Hitler

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 919 woorden
  • 10 september 2003
  • 33 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
33 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Hitler tijdens de 1e Wereldoorlog Adolf Hitler werd in 1889 in Braunau-am-Inn geboren. Hij heeft z’n school nooit afgemaakt. Hitler wou aanvankelijk schilder worden, maar hij werd afgewezen aan de Kunstacademie, omdat hij te weinig talent bleek te hebben. Na de dood van zijn moeder is hij in Wenen gaan wonen, en in 1913, een jaar voordat de eerste wereldoorlog uitbrak, ging hij in München wonen. Toen de oorlog begon, meldde Hitler zich aan als vrijwilliger. Hij was toendertijd sterk tegen het marxisme. In het jaar 1918 kreeg hij een onderscheiding, namelijk het IJzeren Kruis eerste klasse.

Hitler was zwaar teleurgesteld in het verlies van Duitsland na de eerste wereldoorlog. Hij kwam in het leger aan het werk als een instructeur. Voor de officieren van het leger verzamelde hij informatie over politieke partijen. Zo kwam hij vooral dingen te weten over de kleine Deutsche Arbeiterspartei. Hitler werd lid van de partij. In 1920 kwam de NSDAP (Nationale Socialistische Deutsche Arbeiters Partei), toen nog de Deutsche Arbeiterspartei, met een programma dat zowel nationalistisch als revolutionair was. In dat programma stond dat ze tegen het jodendom waren en dat de Duitsers leefruimte nodig hadden. Hitler had op dat moment een leidinggevende functie in het bestuur. Hij richtte de SA, later SS op, die zich fel tegen politieke tegenstanders afzetten.

In het jaar 1923 (het crisisjaar van de inflatie en de bezetting van het Ruhrgebied) kwam Hitler in de gevangenis terecht. Hij werd voor vijf jaar veroordeeld, maar hoefde slechts 8 maanden van zijn straf uit te zitten. Terwijl Hitler in de gevangenis zat, schreef hij samen met zijn secretaris Rudolf Hess het eerste deel van zijn beroemde boek Mein Kampf, wat ‘mijn strijd’ betekent. Zijn partij was niet meer wat het was en toen hij uit de gevangenis kwam, bouwde hij de NSDAP zodanig op, dat ze een zeer vaste eenheid vormden.

In 1932 werd de NSDAP de grootse partij van de Rijksdag. Maar Hitler had nog niet zijn doel bereikt. Hij faalde namelijk bij de presidentsverkiezingen die in maart-april van dat jaar waren. Een jaar later stemde de Rijkspresident ermee in dat Hitler in een rechtse coalitie-regering (= drie grootste partijen samen) Rijkskanselier werd. Hitler slaagde erin al zijn politiek tegenstanders uit te schakelen. Hij groeide en groeide in zijn leiderschap over Duitsland. Zijn macht werd groter, hij ging zich concentreren op de politiek in het buitenland. Hij voerde opnieuw de dienstplicht in. Tijdens de conferentie van München was het Hitler gelukt om Sudetenland (Slowakije) bij Duitsland gevoegd te krijgen. Dat deed hij door te dreigen met oorlog. Die conferentie was in 1938. Het was zeer duidelijk dat Hitler zich al in 1937 aan het voorbereiden was op een grote oorlog. Hitler wou een ‘non-agressiepact’(ze zouden elkaar niet aanvallen) sluiten met zijn aartsvijand, de Sovjet-Unie (augustus 1939). Als de SU akkoord zou gaan, kon Hitler een oorlog met het Westen riskeren, zijn rug zou gedekt zijn door de SU. Polen wou de eisen niet inwilligen en Hitler startte daarop zijn offensief (1 september 1939) en daarmee ook de Tweede Wereldoorlog.

Hitler gaf de joden de schuld dat Duitsland tijdens de eerste wereldoorlog zo geleden had. Het liefst zou hij alle joden willen vernietigen, zo’n haat voelt hij tegen hun. Hij had ook een haat tegen het Verdrag van Versailles, waarin stond dat Duitsland moest opdraaien voor alle schulden die in de eerste wereldoorlog waren gemaakt.

De leden van Hitlers partij waren gekleed in bruine uniformen, met een hakenkruisband op hun arm. Zij bestonden uit jonge werklozen, ex-officieren en ex-soldaten uit de lage klasse van de samenleving. Deze leden vertegenwoordigde het sociale, revolutionaire element van Hitlers partij. Zelf was hij meer nationalist dan socialist.

Hitler had verschillende manieren om aan de macht te komen en te blijven. In 1921 richtte hij de SA op, dat staat voor Sturm-Abteilung. Zij moesten het leger opfokken en de partijvergaderingen beschermen. Ook bestrijdden zij tegenstanders, zoals communisten. Drie jaar later kwam er ook de SS, die ook wel Schultz-Staffel genoemd werd. Zij werden geacht de partijleiders te beschermen, in het bijzonder natuurlijk Hitler zelf. De SS zag zichzelf als een elitegroep, ze kleedden zich in het zwart. Bij de machtsovername van Hitler werd de SS belangrijker en hun taken werden uitgebreider. Ze moesten nu ook de veiligheid van de Nationaal-Socialistische Staat garanderen. Dan had je ook nog de Gestapo, dat was een geheime politie, die vijanden van het Nationaal-Socialistische regime onschadelijk moesten maken. Hitler maakte ook gebruik van concentratiekampen. Daar kwamen mensen terecht die andere opvattingen (op politiek, maatschappelijk, religieus of seksueel gebied) hadden dan het Nationaal-Socialisme. Oorspronkelijk werden deze mensen alleen ‘herschoold’, later werden hele hordes joden vergast. Er waren ook nog geheime wapens, de zogenaamde vliegende bommen. In deze tijd was de atoombom in de maak.

De Tweede Wereldoorlog begon zonder oorlogsverklaring. Na veel gevechten en doden later, leidde Hitler in december 1944 het laatste offensief, dat in de Ardennen plaatsvond. Daarna (januari 1945) trouwde hij met Eva Braun en zij slootten zich op in een bunker in Berlijn, terwijl de Russische legers Berlijn binnen trekken. Hitler was bang dat Rusland wraak zou nemen. Die angst was zelfs zo groot dat hij samen met zijn vrouw, Eva Braun, zelfmoord pleegde in die bunker. Dat was op 30 april 1945. Op dat moment capituleerde (= overgeven) Duitsland en de Tweede Wereldoorlog was voorbij. Er zijn miljoenen joden en zigeuners om het leven gekomen. Ik snap niet wat Hitler hier nou mee bereikt heeft. Hij heeft onschuldige mensen de dood ingejaagd. En uiteindelijk zelfmoord plegen omdat hij de vijandschap met Rusland niet verdragen kon. Hitler was een wreed man.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.