Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
Open Dag = online ontdekken en ontmoeten

Bezoek onze Online Open Dag dit jaar vanaf je bank! Ontdek bijzondere verhalen van onze studenten en docenten. Stel je vragen. Én luister naar onze gezellige radioshow! Klaar voor een toekomst als student in het hbo? 

Meld je dan nu aan!

Voor wie zijn de Spelen?
Met de oude Spelen mocht geen vrouw deelnemen of zelfs niet er naar kijken.Dat was eigenlijk de belangrijkste regel.Als je deel wou nemen aan de Spelen moest je aan deze dingen voldoen: In de eerste plaats moest een deelnemer man zijn en de wettige zoon van vrije Griekse ouders. Verder mocht hij geen strafblad hebben en moest hij officieel staan ingeschreven op de burgerlijst van zijn geboortestad.
Vrouwen mochten niet deelnemen. Toch is het wel voorgekomen dat een vrouw een wedstrijd won. Cynisca, de dochter van koning Agesilaus II van Sparta won zowel in 396 als in 392 v.Christus de wagenrace.


De deelnemers moesten minstens een maand van tevoren in Olympia aanwezig zijn. Zij moesten in die maand verplicht trainen onder toezicht van de Olympische jury. Er werden in die tijd ook oefenwedstrijden gehouden. Al te zwakke deelnemers werden dan uitgeselecteerd en afgevoerd. Anderen zagen in dat ze geen kans zouden hebben en trokken zich uit eigen beweging terug. De deelnemers aan de wedstrijden kwamen, behalve bij de wagenrennen, naakt in actie.Niemand weet waar dit vandaan kwam.Misschien wilde men er zo wel voor waken dat vrouwen meededen. Op overtreding van dit verbod stonden strenge straffen.
Toch probeerde men dit verbod wel eens te ontduiken, zoals blijkt uit het verhaal van een vrouw, die vermomd als trainer naar het boksen van haar zoon ging kijken. Toen hij won, sprong ze in haar enthousiasme over de afrastering, maar verloor daarbij een deel van haar kleren.Sinds die tijd moesten ook de trainers de Spelen naakt bijwonen.
Van al de atleten over wie in de Griekse literatuur wordt verteld, is Milo van Kroton de meest beroemde.Hij was één van de eersten die het dieet van de sporter wijzigde. In die tijd voeden de atleten zich met gedroogde vruchten en kaas. Hij werd beroemd door zijn vleesdieet. Van hem wordt gezegd dat hij elke dag een rund opat. Men kan dit moeilijk geloven, maar deze krachtpatser zal in zijn tijd wel grote indruk gemaakt hebben. Hij is één van de grote recordhouders van de antieke Olympische Spelen. Hij zegevierde zes keer in het worstelen van -552 tot -532. Zijn techniek was best wel simpel:hij probeerde zijn tegenstander zo dicht mogelijk bij hem te krijgen om hem dan in een schaargreep te pakken.Op de training droeg hij een kalf op zijn schouders. Elke dag deed hij dat vier keer en dat zo lang tot het kalf koe was geworden. Op de avond van zijn laatste overwinning pakte hij het net in Olympia geofferde stier op zijn schouders en droeg hem het stadion rond. Van hem wordt ook verteld, dat hij zelf zijn bronzen standbeeld in de Altis ging plaatsen.
De Moderne Spelen
De mensen die nou meedoen zitten in een Olympisch team die uitgeselecteerd worden.Die mensen doen het graag en doen het voor de eer, het geld, de medailles, de roem en nog meer dingen die daar evt. bijkomen.De mensen worden elke keer beter doordat ze beter begeleid worden en beter trainen en soms ook betere kleren aanhebben.Het is een evenement die iedereen over de hele wereld volgt.
Waardoor werden de Spelen bekend?
In 776 v. Christus won de hardloper Koroibos een wedstrijd over een stadie, dat is 182 meter en een hele ronde van de renbaan in Olympia.Hij tevens ook de eerste deelnemer van wie de naam bekend is .Het is ook best wel toevallig dat dat in 776 v. Christus valt, omdat toen de jaartelling in olympiaden inging voor de Romeinen.Een olympiade is 4 jaar.Ze weten niet precies waarom de Olympische Spelen om de 4 jaar gehouden wordt, maar ze denken dat met de natuur te maken heeft, want Olympia was bijvoorbeeld ook een bedevaartsoord en mensen kwamen daarnaartoe om te bidden voor een goede oogst.In de loop van de jaren werden de Olympische Spelen steeds bekender omdat als je meedeed met de Olympische Spelen en je won kon je bijvoorbeeld gratis eten, je hoefde geen belasting te betalen, je had je hele leven een pensioen.Maar als je verloor was dat wel heel erg voor ze.Nadat er bekend was wanneer de Spelen gehouden, vertrokken er allemaal boden door het hele land om aan te kondigen dat de Spelen eraan kwamen.Iedereen praatte erover, dus ging het ook als een lopend vuurtje door het land.


De Moderne Spelen werden bekend doordat ene Pierre de Coubertin het voorstel deed om de
Spelen opnieuw te laten beginnen.Er werden conferenties gehouden en zo werd iedereen er enthousiast over en begonnen in 1896 de 1e Spelen.
Waar werden/worden de Spelen gehouden?
Olympia was een heiligdom, het oudste en belangrijkste uit de oudheid, voor de Grieken dan.
Er rezen steeds meer gebouwen uit de grond en daardoor werd het heiligdom steeds belangrijker.Buiten de muren van het heiligdom lagen de baden, de worstelschool en de verblijven van de gasten en scheidsrechters.In het westen van Olympia lag waarschijnlijk het oudste stadion, maar dat is nooit terug gevonden.In het begin van de 5e eeuw v. Christus werd een 2e stadion gebouwd maar dat is ook verdwenen toen men besloot een tempel voor Zeus op te richten.
Het jongste stadion is 212,54 m lang en 28,5 m breed. Het had de vorm van de letter U. Het bood plaats aan 45.000 toeschouwers die voor het merendeel op de grond plaats namen. Zitplaatsen waren allen voor vooraanstaanden: de hellanodikai of scheidsrechters en voor de priesteres van Demeter. Rondom het stadion waren fonteinen voor de bezoekers. Verder stonden er ook: het "bouleuterion", twee gebouwen voor de administratieve diensten van de Spelen, met tussen in het altaar van Zeus waarop de deelnemers aan de Spelen de eed aflegden, het prytaneion, waar het overwinningsbanket plaats had, een palaestra of worstelplaats, en een gymnasium.
Nu worden de Olympische Spelen steeds ergens anders gehouden dus verschilt dat per stad, hoe de stadions eruit zien en hoe het kamp eruit ziet.Er komen elke keer nieuwe landen en onderdelen bij, dus er moet wel genoeg capaciteit zijn om de personen op te vangen.
Waardoor werden de Spelen bekend?
In 776 v. Christus won de hardloper Koroibos een wedstrijd over een stadie, dat is 182 meter en een hele ronde van de renbaan in Olympia.Hij tevens ook de eerste deelnemer van wie de naam bekend is .Het is ook best wel toevallig dat dat in 776 v. Christus valt, omdat toen de jaartelling in olympiaden inging voor de Romeinen.Een olympiade is 4 jaar.Ze weten niet precies waarom de Olympische Spelen om de 4 jaar gehouden wordt, maar ze denken dat met de natuur te maken heeft, want Olympia was bijvoorbeeld ook een bedevaartsoord en mensen kwamen daarnaartoe om te bidden voor een goede oogst.In de loop van de jaren werden de Olympische Spelen steeds bekender omdat als je meedeed met de Olympische Spelen en je won kon je bijvoorbeeld gratis eten, je hoefde geen belasting te betalen, je had je hele leven een pensioen.Maar als je verloor was dat wel heel erg voor ze.Nadat er bekend was wanneer de Spelen gehouden, vertrokken er allemaal boden door het hele land om aan te kondigen dat de Spelen eraan kwamen.Iedereen praatte erover, dus ging het ook als een lopend vuurtje door het land.

Waarom eindigden de Spelen toen en begonnen ze weer in 1896?
De Oude Spelen werden beëindigd door keizer Theodosius in 393.Dat deed hij omdat de Spelen werden gehouden ter ere van Zeus een heidense god en keizer Theodosius was christen dus.Zo erg was het nou ook weer niet want het ging heel erg slecht met de Spelen op dat moment, omdat iedereen aan omkoperij deed en vals speelde.Toen er 200 jaar later plundertochten kwamen bleef er niets meer over van Olympia.Nadat het was afgeschaft, bleef iedereen er toch aan denken en kwamen de mooiste verhalen naar boven.
In de 17de en 18de eeuw kwam er weer belangstelling voor de Griekse Oudheid.In 1850 werd in Groot-Brittannië door dr. Penny Brooke de Much Wenlock Olympic Society gesticht. Tegen het einde van de 18de eeuw werd in Duitsland het voorstel gedaan de Olympische Spelen te doen herleven. Ongeveer een halve eeuw later werd dit voorstel nog eens gedaan, maar zonder succes. In Griekenland zelf werd in 1859 een sportfestijn gehouden dat veel publiek trok. Dit werd gedurende 30 jaar gehouden.
De echte stichter van de moderne olympische beweging word is de Fransman Pierre de Fredi, baron De Coubertin geweest. In 1889 had de Franse regering hem opgedragen een studie te maken van moderne methoden voor lichamelijke opvoeding. Op zijn buitenlandse reizen, en vooral in Groot-Brittannië met ene dr. Brooke, bedacht hij een idee voor een herleving van de Olympische Spelen in de moderne tijd.
Nadat hij een conferentie had gehouden, was iedereen enthousiast over zijn ideeën en kwamen ze tot het besluit dat er iedere 4 jaar een sportfestijn werd gehouden in de stijl van de Oude Spelen.
Wat is het verschil tussen de Oude en de Moderne Spelen?
De Oude Spelen
De Oude Spelen werden voor het eerst gehouden in 776 v. Christus en werd gehouden ter ere van Zeus, de oppergod van de Griekse Mythologie.Er zijn verschillen de bronnen bekend van mensen die allemaal iets anders denken over wie de Spelen voor het eerst bedacht hebben(zie ook:hoe ontstonden de Olympische Spelen en door wie of wat?).
De Oude Spelen werden altijd gehouden in Olympia en er was maar één stadion.
Er mochten alleen mensen meedoen die uit het Griekse Rijk kwamen en ze moesten man zijn.
Er waren andere regels zoals met vechten, bijvoorbeeld dat je (bijna) alles mag met pankration(soort free-fighting)en het programma begon met één onderdeel.Later werd het een programma met vijf onderdelen.Als je drie onderdelen won, was je kampioen.Dat de Spelen voor het eerst begonnen deden ze alles in één dag, maar later werd dat uitgebreid tot
5 dagen.De eerste dag werden de Spelen geopend en dan werden er drie dagen gesport en op de laatste dag werden de Spelen afgesloten.Toen waren er natuurlijk geen controles op drugs of andere middelen, maar ik denk dat de mensen toen misschien wel wat ontdekt hebben uit de natuur misschien om betere prestaties te leveren.
De deelnemers hadden eerst een toga aan en nadat iemand gevallen is over zijn toga, werd besloten dat de deelnemers voortaan naakt de onderdelen moesten afwerken.Er wordt ook gedacht dat ze dat misschien deden om te voorkomen dat er vrouwen meededen.Toen werd ook meegedaan om de eer(later ook voor de dingen die erbij kwamen, zie ook:wie waren de deelnemers en waarom deden ze mee) en er waren ook minder regels om mee te doen, bijvoorbeeld eerst dopingcontrole enz.
De Moderne Spelen
De eerste Moderne Spelen werden gehouden in 1896 in Athene, omdat de meesten zo ongeduldig waren.Anders was het waarschijnlijk pas in 1900 in Parijs gehouden. Nu werd ook het Internationaal Olympisch Comité (IOC) opgericht opgericht. Het was de bedoeling om met de eerste viering van de Moderne Spelen de nieuwe eeuw in te luiden.
Nu is wordt alles veel meer gecontroleerd op eerlijkheid en precisie, daarom worden ook steeds betere resultaten gehaald.De regels zijn zo eerlijk en rechtvaardig mogelijk en er is een vele strengere jury aanwezig.
Wat zijn de kenmerken van de Olympische Spelen(symbolen, spreuken)?
De Filosofie
De Olympische filosofie wordt verteld bij elke openingsceremonie van de Spelen:

'Het belangrijkste bij de Olympische Spelen is niet het winnen maar het deelnemen, zoals het in het leven niet begonnen is om te veroveren, maar om het leveren van goede strijd'.

Deze woorden werden althans gedeeltelijk voor het eerst uitgesproken door bisschop Ethelbert Talbot van Pennsylvania tijdens een Olympische eredienst in de Londense kathedraal van St. Paul op 19 juli 1908.
Uit de zin 'Het belangrijkste bij de Olympische Spelen is niet het winnen maar het deelnemen' mag niet worden afgeleid dat eigenlijk iedereen aan de Spelen zou moeten kunnen deelnemen. Er wordt eigenlijk mee bedoeld dat als je op Olympisch niveau komt, dat al een hele prestatie is en je dan pas mee kan doen.
De Ringen
Het Olympisch symbool wordt gevormd door de vijf verstrengelde ringen, die de verbondenheid van de vijf werelddelen aangeven. De bovenste drie ringen zijn blauw, zwart en rood; de onderste twee geel en groen. De kleuren zijn niet gelijk aan een werelddeel (zwart voor Afrika, geel voor Azië enz.), wat nogal eens wordt gedacht. Zij zijn gekozen met de gedachte dat in elk geval een van deze kleuren is terug te vinden in de vlaggen van alle landen.

De Olympische vlag met de verstrengelde ringen op een witte ondergrond werd in 1913 ontworpen door de stichter van de moderne Olympische Spelen, Pierre baron de Coubertin (1863-1937) en op de Spelen voor het eerst gebruikt in 1920 in Antwerpen.

Het Motto
Het Olympisch motto is 'Citius, Altius, Fortius' (Sneller, Hoger, Sterker). Het is de boodschap van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) aan allen die deel uitmaken van de Olympische beweging om steeds beter te worden.
Het motto is afkomstig van de Franse geestelijke Henri Didon (1840-1900) .Het IOC introduceerde het motto bij de Spelen van 1920 in Antwerpen.
Het Vuur
Het Olympisch vuur symboliseert de eeuwige strijd van de mens om tot eenheid en verbondenheid te komen. Het werd voor het eerst ontstoken bij de Spelen van 1928 in Amsterdam en brandde in de grote schaal op de marathon-toren van het Olympisch stadion. Het ontsteken van het Olympisch vuur in Olympia met behulp van zonnestralen en de daaropvolgende estafetteloop met de vlam naar de plaats waar de Olympische Spelen worden gehouden, dateert van 1936. Het idee ervoor was afkomstig van de Duitse sportbestuurder Carl Diem.

De estafetteloop kan men beschouwen als een symbolische variant van het werk van boodschappers in de Griekse oudheid. Zij liepen enkele maanden voor de Spelen werden gehouden naar alle hoeken van het Griekse rijk om de godsvrede af te kondigen. Eventuele oorlogen moesten worden gestaakt, opdat atleten zonder belemmeringen naar Olympia konden reizen.
Wie waren de deelnemers en waarom deden ze mee?
De Spelen konden alleen maar winnaars en verliezers dus aan de ene kant was het leuk om mee te doen,maar aan de andere kant, als je verloor, dan was het een schande!
Als je won was het geweldig, maar als je verloor dan was dat heel erg voor hun, omdat hun voor hun eer streden.Daarom baden ze ook voor de wedstrijd voor winst of de dood.
Het maakte niet uit hoe je won, als je maar won.Het gebeurde soms wel eens dat iemand er niets voor hoefde te doen om te winnen.Want soms maakte iemand op de training al zo`n diepe indruk dat zijn tegenstander uit angst om te verliezen het al opgaf.Als iemand op zo`n manier won kreeg hij onsterfelijke roem.Records werden ook niet bijgehouden, want het ging alleen om het winnen.Op de regel dat iemand alleen kon winnen als die eerste werd was maar een uitzondering, dat was zo bij de paarden- en wagenrace, want niet diegene die in de wagen zat won, maar diegene die het paard bezat.Dus als je als eigenaar van een paard tweede werd, kreeg je alleen roem als je ook de 1e plaats behaalde.Als je won kreeg je lauwerkrans, maar je won niet alleen voor de eer want als je won was je meteen een geweldig sportman en werden er standbeelden voor je opgericht.Als je in een dorp kwam werd je overladen met eerbewijzen en je kon gratis eten en je kreeg soms ook uit het dorp waar je vandaan kwam een geldprijs.
De steden werden ook internationaal belangrijker als je goede sportmensen had.De steden deden veel voor sportprestaties, ze haalden veelbelovende mensen van de straat en die trainden ze, ze probeerden topsporters weg te kopen bij andere steden.De sporters werden nou ook bij alles begeleid.Doordat de sport groeide, groeide het programma ook van de Spelen, namelijk van één naar vijf dagen.
De Grieken zouden je uitlachen als je zou zeggen; “deelnemen is belangrijker dan winnen”.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

L.

L.

het isniet jan muts guth of hoe het er ook staat die degen is die de moderne spelen heeft uitgevonden dat was pierre de coubertin

13 jaar geleden

N.

N.

Ik vind het werkstuk goed en aangezien ik hier enkele stukken van zou willen gebruiken voor mijn eigen werkstuk over de Olympische Spelen, zou ik je willen vragen of je misschien ook een literatuurlijst hebt met boeken en/of internet-sites over dit onderwerp.

Bij voorbaat dank,
Niels

18 jaar geleden

L.

L.

hoi hoi
Dat werkstuk van jouw was eigenlijk best wel goed. Wij moesten een olimpische krant maken en daar kwam dat werkstuk van jouw best goed bij te pas, bedankt.
lisanne

18 jaar geleden

M.

M.

beste Robert
ik heb net het werkstuk dat jij heb gemaakt uitgeprint ik ben er echt hartstikke blij mee want ik zag er echt tegen op om zo'n werkstuk zelf te maken. En nu heb jij het voor me gedaan als nog erg bedankt!!!

Groetjes Michelle

18 jaar geleden

K.

K.

perfect!

17 jaar geleden

D.

D.

Heey Robert,
we hebben echt veel aan je werkstuk gehad, bedankt dus!!!
We hopen dat je er een goed punt voor hebt gekregen, dan krijgen wij dat ook!

groetjes!!!!

Dominique en Luca

ps.: write back please!!

16 jaar geleden

A.

A.

he je werkstuk was goed maar ik heb 1 vraag weet je of de deelnemers van vroeger amateurs of beroeps waren ik hoop dat je het weet en kun je het vandaag de antwoord opsturen want morgen heb moet ik mijn werkstuk inleveren.alvast bedankt doeiiiiiiiiiiiiiiiiiii

16 jaar geleden

I.

I.

dit is het zelfde als een ander werkstuk op scholieren.com

7 jaar geleden

U.

U.

dit is echt klinkklare onzin groten deels heel veel verdraaide waarheid echt :( gebruik dit niet als bron!!!

7 jaar geleden

R.

R.

haha kei slecht

3 jaar geleden

M.

M.

Slecht

2 jaar geleden