De Amerikaanse Burgeroorlog

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas vwo | 2806 woorden
  • 28 mei 2016
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Inhoudsopgave:

Inleiding                                                                                  blz. 2

Hoofdstuk 1: afscheiding van het zuiden                     blz. 3

Hoofdstuk 2: de slag bij Bull Run                                    blz. 4

Hoofdstuk 3: keerzijde: slag bij Gettysburg                 blz. 5

Hoofdstuk 4: gevolgen van de oorlog                            blz. 6

Conclusie                                                                                blz. 7

Bronnen, afbeeldingen en literatuurlijst                      blz.

Inleiding:

We zijn al heel lange vrienden met Amerika. Je wordt bijna geacht Amerika te vereren. Amerika is dan ook het machtigste land van de hele wereld. Maar 300 jaar geleden bestond Amerika nog helemaal niet, terwijl Europa er wel degelijk was. Er zijn dus ontwikkelingen geweest, waarvan de Amerikaanse Burgeroorlog een hele belangrijke was. Want zonder die oorlog was Amerika helemaal niet zo machtig geworden. Er waren veel gevolgen van de beruchte oorlog en niet allemaal waren ze  even leuk. Maar er zijn ook goede dingen uit voortgekomen. De Burgeroorlog was een keerpunt in de grote geschiedenis van Amerika. Maar hoe komt het dat het zuiden in opstand kwam? Daarmee is het allemaal begonnen. Daar zijn veel redenen voor. Ook slavernij is een oorzaak. Ik denk dat slavernij een erg belangrijke rol heeft gespeeld, ook al wordt het nergens als echte oorzaak genoemd. Maar er kwamen grote Ruzies tussen Noord en Zuid en dat liep uit tot oorlog. De meningen tussen zuid en noord waren té verdeeld om vreedzaam als één land samen te leven.

Mijn onderzoeksvraag is: hoe verliep de Amerikaanse Burgeroorlog? Want als we dat niet weten, weten we ook niet wat precies de gevolgen van de oorlog waren en waarom sommigen goed of slecht voor het land waren. Ik heb voor deze oorlog gekozen omdat Amerika een indrukwekkend land was en nog steeds is. Ze wordt steeds belangrijker. De oorlog was belangrijk voor de samenleving van het land, maar ook voor nog veel meer. Ik ga mijn onderzoeksvraag beantwoorden met 4 hoofdstukken: het begint met de afscheiding van het zuiden. Dat was het begin van deze oorlog. De allereerste veldslag was de slag bij het riviertje Bull Run, in het noordwesten van Amerika. Dat is hoofdstuk 2. Daarna werd er een tijd lang gevochten waar veel mensen gesneuveld zijn en waar het noorden vele legerleiders heeft versleten. Toen kregen ze een nieuw, beter man die van doorzetten wist. Van één tot drie juli 1863 was er een belangrijke veldslag bij Gettysburg, de allergrootste van de hele oorlog, die 4 jaar duurde. Dat was hét keerpunt. Het noorden had meer mannen en betere wapens, ze hadden 97 % van alle wapens in handen, maar ze hadden toen slechte legerleiders. Het leek erop dat het zuiden dus aan het winnen was. Maar dat veranderde. Het noorden won en bleef winnen. Uiteindelijk, in 1845, trok het zuiden zich definitief terug en sloten ze vrede. Maar de verwoesting die de hele oorlog had aangericht, was verschrikkelijk en voornamelijk het Zuiden was totaal verwoest en geruïneerd. Het laatste hoofdstuk is dan ook ‘gevolgen van de oorlog’, want die zijn wel heel belangrijk geweest voor de heropbouw van de Verenigde Staten. Met deze informatie wil ik antwoord kunnen geven op mijn onderzoeksvraag.

Hoofdstuk 1:           afscheiding van de staten

Er waren veel motieven van het Zuiden om zich af te scheiden van het Noorden. Slavernij heeft hierbij een grote rol gespeeld. Op veel verschillende gebieden was er ruzie, wat uiteen liep van economie tot politiek en geloof.

1) Één die een grote rol heeft gespeeld, is economie: in tegenstelling tot het Zuiden, was het noorden veel beter ontwikkeld op gebied van industrie en handel. Het Zuiden voelde zich economisch achtergesteld. Ze had veel Landbouw, weinig fabrieken en de mensen waren er erg arm. Daarom waren er ook veel slaven die in het Zuiden werkten, die konden mooi het zware werk doen. De rijkste mensen staken ver boven de gemiddelde bevolking uit en dat waren de grootgrondbezitters. Het noorden had veel meer fabrieken, namelijk 110.000 tegen 18.000 in het zuiden. Het noorden draaide dan ook met 1,3 miljoen mensen in de fabrieken, terwijl in het zuiden maar 110.000 mensen in een fabriek werkten. De meesten werkten op het platteland in de katoen- , tabak- en graanteelt. Behalve dat, was de welvaart in het Noorden beter verdeeld. Mensen waren gelijk en hadden keuzes. In het zuiden kon je kiezen uit knecht of soldaat. Het Zuiden was grotendeels afhankelijk van voedselimport en andere spullen uit het Noorden. Ze waren boos en wilden hun eigen boontjes kunnen doppen. Dit kwam uit op ruzie.

2) wat hier ook mee te maken, waren invoerrechten. Het Noorden was vóór invoerrechten. Als ze invoerrechten zouden heffen op Engelse producten, zouden die duurder zijn dan Amerikaanse. Dan zouden Amerikaanse producten beter verkopen. Het Zuiden was het hier niet mee eens, want ze verkochten veel katoen aan Engeland. Als Engeland minder kleding zou verkopen, dan zouden ze minder katoen inkopen en daar leed het Zuiden dan verlies onder.

Dit wil je ook lezen:

3) er waren veel politieke spanningen tussen de federale regering en de deelstaten in het Zuiden. Ze waren het niet eens met de leiders en het Zuiden verkoos dan ook Jefferson Davis als nieuwe president van de geconfedereerde staten.

4) ook waren er religieuze spanningen. Het Noorden was Katholiek en het Zuiden Protestants. Daardoor waren ze het niet eens over de manier van regeren en speciaal over het houden van slaven. Het Noorden vond slavernij onacceptabel terwijl het zuiden het houden van slaven als doodnormaal beschouwde.

De aanleiding tot afscheiding was dat op 6 november 1860 Abraham Lincoln tot president van de Verenigde Staten werd verkozen. Hij voerde een neutrale campagne om geen ruzies over de slavernij te krijgen. Maar hij had wel een wens: het uitbreiden van Slavernij naar het westen moest worden vermeden. Bovendien was de verkiezing niet helemaal eerlijk gegaan, want niet alle staten deden mee. Het Zuiden beschouwde de verkiezing dus als een soort aanval tegen hun deelstaten. Gelukkig voor hen legde Lincoln pas op 4 maart 1861 de eed af als 16de president van de VS. South Carolina scheidde zich als eerste staat van Noorden af en daarna volgden al snel Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana en Texas. Ze verbonden zich als unie en kozen Jefferson Davis op 9 februari als president. De 18de werd hij officieel ingezworen en ze wilden niet meer bij het Noorden horen. Lincoln was een beetje machteloos en riep in zijn toespraak op om de banden met de unie te herstellen. Hij stuurde als hulp zijn troepen naar het Noordse Fort Sumpter, dat nu in Zuidelijk gebied lag. Het Zuiden accepteerde het herstel niet en vielen, om duidelijk te maken wat ze er van vonden, Fort Sumpter aan. Op 12 april vuurde het 1ste schot en daarna was het voor het Zuiden definitief oorlog. Daarna scheiden zich achtereenvolgens ook de staten Virginia, Arkansas, Tennessee en North Carolina zich af en voegden ze zich bij de geconfedereerde staten. Die waren nu met 11 staten.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Afbeelding 2: aanval op Fort Sumter.

Hoofdstuk 2:           de slag bij Bull Run

De oorzaak: het noorden leek in voordeel, want ze waren met veel meer mensen en hadden bovendien een betere wapenindustrie. Lincoln dacht dat als ze nu even wonnen, wat ze niet deed, dat de oorlog snel afgelopen zou zijn. Wat hij nog niet wist dat de 1ste slag bij Bull Run nog maar een voorproefje was van de hele oorlog.

De slag: Lincoln stuurde zijn 30.000 soldaten naar het riviertje Bull Run. De nieuwe tactiek was het ‘anaconda plan’. Het plan was bedacht door de Noordelijk generaal Winfield Scott. Eerst werd hij uitgelachen. De bekendste spotprent was een kaart met een anaconda slang die het gebied omsloot. Daarom heet het Anaconda plan. Ondanks dat ze niet in het plan geloofden, hebben ze Scott’s plan toch uitgevoerd. Het was de bedoeling dat ze de Mississippi rivier en de havens/zee zouden overnemen en bewaken zodat de gehele westkust werd afgesloten. De zogenaamde ‘muur’ heeft wel standgehouden tot aan het einde van de oorlog, maar heeft er niet voor gezorgd dat het Noorden de 1ste slag won, dat deed namelijk het Zuiden. Het Noorden dacht wel te kunnen winnen en de inwoners dachten dat het Noorden een groot bloedbad aan zouden richten en dat de oorlog dan snel voorbij zou zijn. Ook Lincoln dacht dit en hij bereidde de slag dus niet zo goed voor. Toen hij generaal McDowell met zijn soldaten naar het riviertje Bull Run. Daar werden zijn troepen verrast door de troepen van Robert Lee, de opperbevelhebber van het Zuidelijk leger, en zijn generaal P.G.T. Beauregard. Lee’s troepen waren duidelijk sterker en beter getraind dan de troepen van het Noorden. In plaats van dat het Noorden een bloedbad aanrichtte, deden Lee’s troepen dat nu. Aan beide kanten vielen vele gewonden en toeschouwers die kwamen kijken zijn weggevlucht. Rond de middag arriveerden de troepen van Thomas J. Jackson. Ze waren gekomen om de Zuidelijk linie te versterken. Hij verzamelde 13 kanonnen en ging aan de andere kant van de heuvel staan. Dit was slim, want zo kwam hij niet direct in een vuurgevecht. Daarna was er een hevig gevecht aan de gang tussen de 11 kanonnen van het Noorden en de 13 kanonnen van het Zuiden. Maar het Noorden had weinig effect op het Zuiden en het Noorden verloor dan ook. Aan beide zeiden vielen vele doden, 2700  van het Noorden en 2000 van het Zuiden. Toen had het Noorden een beetje een probleem, want als het zo door ging kon de oorlog nog wel langer duren dan gedacht. Maar het Zuiden vierde feest en generaal Jackson kwam als redding. Hij kreeg de bijnaam ‘Stonewall Jackson’ omdat hij met een klein leger een muur bouwde en het Noorden versloeg.

b. 3 + 4+ 5 v.l.n.r. generaal-majoor Irvin McDowell, generaal Robert Lee en generaal-majoor J. ‘Stonewall’ Jackson.

Hoofdstuk 3:           keerzijde: slag bij Gettysburg

Van één tot drie juli 1863 werd er gevochten in het kleine stadje Gettysburg, Pennsylvania. Het was de grootste slag ooit in de hele Amerikaanse burgeroorlog. De slag duurde dus drie dagen en er vochten 95.000 Noordelijk soldaten tegen 75.000 Zuidelijke. Er gingen superveel mensen in dood, namelijk 51.000 soldaten, ook veel waren gewond en heel wat waren er vermist. Het Noordelijke leger werd geleid door George Maede. Het Zuidelijke leger, nog steeds onder leiding van Robert Lee, was onderweg naar grote steden in het Noorden, het plan was om Washington te veroveren. Dit liet Lincoln natuurlijk niet zomaar zitten en hij stuurde het Noordelijk leger naar het Zuiden. Noord en Zuid kruisten elkaar bij toeval in het kleine stadje Gettysburg. Het Noorden kreeg een kleine groep Zuidelijke soldaten in het vizier die op zoek waren naar voorraden. Algauw kwamen er steeds meer soldaten van beide kanten bij en liep het uit op een grote veldslag. Omdat de slag voor Lee verreweg van gepland was, eigenlijk wist hij er niets van, heeft het Noorden deze slag waarschijnlijk gewonnen. De slag begon vrij klein, maar is uiteindelijk de allergrootste van alle veldslagen geworden. Er zijn meer dan 160.000 troepen bij betrokken geweest. Ook heeft het Noorden uiteindelijk wel gewonnen omdat het Zuidelijke leger er onder leed dat ze belangrijke mensen zijn verloren en omdat ze ook gewoon moe waren van het vechten. Maede deed het Noorden dus kennelijk veel goeds. Omdat vanaf dit punt het Noorden aan de winnende hand was, word het vaak als een keerpunt van de Amerikaanse Burgeroorlog genoemd.

De slag dag  1 : op de eerste dag was het Zuiden toch nog wel aan de winnende hand. Het Noorden vocht vooral met legers uit Pennsylvania, New York en Wisconsin, het Zuiden vooral met legers uit Mississippi en North Carolina. Het Zuiden was op deze dag sterk en veroverde vele heuvels en wegen in het westen van Gettysburg. De staten Connecticut en Ohio vochten nu ook mee aan de kant van het Noorden, maar Louisiana en Georgia waren te sterk in het noordoosten. Ook daar moest het Noordelijke leger zich terugtrekken.

de slag dag  2 : dit ging wat beter met het Noorden, het ging ongeveer gelijk op, tot de avond. De erg belangrijke strategische heuvel Little Round Top werd door enkele tientallen Noorderlingen verdedigd. Dus toen de Zuidelijke troepen eraan kwamen, riep een Noordelijke soldaat snel om versterking, zonder dat hij daar toestemming voor had van generaal Maede. Gelukkig maar dat deze soldaat zo slim was geweest, want de versterking kwam binnen enkele minuten. Omdat dit zo snel was gegaan zonder officieel bevel van de generaal, werd generaal Lee en zijn leger behoorlijk verrast. Het plan om een gat in de Noordelijke linie te maken, was mislukt. ’s Middags was er nog een slag , geopend door het Zuiden, waar het Noorden nog stand tegen wist te houden. Voor hen kwam het goed uit dat de volgende slag pas ’s avonds was, dus ze konden versterking halen. Dit was erg goed, want hoewel het Noorden 40 % van hun mannen had verloren, leed het Zuiden ook een flink verlies. Elke volgende keer dat ze probeerden aan te vallen, werden ze afgemaakt.

de slag dag  2 : dit ging wat beter met het Noorden, het ging ongeveer gelijk op, tot de avond. De erg belangrijke strategische heuvel Little Round Top werd door enkele tientallen Noorderlingen verdedigd. Dus toen de Zuidelijke troepen eraan kwamen, riep een Noordelijke soldaat snel om versterking, zonder dat hij daar toestemming voor had van generaal Maede. Gelukkig maar dat deze soldaat zo slim was geweest, want de versterking kwam binnen enkele minuten. Omdat dit zo snel was gegaan zonder officieel bevel van de generaal, werd generaal Lee en zijn leger behoorlijk verrast. Het plan om een gat in de Noordelijke linie te maken, was mislukt. ’s Middags was er nog een slag , geopend door het Zuiden, waar het Noorden nog stand tegen wist te houden. Voor hen kwam het goed uit dat de volgende slag pas ’s avonds was, dus ze konden versterking halen. Dit was erg goed, want hoewel het Noorden 40 % van hun mannen had verloren, leed het Zuiden ook een flink verlies. Elke volgende keer dat ze probeerden aan te vallen, werden ze afgemaakt.

De slag dag  3 :  het bleek dat het Zuiden nu bijna niet meer kon winnen en meerdere mensen stelden aan generaal Lee voor om te stoppen en zich over te geven. Dit liet Lee niet op zich zitten, hij was al zó boos. Het domste wat hij toen deed, was Pickett’s Charge. Het plan was om, onder leiding van Pickett’s leger, zomaar op te rukken met een kogelregen, richting de muur met de Noordelijke soldaten. Het was dom, want het Noorden deed een kwartier niks en daarna vuurde ook zij een enorme regen van bommen op de Zuidelijke. Die waren zo stom om zonder dekking te gaan vechten. Van de 13.000 troepen die meehielpen aan Pickett’s Charge, kwamen er maar 6500 heelhuids terug. De rest was dood, gewond of vermist. Dit was Lee’s grootste nederlaag ooit en voor iedereen die nog een beetje hoop had op overwinning, was die nu echt vervlogen.

Afbeelding 6: slag bij Gettysburg

Hoofdstuk 4:           gevolgen van de oorlog

Na de slag bij Gettysburg, waar het Zuiden ontzettend veel verlies leed, kreeg het Noorden eindelijk een goede legerleider. Ulixes S. Grant verwoeste het Zuiden en alles wat hun steun bood. Hij heeft Lee verslagen. Lee is persoonlijk naar Jefferson Davis gegaan om zijn ontslag aan te bieden, wat wel werd geweigerd.  Op 9 april 1965 gaf Lee zich over aan het Noorden. Deze oorlog had veel gevolgen voor Amerika. Maar niet allemaal waren ze zo verschrikkelijk als na elke oorlog. Zonder de oorlog was het wel anders met de VS gegaan. Gevolgen:

1) Abraham Lincoln is op 14 april 1865 vermoord. Maar de moordenaar en de rest van het gehele volk, kwamen erachter dat hij alleen maar het beste voor had met het Noorden en het Zuiden.

2) het Zuiden was economisch totaal geruïneerd. Bovendien hadden ze geen gratis arbeiders meer, want de slavernij werd afgeschaft.

3) slavernij 

Bronnen:

www.sjlgettysburg.wordpress.com/3-de-amerikaanse-burgeroorlog-1861-1865/3-3-de-slag-bij-gettysburg/

www.verendigdestaten.info/gesch/oorlog/burgeroorlog.html

www.amerikaanse-burgeroorlog.site90.net/oorlog

boek Memo

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.