De Vietnamoorlog

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas havo | 2128 woorden
  • 9 juni 2002
  • 156 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
156 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Inleiding Dit werkstuk gaat over de Vietnam-oorlog. Ik zelf weet nog helemaal niets over dit onderwerp. Ik heb wel eens zo’n film op tv gezien over stoere soldaten die de vreselijkste dingen met hun vijand doen, maar ik wil wel eens weten waarom ze dat deden. En wat waren de gevolgen van die oorlog enz.. Ik heb van tevoren een hoofdvraag en een aantal deelvragen opgesteld. Uiteindelijk in de conclusie zal ik daar antwoord op geven.

HOOFDVRAAG: Wat was het doel van de oorlog?

DEELVRAGEN: 1. Waardoor ontstond de oorlog? 2. Wie deden er aan de oorlog mee en wie waren uiteindelijk de winnaars? 3. Wat waren de gevolgen van de Vietnam-oorlog?

Hoofdstuk 1. De strijd tegen de Vietnam kwam voort uit een diepe angst voor het Russische communisme. In die tijd waren de Geallieerden (de VS met name) een samenwerkingsverband aan gegaan tegen Nazi-Duitsland. In 1944 al begonnen de Geallieerden en de Russen te overleggen wat er na de Tweede Wereldoorlog zou moeten veranderen in het ‘kapotgeschoten’ Europa. Het was natuurlijk wel duidelijk dat het continent helemaal in puin lag en niet voor zichzelf kon zorgen. En bovendien moest worden voorkomen dat Duitsland ooit nog zo sterk zal worden als in die tijd. In 1945 werd Duitsland opgesplitst in 2 delen, het westelijke deel onder de leiding van de Geallieerden en het oostelijke deel onder leiding van het communistische Rusland. Berlijn kreeg dezelfde oost-west verdeling. Na Roosevelt’s dood in 1945 werd Harry S. Truman president van de VS. Hij onderhandlelde met Stalin over de toekomst van Oost-Europa. Dit gebied was nu bezet door Russische troepen. Had Stalin, die bekend stond als een tiran, Polen en andere landen nou bevrijd of juist bezet? Truman drukte Stalin tot het uiterste en dreigde zelfs de Amerikaanse hulp aan het kapotgeschoten Rusland stop te zetten, maar Stalin gaf niet op en hield de landen zoals Polen koppig gewoon bezet.

Hoofdstuk 2 De Koude oorlog kon beginnen. De voorzichtige vriendschap met Rusland was na deze crisis volledig verdwenen. Churchill kondigde in 1946 aan dat er een ‘iron curtain’, een ijzeren gordijn was gevallen over Europa. Door twee compleet verschillende visies. Door het Democratische Amerika en het Communistische Rusland. In 1947 kwam het idee van ‘contaiment’ dat betekent inperking van de communistische invloeden voor het eerst naar voren. Dat idee zal direct leiden tot de Vietnam-oorlog. Amerika moest volgens dat idee alle mogelijke maatregelen nemen om verspreiding van het communisme tegen te gaan. Zonodig met militaire maatregelen waar nodig. De eerste test van containment was in 1948, toen Stalin besloot West-Berlijn van het Westen af te sluiten. Gedurende ruim een jaar vlogen de Amerikanen daarom het benodigde voedsel de stad in, waarna Stalin verslagen de blokkade ophief. In 1949 kreeg de Sovjet Unie de beschikking over de atoombom en werd China communistisch, wat de angst voor het communisme bij Amerikanen alleen maar versterkte. In 1950 viel het door Rusland gesteunde Noord-Korea het door de VS gesteunde Zuid-Korea aan, waardoor de tweede test van containment kon beginnen. Amerika stuurde soldaten naar Korea om de situatie weer te stabiliseren maar ging te ver toen ze de Noord-Koreanen terugdreven tot de Chinese grens. China reageerde door snoeihard honderdduizenden troepen op de Amerikanen af te sturen, waarna beide partijen in 1951 weer bij de oude grens tussen Noord- en Zuid-Korea zaten; in 1953 werd de oorlog formeel beëindigd.

Hoofdstuk 3 Tussen 1945 en 1954 hadden de Fransen( die voor de Tweede Wereldoorlog van Vietnam een kolonie hadden gemaakt een extreem bloedige oorlog in het alnd uitgevochten met de Vietminh. Dit was een communistische groep onder leiding van Ho Chi Minh die de vrijheid wilde. Amerika had in deze oorlog een groot deel gefinacieerd, maar de Franzen werden toch bij Dien Bien Phu verslagen werden. De twee partijen in de Vietnam kwamen overeen Vietnam tijdelijk in tweeën te delen en in 1956 vrije verkiezingen te houden. De Amerikanen installeerden een Veramerikaniseerde Vietnamees genaamd Ngo Dinh Diem in Zuid-Vietnam, maar de Vietnamezen accepteerden hem niet. Toen de Amerikanen daarna weigerden de verkiezingen in 1956 te laten doorgaan, begonnen Vietnminh guerilla’s uit het zuiden openlijk te demonstreren.

Hoofdstuk 4 Toen John F. Kennedy in 1960 president van de VS werd , gimg hij het verband met de contaiment nog even goed te laten blijken. En besloot dat Vietnam daarvoor dé manier was. Hij stuurde daarvoor Amerikaanse Soldaten naar het land, waaarvan er in 1961 al ruim 3200 waren en in 1963 al 16.000. Toen was de Vietnam-oorlog eigenlijk al een feit.

Hoofdstuk 5 Begin 1965 waren er 23.000 Amerikaanse soldaten in Vietnam, maar de meeste van de soldaten waren nog steeds vrijwilligers. Dit zou snel veranderen als de oorlog escaleerde. Johnson, de inmiddels nieuwe president omdat John F. Kennedy was overleden, Wilde winnen in de Vietnam maar wilde dat zonder al te veel politieke gevolgen dat voor mekaar krijgen. Hij begon bommenwerpers naar de Vietnam te sturen. Het was de bedoeling dat ze zowel Noord- als Zuid-Vietnam gingen bombarderen. Dit koste veel mensen, waaronder de meerderheid burgers, het leven. Maar de Vietcong ging hierdoor alleen maar harder vechten dus de luchtoorlog bleek niet voldoende. Daar kwam bij dat de basis waar de bommenwerpers gestationeerd werden beschermt moesten worden . Dit is een zeer moeilijke zaak als de vijand echt overal om je heen aan kan vallen. En zich zonder problemen als burger kan vermommen. De grootste basis werd beschermt door ruim 24.000 man en andere bases werden ook door ongeveer evenveel soldaten beschermt.

Hoofdstuk 6 Tussen 1965 en 1968 werd de Amerikaanse aanwezigheid in Vietnam steeds verder opgebouwd en begon de Vietnam-oorlog andere vormen aan te nemen: naast bombarderingen moest nu ook worden verdedigd. De aanvallen van de Vietcong werden namelijk steeds zwaarder. In 1965 waren er 184.300 troepen en 636 Amerikaanse slachtoffers, In 1968 waren er 536.000 en ruim 30.600 Amerikaanse doden. De media begon zich toen ook al te bemoeien met de oorlog. De positieve kant begon er zo wel af te vallen voor de media. De critici begon. De tv, met name de grote zenders, begonnen vragen te stellen over Johnson’s politiek ten opzichte van de Vietnam. De berichtgevingen werden steeds onnauwkeuriger, waardoor de ten onrecht indruk ontstond dat Amerikaanse soldaten gruwelijke moorden pleegden, er geen overwinningen geboekt werden, en dat Amerika niet was opgewassen tegen de oorlog in Vietnam.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Hoofdstuk 7 Als er echter een gebeurtenis was die de Amerikaanse kijk op de Vietnam-oorlog zal veranderen dan was het de Het Tet Offensief dat op 30 jan. 1968 begon. Tet was het begin van het maanjaar voor de Vietnamezen en was en feestdag waarop steeds niet gevochten werd. In 1968 gebruikte de Vietcong dit feit om de Amerikanen de grootste klap voor de Vietnam-oorlog te geven. Ze vielen onverwachts in grote aantallen aan. De Amerikaanse bevelhebbers zeiden bijna allemaal dat de oorlog in Vietnam al bijna gewonnen was maar zaten ze dus mijlen vanaf. Door het Tet Offensief werd iedereen op een zeer gruwelijke manier aan de bel getrokken. Tet was geen militaire overwinning voor de Vietcong, Ze hadden juist 40.000 van hun beste troepen en vele wapens verloren. Maar de Amerikanen een een grote psychologische aanslag toegebracht. De Vietnam-oorlog verliezen dat hadden ze nooit voor mogelijk gehouden. Na deze terugslagen werd er zelfs over gedacht om de troepen terug te trekken.

Hoofdstuk 8 In 1969 werd Richard Nixon de opvolger van Lyndon Johnson en werd daarmee de president van de Verenigde Staten. Van zijn voorgangers krijg hij het probleem van de Vietnamoorlog mee. Een probleem dat niet zomaar op te lossen was. Het was namelijk een oorlog waarin een half miljoen Amerikaanse mannen en vrouwen betrokken waren en die op alle punten vastliep. Deze situatie en de extreem hoog oplopende Amerikaanse verliezen leidden ertoe dat de Amerikaanse troepen psychologisch niet lekker meer in hun vel zaten. De stemming aan het thuisfront werd ook al te veel beter. Er begonnen steeds meer mensen te demonstreren dat er vrede moest komen. Nixon beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne dan ook ‘eerzame vrede’, iets waar lang niet alle Amerikanen in geloofden, maar het waren er genoeg om hem de overwinning te geven. Nixon zette daarna nog even door. In 1969 formuleerde hij de Nixon Doctrine, waarin hij stelde dat de Zuid-Vietnamezen meer en meer hun eigen oorlog moesten vechten. Intussen werden steeds meer Amerikaanse soldaten teruggetrokken en werd ook de financiële en materiële hulp aan de Zuid-Vietnamezen groter. Oorlogsexperts leerden het Zuid-Vietnamese leger op eigen benen staan terwijl Nixon met de Noord-Koreanen probeerde te onderhandelen.

Hoofdstuk 9 Nixon, zich er wel van bewust van dat het Zuid-Vietnamese leger deze druk niet aankon, deed ook het tegenovergestelde: Hij begon de Vietcong en Noord-Vietnam te bombarderen. Nu was er natuurlijk niet veel overleg met Noord-Korea over de oorlog en vrede.Daarom vertelde Nixon de burgers dat het leger de Vietcong nu ook in cambodja zou aanvallen. Deze aanval zal maximaal 60 dagen duren. De Vietcong maakte veeldvuldig gebruik van een route door cambodja om aan te vallen en voorraden te vervoeren, genaamd Ho Chi Minh Trail. Ze wisten dat de Amerikanen hen daar niet konden raken, maar zelfs toen de bombardementen begonnen had dat weinig effect op het vervoer door Cambodja. Er reden immers geen grote vrachtwagens: de Ho Chi Minh Trail was maar enkele meters breed, overkoepeld door het oerwoud, en werd gebruikt door Vietcong die te voet of per fiets gingen. Voeg daaraan toe dat het pad honderden kilometers lang is en het wordt duidelijk dat het geen makkelijk doelwit voor bombardementen is. De 60 dagen durende aanval had wederom geen succes. Integendeel wat de protesten in de VS werden er alleen maar groter door. Vele universiteiten sloten gedurende 1970 en 1971 toen duizenden studenten gingen protesteren tegen de Vietnam-oorlog. Tegen 1972 wilde Nixon nog maar een ding: De oorlog beëindigen zonder al te veel verliezen.

Hoofdstuk 10 In 1972 was het aantal Amerikaanse troepen dat meedeed aan de Vietnam-oorlog gezakt van 586.000 in 1968, 475.000 in 1969, 334.000 in 1970 en 156.000 in 1971 naar 24.400 in 1972. Tegelijkertijd probeerde Nixon de oorlog zo eerzaam mogelijk te beëindigen door de relaties met China en de Sovjet Unie, die beide volgens hem de Noord-Vietnamezen hielpen, te verbeteren. Hij overschatte echter hun invloed op Noord-Vietnam, want hoewel de VS langzaamaan de relaties met China en de Sovjet Unie verbeterde, veranderde er weinig in Vietnam. De vredesbesprekingen faalden meermaals waardoor Nixon zich gedwongen voelde de bombardementen op het noorden te vergroten. Pas in december 1972, toen de bombardementen beëindigd werden, ging men weer rond de tafel zitten. Ze waren het eindelijk over het vredesakkoord uit en Amerika beloofde zich terug te trekken uit Vietnam en zou niet meer aanvallen. Dit duurde niet lang, de Amerikanen waren nog niet weg of de Noord-Vietnamezen lagen alweer tegenover de Zuid-Vietnamezen te schieten.

Hoofdstuk 11 In 1975 klapte het Zuid-Vietnamese leger in elkaar. Murw gebeukt door de aanvallen van de Vietcong en het reguliere Noord-Vietnamese leger (NVA) trokken ze zich terug. In maart werd Da Nang veroverd, op 21 april nam de Zuid-Vietnamese president Nguyen Van Thieu de benen en vluchtte uit Saigon. De Amerikanen evacueerden de ambassade en namen enkele Vietnamezen die hen hadden gesteund mee; verreweg de meeste bleven achter en zouden door de Vietcong vermoord worden. Dit was de zwaarste militaire vernedering in de Amerikaanse geschiedenis. Op 30 april tekende Zuid-Vietnam de capitulatie; Vietnam was weer herenigd. De Vietnamoorlog was voorbij, maar de kosten in mensenlevens waren hoog: 47.244 Amerikaanse doden, 153.329 gewonden, 2.483 vermisten. 365.000 Vietnamese burgers hadden het leven verloren, het Zuid-Vietnamese leger had bijna 224.000 doden en 570.000 gewonden te betreuren, het Noord-Vietnamese leger ruim 660.000 doden en een onbekend aantal gewonden.

Conclusie

Antwoorden op de deelvragen 1. De oorlog ontstond door de angst voor het communisme. Amerika was zo bang voor het communisme dat ze elke strijd aangingen tegen het communisme. Dit is uiteindelijk een hele grote fout geweest en het heeft heel veel mensen het leven gekost. 2. Er waren veel landen die aan deze oorlog meededen zoals maar de belangrijkste waren: Amerika, Zuid-Vietnam, Noord-Vietnam, China en de Sovjet Unie. Uiteindelijk was het communistische Vietnam de winnaar. Maar eigenlijk waren ze ook de verliezers als je kijkt hoeveel mensenlevens eraan kapot zijn gegaan en hoeveel mensen er zijn overleden op jonge leeftijd. 3. De gevolgen waren dat Amerika met een enorm brok in de keel naar deze oorlog terug kijken. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de status van Amerika. En natuurlijk de vele mensen die aan deze oorlog zijn gestorven. Het is gewoon een hele grote val geweest. En iedereen is het er nu over eens dat Amerika gewoon een hele grote blunder heeft gemaakt. Ze zijn er na zowat een miljoen doden gewoon geen ene moer mee opgeschoten.

Antwoorden op de deelvragen 1. De oorlog ontstond door de angst voor het communisme. Amerika was zo bang voor het communisme dat ze elke strijd aangingen tegen het communisme. Dit is uiteindelijk een hele grote fout geweest en het heeft heel veel mensen het leven gekost. 2. Er waren veel landen die aan deze oorlog meededen zoals maar de belangrijkste waren: Amerika, Zuid-Vietnam, Noord-Vietnam, China en de Sovjet Unie. Uiteindelijk was het communistische Vietnam de winnaar. Maar eigenlijk waren ze ook de verliezers als je kijkt hoeveel mensenlevens eraan kapot zijn gegaan en hoeveel mensen er zijn overleden op jonge leeftijd. 3. De gevolgen waren dat Amerika met een enorm brok in de keel naar deze oorlog terug kijken. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de status van Amerika. En natuurlijk de vele mensen die aan deze oorlog zijn gestorven. Het is gewoon een hele grote val geweest. En iedereen is het er nu over eens dat Amerika gewoon een hele grote blunder heeft gemaakt. Ze zijn er na zowat een miljoen doden gewoon geen ene moer mee opgeschoten.

Antwoordop de hoofdvraag: Het doel was natuurlijk het communisme tegen te houden. Maar dat is jammer genoeg niet gelukt.

Het werkstuk was wel leuk om te maken. En ik verbaas me er wel over dat er zoveel doden zijn omgekomen bij deze oorlog en dat ze er gewoon niets mee zijn opgeschoten. Het was een beetje een sneue actie van die Amerikanen. Maar ja, die Amerikanen konden dat ook niet van tevoren weten.

Bronnen - www.allesamerika.com - Microsoft Encarta 98

REACTIES

H.

H.

mooi werkstuk knoeperd/...

20 jaar geleden

J.

J.

echt een goed werkstuk ik heb er veel van overgenomen!!!!!

thanxxxxx
bye jan

20 jaar geleden

M.

M.

hoi Erik,
het lijkt me een goed werkstuk wat je gemaakt heb ,dat ik zeker wel kan gebruiken.alleen wilde ik je het volgende vragen : je hebt deelvragen gemaakt . worden die in de hoofdstukken die jij gemaakt hebt beantwoord? want dat kan ik er niet goed uithalen.
zou je me dit even willen laten weten?

alvast bedankt.
groetjes Mandy

18 jaar geleden

S.

S.

ik heb er veel van geleerd maar wat mandy vroeg is bij mij ook een ?

11 jaar geleden

R.

R.

leuk werkstuk maar ga er voortaan wat verder op je deelvragen in. anders is het het kopiëren niet waard.
froetjes rob

10 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.