Azteken

Beoordeling 7.2
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 1e klas vwo | 2399 woorden
  • 20 maart 2004
  • 266 keer beoordeeld
Cijfer 7.2
266 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

De Azteken

Inhoud

1. Inleiding
2. Het begin van het Azteekse rijk
3. De bevolking en het dagelijks leven
4. Godsdienst
5. Het Azteekse leger
6. Het einde van het Azteekse rijk
7. Bronnen

1. Inleiding

Ik ben op dit onderwerp gekomen doordat ik er al eens een spreekbeurt over had gedaan. Maar bij een spreekbeurt kun je lang niet genoeg informatie geven. Dus daardoor dacht ik dat het leuk zou zijn om er ook mijn werkstuk over te doen. Omdat de Azteken een heel groot onderwerp is heb lang niet alles verteld. Er staat bijvoorbeeld niks over sport in, of over alle precieze jaartallen van de veroveringen. Maar ik heb er wat onderwerpen uitgekozen en daar wat over vertelt. Ook heb ik alleen over de Azteken vroeger verteld (er bestaan namelijk nog steeds afstammelingen van de Azteken) Maar ik hoop dat het toch een beetje leuk is.

2. Het begin van het Azteekse rijk

De eerste Azteken waren een onbekend indianen volk. Ze kwamen ongeveer achthonderd jaar geleden naar Mexico.Ze noemden zichzelf de Mexica. Dat waren de eerste Azteken.Na honderden jaren zwerven vestigde ze zich in de Vallei van Mexico (op de plek waar nu Mexico-Stad ligt) Maar de Azteken hadden nog steeds geen land, want de Vallei van Mexico was al bewoond door andere stammen. Daarom zwierven de Azteken ongeveer 100 jaar lang van dorp naar dorp om daar klusjes op te knappen en op het land te werken. Uiteindelijk mochten de Azteken op een moerassig eiland midden in de Texocomeer gaan wonen omdat niemand anders er wilde wonen. Het eiland was nat, zompig, en zonder bomen. Maar de Azteken vonden dat niet erg omdat ze zagen dat het eiland door de ligging middenin het meer goed te verdedigen was. En het lag vlakbij de gebieden van de andere volken zodat die makkelijk aan te vallen waren. Op het eiland stichtten de Azteken een dorp dat ze de naam Tenochtitlan gaven. Dit dorp zou later uitgroeien tot een van de mooiste steden van de wereld.

Tenochtitlan

Tenochtitlan werd ongeveer in 1325 gesticht. In de daarop volgende 100 jaar breidden de Azteken Tenochtitlan steeds meer uit. De drassige grond werd aangestampt en verstevigd met stenen en aarde zodat er goede stevige grond overbleef. Het eiland waarop de stad lag was met een natuurlijke dijk van vulkanische stenen, aarde, en rotsblokken met het vasteland verbonden. De stad was verdeeld in wijken met ieder een eigen bestuurder. In het midden van de stad lag een groot ommuurd plein. Op dit plein stonden de tempels en vlak daar naast het paleis van de koning. Naarmate het Azteekse rijk zichzelf uitbreidde groeide de bevolking in Tenochtitlan. De stad raakte overbevolkt. De Azteken losten dit op door houten palen in de grond te slaan en daartussen aarde en stenen te gooien. Op zijn hoogtepunt was Tenochtitlan ongeveer 15 vierkante kilometer. Ook werd de stad uitgebreid met kunstvoorwerpen en versieringen die de Azteken mee brachten als oorlogsbuit uit de
De stad werd voorzien van water van twee aquaducten en er was 5 keer per week markt. In 1521 werd Tenochtitlan verwoest door de Spanjaarden.

3. De bevolking en het dagelijks leven

De koning
Helemaal aan het hoofd van de Azteken stond de koning. De azteken beschouwden hem als een soort halve god. Hij was behalve koning ook de hoogste priester en de militaire leider. Hij werd Hueylatoani (grote spreker) genoemd. Hij woonde in een groot paleis in het midden van Tenochtitlan. Dat paleis bestond uit vele kamers, bibliotheken, eetkamers, een schatkamer, en een gerechtshof. Het paleis was omringd door een grote tuin en had zelfs een dierentuin.

De adel
Onder de koning stond de adel. Je kon van adel worden door je dapper en slim te gedragen tijdens de oorlogen. Maar de meeste adelen hadden hun titel gewoon geërfd. De edelen bezaten meestal een stuk land dat ze door andere mensen lieten bewerken. De kinderen werden meestal opgeleid tot priester of iets anders hoogs. Verder hoefden ze geen belasting te betalen en hadden grote mooie huizen met veel bedienden.

De burgers
De grootste bevolkingsgroep was de burgers. Dit waren de gewone mensen die op het land werkten of een vak uitoefenden. De meeste mannen werkten op het land, bouwden huizen,maakten spullen, of zaten in het leger. De vrouwen zaten thuis en zorgden voor het huishouden en dat was heel veel werk omdat alle familieleden in een huis woonden. Verder weefden ze stoffen en kookten eten. De kinderen gingen naar school en trouwden op hun twintigste.

Slaven
Ook de Azteken hadden slaven. Dit was de laagste bevolkingsgroep. De meeste slaven waren manen die waren gevangen genomen tijdens een veldslag. Maar het waren ook veroordeelde misdadigers en mannen die tijdens een hongersnood zichzelf verkochten in de hoop dat ze meer eten zouden krijgen. De slaven werden verkocht op de slavenmarkt. De slaven werden in hun mooiste kleren tentoongesteld maar als hij eenmaal was verkocht werd hij uitgekleed en in een houten kooi gestopt. Maar nadat de slaaf was verkocht had hij nog een kans op vrijheid, als hij van de markt ontsnapte en het paleis bereikte was hij vrij. Alleen de eigenaar en zijn zonen mochten de ontsnapte slaaf tegenhouden.

De kinderen
Kinderen waren heel belangrijk voor de Azteken. Ze beschouwden ze als een geschenk van de goden. Na de geboorte van een meisje werd de navelstreng begraven bij de stookplaats als teken dat haar leven van het huishouden stond. Als er een jongetje werd geboren werd de navelstreng gedroogd en begraven op het slagveld om aan te geven dat zijn leven in het teken van de strijd stond. De kinderen gingen al vroeg bij hun ouders in de leer. De meisjes leerden bij hun moeder weven en spinnen en het huis te onderhouden. Jongens leerden van hun vader vissen en hoe ze het land moesten bewerken. De jongens moesten ook naar school. Daar kregen ze les in bijvoorbeeld Aardrijkskunde, goed gedrag, muziek, en zang en dans. Ze werden ook onderwezen in de krijgskunde en leerden met wapens omgaan. Ze kregen een Spartaanse opvoeding. Adellijke jongens gingen naar een andere school dan gewone jongens. Ze kregen vakken zoals astrologie, bestuurskunde, rechtskennis, geneeskunde en schrijven.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Boeren
De meeste burgers waren boeren. Je denkt natuurlijk waar ze hun landbouwgrond vandaan haalden omdat ze alleen en eiland hadden. Maar gelukkig waren de Azteken een slim volk en bedachten een oplossing de chinampa. Dit waren een soort drijvende akkers. De chinampas werden gemaakt door lagen modder en planten op elkaar te stapelen. Aan de rand van de akkers werden bomen gepland die met hun wortels de chinampas vastmaakten aan de bodem van het meer. De akkers werden met afval van de stad bemest en leverden soms wel 7 keer per jaar een oogst.

De wetten
Om zo’n groot rijk niet in een rommeltje te doen veranderen heb je wetten nodig. De Azteken hadden die dus ook. In onze ogen zijn hun wetten behoorlijk streng. Maar ze kregen wel een eerlijke berechting. Iemand die ergens van werd beschuldigd moest voor de rechtbank verschijnen. Een paar rechters moesten beslissen of de verdachte schuldig was of niet en wat voor straf hij zou krijgen. De rechters werden door het volk gekozen en waren meestal mensen van adel.

Dit wil je ook lezen:

Misdaad straf

Overspel Doodstraf
Omhakken van een levende boom Doodstraf
Dronkenschap eerste keer hoofd
Als je nog geen Kaalscheren en huis wordt
70 bent Afgebroken Tweede keer doodstraf diefstal (kleine dingen) Verkocht als slaaf
diefstal (grote dingen) Doodstraf
Dragen van sandalen
In het paleis Doodstraf

4. Godsdienst

De goden
De Azteken hadden honderden goden en door de jaren heen kwamen er steeds meer bij
Er was een schepper van de goden dat was Ometeotl. Hij had weer vier zonen en die heten allemaal Tezcatlipoca. Zij schiepen weer de andere goden. Een paar van de belangrijkste:

Xipe Totec: De god van de lente en de planten. Hij werd aanbeden in de zaaitijd om de planten goed te laten groeien.

Chalchuihticue: De godin van het water en de meren

Quetzalcoatl: De god van de kennis en van de wind

Tlaloc: een van de twee belangrijkste goden, de god van de regen.

Huitzilopochtli: De tweede belangrijkste god, de god van de zon en de oorlog

Mictlantecuhtli: De god van de doden (hier heb ik geen plaatje van)

De grote tempel in Tenochtitlan
In het midden van Tenochtitlan stond de Grote Tempel. De Grote Tempel was de belangrijkste tempel van het Azteekse rijk. Hij bestond eigenlijk uit twee delen. Het linker deel was geweid aan Huitzilopochtli. Het rechter aan Tlaloc. Twee grote trappen leidden naar de heiligdommen. Bovenaan iedere trap stond een altaar. Daar werden de mensenoffers gebracht. Dit waren bij Huitzilopochtli meestal tijdens de oorlog gevangengenomen mannen of slaven. Men geloofde dat als er niet zou worden geofferd de zon niet meer zou opkomen. Voor Tlaloc werden meestal kinderen geofferd. De Azteken dachten dat hun tranen veel regen zouden brengen. Dit waren meestal de zwakke zieke kinderen. De meest gebruikte offermanier was die waarop twee priesters het slachtoffer vasthielden en dat een andere priester met een speciaal mes de borst open sneed en haalde het nog kloppende hart eruit. Er werden per jaar soms wel 50000 mensen geofferd.

De vijf tijdperken
De Azteken geloofden dat voor deze wereld al vier werelden waren geweest. Ze waren vernietigd door: water, vuur, wind en jaguars. Deze wereld zou worden vernietigd door aardbevingen. Om dit te voorkomen werden dus al die offers gebracht. De Azteken geloofden dat de wereld uit drie lagen bestond: onder aan de hel, in het midden de aarde met in het midden Tenochtitlan, en boven de hemel. De hemel bestond uit dertien lagen. Helemaal bovenaan was de god: Ometeotl
Daar kwam je als je aan het kraambed stierf, op het slagveld doodging of als je werd geofferd. Als je verdronk ging je naar de hemel van de regen, waar veel regenbogen waren. En baby’s die vroeg waren gestorven gingen naar de hemel van de Melkboom.

5. Het Azteekse leger

Een van de belangrijkste dingen in het leven van de Azteken was oorlog voeren. Om dat goed te kunnen doen heb je een goed en sterk leger met een grote discipline. Daarom werden de jongens van jongs af aan getraind en leerden op school hoe ze met wapens om moesten gaan. Een groot verschil met ons land nu is dat als onze regering iemand de oorlog zou verklaren dan zouden wij daar niet zo blij mee zijn. Maar bij de Azteken werd het als een grote eer beschouwd en een kans om te laten zien hoe dapper je wel niet was. Net als bij ons had je verschillende rangen en pakken. De soldaten die helemaal vooraan liepen droegen een speciaal pak om de vijand af te schrikken. Dit waren de Krijgers van de Jaguar die rondliepen in een vel van een jaguar, en de Krijgers van de Adelaar die een adelaars kop op hun hoofd droegen en een pak met veren. De gewone soldaten droegen gekleurde kostuums met veren en repen leer er op. Onderaan hun schilden hingen dikke repen leer als bescherming van de benen. Dit was erg belangrijk omdat men probeerde zoveel mogelijk mensen gevangen te nemen door de benen te verwonden. De gevangenen werden dan meestal geofferd of als slaaf verkocht. De Azteken gebruikten als wapens speren, slingers, een soort knots, en pijl en boog. Aan hun wapens maakten ze harde stukken obsidiaan (een steensoort) vast. Doordat ze de stukken obsidiaan slepen ontstond er een heel scherpe steen die zelfs door een ijzeren borstplaat van de Spanjaarden heendrong. Verder droegen ze houten schilden en borstplaten van dikke lagen katoen. De veldslagen gingen er heel anders aan toe dan nu. Aan het begin van veldslag gingen ze elkaar uitschelden en vielen dan pas aan. Ook maakten ze geen gebruik van hinderlagen (wat trouwens erg moeilijk zou zij met die gekleurde kleren) Als men dan gewonnen had werd de stad geplunderd en alle inwoners gevangen genomen. Ook werd meestal de tempel van de stad verbrand als teken dat de god was verslagen.

Een van de belangrijkste dingen in het leven van de Azteken was oorlog voeren. Om dat goed te kunnen doen heb je een goed en sterk leger met een grote discipline. Daarom werden de jongens van jongs af aan getraind en leerden op school hoe ze met wapens om moesten gaan. Een groot verschil met ons land nu is dat als onze regering iemand de oorlog zou verklaren dan zouden wij daar niet zo blij mee zijn. Maar bij de Azteken werd het als een grote eer beschouwd en een kans om te laten zien hoe dapper je wel niet was. Net als bij ons had je verschillende rangen en pakken. De soldaten die helemaal vooraan liepen droegen een speciaal pak om de vijand af te schrikken. Dit waren de Krijgers van de Jaguar die rondliepen in een vel van een jaguar, en de Krijgers van de Adelaar die een adelaars kop op hun hoofd droegen en een pak met veren. De gewone soldaten droegen gekleurde kostuums met veren en repen leer er op. Onderaan hun schilden hingen dikke repen leer als bescherming van de benen. Dit was erg belangrijk omdat men probeerde zoveel mogelijk mensen gevangen te nemen door de benen te verwonden. De gevangenen werden dan meestal geofferd of als slaaf verkocht. De Azteken gebruikten als wapens speren, slingers, een soort knots, en pijl en boog. Aan hun wapens maakten ze harde stukken obsidiaan (een steensoort) vast. Doordat ze de stukken obsidiaan slepen ontstond er een heel scherpe steen die zelfs door een ijzeren borstplaat van de Spanjaarden heendrong. Verder droegen ze houten schilden en borstplaten van dikke lagen katoen. De veldslagen gingen er heel anders aan toe dan nu. Aan het begin van veldslag gingen ze elkaar uitschelden en vielen dan pas aan. Ook maakten ze geen gebruik van hinderlagen (wat trouwens erg moeilijk zou zij met die gekleurde kleren) Als men dan gewonnen had werd de stad geplunderd en alle inwoners gevangen genomen. Ook werd meestal de tempel van de stad verbrand als teken dat de god was verslagen.

6. Het einde van het Azteekse rijk

Het Azteekse rijk werd groter en groter. Maar toch zou het Azteekse rijk niet voor eeuwig bestaan. In de tijd dat het Azteekse rijk de ene stad na de andere stad veroverden zaten wij in het westen ook niet stil. Men begon verder te gaan dan alleen maar Europa. Men ging met grote schepen naar Indonesië om daar specerijen te halen. Maar er werden ook ontdekkingsreizen naar Amerika ondernomen door bijvoorbeeld Christopher Columbus. Vooral de Spanjaarden waren daar goed in. Het was dan ook een Spanjaard die het Azteekse rijk ontdekte. Dat was Hernàn Cortés. In 1519 kwam hij met ongeveer 500 soldaten aan in Mexico. De Azteken dachten eerst dat het goden waren omdat ze nog nooit en blanke hadden gezien. Ze ontvingen de vreemdelingen vriendelijk en gaven hen mooie geschenken. De Spanjaarden werden naar Tenochtitlan gebracht en werden behandeld als koningen. Dit ging een tijdje goed en Cortes sloot een verbond met de Azteekse koning (Montecuzoma). De Spanjaarden ontdekten al gouw dat de Azteken ontzettend veel goud bezaten. In 1520 ging het mis. Toen Cortes weg was om nog meer soldaten te halen, vermoordden de Achtergebleven Spanjaarden een groep Azteekse edelen. Dit pikte de Azteekse bevolking niet en er brak een opstand uit in Tenochtitlan. Hierbij kwam de Azteekse koning om het leven. De Spanjaarden verloren en trokken zich terug. Maar na tien maanden keerde Cortes terug met een veel grotere legermacht terug. En toen werden de rollen omgedraaid en werden de Azteken terug gedreven. Ze stonden machteloos met hun speren, knuppels, en houten schilden tegenover geweren, harnassen en paarden. Ook hun vechtmethode was niet geschikt voor een gevecht met de Spanjaarden. Ze waren gewend zoveel mogelijk mensen in leven te laten en gevangen te nemen. Ook werden de Spanjaarden geholpen door andere volken die het zat waren belasting te moeten betalen en onderdrukt te worden. Na een lange strijd van 75 dagen was een derde van de Tenochtitlaanse bevolking gedood. De Azteken gaven zich over en waren verslagen. De Spanjaarden begonnen meteen met de verwoesting van de stad. Alles van een beetje waarde werd meegenomen en de Grote Tempel werd afgebroken. Deze nederlaag was het einde van het Azteekse rijk. Het gebied ven de Azteken werd Nieuw Spanje genoemd en daarna Mexico.

Bronnen:

Boeken: Sporen uit het verleden: De Azteken, door John Malam
Het dagelijks leven van de Azteken, door Joanna Defrates
Azteken, door Gijs van der Hammen

Internet: www.google.nl
www.startpagina.nl

REACTIES

T.

T.

egth een goede werkstukjegh meiesjejte gah soo doore..

17 jaar geleden

A.

A.

wat voor cijfer had je erop

12 jaar geleden

E.

E.

weet iemand wat het keizerrijk van azteken is graag reageren

alvast bedankt

11 jaar geleden

H.

H.

hai, ik vind dit een heel mooi verslag, maar misschien had je ook iets kunnen vertellen over de tempels die er vroeger waren en die er nu nog staan? want dat heb ik namelijk nodig en ik kan het nergens vinden. wel een super verslag hoor ! liefs

11 jaar geleden

W.

W.

kun je please iets vertellen over Moctezuma I???????? enne heb je er wel wat van geleerd? tsss :p geintje

10 jaar geleden

J.

J.

prachtig alles gebruikt dankuuuu

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.