Het ontstaan van de regio's in de V.S.

Beoordeling 4.9
Foto van een scholier
 • Werkstuk door een scholier
 • Klas onbekend | 1253 woorden
 • 14 februari 1999
 • 92 keer beoordeeld
Cijfer 4.9
92 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Werkstuk: Het ontstaan van de regio's

North, East, South en West in de V.S.


De censusregio North East is belangrijkste regio van de VS. Het heeft een enorme stedelijke zone die wordt aangeduid als Megalópolis. Deze strekt van Boston tot Washington. Vandaar dat men ook spreekt van Boswash. Het hart van deze regio wordt gevormd door de grootste stad van de VS: New York. North East valt geheel binnen het belangrijkste industriegebied in de VS: De Manufacturing Belt . In deze regio speelt de landbouw een ondergeschikte rol en de diensten en de industrie voeren de boventoon.

North East is als centrum van het land, als economisch en politiek hart heel lang een aantrekkingsgebied geweest. Niet alleen voor immigranten maar ook voor mensen van binnen de VS. Met name de migratie van de zwarte bevolking vanuit de regio zuid was omvangrijk.

Aan het eind van de jaren zestig kwam er een wending in het migratiepatroon. Het Noorden begon zijn aantrekkingkracht te verliezen. Dit kwam doordat er in het zuiden veel meer werk was. Vanaf de jaren '70 kent het zuiden een vestigingsoverschot van zwarten en blanken.

De ommekeer in het migratiepatroon had in het Noorden zowel economische als sociale oorzaken.
De economische problematiek van het Noorden is een schoolvoorbeeld van het begrip "remmende voorsprong". De Manufacturing Belt is het oudste industriegebied in de VS. Door de snelle ontwikkeling zijn de bedrijven daar verouderd, terwijl ook hun ligging niet meer optimaal is. De basisindustrie in het Noorden is immers groot geworden in een tijd waar alles draaide om ijzererts en steenkool. Ze is dan ook geconcentreerd in gebieden waar deze grondstoffen gedolven werden, of per schip of trein konden worden aangevoerd. Hierdoor ontstond een dicht net van spoor- en waterwegen. De moderne bedrijven zijn niet aan dit soort infrastructuur gebonden, ze zijn footloose, d.w.z. dat ze overal kunnen vestigen als er maar werknemers zijn en een autosnelweg in de buurt is.


 • Door het traditionele verouderde patroon had juist het Noorden veel te lijden van buitenlandse concurrentie uit de EG, Japan en de lage-lonenlanden in ZO-Azië en Oost-Europa.
 • Een pushfactor die ook voortkomt uit deze lange industriële traditie, is het ondernemersklimaat. In de loop der jaren hebben zich machtige vakbonden gevormd die binnen de bedrijven zo'n veeleisende spelen, dat menig ondernemer er voor op de vlucht slaat. Ook waren er hoge belastingen nodig om het milieu van het Noorden leefbaar te houden.
 • Bovendien ontstond er een sociale pushfactor. Door de snelle groei van de negerbevolking verslechterde de rassenverhoudingen snel. In de jaren 1964-1968 kwam het in Noorden tot rassenrellen. Geweld en onveiligheid namen toe. Wie het kon betalen verhuisde dan ook naar de voorsteden. Het gevolg was dat de centrale steden verpauperden, dat ze steeds onveiliger werden en dat het niveau van het onderwijs en stadsreiniging steeds verder achteruit ging.Tegenover de teruggang van het Noorden staat de opbloei van het Zuiden. Het Zuiden is in de jaren '70 veranderd van een afstoting- in een aantrekkingsgebeid.

Sociaal gezien vormde 1954 een keerpunt in de rassenverhoudingen. Het was het begin van een jarenlange actie om voor de zwarten in het zuiden de normale burgerrechten te veroveren. In de volgende tien jaar zorgde de regering voor een serie Civil Rights Acts, waardoor zuidelijke rassenscheidingswetten ongeldig werden en de zwarten ook hun burgerrechten juridisch konden opeisen. In ongeveer 20 jaar werd afgerekend met discriminerende wetten en regelingen.
Economisch begon het Zuiden te profiteren van de grote natuurlijke voordelen die het bezit: veel hulpbronnen, groeiruimte en een gunstig klimaat.


 • Het zuiden heeft zich wat de landbouw betreft ontwikkeld van Cotton Belt tot een gebied met een zeer hoge diversiteit. Er ontstonden neo-plantages (meer machines, minder arbeid). Er werden meerdere soorten gewassen verbouwd.
 • Een ander aspect van de economische ontwikkeling is de opmars van de industrie en de stad in het nauwelijks verstedelijkte Zuiden. Deze industrieel stedelijke groei is te danken aan diverse factoren.
 • Steeds meer bedrijven worden footloose. Er worden grondstoffen gebruikt die goedkoop te vervoeren zijn, ook over grote afstanden.
 • Verder is het van belang dat in de VS meer dan tweederde in de diensten werkt. Deze bedrijven volgen de mensen omdat deze mensen de arbeidskrachten vormen. Gaan de mensen naar de Sun Belt, gaan de bedrijven mee. Bestaande bedrijven in het Noordoosten gaan filialen opzetten in het Zuidoosten, wanneer deze dan goed lopen, sluiten ze hun moederbedrijf. Nieuwe ondernemers beginnen bij voorkeur in de zonnigere streken, daar worden ze met royale industrieterreinen, lage belastingen welkom geheten door de lokale overheden; daar hebben ze minder last van veeleisende vakbonden; daar kunnen hun werknemers onstedelijk wonen, etc. Het gevolg is dat er buiten de Snowbelt steeds meer moderne bedrijvigheden ontstaan, waarvan de toekomstperspectieven rooskleurig zijn, de lonen hoog en de werkomstandigheden prettiger. Dit leidt weer tot migratie naar deze streken.De federale regering heeft jarenlang het zuiden geprobeerd op te vijzelen door vestigingspremies en gunstige fiscale regelingen. Doordat de federale regeringen ook projecten financiert in het zuiden, zoals het ontwikkelen van ruimtevaarttechnieken, kunnen ze daar van mee profiteren. Immers het zuiden heeft een groot grondgebied en een hoogontwikkelde brandstoftechnologie. Daardoor zijn er ook veel arbeidsplaatsen. Doordat veel mensen van buiten Europa in de ruimtevaart werken, verliest het zuiden zijn waardenpatroon. Ook heeft het zuiden veel olie en gas en daar profiteert het noord-oosten van, omdat het daar goedkoper is. In het Zuiden bestaat een kip-ei situatie. D.w.z. dat hoewel er toch veel bedrijven zich vestigen, blijft het de armste regio van de V.S.

Veel mensen die niet meer werken en vakantiegangers trekken voor het gunstige klimaat naar het Zuiden (Sun Belt). Daarom wonen er nu veel bejaarden. Ook veel buitenlanders zoeken het Zuiden op.


Het Westen is de jongste regio van de V.S. Dat komt doordat er pas in 1870 de eerste spoorlijnen werden aangelegd zodat er mensen zich konden vestigen en ten tweede is het geologisch nog erg jong. Grote bergen, woestijnen en uitgestrekte plateau's met de canyons. Het is nog veel mooier dan het "versleten" Oosten. Het verlangen naar het Westen is niet zakelijk van aard maar mee "romantisch". Mensen hebben een speciaal beeld van het Westen met zijn eigen geschiedenis (cowboys en de gold rush).

Toch is de tijd er niet stil blijven staan en is er in Californië de chip (1959) uitgevonden. In Silicon Valley (genoemd naar het materiaal in het schijfje).

In het zuidwestelijke deel van de Sun-Belt is de zon een grotere aantrekkingskracht dan in het Zuiden. Toen in 1900 de filmindustrie op gang kwam was dat (en nog steeds) de perfecte plaats om films op te nemen door het goede weer en het zonlicht. Daar bevindt zich er ook een groot deel van de vliegtuig- industrie. Doordat er nieuwe nette wijken gebouwd werden trokken veel bejaarden naar en zuidwesten om daar de laatste dagen van hun leven rustig door te brengen. Dat leverde weer werk in de hulpverlening. Ook veel toeristen komen naar het zonnige Florida, waardoor er ook weer veel werk ontstaat.

Ook was het Westen een voordeel in W.O. 2. De oorlog speelde zich vooral af op de Grote Oceaan, dus de westkust werd een belangrijke producent van oorlogsmateriaal.

Sinds de energie crisis in de jaren zeventig is het Westen nog belangrijker geworden. Er wordt veel bruinkool en steenkool ontgonnen. Daardoor is er weer meer werk in de mijnbouw.

De Amerikanen zijn erg trots op het Westen. Vooral Californië: de filmindustrie ontwikkeld zich daar, de belangrijkste staat voor landbouw, het heeft het hoogste inkomen uit toerisme, het heeft de meeste inwoners en het heeft een lange geschiedenis.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezenDe federale regering heeft jarenlang het zuiden geprobeerd op te vijzelen door vestigingspremies en gunstige fiscale regelingen. Doordat de federale regeringen ook projecten financiert in het zuiden, zoals het ontwikkelen van ruimtevaarttechnieken, kunnen ze daar van mee profiteren. Immers het zuiden heeft een groot grondgebied en een hoogontwikkelde brandstoftechnologie. Daardoor zijn er ook veel arbeidsplaatsen. Doordat veel mensen van buiten Europa in de ruimtevaart werken, verliest het zuiden zijn waardenpatroon. Ook heeft het zuiden veel olie en gas en daar profiteert het noord-oosten van, omdat het daar goedkoper is. In het Zuiden bestaat een kip-ei situatie. D.w.z. dat hoewel er toch veel bedrijven zich vestigen, blijft het de armste regio van de V.S.

Veel mensen die niet meer werken en vakantiegangers trekken voor het gunstige klimaat naar het Zuiden (Sun Belt). Daarom wonen er nu veel bejaarden. Ook veel buitenlanders zoeken het Zuiden op.


Het Westen is de jongste regio van de V.S. Dat komt doordat er pas in 1870 de eerste spoorlijnen werden aangelegd zodat er mensen zich konden vestigen en ten tweede is het geologisch nog erg jong. Grote bergen, woestijnen en uitgestrekte plateau's met de canyons. Het is nog veel mooier dan het "versleten" Oosten. Het verlangen naar het Westen is niet zakelijk van aard maar mee "romantisch". Mensen hebben een speciaal beeld van het Westen met zijn eigen geschiedenis (cowboys en de gold rush).

Toch is de tijd er niet stil blijven staan en is er in Californië de chip (1959) uitgevonden. In Silicon Valley (genoemd naar het materiaal in het schijfje).

In het zuidwestelijke deel van de Sun-Belt is de zon een grotere aantrekkingskracht dan in het Zuiden. Toen in 1900 de filmindustrie op gang kwam was dat (en nog steeds) de perfecte plaats om films op te nemen door het goede weer en het zonlicht. Daar bevindt zich er ook een groot deel van de vliegtuig- industrie. Doordat er nieuwe nette wijken gebouwd werden trokken veel bejaarden naar en zuidwesten om daar de laatste dagen van hun leven rustig door te brengen. Dat leverde weer werk in de hulpverlening. Ook veel toeristen komen naar het zonnige Florida, waardoor er ook weer veel werk ontstaat.

Ook was het Westen een voordeel in W.O. 2. De oorlog speelde zich vooral af op de Grote Oceaan, dus de westkust werd een belangrijke producent van oorlogsmateriaal.

Sinds de energie crisis in de jaren zeventig is het Westen nog belangrijker geworden. Er wordt veel bruinkool en steenkool ontgonnen. Daardoor is er weer meer werk in de mijnbouw.

De Amerikanen zijn erg trots op het Westen. Vooral Californië: de filmindustrie ontwikkeld zich daar, de belangrijkste staat voor landbouw, het heeft het hoogste inkomen uit toerisme, het heeft de meeste inwoners en het heeft een lange geschiedenis.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.