnen kwamen stormen, maar toen ze er weer uitkwamen, na 12 mensen te vermoorden en hun eigen regels te overtreden, waren ze nog steeds moslim en werden ze juist omhoog geprezen door de Islamitische beweging Al Qaida. Als normaal mens zou je denken dat vanaf het eerste moment dat ze hun trekker overhaalden van hun geweer, ze niet meer bij het Islamitische geloof hoorden. Dit is niet het geval want de broeders deden het in de naam van hun God en Mohammed omdat die belachelijk waren gemaakt, en dan is het goed.
Zo komt het dus ook dat twee geloven oorlog kunnen hebben, zoals de joden en islamieten in Israël-Palestina. De ene geloof maakt de andere geloof belachelijk, dat is een regel die je volgens het ene geloof niet mag overtreden en zo dus een goed excuus om de ander aan te vallen, terwijl je nooit mag moorden volgens elk geloof dat er bestaat. Iedereen negeert hun eigen geloofsregels en zal dan alleen maar even dankbaar zijn voor de mensen die voor hun God vechten.
Hoe lang dit tafereel met geloofsregels mogen overtreden door voor je God of boodschapper te vechten, al aan de gang is weten we niet. Hoe lang het nog aan de gang zal gaan, kunnen we alleen maar raden. Maar ik denk dat als je de mensen meer verbindt en vrienden laat worden, dat ze dan wel meer weer zullen letten en anderen op te vingers tikken als ze hun eigen regels overtreden. Al zullen er altijd extremisten zijn.

Afsluiting
Gelovigen vinden het goed als mensen van hetzelfde geloof voor hun God vechten en het maakt dan voor hen niks uit hoeveel regels ze dan overtreden, want ze hebben toch al een speciaal plekje in de hemel gereserveerd gekregen. Door de mensen te verbinden denk ik uiteindelijk wel dat we door hun stijve kop kunnen doorkomen en er makkelijker er iets over zeggen. Maar wie zal het zeggen? Dat kan alleen de tijd bepalen.

Dit wil je ook lezen:

Het onderzoek ging goed, langzaam en vermoeiend, maar ben nu heel blij dat ik er vanaf ben en het enige wat ik nu in mijn hoofd heb wat ik graag zou willen zeggen is: En nu geen gezeur!

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.