De Romeinen

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 1e klas vmbo | 1994 woorden
  • 12 augustus 2008
  • 77 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
77 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stem nu op jouw favoriete fotoserie! 📸

Zo’n 200 scholieren en mbo-studenten hebben meegedaan aan de Rijksmuseum fotowedstrijd met als thema toerisme. Welke foto’s vind jij het mooiste? Stem nu en wie weet hangt jouw favoriet straks in het Rijksmuseum met zijn eigen expositie.

Stemmen!

Inhoud

Titel Bladzijde
Inleiding 1
Hoofdstuk 1 De geschiedenis van de Romeinen 3
Hoofdstuk 2 Het leger van de Romeinen 5
Hoofdstuk 3 Het rijk van de Romeinen 8
Hoofdstuk 4 De overblijfselen van de Romeinen 9
Hoofdstuk 5 De bouwkunst van de Romeinen 11
Afsluiting 14
Bronnenlijst 15

Inleiding

Hallo allemaal!
Ik heb dit werkstuk gemaakt omdat ik veel van de Romeinen te weten wil komen. Omdat ik het Romeinse leger en de manier van vechten erg leuk vind heb ik voor Italië als land gekozen omdat daar de Romeinen vandaan komen. De Romeinse bouwkunst vind ik ook erg mooi en die kun je nog op heel veel plaatsen zien. Het leuke ervan is dat mijn buurman heel veel van de Romeinen weet en ook in Rome is geweest. Daarom ben ik bij hem geweest en ik heb leuke informatie van hem gekregen. Dat wil ik ook in mijn werkstuk verwerken. Ik wil iets weten over de geschiedenis van de Romeinen, het leger, het rijk en de overblijfselen daarvan en iets over de Romeinse bouwkunst.
Veel leesplezier!

HOOFDSTUK 1


De Romeinen waren van oorsprong al kleine mensen, maar dat hun volk ook zo klein was op het eerst had je niet gedacht hè! Waarschijnlijk is de stad Rome in 753 voor Christus gesticht. Rome begon als een verzameling dorpjes, verspreid over zeven heuvels, langs de rivier de Tiber. Die dorpen lagen goed voor de handel,en werden al snel welvarend en groeiden uit tot een stad. Door de Romeinen is Italië dan ook heel groot geworden. Rome groeide uit tot een wereldstad met veel handel en markt. Het lijkt of het allemaal heel goed gaat. Het begin van het rijke Italië! Maar als je naar de tabel hieronder kijkt zie je dat dat ook wel eens anders kan gaan

Dit is de geschiedenistabel van de Romeinen:
753 v. C. Stichting van de stad Rome door Romulus.(volgens legende)
509 v. C. Stichting van de Republiek: De Romeinen verdrijven de Etruskische koningen en de regeerders werden gekozen door het volk.
264 v. C. Oorlog met Carthago. Hannibal valt aan met olifanten.
86 v. C. Burgeroorlog tussen Marius en Sulla. Marius werd vermoord en Sulla werd dictator.
59-49 v. C. Julius Caesar verovert Gallië en valt tweemaal Brittannië binnen.
44 v.C. Caesar werd dictator voor het leven, maar werd vermoord.
31 v. C. Oorlog met Cleopatra. Octavianus verslaat Antonius en Cleopatra.
27 v. C. Octavianus werd de eerste keizer, en hij noemde zichzelf Augustus.
535 n. C. Het Oostelijke keizerrijk wordt veroverd.
1453 n. C. Het Romeinse rijk valt

Volgens een legende is Rome gesticht door de tweeling Romulus en Remus. Ze waren familie van de goden. Remus en Romulus werden door een slechte oom in de rivier de Tiber geworpen. Hij hoopte dat ze zouden verdrinken. Maar ze dreven naar de kust waar ze door een wolvin gered werden. Ze werden daarna opgevoed door een herder. En zij stichtten Rome. Maar als volwassenenkregen ze ruzie over wie de macht zou krijgen. Remus stierf in deze ruzie.
En dit is de legende:

HOOFDSTUK 2


Rome of het Romeinse rijk werd natuurlijk wel eens aangevallen. Daarom maakten de Romeinen een leger! Dit zijn bijna alle rangen die er waren;
Legatus legionis: De algemene legioenscommandant.
Tribunus laticlavius: bevelhebber als de Legatus legionis weg was. Ook heel hoog dus!
Daarna kwam de Praefectus castrorum: de kampprefect! Dit was de derde bevelhebber.
Tribunus angusticlavius: dit was een geharde krijger en legeraanvoerder! De vierde bevelhebber.
Centurio: deze mannetjes regelden de boel op het castellum. Het waren echter ook heftige krijgers!
Hier volgen nog een paar lagere rangen:
Optio, Tesserarius, Decurio,
Aquilifer: dit was de adelaars drager; het teken van de Romeinse troepen,
Signifer: deze had een banier met kleine ronde schildjes,
Cornificer: (Hoornblazer) om de aandacht te trekken van de mannen,en als Laatste de Imaginifer!

Goede verdediging voor Italië!

De Romeinen hadden ook veel trucjes om een stad in te nemen, namelijk om te voorkomen dat er een vreselijk slagveld kwam. Ook hadden ze trucjes om de stad in te nemen zonder dat ze zelf getroffen werden door dergelijke voorwerpen! Bijv. het schildendak.
Dit is het schildendak:
Handig hè!
Zo konden ze dus niet getroffen worden. Ze hielden hun schilden zó zo dat ze zelf niet getroffen konden worden.

Ook hadden ze de strijdtoren. Onderin was vaak nog een stormram; Daar heb ik nog een afbeelding van:
Mooi gemaakt hè’
Deze torens gebruikten ze om een stad aan te vallen. Maar wat was hun rijk?
Kijk snel in Hoofdstuk 3!

HOOFDSTUK 3


Hoofdstad Rome (later ook (in het Oosten)Byzantium, in het Westen Augusta Treverorum, Mediolanum en Ravenna)
Staatshoofd Keizer
Bestaan 27 v. Chr. (Augustus wordt princeps)-395 (dood van Theodosius I, definitieve splitsing)
Ontstaan uit Romeinse Republiek
Opgegaan in West-Romeinse Rijk, Oost-Romeinse Rijk
Oppervlakte > 4.750.000km²
Inwoners 56.000.000 (in 385, geschat)
Taal Latijn, Grieks
De grenzen van het Romeinse rijk wisselden steeds en dat kwam door de oorlogen, maar daar gaan we verder niet op in want dat heeft meer met slagorde te maken daarom gaan we hier nu vertellen hoe Italië uit het Romeinse rijk is ontstaan. Het Romeinse rijk is begonnen in het klein, want toen lag er nog maar een klein dorp maar het groeide uit tot een wereldstad met veel handel en markt! Het Romeinse rijk was veel muntjes rijk! Dat moest ook wel want het leger kostte heel veel geld, maar ook de gebouwen moesten gerepareerd worden en het colloseum moest gebouwd worden! Het colloseum was een arena voor volksspelen. Het rijk werd zo gigantisch groot dat er vele talen werden gesproken; Latijn, Grieks en nog een paar talen, maar Latijn en Grieks waren de hoofdtalen van het rijk dus die werden het meest gesproken!
De munteenheid (is een deftig woord voor geldsoort) was de as.

HOOFDSTUK 4


De Romeinen waren een goed volleerd volk, ze maakten van alles en ze gebruikten ook veel voorwerpen die wij nog kennen:
Een gebruiksvoorwerp van de boerderij:
Landarbeiders gebruikten sikkels om gewassen af te snijden. Ze pakten met een hand wat graan en sneden met de sikkel dwars door de stugge stengels. Wordt nu nog gebruikt!
Gebruiksvoorwerpen in de keuken:
In de keuken gebruikten de Romeinen een vijzel (de kom of wrijfschaal) en een stamper (dat is de wrijfsteen). De kom is aan de binnenkant belegd met hele kleine stukjes puin om de ruwe ondergrond voor het stampen te krijgen. De Romeinse koks gebruikten de stamper en de vijzel om dingen als specerijen fijn te stampen, maar er werden ook sauzen mee gemaakt tijdens het koken.
Ook gebruikten de Romeinen gezichtsurnen (potten met een gezicht erin gesneden), kruiken en deukbekers (bekers waarbij het middelste gedeukt is zodat het makkelijker vasthouden is). Wordt nu nog gebruikt!

Schrijfgerei:
De Romeinen gebruikten een schrijftafeltje dat steeds opnieuw gebruikt werd. In het houten kozijn zat een laagje was. Ze schreven daarop met een zogenaamde stylus ( een soort stokje). Met de scherpe kant van de stylus werden de letters op de waslaag gekrast. De stompe kant gebruikten ze om de woorden uit te vegen. Als de was te dun werd om er op te schrijven, moest er meer verwarmde was in het houten kozijn gegoten worden. De Romeinen schreven niet alleen op wastafeltjes. Ze schreven ook op dunne laagjes hout met pen en inkt. Boeken werden geschreven op rollen die gemaakt waren van papyrus. Papyrus is een speciale waterplant die vooral in Egypte voorkomt. De beste en duurste ondergrond waarop de Romeinen schreven werd Vellum genoemd. Dit is de huid van een dier, bijvoorbeeld een geit of een lam, die zo dun als papier gemaakt is.
(was is een soort vet dat gebruikt werd)
Stylus

Gebruiksvoorwerpen op de weg:
De Romeinen hadden geen wegwijzers maar wel mijlpalen. Deze komen uit het Noorden van Wales. Op de mijlpalen staat hoever het naar een bepaalde plaats is.
Mijlpaal

HOOFDSTUK 5


Het Forum Romanum is het oude centrum van Rome, gelegen tussen de heuvels Capitool, Palatijn en Esquilijn. Van oudsher was het forum een moeras tussen deze heuvels, maar het is door de Etrusken drooggelegd.
Het Forum Romanum

In het jaar 72 na Christus gaf keizer Vespasianus opdracht om het Colosseum te bouwen, maar hijzelf heeft het nooit af gezien. Na zijn dood ging Titus, zijn zoon, verder met de bouw. Toen het Colosseum (het heette toen nog Amphitheatrum Flavium) klaar was, konden er ongeveer 55.000 tot 7.000 mensen in. Het ontwerp was erg handig, het had 80 genummerde ingangen en trappen die naar verschillende verdiepingen gingen. Hierdoor kon iedereen in 10 minuten op zijn plaats zitten. De verdiepingen zijn ongew32eveer allemaal 12 meter hoog, met bogen van 6 à 7 meter hoog en 4 meter breed. De 1e, 2e en 3e verdieping hebben Dorische, Ionische en Corinthische zuilen tussen de bogen. De 4e verdieping had helemaal geen bogen. De 1e verdieping was voor de 14 groepen ridders, hoge edelen uit de Romeinse burgerij ( de equites). De 2e verdieping was voor de vrije burgers, kooplieden, handelaren en de 3e verdieping voor gewone burgers. De 4e verdieping was bestemd voor de vrouwen, zodat zij niet zoveel bloed zouden zien. Volgens de Romeinse mannen was dit niet goed voor hen. Het Colosseum had ondergrondse kleedruimten, cellen, waar gladiatoren (mensen die moesten vechten) werden vastgehouden, en dierenkooien. De vloer was van hout, met verschillende luiken waaronder gangen die naar de ondergrondse cellen enz. leidden. De vloer was bedekt met zand om de luiken te verbergen, om het als een veld eruit te laten zien en om het bloed op te nemen.
Het Colosseum kon ook gevuld worden met water om zeegevechten na te spelen. De ondergrondse ruimten waren met elkaar verbonden door gangen. Sommigen met metalen hekken, vanwege de wilde dieren, die anders gemakkelijk zouden kunnen ontsnappen. Door de luiken leek het net alsof het dier of de gladiator uit het niets tevoorschijn was gekomen. Het lag aan het soort voorstelling hoe de figuren tevoorschijn kwamen.
Op het Colosseum stonden 240 palen die een enorm zeildoek moesten dragen om het publiek te beschermen tegen regen en brandende zon. Het werd opgehangen door slaven en zeelieden uit Misenum. In het Colosseum werden allerlei spelen gehouden, dier tegen dier, mens tegen dier en mens tegen mens,
Als een gladiator zwaar gewond was, kwam hij voor de keizer te staan die besliste over zijn leven. De duim omhoog betekende dat hij mocht blijven leven. De keizer wilde ook wel is anders beslissen zoals een duim naar de borst: de gladiator moet dood! In 404 na Christus werden door keizer Honorius de bloedige gevechten verboden, omdat een monnik in de arena sprong om de gevechten te stoppen en door de toeschouwers werd verscheurd. In 523 werden ook de dierengevechten verboden omdat er al een heleboel door de gevechten waren uitgestorven. Het Colosseum is tegenwoordig een belangrijk monument dat een goed voorbeeld is van de hoogontwikkelde cultuur en bouwkunst van het Romeinse Rijk. De regering heeft opdracht gegeven om het Colosseum te restaureren (te herstellen). Vroeger hoefde je niet te betalen voor naar binnen te gaan maar nu wel, omdat er nogal eens iets door toeristen vernield werd.

Afsluiting

Ik weet nu meer over het Romeinse leger en dat vind ik heel erg leuk. Zelf speel ik graag riddertje of romeintje met jongens uit de buurt en dan gebruiken we zwaarden, speren en hellebaarden die we zelf gemaakt hebben. Nu weet ik nog beter hoe het moet.
Ik had er nog nooit over nagedacht dat bruggen en wegen eigenlijk van de Romeinen vandaan komen. Nu weet ik dat we die eigenlijk aan de Romeinen te danken hebben.
In oude kerken zie je nog veel romeinse bouwkunst terug.

Ik vond het in het begin best wel lastig om dit werkstuk te maken, maar aan het eind vond ik het wat leuker worden, vooral toen ik nog wat informatie van de buurman had gekregen. Eigenlijk had ik nog wat meer tijd voor dit werkstuk willen hebben om wat meer over alles te vertellen wat ik nu weet.

Bronnen

Ik heb de volgende bronnen gebruikt:

Websites:
www.wikipedia.nl
www.geschiedenisvoorkinderen.nl
www.encarta.nl
http://mediatheek.thinkquest.nl
www.Rome.nl
www.jeroenboschcollege.nl

Boeken :
Memo, geschiedenis voor de basisvorming; Deel1 Handboek VBO/MAVO
Carla van Boxtel en anderen
Malmberg 1997

Sfinx, geschiedenis voor de basisvorming; Leesboek 1
Jan de Vries en anderen
Thieme 1999

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.