Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

De vervolgden van de tweede wereldoorlog

Beoordeling 4.8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas havo/vwo | 3021 woorden
  • 7 april 2000
  • 167 keer beoordeeld
Cijfer 4.8
167 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur 🔐. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie
§3 De vervolgden van de tweede wereldoorlog Tijdens de tweede wereldoorlog zijn er vele mensen vervolgd, de groepen kan ik niet allemaal opnoemen, ik ken er enkele namelijk niet. Enkele door de Duitsers vervolgde groepen die ik zal behandelen zijn: Joden
Jehova Getuigen
Politieke gevangenen (veelal communisten en sociaal-democraten) Homoseksuelen
Sinti of Roma (beter bekend als zigeuners) Deze mensen, voornamelijk gekenmerkt door: geloof, politieke overtuiging, seksuele geaardheid en volgens de nazi´s een zogenaamd 'ras' werden gehaat door de nazi´s. Het meest werden toch wel de joden en de zigeuners gehaat Tussen deze twee groepen zijn dan ook vele overeenkomsten, het is allebei een 'zwerfvolk' en ze komen oorspronkelijk uit Azië. Velen van deze groepen werden voor de tweede wereldoorlog al gediscrimineerd (homoseksuelen, zigeuners, joden.) Sommige van deze groepen worden vandaag de dag nog in bepaalde landen gediscrimineerd ( voornamelijk zigeuners, homoseksuelen.) Het zogenaamde probleem wat de grootste Joodse groep vormde werd door Hitler 'die Endlösung der Judenfrage' (de oplossing van het jodenvraagstuk) genoemd. In het begin van de nazistische partij de NSDAP (Nationaal-Socialistische Arbeiders Partij) werd een andere oplossing van het jodenprobleem gegeven. Men zou alle ongewenste mensen naar een eiland brengen voor de oostkust van Afrika (nu Madagascar). Zo zou de Duitser, de Übermensch, de Arier kunnen leven zonder inferieure mensen, de Üntermensch. In de jaren ´30 is gebleken dat dit niet mogelijk was. In het SS-blad van 1938, das Schwarze Korps, werd een nieuwe oplossing voorgedragen: komplete Vernietigung. Alle volgens de nazi's in strijd met het nationaal-socialisme zijnde mensen zouden worden vermoord. Deze oplossing leek toen nog ondenkbaar. Echter, in 1939 (het eerste jaar van de wereldoorlog) maakte Hitler wederom een toespeling op deze oplossing. De dood van vele mensen van een zogenaamde inferieure soort heeft plaatsgevonden in verschillende concentratiekampen, door vergassing, ziekte, uitputting, ondervoeding, kogels, marteling en vele andere gruwelijke manieren. Al in het einde van de jaren ´30 werden concentratiekampen gebouwd en gebruikt, al voordat vele mensen in Europa ook maar hadden gehoord van Adolf Hitler. Ik zal na deze korte inleiding op mijn paragraaf over elk van deze groepen een stukje schrijven. Ik zal me wat verder uitweidden over de homoseksuelen en in mindere mate over de zigeuners. Ik heb bewust voor deze twee groepen gekozen omdat er minder over bekend is, dan bijvoorbeeld over de joden. Als u wat meer over de geschiedenis en het geloof van de joden wilt weten raad ik u aan naar hoofdstuk vier door te bladeren. Joden Het joodse volk is al eeuwen vervolgd in Europa. Deze vervolging heeft zich tot een 'toppunt' ontwikkeld in het derde rijk (er zijn twee Duitse 'rijken' geweest, het eerste rijk was het heilige rooms-duitse rijk dat in de middeleeuwen was, het tweede rijk was het Duitse keizerrijk van de Hohenzollern van 1871 tot 1918, de nazi's noemden de tijd o.l.v. Hitler het derde rijk). Deze religieuzen zijn een van de belangrijkste vijanden van de nazi's geweest. De haat tegen joden heeft verschillende oorzaken. Aangezien er al veel negatieve ideeën over joden bestonden voor de tweede wereldoorlog zette zich dit gewoon door. Dit had onder meer te maken met hun beroepen, veel joden hadden beroepen als huurder e.d. waarbij ze geld moesten innen. -In de jaren '20 en '30 was er veel armoede en werkloosheid, daardoor konden veel mensen de huur niet betalen, ze werden hun huis uitgezet door de verhuurders (soms joden), zo ontstond er bij vele mensen een afkeer jegens joden. -Er waren relatief ook meer rijke joden dan bijvoorbeeld rijke Duitsers, in de economische crisis in Duitsland werden veel mensen jaloers op de joden. -De joden waren in Europa altijd een minderheid, waardoor ze vaak als zondebok werden aangewezen voor bijvoorbeeld de pest. -En voor de christelijke gemeenschap was deze gedachte nog wel het belangrijkste. Jezus (de zoon van God) werd door het joodse volk gekozen om te worden gekruisigd in plaats van Barabas (een misdadiger), de joden hebben Jezus ook gekruisigd volgens de Christenen, dus zouden ze duivels zijn. Overigens geloven de joden niet dat Jezus de Messias (verlosser) is, dit werd ook door veel christenen als een soort zonde beschouwd. Deze verhalen dreven weer boven, de mensen jutten elkaar zo op zodat ze er bijna in gingen geloven. Toen Nederland zich op 10 mei had overgegeven aan Duitsland was er in eerste instantie niet al te veel te merken van de Duitsers. De Nederlanders hadden verwacht dat ze plunderend en verkrachtend binnen zouden vallen. Enkele joden waren zo bang dat ze geprobeerd hebben te vluchten. Naar Engeland zijn maar enkele honderden joden gevlucht. Tientallen joden hebben vlak na de Duitse inval zelfmoord gepleegd: er zijn veel graven met daarop de overlijdensdatum 15/16 mei 1940. De Duitsers hielden zich de eerste maanden koest, dit was waarschijnlijk bedoeld als een misleiding voor het Nederlandse volk, ze wilden dat het Nederlandse volk hen vertrouwden zodat ze als ze de eerste anti-joodse maatregelen zouden invoeren niet zouden stuitten op veel verzet. In februari 1941 is er opdracht gegeven aan de Amsterdamse joodse hoogleraar prof. David Cohen en de Amsterdamse industrieel Abraham Asscher een Joodse raad te vormen. Deze raad was niet op de hoogte van de afgrijselijke concentratiekampen in Oost-Europa. Zij werden door de Duitsers gebruikt om de joden in toom te houden, door onder andere in ´Het Joodsche Weekblad´ de Duitse maatregelen toch vooral op te volgen, anders kon men in een concentratiekamp terechtkomen. Een voorbeeld van het bedrog van de Duitsers tegen de Joodse raad was deze. Er werd toestemming gegeven door de Duitsers brieven te schrijven naar de gedeporteerden. Vele mensen hadden dit ook gedaan, de Joodse Raad had deze brieven in het Duits vertaald. Toen de Duitsers deze brieven ontvingen werden de brieven gezamenlijk verbrand. Ongeveer tienduizend gedeporteerden werden bij aankomst in het kamp Auschwitz en Sobibor gedwongen brieven te schrijven met een bepaalde inhoud, dat het redelijk goed met hen ging. Ik zal een stukje van een brief citeren:'Het werk dat niet al te zwaar is, gaat mij goed af','Het eten is goed'. 'Wij hebben hier centrale verwarming en slapen onder twee dekens'. 'Wij hebben een prachtige douche-installatie met warm en koud water, alsmede een waslokaal.' Het geld van de joden is van hun afgepakt, met dit geld zijn onder andere enkele concentratiekampen gebouwd. In het begin van de oorlog woonden er 140.000 joden in Nederland (20.000 hiervan waren gevluchte joden uit Duitsland). Meer dan 100.000 joden zijn vermoord door de nazi's. De ontvangst van de joden in Nederland na de oorlog was uiterst onprettig. Veel mensen in Nederland waren door de vijf jaar durende propaganda en de jodenvervolging anti-joods gaan denken. De eerste opvang voor de teruggekeerde joden vond plaats in, cynischer kan niet, Westerbork. Notabene het kamp wat vijf jaar lang gebruikt was als doorvoerkamp naar de vernietiging. Na enkele maanden werd de pers overgenomen door de Duitsers, daardoor werden de negatieve berichten over Duitsland vanzelfsprekend geschrapt. Ik zal nu een opsomming maken van de maatregelen die werden genomen in Nederland door de Duitsers met daarbij de datum vermeld. Voornamelijk voljoden (zie onder) werden naar concentratiekampen gestuurd. de definitie van iemand van joodse afkomst was deze volgens de Duitsers: - iemand die meer dan één voljoodse grootouder had (voljoods betekende dat diegene lid was van de joodse kerk) - iemand die lid was van de joodse gemeenschap - een persoon die getrouwd was met een jood (se).
Anti-joodse maatregelen datum Alle joden die bij de luchtbescherming werken worden ontslagen 1 juli 1940
verbieden van ritueel slachten van dieren (joods gebruik) rond augustus 1940
Er mogen geen joden meer aan worden genomen in overheidsdienst 6 september 1940
Alle ambtenaren moeten een Ariërverklaring tekenen. Men moet hierop vermelden of hij van joodse afkomst is. 4 oktober 1940
Joodse ondernemingen moesten zich laten registreren bij de Wirtschaftprüfstelle 20 oktober 1940
Ambtenaren van joodse afkomst worden ontslagen 21 november 1940
Mensen die voljoods waren kregen een J. De Duitsers pakten alleen de 'Volljuden' aan. 1941
Joden moeten zich laten registreren en hun persoonsformulieren achterlaten. Kosten F1,- p.p 10 januari 1941
Razzia's in de Jodenhoek te Amsterdam 22 en 23 februari 1941
Beroepsuitoefening door joden in vrije beroepen (kunstenaars cabaretiers e.a.) beperkt 1 mei 1941
Bewegingsvrijheid van de joden wordt beperkt 4 juni 1941
Jodenrazzia in Amsterdam 11 juni 1941

Joodse kinderen moeten naar aparte scholen 1 september 1941
Jodenrazzia in Twente 14 september 1941
Bewegingsvrijheid joden verder beperkt 15 september 1941
Jodenrazzia´s in de Achterhoek, Arnhem, Apeldoorn en Zwolle 7 en 8 oktober 1941
Joden mogen geen lid meer zijn van verenigingen waar ook niet-joden lid van zijn 1 november 1941
De eerste groepen joden vertrekken vanuit Amsterdam naar joodse werkkampen 10 januari 1942
Uit Zaandam afkomstige joden moeten verhuizen naar Amsterdam, begin concentratie in Amsterdam (getto) 17 januari 1942
Verplichte arbeid in Duitsland (arbeidsinzet) 23 februari 1942
Joden mochten niet meer met niet-joden trouwen of geslachtsgemeenschap hebben 27 februari 1942
De jodenster werd ingevoerd (voor heen davidster) 3 mei 1942
Joden moeten na 20.00 in hun eigen woning zijn 30 juni 1942
Het concentratiekamp Vught wordt in gebruik genomen 13 januari 1943
De joden uit dorpen en van het platteland moeten naar kamp Vught gaan Begin april 1943
W. Harster (bevelhebber der Sicherheitspolizei und des SD geeft instructies voor de laatste fase van de jodendeportaties 5 mei 1943
Jehova getuigen Er is weinig over de vervolging van deze groep te vinden, eigenlijk is het enige wat ik over deze groep kan vertellen hun geschiedenis. In 1870 werd er een bijbelstudiegroep opgericht in de Verenigde Staten door Charles Taze Russell. Deze bijbelstudiegroep ging voornamelijk over de wederkomst van Christus die (volgens hun) voor 1914 zou komen. In 1931 is de naam van deze religieuze groep ontstaan. De jehova getuigen houden activiteiten bestaande uit prediking en het leiden van bijbelstudies. De groep Jehova getuigen was voor de tweede wereldoorlog erg klein, daardoor wordt deze vervolgde groep niet vaak genoemd. Politieke gevangenen (veelal communisten en sociaal-democraten) De politieke tegenstanders van Hitler moesten uit de weg worden geruimd. Veel van deze tegenstanders zaten namelijk in het verzet. Ze wilden een heel andere samenleving dan Hitler voor ogen had. De sociaal-democraten wilden in plaats van dictatuur een democratie. De communisten wilden een dictatuur waarin iedereen gelijk was en hetzelfde kreeg als een ander. Deze beide groepen vormden dus een bedreiging voor het derde rijk van Hitler. Overigens had (volgens de NSDAP) een communist het rijksdaggebouw in brand gezet in februari 1933 (dit was de aanleiding van het schrappen van enkele wetten door gebruik van grondwetsartikel 48). Tegenwoordig beweren veel mensen dat het Rijksdaggebouw door de nazi's zelf in brand is gestoken, zodat ze zich op het grondwetsartikel 48 konden beroepen. Dit grondwetsartikel houdt in dat de president in een noodsituatie (in dit geval volgens de nazi's een staatsgreep) de Rijksdag (2e kamer) buiten spel kan worden gezet alsmede enkele grondwetsartikelen. Homoseksuelen Het begrip homoseksualiteit is in de tweede helft van de negentiende eeuw ontstaan. Onder homoseksuelen worden mannen en vrouwen verstaan die zich uitsluitend of overwegend tot mensen van de eigen sekse aangetrokken voelen. Voor homoseksuele mannen wordt meestal het woord homo gebruikt, voor homoseksuele vrouwen is het begrip lesbienne gangbaar. Tot ongeveer 1850 overheerste in het europa het zondedenken over homoseksualiteit wat toen sodomie heette. Dit woord verwijst naar het bijbelse verhaal over de zondige stad Sodom en Gomorra waar (naar men dacht) homoseksueel gedrag had plaatsgevonden. In de 19e eeuw ging men het meer als een ziekte beschouwen (de doktoren kregen voornamelijk met zieke o.i.d. homo’s te maken, hierdoor kregen ze een heel onrealistisch beeld van de ´gemiddelde´ homo. Er waren waarschijnlijk in de 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw behoorlijk veel homoseksuelen. Het leek alsof er toen veel inder waren dan momenteel het geval is. Veel homo’s waren getrouwd met iemand van het andere geslacht. Zo konden ze hun homoseksualiteit verbergen (sommige homo’s zochten door gebrek aan andere mogelijkheden in het geheim andere mannen op). In 1871 wordt paragraaf 175 van het wetboek van strafrecht van kracht, hierin staat dat seksuele handelingen tussen mannen strafbaar is. In de praktijk werd men alleen vervolgd als er sprake van geslachtsgemeenschap is geweest. Deze bemoeizucht van de Duitse regering wat betreft seksuele handelingen is bijvoorbeeld in de 17e eeuw erg duidelijk. In de 17e eeuw werd er nameijk een boek geschreven dor rechtsgeleerde Benedict Carpzow waarin hij juridiscxh commentaar gaf op o.m. masturbatie (zelfbevrediging), bestialiteit (seksuele omgang met dieren), homoseksualiteit en zelfs op de seksuele omgang tussen joden en niet-joden. Volgens Carpzow moest de seksuele omgang tussen joden en niet-joden onder worden gebracht bij misdrijven als bestialiteit en sodomie (homoseksualiteit), het zou hierbij horen omdat joden geen mensen waren maar dieren. De discriminatie van homoseksuelen (of het niet beter weten) was in 1897 in Duitsland de aanleiding tot oprichting van het Wissenschaftlich-humanitäres Komitee (WHK) door de homoseksuele joodse seksuoloog Magnus Hirschfeld. Tot 1910 geloofde Magnus Hirschfeld dat de homoseksueel een derde geslacht vormde. Tot die tijd dacht hij dat de homoseksueel een mens was die tussen het vrouwelijke en het mannelijke geslacht in zat. Deze theorie werd later door de nazi´s aangewend om mensen te overtuigen van de slechtheid van een homoseksueel. Magnus Hirschfeld benaderde homoseksualiteit na 1910 vanuit een biologisch variant denken: homo- en heteroseksualiteit (mensen die zich tot het andere geslacht aangetrokken voelen) waren even natuurlijk. Op grond hiervan zette hij zich in voor opheffing van discriminatie en voor gelijkberechtiging. Het meest opmerkelijke van dit alles is dat er voor lesbische vrouwen na de 1e wereldoorlog geen dreiging was om opgepakt te worden wegens seksuele handelingen met iemand van hetzelfde geslacht. Er waren zelfs ton lesbische bars en nachtclubs. In lesbische tijdschriften werden zelfs contactadvertenties geplaatst. Een van de redenen dat Hitler homoseksualiteit verbood had te maken met het feit dat deze mannen geen Arische kinderen konden voortbrengen, ineen heteroseksuele relatie is dit wel mogelijk (zoals jullie misschien al weten jongens en meisjes). In Nederland is op31 juli 1940 verordening 81 uitgevaardigt door Reichskommisar Arthur Seyss-Inquart. In deze verordening stond dat ´tegennatuurlijke ontucht´tussen mannen werd verboden. Het NWHK (Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee) heeft bestaan tot de Duitse inval in 1940. De bezetter heeft tevergeefs getracht homoseksuelen te vervolgen, en klaagde over de geringe medewerking van de Nederlandse bevolking. In Duitsland kwamen vele duizenden (vnl. Duitse) homoseksuelen om in concentratiekampen waar zij gedwongen waren een roze driehoek te dragen. Lesbiennes werden zeer gering vervolgd. Zes lesbiennes werden naar het kamp Butzow gestuurd. De bewakers zouden tegen de Franse en Russische krijgsgevangenen hebben gezegd dat deze vrouwen tot het uitschot van de aarde behoorden. De gevangenen zouden voor iedere vrouw die ze namen een fles jenever krijgen. De discriminatie van homoseksuelen ging ook na de 2e wereldoorlog gewoon door. Een goed voorbeeld hiervan is de filmfantasie van Luchino Visconti (1969). In deze film worden de nazi´s afgebeeld in vrouwenkleding met de suggestie dat de nazi-elite homoseksueel zou zijn. De verklaring van de misdaden van de nazi´s werd dus dat de nazi-elite homoseksuele smeerlappen waren. Deze theorie werd destijds door vele intellectuelen aangehangen. Tot 1987 heeft homoseksualiteit op de internationale lijst van ziektes gestaan. Na de tweede wereldoorlog zijn er nog vaak cursussen o.i.d. georganiseerd om mensen van hun homoseksualiteit af te helpen. Nog steeds worden heel veel homo’s gediscrimineerd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft homoseksualiteit in 1987 verwijderd van de internationale lijst van ziekten. Uit een internationaal vergelijkend onderzoek in 1988 bleek dat slechts vijf landen (Denemarken, Frankrijk, Nederland, Noorwegen en Zweden) een wettelijke bescherming tegen homodiscriminatie kennen, evenals enkele staten en steden in de Verenigde Staten en Canada. In de meeste landen bestaan discriminerende bepalingen tegen homoseksuele contacten. Sinti of Roma (beter bekend als zigeuners) De naam zigeuners is afkomstig van het Italiaanse woord zingare. De naam zigeuners gebruiken de (door ons genoemde zigeuners) liever niet. Zij noemen zichzelf Rom (of Roma), dit woord betekend in het Nedrelands mens. Roma is het meervoud van Rom en dus mensen. Een andere naam die ze aan zichzelf hebben gegeven is Sinti deze naam komt van het woord Sind of Sindh wat een provincie is van Pakistan
De Roma zijn afkomstig uit Noordwest-India. Zij bereikten tussen de 5de en de 10de eeuw de Balkan. De redenen van deze westwaartse trek zijn nog niet duidelijk (vermoedelijk is deze groep gaan trekken omdat ze uit hun voormalige land weggejaagd waren). Omstreeks de 10de en 11de eeuw hebben de Roma zich waarschijnlijk een lange tijd in Griekenland. De eerste plaats in Nederland waar de Roma werden gesignaleerd (voor zover bekend is), is in Deventer. Ze gaven hier aan dat ze uit Egypte kwamen. Ze hadden geleidebrieven bij zich van de paus en de Rooms-Duitse koning Sigismund. Door deze brieven was de ontvangst van de Roma namens de diverse Nederlandse steden erg vriendelijk. Deze ontvangst werd na een tijdje aanmerkelijk minder vriendelijk door onder andere kleine misdaden en de door de christelijke gemeenschap angst inboezemende magische (een soort kruidenvrouwtje) kennis van de Roma. De Roma deden 'dienst' als zondebok. Diverse negatieve gebeurtenissen uit de Bijbel werden volgens de Christenen door de Roma veroorzaakt. Voorbeelden van deze gebeurtenissen zijn de kindermoord van Betlehem en het smeden van de spijkers waarmee Christus gekruisigd zou zijn. Tijdens de vervolging kwamen deportaties, lijfstraffen, radbraken en verhanging veelvuldig voor. In Portugal deporteerde men tot 1685 zigeuners naar Afrika. In de Republiek der Verenigde Nederlanden waren na een straffe vervolging in de tweede helft van de 18de eeuw geen zigeuners meer. De deportaties droegen in sterke mate bij tot de wereldwijde verspreiding van de zigeuners. In het Nazi-rijk werden de zigeuners vervolgd, mede omdat zij al eeuwen lang een zondebok waren van de West-Europese maatschappij. Hiervoor werden de Roma door de Nederlandse regering geregistreerd, dit had in de 2e wereldoorlog tot gevolg dat de Duitsers te namen en woonwagenkampen gemakkelijk kon vinden. Vanaf '36 werden er Duitse zigeuners naar het concentratiekamp Dachau gebracht. Ze werden door de Duitsers als untermenschen beschouwd. Ze werden in concentratiekampen vermoord maar vele vrouwen werden ook gesteriliseerd zodat er weinig nieuwe zigeuners op de aarde konden worden gebracht. In Auschwitz en andere concentratiekampen hebben 250 000 tot 400 000 (schattingen) deze oorlog niet overleefd. Actueel is de roof van de joden en de zigeuners. Het probleem van de zigeuners is dat hun eigendommen nergens geregistreerd zijn. Ze hadden hun geld ook niet op de bank staan maar bijvoorbeeld in hun huis opgeborgen. Ik heb enkele krantenartikelen verzamelt op de volgende bladzijdes waar u wat meer over de achtergronden kunt lezen. Nu worden de zigeuners en de andere woonwagenbewoners nog steeds ontzettend gediscrimineerd. Ik heb hieronder een heel toepasselijk voorbeeld.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.