De Nazi

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vmbo | 5319 woorden
  • 11 mei 2001
  • 182 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
182 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur 🔐. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie
DE NAZI Inleiding. We hebben de opdracht gekregen om een werkstuk te maken over een gebeurtenis in de tweede wereldoorlog. Ik heb een onderwerp gevonden en dat is: “de Nazi”. Ik ben aan de slag gegaan en ik heb er een mooi werkstuk van gemaakt. Ik hoop dat u het een leuk werkstuk vind en dat het een onderwerp is wat mag. Veel leesplezier! Inhoudsopgave. -Inleiding+ Inhoudsopgave -Hoe kwam Hitler aan de macht? -Hoe werkt Hitler zijn ideeën uit? -Hoe ontwikkelt het neonazisme zich na 1945? -Wat wordt er in Nederland, tegenwoordig, tegen het neonazisme gedaan? -Literatuurlijst+slot Hoe kwam Hitler aan de macht? Hitler werd geboren 20 april 1889, in een herberg in Braunau am Inn. Hitler groeide op met een oude vader een en vrij jonge moeder. Hij was het derde kind uit het derde huwelijk van een lagere Oostenrijkse douane beambtenaar. Hij had nog een halfbroer en een halfzus en nog een jonger zusje. Hitler bezocht de Realschule te Linz, maar voltooide de school niet. Dat kwam onder andere doordat Hitler de problemen in de wereld zich erg aantrok. Hij zag overal hindernissen en vijandelijkheid in. Hij lag altijd overhoop met de wereld. Hierdoor heeft hij ook nooit echt kind kunnen zijn. De verhouding met zijn vader, die hem tot een ambtenarenloopbaan had voorbestemd, was gespannen. Hij wilde schilder worden, maar werd door de Academie voor Beeldende Kunsten te Wenen tweemaal afgewezen wegens gebrek aan talent. Hij kreeg een christelijke opvoeding. Toen zijn moeder overleed op 21 december 1908, kwam dit als een grote klap voor hem. Hij hield echt van zijn moeder. Door het overlijden van zijn moeder moest hij voor zichzelf gaan zorgen. Toen hij weg ging, van huis, had hij nog nooit eerder gewerkt en nergens voor gestudeerd, maar hij zei: "ik kom niet eerder terug dan wanneer ik in de wereld geslaagd ben." In 1909 en 1910 begon Hitler de politiek in Oostenrijk te volgen waardoor hij meer verstand kreeg van de gang van zaken in de politiek. Toen hij, in 1913, voor het eerst echt in contact kwam met de politiek kreeg hij al meteen een hekel aan de sociaal democratische partij. Hij ging voorzichtig met die haat om zodat hij kon uitpluizen hoe de partij aan zo'n groot succes was gekomen. Hij kwam tot de conclusie dat ze drie punten hadden gebruikt die hen naar de top hadden geleid: 1: ze konden een massabeweging in het leven roepen, zonder dat was elke politieke partij nutteloos. 2: ze hadden ontdekt hoe je de propaganda onder de mensen moest brengen zodat ze het aannamen. 3: ze kenden het gebruik van de geestelijk en fysieke terreur. Hitler ging, toen hij zo bezig was met de politiek, in Wenen wonen. In 1913 verliet Hitler Wenen voorgoed. Iedereen die hem kende vond hem een enorme mislukkeling en was blij dat hij Wenen verliet. Hij had helemaal niks of niemand, geen echte vrienden niemand die hij echt kon vertrouwen, hij had alleen zijn zekerheid in zichzelf om zijn missie te kunnen volbrengen en dat heeft er ook voor gezorgd dat hij zo ver is gekomen. Toen in 1914 de eerste wereldoorlog uitbrak, greep dit Hitler erg aan. Hij kon nu zijn strijd gaan voeren voor zijn geadopteerde land, Duitsland. Hitler vond al vanaf het begin dat er geen scheiding hoorde te zijn tussen Duitsland en Oostenrijk. Hitler vond zichzelf ook meer een Duitser. Later heeft Hitler zich aan gemeld als vrijwilliger bij het Duitse leger. Hij werd niet meer dan korporaal, omdat hij zo'n lage opleiding had. In 1918, toen Duitsland zich overgaf, lag Hitler bijna blind in het ziekenhuis na een gas vergiftiging. Toen de oorlog was afgelopen, Duistland kreeg de schuld ban de oorlog, voelde Hitler zich in de rug aangevallen door de Fransen en hij zou zich wreken. Hij voelde zich zo aangevallen, omdat de democraten na de eerste wereldoorlog de macht over namen van de keizer, Willem de tweede, en zij zorgde voor een wapenstilstand. Dit kwam bij Hitler over als verraad. Maar het was niet de schuld van deze regeringsleiders, maar het was de schuld van het oude regime. De rechtse soldaten, waaronder Hitler, wouden niet aanvaarden dat het niet de schuld was van de regeringsleiders en het volk liep achter hen aan. Het verdrag was voor de soldaten vernederend, omdat Duitsland zo toegaf dat ze fout zaten. Duitsland moest alle landen die de dupe waren van de oorlog geld geven. Dit heeft ze enorm veel geld gekost. Hierdoor zakte de economie na de oorlog in. Hierna besloot Hitler zich echt met de politiek te gaan bemoeien. Hij sloot zich aan bij een kleine partij, de partij van Anton Drexler, de Deutsche ArbeiterPartei. Hij dacht eigenlijk dat het niks voorstelde, maar toch bleef hij bij de partij en dit was niet zonder succes. De partij wou Hitler er graag bij hebben. In 1920 nam Hitler de propaganda op zich. Hij gebruikte daarvoor ook de driepunten van de sociaal democratische partij. Hij stelde een 25-punten programma op, om zo meer mensen naar de partij te lokken. Maar veel van de punten waren allang vergeten toen de partij ook daadwerkelijk aan de macht kwam. In de punten had Hitler zijn ideeën verwerkt. Zoals punt 2 dat eiste dat het verdrag van Versailles en st Germain nietig werden verklaard. En in punt 13 verlangde hij dat de winsten van de industrie met de staat moesten worden gedeeld. In de zomer van 1920 bedacht Hitler de vlag van de Nazi. Deze moest tot uiting brengen wat de partij wou en waar de partij voor stond. De vlag moest opvallend zijn, zo kwam hij bij het hakenkruis. Dan bedenkt hij ook de naam: nationale Sociale Deutsche Arbeiders Partij (NSDAP. In de zomer van 1921 nam Hitler het volledige leiderschap van de partij op zich. Duitsland moest ontzettend veel geld betalen vanwege de eerste wereldoorlog en ze waren al zo arm. 1 dollar was 75 DM waard. In 1923 was dit zelfs 7000 DM, en in augustus 1923 was dit 1 miljoen DM voor 1 dollar. In november (dus 3 maanden later), toen Hitler het idee had dat het nu zijn beurt was, betaalde je 4 miljoen DM voor 1 dollar! Hierdoor was het vertrouwen in de Duitse economie helemaal weg. De bevolking gaf de regering de schuld. Dit waren ideale tijden voor Hitler. Hij maakte leuzen en ging die inhoud geven. Er gingen zich kleine niets zeggende partijen samen mengen tot de zogenaamde Arbeidsgemeinschaft der Vaterländischen Kampfverbände. Hitler was de leider. Iets later kwamen er nog meer partijen bij en werden ze de Deutscher Kampfbund. Hierbij was Hitler één van de drie leiders. Hij was zo ver gekomen door dat hij venijnige redevoering had gehouden bij een massabijeenkomst. Hun doel was de republiek omverwerpen en het verdrag van Versailles te verscheuren. Op 26 september 1923 kondigde kanselier Streseman het einde van het lijdelijk verzet in het Ruhrgebied aan. Er kwam een noodstoestand in Duitsland. Beieren weigerde Berlijn te gehoorzamen. Ze vonden dat zij geen noodtoestand hadden. Hitler zijn partijkrant had erg veel kritiek op de regering. Hitler moest hem afschaffen, maar hij doet het niet. Al zijn volgelingen wouden actie, maar Hitler moest voorzichtig zijn, maar hij ondernam toch actie, hij wou zoveel mogelijk belangrijke mensen voor zich winnen, desnoods onder bedreiging, maar deze hadden geen invloed. Hitler kon glashard liegen en vaak met succes. Zo ook deze keer, als hij beweert dat de hele regering in Beieren is afgezet en de Berlijnse regering ook, en er dus snel een nationale regering benoemd moet worden. Maar als Hitler diezelfde avond nog weg moet om een gevecht te sussen en de zaal overdraagt aan Ludendorff, maakt hij een grote fout. Volgens Ludendorff zou geen enkele Duitse soldaat vuren op zijn oude regeringsleiders. De nazi's zouden gaan demonstreren, maar dit heeft hun de kop gekost. Hitler werd gezocht wegens een putsch die hij beraamde tegen de Beierse regering. Hitler wou de Beierse regering afzetten. De putsch mislukte. Hij gaat onderduiken bij vrienden op een boerderij. Hier werd hij gevonden en hij kwam in de gevangenis. Hiermee werd de eerste staatsgreep van de Nazi's beëindigd. In de gevangenis heeft Hitler al zijn ideeën op papier gezet in het boek 'Mein Kampf'. Hitler heeft nog geen jaar in de gevangenis gezeten, terwijl hij vijf jaar verdiende. Als hij uit de gevangenis komt schrijft hij het tweede deel van 'Mein Kampf' als deze uitkomt maakt dit hem minder financieel afhankelijk. Hij komt weer sterker uit de strijd te voorschijn. Nu moest hij de partij weer opnieuw opbouwen. In 1929 had de partij 178.000 leden, terwijl hij begonnen was met 49.000 leden. De partij was dus weer vrij goed terug gekomen. Toen het in 1929 in heel de wereld erg slecht ging met de economie, maakte Hitler hier goed gebruik van. Hitler wou wel de macht krijgen volgens de grondwettelijke regels. Hitler maakte gebruik van tijd, want in de jaren '30 zag hij het Duitse volk weer wegzinken in de wanhoop en hier speelde hij handig op in. Hij beloofde de Duitsers weer brood op de plank en op 14 september 1930 had Hitler de op één na grootste partij van Duitsland. Hitler had bij het verwezenlijken van zijn plan wel het leger en de grootindustriëlen en financiers nodig. Hitler sprak zo op de legerofficieren in zodat die met hem mee gingen werken. De legerofficieren konden nu eindelijk het vernederende verdrag van Versailles afwerpen. De financiële wereld dacht: als we nou Hitler veel geld doneren, zal hij ons erg dankbaar zijn en zal hij, als hij aan de macht is, vast wel onze wensen inwilligen. Deze rijke mensen hebben Hitler geholpen aan de macht te komen. Hitler hield het volk voor de gek, want hij moest wel laten zien dat hij een echte socialist was en een hekel had aan alle geldbaronnen, omdat het volk anders niet meer op hem zou stemmen en hij de macht die hij wou hebben wel kon vergeten. In 1930 waren er teveel partijen, die allemaal te egoïstisch waren. Hierdoor konden ze geen goede coalitie vormen en lag de macht niet meer bij het volk en de vertegenwoordiging daarvan, de Reichstag, waar een president van 85 jaar moest regeren. Hitler maakt ook hier gebruik van en op 31 juli 1932 had Hitler de grootste partij van Duitsland. Op 22 januari 1933 kreeg Hitler de zoon van de president zover om er voor te zorgen dat de Nazipartij in de regering werd opgenomen. Von Papen kreeg op 28 januari van de president de opdracht om te kijken naar de mogelijkheid voor een regering onder Hitler, binnen de grondwet. 30 januari 1933 werd Hitler rijkskanselier. Von Papen was vice-president en dacht dat hij zo de Nazi-leider wel kon laten remmen als hij dat wou. Veel mensen zullen niet doorgehad hebben wat Hitler nu eigenlijk wou. Maar dat was nu te laat, Hitler was binnen en niemand kon hem nu nog tegenhouden.
Hoe werkt Hitler zijn Ideeën uit? Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven moeten we eerst op een rijtje zetten wat zijn ideeën precies waren en hoe hij aan die ideeën kwam. Hitler was een racist. Wie of wat hier precies invloed op heeft gehad is nooit helemaal duidelijk geworden. Het is absoluut niet duidelijk of hij hierbij ooit iemand serieus heeft genomen. Maar wat ook niet duidelijk is, is welk volk hij bedoelt met het perfecte ras. Zijn dit alleen de Duitsers of alle Ariërs? En wie bedoelt Hitler precies met de Ariërs? Hitler is hierin nooit zo duidelijk geweest. En wie hij precies als Joden beschouwde is ook niet zo duidelijk, maar Hitler veranderde binnen dit onderwerp ook vaak van mening. Wat Hitler heel erg heeft bezig gehouden is de strijd tussen de blanke rassen, tussen de Ariërs en de joden. Himmler en nog meer dogmatische racisten uit de hogere rangorde van het derde rijk waren belangrijk voor Hitler, want hun ideeën over rassen zorgden voor het opzetten van verschillende instellingen. Met de ideeën over de rassen zou Hitler het derde rijk naar een nieuwe wereld brengen. Hitler zijn uitspraken over de rassen zijn eigenlijk standpunten over wat hij beschouwde als nationale kenmerken. In zijn denken zat een sterk racistisch element. Hij won het volk voor zich vooral door zijn volksachtige manier van denken. Door de propaganda wist hij de Duitsers zo gek te krijgen er in te geloven dat de Joden en zigeuners niks waard waren. Maar hoe de Duitsers dachten was meer cultureel dan raciaal. Zijn Jodenhaat kwam waarschijnlijk voor een deel door zijn vader, omdat hij door vrienden er zo vaak op gewezen werd dat hij ook Joodsbloed had. Er gaat een verhaal de ronde dat zijn vader een Joodse vader had, maar daarbij was de vader van Hitler nog eens een onwettig kind en dus is de vader niet bekend. Himmler. Het is nooit bewezen of Hitler ook echt joodsbloed had. Hierdoor had Hitler een hekel aan zijn vader. Alles wat het lijden van Hitler en de Duitse staat veroorzaakte was de schuld van de Joden. Ook het verlies van de Eerste Wereld oorlog is de schuld van de Joden. Hitler werd gedreven door haat, de haat tegen de Joden. Wat waarschijnlijk ook heeft meegespeeld met de Joden haat, was dat Hitler lang geen vriendin heeft gehad en hij had het idee dat de Joden alle meisjes misbruikt hadden en hadden gedwongen in de prostitutie te gaan. Eerst wou Hitler alle Joden verbannen uit Duitsland en Oostenrijk. In 1933 bouwde Hitler concentratiekampen, deze waren in eerste instantie bedoeld voor politieke tegenstanders. Zoals de marxisten. In 1936 besloot Hitler dat de Joden geen staatsburgers meer waren. Ze mochten nu niet meer trouwen met niet Joden, want dat zou er dan weer voor zorgend dat ze weer staatsburger zouden worden. Het waren niet alleen de Joden die vervolgd werden, ook de zigeuners, Jehova getuigen, homoseksuelen en mensen met een lichamelijk of geestelijk handicap pasten niet in Hitler zijn plaatje. Zij waren geen perfecte mensen en dat was wat Hitler alleen nog maar wilde: perfecte mensen in een perfect Duitsland. Ze mochten zich ook niet voortplanten en werden daarom gesteriliseerd. Ze werden allemaal in concentratie kampen gestopt. Ze moesten daar dwangarbeid doen. In 1938 heeft Hitler alle synagogen die er in Duitsland waren in brand laten steken. Toen Hitler in 1939 zag dat een oorlog onvermijdelijk was, begon hij wel zelf, maar gaf de Joden de schuld en moesten alle Joden uit heel Europa verdwijnen. Hij viel Polen binnen om daar de Joden te verwijderen. Maar toen in 1941 de invasie van Rusland kwam en Amerika zich met de oorlog ging bemoeien kwam er één miljoen Joden bij en het verbannen werd onmogelijk. Op 1 september 1941 gaf Hitler bevel tot de massa-executie. Hitler gaf expres geen schriftelijk bevel voor het executeren van de Joden, omdat dat voor bewijzen zou zorgen en iedereen, ook de Duitsers, zich tegen hem zouden keren. Het was een staatsgeheim en niemand mocht het weten, vooral het Duitse volk niet. Hitler sloot zich wel helemaal af van alles wat er in het oosten gebeurde. Zo wou Hitler ook niet naar hevig gebombardeerde steden toe of er zelfs maar een foto van bekijken. Pas in oktober 1944 gaf Himmler het bevel te stoppen met de vergassingen en waarschijnlijk achter Hitler zijn rug om. Het enige wat Hitler dus wou was de Joden uit de weg ruimen. Er zijn wel een paar uitzonderingen, zoals de dokter die zijn moeder op haar sterfbed heeft verzorgd. Hitler heeft de dokter geholpen naar Amerika te emigreren. En de dokter heeft toen een brief geschreven en deze heeft veel indruk bij Hitler achter gelaten. Hij vond de dokter een nederige Jood. Hitler heeft, zelfs tot in zijn testament toe, laten merken dat hij geen Joden in Duitsland wou hebben. In zijn testament schreef hij: zorg dat de Joden zich niet mengen in het hart van de Duitsland. Zo heeft Hij dus zijn ideeën uitgewerkt. Hij vermoorde alle mensen die hem in de weg zaten waaronder de Joden. Hoe ontwikkelt het neonazisme zich na 1945? Na de Tweede Wereldoorlog kijken de mensen die het met Hitler eens waren wel uit met wat ze doen, want iedereen was erg ontdaan van de oorlog en wat daar allemaal gebeurd was. Alle mensen die wat met de oorlog te maken hebben gehad worden vervolgd, zoals bijvoorbeeld de NSB. En het nazisme krijgt een andere naam, extreemrechts. Het begint allemaal pas echt op 27 maart 1971, dan wordt de Nederlandse Volks Unie (NVU) opgericht. De NVU is de voorloper van de CentrumPartij (CP). Het doel van de NVU was om Nederland en Vlaanderen te herenigen en het te zuiveren van buitenlanders. De NVU had een slecht leiderschap, maar in 1974 kwam daar verandering in. Joop Glimmerveen, geboren in 1928, kwam uit een rood nest en was lid geweest van de PvdA, komt in actie. In 1974 stelde hij zich kandidaat, voor de NVU, bij de gemeenteraadsverkiezingen van Den Haag. Hij voerde, ondanks bezwaren van de partij, een agressieve racistische campagne. Zijn leus was: 'Den Haag moet blank en veilig blijven'. Als of het met buitenlanders niet meer veilig was. Hij won, met 4.000 stemmen, net geen zetel, maar hij kreeg wel veel respect van de partij leden. Enkele maanden later wordt hij dan ook als partijleider benoemd. Door Glimmerveen ging de partij meer een nationaal-socialistische koers varen. Ze gingen zelfs Hitler prijzen voor zijn daden. Dit gaf de partij wel een slechtere naam. Na 1981 viel de partij hierdoor een beetje stil. In 1989 vierde ze nog Hitler zijn verjaardag in Braunau, maar kort daarna werden de activiteiten van de partij stil gelegd. Er waren partijleden die het niet meer zagen zitten bij de NVU. Op 28 december 1979 richtten zij de Nationale Centrum Partij (NCP) op. Toen de leden van de partij in februari 1980 illegale Marokkaanse immigranten aanvielen en mishandelden, hieven de geschrokken partijoprichters de NCP weer op. Op 11 maart 1980 richtte 2 oud leden van de NCP een nieuwe partij op, de Centrum Partij (CP). De CP deed afstand van het etiket 'extreemrechts'. Ze plaatste zichzelf in het politieke midden, vandaar de naam Centrumpartij. Het doel van de partij was 'het behoud van de Nederlandse cultuur'. Zo weken ze af van de andere middenpartijen zoals het CDA. Hans Janmaat werd in mei 1980 tot eerste secretaris gekozen. Ze kozen voor deze benaming, secretaris, omdat ze de partij zo democratisch mogelijk wilde houden. Janmaat was geen lid geweest van de NVU, maar van de PvdA en DS '70, dit was voor de partij een pluspunt, omdat ze dan ook invloed hadden van andere partijen. Brookman, die eerst de leiding over de partij had, verdween naar de achtergrond. Hij was bang zijn positie, bij de vrije universiteit, te verliezen. In 1981 probeerde Janmaat met zijn partij een zetel in de Tweede Kamer te winnen. Dit was zonder succes, maar in 1982 lukte het hem om 1 zetel te winnen. Hun belangrijkste leus was: Nederland is geen immigratieland, dus stop de vreemdelingenstroom. In 1983 en 1984 ging de electorale groei door. Bij tussentijdse raadsverkiezingen in Almere hadden ze 10% van de stemmen gehaald. Bij de verkiezingen van het Europese Parlement hadden ze als leus: Europa voor de Europeanen. Ze hebben toen 2,5% van de stemmen gehaald. In 1984 ging de partij weer ten onder. Dit kwam doordat er een machtsstrijd uitbrak aan de top. Deze werd waarschijnlijk gestimuleerd door de behaalde successen. Maar het kan ook door de botsing tussen Janmaats bijna liberale nationalisme en het meer romantische sociaal en collectivistisch getinte nationalisme van Nico Konst. Janmaat moest in mei 1984 het voorzitterschap aan Konst overdragen. Janmaat was hier niet blij mee, hij probeerde de rest van de partij tegen Konst op te zetten. In oktober werd Janmaat uit de partij gegooid, omdat hij zo eigenhandig en ondemocratisch was bezig geweest. Verkiezingen voor de gemeenteraden en Tweede Kamer in 1986 betekenden de doodklap voor de CP. Konst legde zijn voorzittersfunctie neer om zijn baan als leraar niet te verliezen. Zijn opvolger, Lier, bedankte in 1986 ook en stapte over naar de Centrumdemocraten. De secretaris van de partij, de zakenman Danny Segers, nam toen het heft in handen, maar hij kon de partij niet meer redden van de ondergang. Bijna direct na de ondergang herrees de CP als Centrumpartij '86 (CP '86). Aan het eind van de jaren '80 leek CP '86 op sterven na dood, maar na een jaar kwam CP '86 weer terug en begon de partij meer aanhang te krijgen. In 1990 werd Stewart Mordaunt namens CP '86 in de Haagse gemeenteraad gekozen, samen met Amsterdam en Rotterdam had de partij nu vier zetels. Vier jaar later kreeg de partij het voor elkaar om tot 9 zetels te komen. Door het radicalisme van Mordaunt trok de partij veel jongeren aan, maar stootte ook andere mogelijke kiezers af. Dit radicalisme kwam tot uiting in illegale demonstraties. De Centrumpartij '86 werd vaak verward met de partij van Janmaat, CD. Om zich hier tegen af te zetten hielden ze extra verkiezingspropaganda, maar dit had geen uitwerking op de verkiezingen, daarom veranderde ze in 1994 de naam in Nationale Volkspartij (NVP). Maar je ziet de partij ook nog wel veel voorkomen onder de naam CP '86. In 1996 bereikte Ruitenberg, die in 1994 onder andere de leider was van de gematigde, een akkoord met Janmaat, maar deze werd door de partij afgewezen. De spanning tussen de gematigde en de radicale stijgt en dit zorgt uit eindelijk voor een scheuring. De radicale eigenen zich de naam van de partij toe en worden dus CP '86. Ruitenberg verlaat de partij en sluit zich aan bij de CD. Op 7 november 1984 werd er weer een nieuwe partij opgericht, de Centrum Democraten (CD). Janmaat was één van de oprichters. Deze partij leek aan het begin niks waard, want bij de raadsverkiezingen in maart 1986 won de partij nergens een zetel en bij de Tweede Kamer verkiezingen in mei 1986 kwamen ze zelfs slechter uit de bus dan CP '86. Pas 2 jaar later kwam de partij echt van de grond. De radicalisering van CP '86 zorgde voor nieuwe leden bij de CD, maar het eigengereide leiderschap van Janmaat stootte ook weer mensen af. De CD was een gematigde nationale partij. In 1989 won de partij één zetel zodat Janmaat weer terug kon naar de Tweede Kamer. De electorale groei ging door. In 1994 bereikte de partij zijn hoogte punt, 78 zetels voor de gemeenteraad verkiezingen in maart en 3 zetels in bij de Tweede Kamer verkiezingen in mei. De partij was begonnen met 300 leden en beweerde zelf dat ze in 1994 op 4.000 leden zaten. Dit valt te betwijfelen, want volgens de penningmeester kon dit niet kloppen als je naar de contributie-inkomsten keek. Je mocht minimaal f 25,- geven en maximaal f 50,- en het contributiegeld in 1992 bedroeg f 44.000,- dus maximaal konden ze 1.760 leden hebben. Partijen als de CD en CP trokken vaak agressieve en soms ook criminele mensen aan. Zo werden er in 1994 raadsleden opgepakt wegens heroïne handel en wapenbezit, ook was er iemand opgepakt wegens brandstichting bij een huis van buitenlanders. Hij vertelde alles van de brandstichting aan het blad panorama. Daar buitenom waren twee journalisten de partij binnen gedrongen en zij schreven een stuk in de krant over de partij. Dit stukje was erg negatief. Dit zorgde voor veel spanning binnen de CD. Raadsleden die net gekozen waren verlieten verontwaardigd, over het gebeuren, de partij. Een deel van hen stichtte een nieuwe partij, de Burger Partij Nederland (BPN). Een ander deel sloot zich aan bij het Nederlands Blok (NB). De NB was in 1992 opgericht. Wil Schuurman, die eerder de secretaris was, nam nu de leiding, van CP '86. In 1998 kreeg de partij te weinig stemmen om de zetel te behouden en was daardoor uit de Tweede Kamer. Dit kwam doordat veel leden zich hadden aangesloten bij de VVD. De partij is nu alleen nog plaatselijk actief. Dus op dit moment zijn er geen extreemrechtse partijen actief in de Tweede Kamer Wat wordt er in Nederland, tegenwoordig, tegen het neonazisme gedaan? In Nederland is het extreemrechts, in tegenstelling tot de omringende landen van Nederland, een klein verschijnsel. De CD was de grootste partij ooit en deze had maar drie zetels in de Tweede Kamer. Hoe komt het dat extreemrechts in Nederland nooit zoveel kans heeft gehad? Volgens sommige komt het door de maatschappelijke druk die in de naoorlogse periode is uitgeoefend op de extreemrechtse organisaties. Deze druk is op zes verschillende manieren uitgeoefend. Ik wil ze allemaal even kort behandelen en daarbij ook zeggen hoe de mensen er op reageren. Ten eerste heb je het negeren. De media en de gevestigde politiek kunnen dit het beste doen. De gedachte die er achter zit is dat extreemrechts te veel aandacht krijgt. Er moet ook geen kritiek komen op het extreemrechts, want dan kunnen de mensen denken wat flauw en dat zorgt dan weer voor meer sympathie van het publiek. Het negeren werkt niet zo goed, want zodra de politiek zwijgt krijgt et extreemrechts de kans om hun opvattingen te verspreiden zonder dat ze tegen druk krijgen. De volgende strategie is het argumenteren en dan vooral met de mensen die op extreemrechts willen stemmen en niet met de politici zelf. Dit doen ze om te voorkomen dat de politici ook maar iets van respect krijgen en anders kunnen de politici ongemerkt dan nog hun opvattingen kwijt. Deze werkt ook niet zo goed omdat je alleen maar met de mensen discussieert die al op de partij stemmen en de andere mensen bereik je op deze manier niet zo goed. De derde strategie is het isoleren. Men gaat er bij deze gedacht van uit dat ze een soort besmettelijke ziekte heeft. Extreemrechts moet uitgestoten en afgezonderd worden. Over deze opvattingen, van het isoleren, lopen de meningen uit een. De een vindt dit een goeie strategie en de ander vind dit maar niks. De gene die ervoor zijn vinden wel dat je het dan goed moet doen, zo moet je een soort muur optrekken zodat extreemrechts geen invloed meer kan uitoefenen op het beleid en ze niet meer de kans krijgen hun politieke opvattingen te verspreiden. De mensen die er tegen zijn zeggen dat dit niet werkt want extreemrechts komt dan in een underdog positie te recht en dan wordt hun kritiek die ze hadden alleen maar bevestigd en krijgen ze weer meer aanhang. Vervolgens heb je de directe actie, zo moet men bijvoorbeeld tegendemonstraties houden en in huizen van extreemrechten inbreken om zo allemaal informatie in te winnen. Maar volgens de meeste lost demonstreren niks op, je sust maar voor even het democratische geweten. En geweld vindt men onverstandig hoewel het wel z'n vruchten heeft afgeworpen. Zo hebben inbraken veel informatie opgeleverd en hebben ze een paar keer een vergadering weten te stoppen en de stemmers op de centrum partij zullen zich wel goed bedenken voor ze actief gaan worden in de partij. Als vijfde strategie is er de bestrijding van de overheid. De staat moet extreemrechts aanpakken. De partij moet bloot staan aan voortdurende verbodsdreigingen. De meeste mensen vinden dit wel gewenst. Wat wel moeilijk is, is om de vraag te beantwoorden hoe ver mag de regering gaan met verbieden, want er is wel zoiets als vrijheid van mening uiting. Dus het blijft wel moeilijk om hier echt wat van te maken. Als laatste is er dan nog de stigmatiserings strategie. Het doel van deze strategie is om de kiezer van het extreemrechts te laten zien dat ze niet zo'n politici willen steunen en dat zo'n persoon hun niet mag vertegenwoordigen. Deze strategie wordt door veel mensen goed gekeurd. Het kan er voor zorgen dat de partij minder kiezers krijgt, maar ook dat er verdeeldheid komt in de partij zelf. De strategie die het beste heeft gewerkt is een combinatie van een strategieën. Outcasting, geweld en stigmatisering werken het beste. Deze drie strategieën hebben er voor gezorgd dat extreemrechts niet volwaardig heeft mee kunnen draaien in de politiek en het heeft ertoe geleid dat ze in Nederland geen gedegen en goed functionerende partij hebben kunnen oprichten. De overheid heeft wat dat betreft weinig kunnen doen, maar het heeft wel de wet gehandhaafd en ieder mens die de wet overtreed wordt gestraft dus ook de extreemrechten. En de mensen die bij de partij zaten en een belangrijke functie hadden, hadden kans van die belangrijke functie te worden ontslagen, daardoor trokken die mensen zich op tijd terug. Er is dus wel degelijk wat gedaan tegen de partij en het extreemrechts, want er is nu geen partij meer actief in de Tweede Kamer. Conclusie: Mijn hoofdvraag luidde: wat is, tegenwoordig, de invloed van het neonazisme? Ik heb Deze vraag geprobeerd te beantwoorden door deelvragen te maken. Mijn deelvragen waren: Hoe kwam Hitler aan de macht? Hoe werkte Hitler zijn ideeën uit? Hoe ontwikkelt het neonazisme zich na 1945? Wat wordt er in Nederland, tegenwoordig, tegen het neonazisme gedaan? Ik heb over deze deelvragen informatie gezocht en deze heb ik geprobeerd te verwerken. Ik zal nu deze vragen in het kort beantwoorden. Hitler kwam aan de macht door slim in te spelen op de situatie. Bijvoorbeeld door in te spelen op het weinige vertrouwen dat het volk had in de regering. Hij had het alleen niet gered, want hij heeft veel financiële hulp gehad van industrieën en hij heeft mensen bang weten te maken dat heeft hem ook geholpen om aan de macht te komen. Hitler werkte zijn ideeën uit door de Joden te vermoorden. Hij paste rassenscheiding toe. Zo heeft hij de Joden tot het verkeerde ras gedoopt. Maar niet alleen de Joden waren de dupe als je als Duitser een afwijking had dan mocht je je niet meer voortplanten en werd je gedwongen tot castreren. De Joden hadden zijn leed veroorzaakt en dat was de reden waarom zij vervolgd werden en Hitler wou een superieur ras en daarom mochten mensen met afwijkingen zich niet voortplanten. Het nazisme ontwikkelt zich in Nederland eerst niet zo snel de mensen zijn bang om opgepakt te worden. Pas in de jaren'70 gaat het wat beter met het neonazisme. Ze krijgen wat meer aanhang en komen ook terecht in de Tweede Kamer, ze weten zich zelfs omhoog te werken op europees gebied. Maar sinds 1998 zijn ze niet meer landelijk aanwezig. Ze zijn alleen nog plaatselijk actief. In Nederland is er veel actie geweest tegen het Neonazisme. Niet alleen door de regering ook de bevolking vond ze beangstigend. Het is nu niet echt meer nodig, maar er zijn mensen achter slot en grendel gegaan omdat ze verkeerde uitspraken hebben gedaan. Er bestaat natuurlijk wel het recht van meningsuiting maar je kan hierin ook te ver gaan en dat is wat onder andere Janmaat gedaan heeft. De conclusie die we uit deze antwoorden kunnen trekken is dat er wel degelijk invloed is geweest van het Neonazisme. Het heeft z'n hoogtepunt gehad in 1992 maar dit is daarna weer ernstig afgenomen. In andere landen zijn ze meer actief dan in Nederland. Ze hebben dus wel even invloed gehad maar ze zijn nooit zover gekomen als Hitler en dat is misschien maar goed ook. Soms hoor je nog wel eens iets van de CP en bij verkiezingen zie je ook hun aanplakbiljet maar echt invloed hebben ze niet meer alleen nog maar plaatselijk en dan ook lang niet overal. Je ziet ze vooral in de grote steden zoals Rotterdam, Amsterdam en Den Haag, maar ook in de iets kleinere plaatsen zoals Amersfoort zie je aanplakbiljetten. Maar voor de rest merk je weinig van de partij en hebben ze niet echt invloed meer. Literatuurlijst Internetpagina's: ·
http://members.tripod.com/~propagander/index-6.html · http://members.nbci.com/_XMCM/deencycloped/biografie-blad.html · http://www.auschwitz.nl/1933-1945.html · http://nsdapmuseum.com/museum/flags.htm · http://www.ado.nl/adopol.htm · http://www.european-history.com/holocaust.html Boeken: · Opkomst en ondergang derde rijk/geschiedenis nazi Duitsland/ William. L. Shirer · Hitler en de geschiedenis/ John Lukacs/ eerste druk · Ik denk zo vaak aan jullie/ Hedda Kalshoven/ uitgeverij contact Amsterdam/eerste druk 1991 · Extreem-rechts in Nederland/ Redactie: Joop van Holsteyn en Cas mudde/SDU uitgevers, Den Haag/eerste druk 1998. Slot. Ik ben nu eindelijk aan het einde van mijn werkstuk gekomen. Ik hoop dat u het een goed werkstuk vind en er van heb genoten.

REACTIES

V.

V.

He.. thnx voor je werkstuk..
dankzij jou toch nog een 8,7 :)

Groetjes Vera

21 jaar geleden

R.

R.

leuk werkstuk knap gedaan hoor

19 jaar geleden

J.

J.

hooi,
gaaf werkstuk!!! bedankt heb nu een hoger cijfer!!! hihihi
gr...

13 jaar geleden

J.

J.

super gedaan leuk zeg

11 jaar geleden

J.

J.

he goed werkstuk hoor!maar je bent alleen een paar dingetjes over neo-nazis vergeten,over hoe ze laten blijken dat het nazisme nog steeds moet worden voortgezet enzo,als ik een leraar was,gaf ik je een dikke 9.4!

8 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.