Hitler en z'n mannen

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 2012 woorden
  • 5 mei 2001
  • 82 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
82 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

INLEIDING
Ik hou mijn werkstuk over Hitler, Himmler, Göring, Goebbels, Hess en Mussert omdat ik wil weten waarom deze mannen zo slecht waren in de oorlog en wat een oorlog nou oplost.

ADOLF HITLER
Adolf Hitler is 20 april 1889 geboren. Hitler bezocht de Realschule te Linz, maar maakte deze school niet af. Hij had snel een beambtenloopbaan. Hij wilde schilder worden, maar werd door de Academie voor Beeldende Kunsten te Wenen tweemaal afgewezen wegens te weinig talent. Na de dood van zijn moeder in 1908 vertrok hij weer naar Wenen, daar bleef hij wonen tot 1913 want toen ging hij naar München. Totdat de eerste wereldoorlog uitbrak. Hij meldde zich aan als vrijwilliger, toen was hij 25 jaar oud. Hij kwam niet verder dan korporaal. Hitler werd in 1916 ernstig gewond en kreeg in augustus 1918 het IJzeren Kruis eerste klasse (waarschijnlijk een soort diploma) Na de oorlog was hij een tijdje politiek instructeur bij het leger. Hij verzamelde informatie over alle partijen. Zo leerde hij de kleine nationalistische “Deutsche Arbeiterpartei” van de smid Anton Drexler kennen. Hitler werd lid van deze partij. In 1920 schreef deze partij een programma en daar stond in dat ze tegen alle Joden waren. Sindsdien noemde deze partij zich NSDAP (“National-Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei”) Hitler zat al gauw in het bestuur van deze partij. Ondertussen richtte hij een machtsapparaat op in de SA en later in de SS. In 1923 begon de partij (vooral in Beieren) steeds meer te betekenen. In het najaar (8 november) probeerde Hitler een staatsgreep te plegen, maar dat mislukte. Hij werd veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf, maar hoefde maar 8 maanden uit te zitten, van april tot december. In die tijd schreef hij met hulp van zijn secretaris, Rudolf Hess het eerste deel van Mein Kampf. Toen hij weer vrij kwam maakte hij van de partij een vast geheel. Door de economische crisis van 1929 werd de NSDAP bij de verkiezingen van 1930 de op een na grootste partij. Dat kwam doordat het land een puinhoop was en Hitler een mooi praatje had. Hij beloofde het volk een auto, de Volkswagen. Dat geloofde de mensen en stemden op zijn partij. In 1932 werd de NSDAP zelfs de grootste partij. Hitler werd 30 januari 1933 tot Rijkskanselier benoemd. De eerste maanden slaagde Hitler erin zijn regeringspartners uit te schakelen. 2 augustus 1934 overleed de Rijkspresident von Hindenburg. Toen werd Hitler staatshoofd en regeringsleider en hij kreeg de Wehrmacht. Iedereen die toen tegen zijn nationaal-socialistische ideeën was werd in concentratiekampen en Gestapo-kelders gestopt. Toen Hitler baas was in Duitsland kon hij vooral zijn aandacht richten op de buitenlandse politiek. Op 14 oktober 1933 trad Duitsland uit de Volkenbond. De mannen in Duitsland moesten allemaal in dienst. Daardoor werd het een sterk leger, want Hitler had zich al sinds 1937 op een oorlog voorbereid. Door verdeeldheid en zwakte van het buitenland kon Hitler op 11 maart 1938 Oostenrijk bezetten. In maart 1939 volgde de bezetting van Praag. In augustus 1939 sloot Hitler een verbond met zijn aartsvijand de Sovjet-Unie. Dat gaf hem de gelegenheid een oorlog met het Westen te beginnen, terwijl hij in de rug gedekt was. Toen Polen niet deed wat Hitler wilde, begon hij op 1 september 1939 een aanval en daarmee begon de Tweede Wereldoorlog. Na de overweldigende successen in 1939-1941, was het grootste deel van Europa in Hitlers macht. Maar eind 1942 veranderde dat. Hitler weigerde elke gedachte aan overgave, totdat de Russische legers Berlijn binnenrukten en de westelijke geallieerden aan de andere kant stonden. De Duitsers vochten terug en wonnen stukje voor stukje land terug. Zo ging het tot 1945 door. 29 april trouwde Hitler met Eva Braun, die op 15 april vanuit München naar Berlijn was gekomen. Hij zat een paar uur later in zijn bunker ingesloten, door de Russen. Daar pleegde hij samen met zijn vrouw zelfmoord. Hitler was toen 61 jaar. In zijn testament stond dat zijn opvolger admiraal Karl Donitz werd, rijkskanselier werd Joseph Goebbels, kanselier van de partij werd Martin Borrman.

HERMANN WILHELM GÖRING
Herman Göring werd 12 januari 1893 geboren in Rosenheim. Hij was Duits militair en politicus. In de eerste wereldoorlog was hij jachtvlieger en sinds juni 1918 commandant van het escadrille “Freiherr von Richthofen”. Van 1919 tot 1921 was hij luchtvaartadviseur in Denemarken. In 1931 trouwde hij met de rijke Zweedse gravin Karin Fock en ging wonen in Munchen. Daar werd hij lid van de NSDAP en kwam in contact met Hitler. Hitler gaf Göring de leiding en organisatie over de SA. Bij de staatsgreep van 9 november 1923 werd Göring zwaar gewond. Hij vluchtte naar het buitenland. Eerst in 1927 keerde hij terug en werd meteen voor de NSDAP in de Rijksdag gekozen. Göring werd in 1932 voorzitter van de partij (tot 1945). Toen Hitler eind 1933 zijn kabinet vormde, werd Göring minister van Luchtvaart, tevens Pruisisch minister van Binnenlandse Zaken. In 1933 werd hij als opvolger van von Papen ook nog minister-president. Zo werd Göring de machtigste man na Hitler en Himmler. In 1934 besloot Hitler in het geheim dat als hij dood zou gaan dat Göring dan de leiding zou krijgen. Sinds 1935 was hij opperbevelhebber van de luchtmacht. Dus ging hij zich concentreren op de versterking van de “luftwaffe” (de luchtmacht). In 1937-1938 was Göring minister van Economie en in 1938 werd hij generaal-veldmaarschalk. Hij was erg betrokken bij de buitenlandse politiek. In de jaren dertig zorgde hij voor een goede band met Polen. Die hield op in 1939. Vóór de Duitse invasie in Polen 1939(daarom hield die goede band op) maakte Hitler hem voorzitter van een rijksdefensieraad. Na de val van Frankrijk kreeg Göring de titel van rijksmaarschalk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de positie van Göring steeds zwakker na het falen van bijv. de luchtslag om Engeland (Battle of Britain) en vooral na de verloren slag om Stalingrad (begin 1943). Op 3 juli 1941 gaf Göring opdracht om alle voorbereidingen te treffen voor het oplossen van het definitieve jodenvraagstuk. Göring bleef Hitler trouw tot in de laatste dagen van de oorlog. Uit Hitlers “politieke testament” (gedateerd 29 april 1945) bleek dat Göring uit de partij was gestoten. Dat kwam doordat Göring onderhandeld had met de geallieerden. Göring werd een korte tijd door de SS gevangen gehouden. Hij ging op 7 mei over naar een gevangenis in Amerika. Op 10 oktober 1946 werd hij schuldig bevonden en tot de strop veroordeeld. Twee uur voor de uitvoering van het vonnis (15 oktober 1946) pleegde hij in zijn cel zelfmoord.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

HERMANN WILHELM GÖRING
Herman Göring werd 12 januari 1893 geboren in Rosenheim. Hij was Duits militair en politicus. In de eerste wereldoorlog was hij jachtvlieger en sinds juni 1918 commandant van het escadrille “Freiherr von Richthofen”. Van 1919 tot 1921 was hij luchtvaartadviseur in Denemarken. In 1931 trouwde hij met de rijke Zweedse gravin Karin Fock en ging wonen in Munchen. Daar werd hij lid van de NSDAP en kwam in contact met Hitler. Hitler gaf Göring de leiding en organisatie over de SA. Bij de staatsgreep van 9 november 1923 werd Göring zwaar gewond. Hij vluchtte naar het buitenland. Eerst in 1927 keerde hij terug en werd meteen voor de NSDAP in de Rijksdag gekozen. Göring werd in 1932 voorzitter van de partij (tot 1945). Toen Hitler eind 1933 zijn kabinet vormde, werd Göring minister van Luchtvaart, tevens Pruisisch minister van Binnenlandse Zaken. In 1933 werd hij als opvolger van von Papen ook nog minister-president. Zo werd Göring de machtigste man na Hitler en Himmler. In 1934 besloot Hitler in het geheim dat als hij dood zou gaan dat Göring dan de leiding zou krijgen. Sinds 1935 was hij opperbevelhebber van de luchtmacht. Dus ging hij zich concentreren op de versterking van de “luftwaffe” (de luchtmacht). In 1937-1938 was Göring minister van Economie en in 1938 werd hij generaal-veldmaarschalk. Hij was erg betrokken bij de buitenlandse politiek. In de jaren dertig zorgde hij voor een goede band met Polen. Die hield op in 1939. Vóór de Duitse invasie in Polen 1939(daarom hield die goede band op) maakte Hitler hem voorzitter van een rijksdefensieraad. Na de val van Frankrijk kreeg Göring de titel van rijksmaarschalk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de positie van Göring steeds zwakker na het falen van bijv. de luchtslag om Engeland (Battle of Britain) en vooral na de verloren slag om Stalingrad (begin 1943). Op 3 juli 1941 gaf Göring opdracht om alle voorbereidingen te treffen voor het oplossen van het definitieve jodenvraagstuk. Göring bleef Hitler trouw tot in de laatste dagen van de oorlog. Uit Hitlers “politieke testament” (gedateerd 29 april 1945) bleek dat Göring uit de partij was gestoten. Dat kwam doordat Göring onderhandeld had met de geallieerden. Göring werd een korte tijd door de SS gevangen gehouden. Hij ging op 7 mei over naar een gevangenis in Amerika. Op 10 oktober 1946 werd hij schuldig bevonden en tot de strop veroordeeld. Twee uur voor de uitvoering van het vonnis (15 oktober 1946) pleegde hij in zijn cel zelfmoord.

RUDOLF HESS
Werd 26 april 1894 geboren in Alexandrië (Egypte). Rudolf Hess was vrijwilliger in de Eerste Wereldoorlog. Hij was leerling van de Karl Haushofer-school. Hess had in zijn jeugd al extreme antisemitische ideeën. In 1921 werd hij lid van Hitlers NSDAP. Toen hij gevangen zat omdat hij met o.a. Hitler een staatsgreep had gepleegd werd hij de secretaris van Hitler. Hij hielp Hitler in de gevangenis met het schrijven van Mein Kampf. In 1933 benoemde Hitler Rudolf Hess tot zijn plaatsvervanger (als partijleider). In 1934 werd Hess rijksminister. Op 13 mei 1941 kwam het verbazingwekkende nieuws dat Hess “op eigen gelegenheid” per vliegtuig in Schotland was aangekomen en per parachute op het landgoed van Hamilton was geland (waarbij hij een enkel brak). Hess wilde schijnbaar op eigen houtje een poging doen, om vrede te sluiten met Groot-Brittannië. Terwijl Hitler vijf weken eerder de Sovjet-Unie aanviel. Hess werd na de oorlog tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Hij zat in de gevangenis te Spandau. Toen het proces aan de gang was maakte Hess een gestoorde indruk. Hij pleegde 17 augustus 1987 onder verdachte omstandigheden zelfmoord, want na zijn dood werd de gevangenis afgebroken. Zijn sterfdag wordt door neo-nazi’s gebruikt voor verboden demonstraties.

JOSEPH PAUL GOEBBELS
Paul Goebbels was Duits bewindsman. Hij had een mismaakte voet, daarom deed hij niet mee met de Eerste Wereldoorlog. Goebbels was als student al lid van de “Völkische beweging” In 1928 kwam hij in de Rijksdag In 1929 werd hij minister voor de propaganda van de hele partij, na Hitlers machtsovername in 1933 werd Goebbels rijksminister van Volksvoorlichting en Propaganda. (de eerste propagandaminister van de wereld) Goebbels zorgde er ook voor dat er alleen positieve dingen over de partij in de kranten kwamen. En juist negatieve artikelen over de Joden. Gebeurde dat niet??? Dan werd je ontslagen. Goebbels hield ook toespraken op de radio over zulk soort dingen. Toen de oorlog steeds slechter ging voor Duitsland, had Goebbels al door dat ze gingen verliezen. Hij pleegde na Hitlers dood samen met zijn vrouw zelfmoord, nadat zij hun zes kinderen tevoren hadden vergiftigd.

ANTON ADRIAAN MUSSERT
Anton Mussert werd op 11 mei 1894 in Werkendam geboren. Hij studeerde weg-en waterbouwkunde in Delft. In 1918 werd hij cum laude ingenieur en kwam, na twee jaar dienst bij de Rijkswaterstaat, in 1920 bij de Provinciale Waterstaat in Utrecht. Daar werd hij in 1927 hoofdingenieur. Zijn politieke loopbaan begon hij in 1925 als secretaris van een actiecomité tegen de Schelde-Rijnverbinding. Deze actie had een groot succes. Dat gaf Mussert een hoge dunk van zijn politieke kennis en zo kwam hij in aanraking met o.a. Kees van Geelkerken een overtuigd fascist. Op zijn aandrang richtte Mussert, op 14 december 1931 de Nationaal-socialistische Beweging (NSB) op. Mussert was zelf “algemeen leider”. De snelle groei van de NSB tot 1936 kwam vooral door het enthousiasme van Mussert als organisator. Hij moest als hoofdingenieur ontslag nemen en zo hield hij meer tijd over voor zijn partij. Hij was geschikt als leider van een grote algemeen-fascistische beweging. Vanaf 1937 begon Mussert de nazi-ideeën steeds beter te vinden en hij was het eens met de rassenleer en het antisemitisme (anti-joods). Daardoor verloor de NSB vanaf dat moment meer dan de helft van haar aanhang. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bepleitte Mussert voor Nederland strikte neutraliteit. Maar zijn sympathie stond helemaal aan de Duitse kant. Musserts verwachtingen van de oorlog een nationaal-socialistisch Europa, waarin Nederland een plaats zou kunnen innemen en dan onder zijn leiding. In september 1940 zette Mussert in een nota aan Hitler zijn denkbeelden uiteen: Nederland zou, met België en Noord-Frankrijk verenigd in een staat onder Musserts leiding, deel moeten uitmaken van een Germaanse statenbond onder Duitse leiding. Dit ideaal heeft hij nooit bereikt, ondanks dat hij het vier keer tegen Hitler heeft gezegd. Mussert mocht zich vanaf eind 1942 “leider van het Nederlandse volk” noemen, maar werkelijk macht had hij niet. Op mei 1945 werd Mussert in het bevrijde Den Haag gearresteerd. Hij werd veroordeeld tot de doodstraf wegens landverraad, hoogverraad en hulpverlening aan de vijand. Hij werd gefusilleerd.

HEINRICH HIMMLER Heinrich Himmler werd 7 oktober 1900 geboren in München. Hij streed als cadet in de eerste wereldoorlog. Ondertussen studeerde hij landbouwkunde te München. Hij was nationaal-socialistisch leider. Hij had een belangrijk deel van de staatsgreep van Hitler in 1923 georganiseerd. Himmler kreeg in 1929 de leiding van de pas opgerichte Schutz-Staffel (SS). Toen begon hij een groot aantal gegevens te verzamelen over de partij-leiders. Dat gebruikte hij om later zijn macht te vergroten. In 1933 werd Himmler eerst politiepresident te München. In 1934 chef van de Gestapo en in 1936 van de gehele Duitse politie. Sindsdien was zijn titel: Reichsführer SS und Chef der deutschen polizei. Himmler werd na Hitler ten slotte de machtigste man van het Derde Rijk. Voor de gruwelen in de concentratiekampen heeft Himmler de grootste verantwoordelijkheid. In augustus 1943 maakte Himmler zichzelf rijksminister van Binnenlandse Zaken. Na de aanslag op Hitler van 20 juli 1944 werd hij benoemd tot chef van het binnenlandse leger. In oktober werden onder Himmlers leiding Duitslands laatste reserves aan weerbare mannen opgeleid. In april 1945 ging Himmler onderhandelen met de voorzitter van het Zweedse rode Kruis (graaf Folke Bernadotte) over vrede met de geallieerden. Het ideaal van Himmler was een Grootgermaanse samenleving. Middelen om Himmlers doel te bereiken waren: politieterreur, concentratiekampen, jodenvervolging, het doden van geesteszieken en een doorvoering van de agressieoorlog. 23 mei 1945 pleegde Heinrich Himmler in Lüneberg zelfmoord, nadat zijn identiteit was acherhaald.

BRONVERMELDING

1. De tweede wereldoorlog van dag tot dag
door, diverse schrijvers

2. De Opkomst Van Het Derde Rijk
door, E. Bauer

3. Propaganda
door, Anthony Rhodes

4. 2000 jaar geschiedenis van de lage landen
door, Jaap ter Haar

5. Encarta encyclopedie NAWOORD
Ik vond het best interessant om aan dit werkstuk te werken, omdat ik graag wat meer wilde weten over de mannen die de oorlog leidde. Ik heb maar één ding geleerd van dit werkstuk, oorlog lost totaal niks op alleen maar ellende.

REACTIES

K.

K.

Ik vind je openingszin helemaal niet juist geformuleerd. je opstel is goed maar je bekijkt het vanuit een verkeerd perspectief. Een kat kan een muis opeten en denken dat hij de goede is maar voor die muis is de kat de slechte. zowel de geallieërden als de nazi's hebben slechte dingen gedaan en dat wordt door iedereen vergeten. en neen ik spreek Hitler zijn daden niet goed.

11 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.