woorden van Frans

Beoordeling 9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas aso | 1232 woorden
  • 9 januari 2016
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 9
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Nederlands

Frans

Zo is het, ja.

C’est ça. <-> Non, ce n’est pas ça.

Zeker!

Certainement <-> Certainement pas!

Absoluut!

Absolument <-> Absolument

Zeker!

Sûrement! <-> sûrement pas!

Oké.

D’accord <-> pas d’accord!

De keuze

Le choix

De dolfijn

Le dauphin

De ruimte

L’espace

Het buitenland

L’étranger

De gsm

Le GSM/ Le portable

Het gezelschapsspel

Le jeu de société

De vrije tijd/ de hobby

Le loisir

De computer

L’ordinateur

Het pretpark

Le parc d’attractions

De deelnemer

Le participant

De hobby

Le passe-temps

Het landschap

Le paysage

Het verblijf

Le séjour

De sms

Le texto

Het toneel

Le théâtre

De schat

Le trésor

Het avontuur

L’aventure

De walvis

La baleine

De hut

La cabane

De musical

La comédie musicale

De ontdekking

La découverte

De bestemming

La destination

De ster

l’étoile

De tentoonstelling

L’exposition

Het eiland

L’île

Het vak

La matière

Het antwoordapparaat

La messagerie vocale

Het uurwerk

La montre

Het zwemmen

La natation

Nederlands

Frans

Het zwembad

La piscine

Het duiken

La plongée

Het beroep

La profession

De wetenschap

La science

Het toneelgezelschap

La troupe de théâtre

Verlaten, onbewoond

Désert

Geliefkoosd, lievelings-

Préféré

Stevig

Solide

Strelen

Caresser

Haten, een hekel hebben aan

Détester

Meenemen

Emmener

Zwemmen

Nager

Vervoegen

Rejoindre

Dromen (van)

Rêver (de)

Overleven

Survivre

Zeker (niet)

Certainement (pas)

Zeker (niet)

Sûrement (pas)

Gaan vissen

Aller à la pêche

Naar het buitenland gaan

Aller à l’étranger

Gelijk hebben

Avoir raison

Ongelijk hebben

Avoir tort

Stromend water

L’eau courante

Zeer geboeid zijn door

Être passioné(e) de

Zich interesseren voor iets

S’intéresser à quelque chose

Een vraag stellen

Poser une question

Een sport beoefenen

Pratiquer un sport

Voetbal spelen

Faire de foot

Tennis spelen

Faire du tennis

Basketbal spelen

Faire du basket

Karate doen

Faire du karaté

Skiën

Faire du ski

Surfen

Faire du surf

Turnen

Faire de la gymnastique

paardrijden

Faire de l’équitation

Nederlands

Frans

Zwemmen

Faire de la natation

Piano spelen

Jouer du piano

Gitaar spelen

Jouer de la guitare

Een tent opzetten

Monter une tente

Gezond

Sain

Bang zijn voor

Avoir peur de

Fruitsap

Jus de fruits

Nieuwjaarsdag

Le jour de l’an

Pasen

Pâques

Allerheiligen

Toussaint

Sinterklaas

La saint-nicolas

Pinksteren

La pentecôte

Kerstmis

Noël

Wapenstilstand

L’armistice

Staat je goed

Te va bien

Boos

Fâché

Lawaai

Le bruit

Verf

De la peinture

Tros

Une botte

De eerste april

Le premier avril

De tweede april

Le deux avril

De derde april

Le trois avril

Vechtsport

Le sport de combat

Het schermen

L’escrime

Het duiken

La plongée

Het klimmen

L’escalade

De spieroefening

La muscalation

Het windsurfen

La planche à voile

Het zeilen

La voile

Het paardrijden

L’equitation

Het wielrennen

Le cyclisme

Het zwemmen

La natation

Het turnen

La gymnastique

De atletiek

L’athlétisme

Nederlands

Frans

Het boogschieten

Le tir à l’arc

Het dansen

La danse

Het drummen

La batterie

De begeleidster

Moniteur/monitrice

De competitie

La compétition

Het team

L’équipe

De beginneling

Le débutant

De deelnemer

Le participant

De jeugdbeweging

Le mouvement de jeunesse

De hobby

Le loisir

Goed zijn in

Doué en

Dat is de moeite.

Ça vaut le coup.

Efficiënt

 performants

Omhakken

couper

Het drinkkarton

La brique

De verpakking

L’emballage

Vulpen

Le porte-plume

Hervulbaar potlood

Le portemine

Eerst

D’abord

Om te beginnen

Pour commencer

Vervolgens

Ensuite

Dan

Puis

Daarna

Après

Uiteindelijk

Finallement

Gieten

Verser

toevoegen

Ajouter

Mengen

Mélanger

(in)doen

Mettre

En dan..

Alors

Om te eindigen

Pour finir

Tenslotte

Enfin

Het hout

Le bois

Het afval

Les déchets

De verpakking

L’emballage

Nederlands

Frans

Het milieu

L’environnement

De stift

Le feutre

Het vieruurtje

Le gôuter

De markeerstift

Le marqueur

Het penseel

Le pinceau

Het nietje

L’agrafe

De nietmachine

L’agrafeuse

Het drinkkarton

La brique

De rekenmachine

La calculatrice

De vulling

La cartouche

De lijm

La colle

De inkt

L’encre

De bloem

La farine

Het woud

La fôret

De batterij

De stapel

La pile

De vervuiling

La pollution

Het recept

La recette

De vlek

La tache

Het vuilnis

Les ordures

Chemisch

Chimique

Duur, kostbaar

Coûteux, coûteuse

Ecologisch

Écologique

Zuinig, voordelig

Économique

Vervuilend

Polluant

Oplaadbaar, bijvulbaar

Rechargeable

Giftig

Toxique

Vastmaken

Attacher

Bevatten

Contenir

Vermijden

Éviter

Uitvinden

Inventer

Mengen

Mélanger

Vervuilen

Polluer

Bijvullen/opladen

recharger

Nederlands

Frans

Recycleren

Recycler

Redden

Sauver

Gebruiken

Se servir de

Gieten

Verser

Waarvoor dient/dienen…

À quoi sert

Op basis van

À base de

Dat is de moeite word

Ça vaut le coup

Bijgevolg, daarom

Du même coup

Goed zijn(voor), deugd doen (aan)

Faire du bien (à)

sorteren

Faire le tri

Goed

Bien

Dikwijls

Souvant

Eergisteren

Avant-hièr

Te veel

Trop beaucoup

Onmiddellijk

Toute de suite

Genoeg

Assez

Overal

Partout

Soms

Parfois

Lang

Longetemps

Snel

Rapide

Natuurlijk

Naturel

Ernstig

Sérieux

Vals

Faux

Vanzelfsprekend

Évident

Voorzichtig

prudent

Hevig

Violent

Gewoon

Courant

Elegant

élégant

Schitterend

Brillant

Traag

lent

Lief

Gentil

Kort

Bref

Zeer groot

Énorme

Veel kosten

Côuter cher

Nederlands

Frans

Luid roepen

Crier fort

Zwaar wegen

Peser lourd

Luid/stil spreken

Parler haut/bas

Goed/slecht ruiken

Sentir bon/mauvais

Hard werken

Travailler dur

Schade

Dégats

Doopsel

Baptême

Tweeling

jumeaux

Schaap

moutons

Kuiken

Désert

Het vertrouwen

La confiance

De rug

Le dos

Gek

Dingues

Ik zweer het je

Je te jure

Nee toch

Ça alors!

Nee serieus

Sans blague!

Vreemd

Bizarre

Verbazend

Etonnant!

Het is gek

C’est fou!

’t is gek

C’est dingue!

Geloven

Croire

Levend

Vivante

Gaan over

Il s’agit de

Het dak

Le toit

Slagen

Réussi

Bevrijden

Libérer

Dat verbaast me niet!

Ça ne m’etonne pas

Teenslipper

Tongs

Wedstrijd

Le concours

Tegenstellen

S’opposent

De tegenstander

L’adversaire

De mening

L’avis

Het bekken

Le bassin

Het doel/het doelpunt

Le but

Nederlands

Frans

De rots

Le rocher

De sprong

Le saut

De glijbaan

Le toboggan

De mop

La blague

De modder

La boue

De botsing

La collision

De verbeelding

L’imagination

De verf

La peinture

Het grasperk

La pelouse

Het zeil

La voile

Eigenaardig

Bizarre

Gek, geschift

Dingue

Verbazend

Étonnant

Illegaal, onwettig

Illégal

Ongeloofelijk

Incroyable

Zinken

Couler

Lastig vallen, vervelen

Embêter

Aanmoedigen

Encourager

Verbazen

Étonner

(uit)glijden

Glisser

Zweren

Jurer

Zich afkoelen

Se rafraîchir

Achteruitgaan/terugdeinzen

Reculer

Ademen

Respirer

Voldoende zijn

Suffire

Zin hebben om

Avoir envie de

Reken maar!

Tu parles!

Nee, serieus!

Sans blague

Het braakliggend terrein

Le terrain vague

Grote middelen gebruiken

Utiliser les grands moyens

   

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.