Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen

De Duitse inval meidagen 1940

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 1019 woorden
  • 24 april 2007
  • 47 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.7
  • 47 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!
De Duitse inval meidagen 1940

Inhoudsopgave.
Inleiding.
De nacht van 9 op 10 mei.
10-14 mei.
Aanvalsplan van Duitsland.
Verdedigingsplan van Nederland.
Proclamatie van koningin Wilhelmina.

Inleiding.
In dit werkstuk ga ik de verdediging van Nederland tegen de Duitse inval tijdens de meidagen van 1940 onderzoeken.
Mijn hoofdvraag hierbij is: Wat heeft er plaats gevonden in deze vijf dagen in mei? En was Nederland hierop voorbereid?
Ik ga het aanvalsplan van Duitsland en het verdedigingsplan van Nederland behandelen. Het loopt niet chronologisch, omdat ik eerst beschrijf wat er gebeurde op 10 mei 1940 en de dagen die daarna volgden totdat Nederland viel en daarna vertel ik pas het aanvals- en verdedigingsplan.


De nacht van 9 op 10 mei.
De Duitse invasie begon om 04.40 uur Duitse tijd. Er overschreden vier pantsertreinen de Duits-Nederlandse grens. Tegelijkertijd vlogen grote eskaders van de Luftwaffe over Nederland. Om 03.50 uur Nederlandse tijd meldde kolonel Van Alphen aan generaal Winkelman: ‘Grensoverschrijding bij Kerkrade en Vaals.’ In opdracht van het Luchtwachtbureau meldde de Hilversumse radio dat ‘honderden vreemde vliegtuigen van onbekende nationaliteit de oostgrens passeren in westelijke richting.’ Ook berichten uit andere bron bevestigden ditzelfde.

10-14 mei.
De Duitsers ondernamen vliegaanvallen en een Duitse gezant overhandigde die dag een verklaring, waarin de inzet van een geweldige troepenmacht werd aangekondigd. Duitsland waarschuwde voor een volledige vernietiging van land en staatsbestel als Nederland zich zou verzetten. Ze onderbouwden dit met hun weten van een dreigende inval van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in Nederland, België en Luxemburg. Nederland verklaarde dat ze in oorlog was met het Derde Rijk en absoluut geen overeenkomsten had met welke natie dan ook.
Op verzoek van ‘de lage landen’ stuurden Frankrijk en Groot Brittannië hulp richting België.

Het lukte de Duitse artillerie om in korte tijd de Nederlandse verdediging uit te schakelen, waarna Duitse troepen al om 08.00 uur op de westelijke oever stonden bij Westervoort. Ook bij Zutphen wisten Duitse troepen na verloop van tijd de verdediging uit te schakelen en de IJssel over te steken en binnen het eerste uur na de inval kon een klein Duits bataljon in de rug van de stelling uitladen, doordat ze de brug bij Gennep hadden heel gelaten, overgenomen en met een trein onbelemmerd door de achterliggende Peel-Raamstelling bij Mill door waren gereden.
Op zondag 12 mei begon de eerste van een serie luchtaanvallen op Kornwerderzand en een dag later op 13 mei begonnen artilleriebeschietingen vanaf de Friese kust. Het vuur werd op een paar honderd meter afstand geopend nadat de Nederlandse kanonnen en mitrailleurs een aanval van een compagnie stoottroepen hadden afgeslagen.

De artilleriebeschieting begon weer op dinsdag 14 mei, maar een kanonneerboot nam met succes de Duitsers onder vuur. Na precies 100 schoten vertrok het schip weer. Maar de Duitsers probeerden nieuwe luchtbombardementen, waaronder de verschrikkelijke bombardementen op Rotterdam. Een voltreffer met een bom van vijfhonderd kilo maakte een groot gat in een van de bunkers. Diezelfde dag gaf Nederland zich over.

Aanvalsplan van Duitsland.
Het aanvalsplan was verdeeld over 3 legergroepen en legergroep B, bestaande uit Küchlers 18e leger, een pantserdivisie en luchtlandingssteun, zou Nederland aanvallen. Daarbij werd het versterkt met de 9e pantserdivisie en twee SS-divisies.
Ze waren van plan om door Gelderland te gaan en de Nederlandse hoofdverdediging bij de Grebbelinie aan te vallen. Ze wilden doormiddel van Noord-Brabant aan te vallen, over de Moerdijkbruggen naar Den Haag op rukken en parachutisten en luchtlandingstroepen zouden de Moerdijkbrug en de bruggen bij Dordrecht en Rotterdam bezetten. De 22e luchtlandingsdivisie landde bij Den Haag en de 1e cavaleriedivisie zou Noord-Nederland voor haar rekening nemen.
Vier legerkorpsen van het Duitse 6e leger namen tevens deel aan de slagen langs de Peel-Raamstelling en de Maas en boog daarna geleidelijk aan af naar België.
Duitsland had rond de residentie bijna 8000 man aan de grond gebracht rond Rotterdam, Den Haag en Moerdijk. Het was de grootste luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis. Erg gevaarlijk voor Nederland dus.

Verdedigingsplan van Nederland.
Het verdedigingsplan van Nederland bestond uit 3 linies, waarvan de voorste linie uit linies langs de Ijssel en Maas en de Wonsstelling. De hoofdverdediging bestond uit de stelling Kornwerderzand (Afsluitdijk) en de Grebbelinie, die van het IJsselmeer tot de Rijn liep. Hier ging de Grebbelinie via de grote rivieren en de Betuwestelling over in de zuidelijke hoofdverdediging Peel-Raamstelling.
Verder waren er nog linies in de provincie Zeeland, bij Moerdijk en Vesting Holland die het hart van Holland met de grote bevolkingscentra beschermde.

Nederland was in vijf dagen grotendeels bezet en het Nederlandse leger legde op 14 mei zijn wapens neer, waarna ze op 15 mei capituleerden. Intussen had de Nederlandse regering reeds het land verlaten en leidde vanuit Londen het voortgaande

Nederlandse verzet buiten bezet gebied, bereidde de bevrijding van Nederland voor en behield het oppertoezicht over de overzeese gebiedsdelen (koloniën)

Proclamatie van koningin Wilhelmina.
Koningin Wilhelmina richtte een proclamatie tot het Nederlandse volk:

‘Mijn Volk,
Nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen, en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in de afgeloopen nacht door de Duitsche weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan. Dit niettegenstaande de plechtige toezegging dat de neutraliteit van ons land zou worden ontzien, zoo lang wij haar zelf handhaafden.
Ik richt hierbij een vlammend protest tegen deze voorbeeldelooze schending van de goede trouw en aantasting van wat tusschen beschaafde staten behoorlijk is. Ik en Mijn regeering zullen ook thans onze plicht doen. Doet gij den uwen, overal en in alle omstandigheden, ieder op de plaats waar hij is gesteld, met de uiterste waakzaamheid en met die innerlijke rust en overgave waartoe een rein geweten in staat stelt.
WILHELMINA’

De proclamatie werd 's avonds in alle dagbladen afgedrukt.
Duitse burgers in Nederland kregen huisarrest en het verspreiden van pamfletten werd verboden. De ministers van Ministerie van Buitenlandse Zaken en de minister van Koloniën vertrokken voor overleg met de geallieerden naar Londen.

Conclusie.
Nederland was dus enigszins voorbereid, maar niet genoeg. De Duitsers hadden een te groot leger en ze braken zo door de linies heen. Niet op alle plaatsen; op sommige hield Nederland goed stand. Maar na de bombardementen op Rotterdam, gaf Nederland zich over.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

S.

S.

kort vooral

11 jaar geleden

E.

E.

slecht

7 jaar geleden