Duitsland voor WO II

Beoordeling 4.1
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 224 woorden
  • 25 mei 2001
  • 106 keer beoordeeld
Cijfer 4.1
106 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

- in 1918 (laatste jaar WO I) in Duitsland verzet tegen het voortzetten v.d. oorlog. Verzet geleid door communisten. Het leek erop dat net als in rusland de communistische revolutie zou uitbreken. -> de duitse socialisten willen ook dat het keizerrijk verdwijnt maar willen geen communistische revolutie. Met steun van de duitse rijkskanselier (minister-president) nemen de socialisten de regering over en riep de republiek uit. ->duitse keizer vlucht naar neutrale NL. een dag later sloot duitsland wapenstilstand.-> einde WO I. met behulp leger worden de communistische opstanden onderdrukt. De socialisten wilden de parlementaire democratie invoeren; daarom verkiezingen voor Rijksdag (=parlement). Het nieuwgekozen parlenment naar Weimar omdat in Berlijn niet alle opstanden waren onderdrukt. Nieuwe duitse staat= republiek van Weimar. Hierin 6 partijen; - socialisten - communisten - vooruitstrevende liberalen - behoudende liberalen - conservatieven - katholieken geen van deze patijen had de meerderheid in de rijksdag. -> duitsland vanaf dan geregeerd door coalitieregeringen. (bestonden meestal uit socialisten, katholieken, liberalen.) De positie v.d. republiek van Weimar = niet sterk
a. socialisten ßà katholieken b.de vooruitstrevende liberalen wilden samenwerken met socialisten maar dit wouden de behouden liberalen niet. c.Conservatieven waren tegen parlementaire democratie. Zij wilden keizerrijk. Gaven socialisten de schuld v.v “mislukte” WO I
d.communisten ook tegen parlementaire democratie. Zij wilden communistische samenleving als in rusland. Zij wachten op juiste moment voor revolutie.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.