Mijn Pad door Yes R.

Beoordeling 8.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vmbo | 1729 woorden
  • 5 februari 2009
  • 16 keer beoordeeld
Cijfer 8.4
16 keer beoordeeld

Taal
Engels
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Antwoorden:
Het Lied ‘Mijn Pad’ is gezongen door Yes R.
Ik heb dit lied gekozen omdat ik het een leuk lied vond.
Met het lied wordt verteld wat er allemaal op in het leven van Yes R is gebeurt, ZIJN pad.
De boodschap van het lied is dat je je eigen gevoel moet volgen.

VERTALING RAP

Verse 1:

Als een jongetje van 12,
ontdekte ik het rappen.
Me neef schreef een tekst,
en ik ging buiten opscheppen.
Later leerde ik het zelf,
en hup, kwamen me teksten.
Toen een tijdje meer met battles en sukkels
op plaatsen zetten.

We wouden origineel komen,
dus bedachten een eigen flow.
Thuis mocht ik niet meer rappen,
want het ging niet meer op school.
Ik was het gekke kind,
haalde maximaal een 6.
En dan heb ik het over gym.
Soms ben ik echt wel bang,
dat ik in dit alle verdrink.

Dat ik verander in een schip,
die in het verre diepe zinkt.
Nou ik ben een buitenlander,
in me land een Nederlander.
En me hart ligt gesplitst,
in 2 derdewereld landen.
Ik hou van het rappen,
maar het loopt me te bedriegen.

Elke dag op zoek naar werk,
want yo ik moet toch verdienen.
Het leven dwingt me soms,
om tegen me moeder te liegen.
De meeste rappers lijken zo,
maar zijn gewoon verdrietig.
Nou kijk ik doe niet zielig,

Vraag ook niet om medelijden,
of om met me mee te lijden.
Ik zal op m’n benen blijven,
zolang ik de kracht bezit.
Zal ik werken voor me poen,
en er ook alles voor doen.
Snap je dat,
alles wat ik nu vertel is meegemaakt
op MIJN PAD.

Refrein:

Dit is mijn ziel, mijn leven en mijn hart,
en op me eigen manier bewandel ik nu mijn pad.
Jullie sukkels hebben haast,
maar ik heb nog tijd zat.
Mijn pad, mijn weg, mijn traject.

Ik laat die motherfuckers zien wat voor schijt ik heb.
Ik breng me stijl perfect,
heb nooit een rijmgebrek.
Yes-R voor altijd, dus niet tijdelijk,
nou gooi je handen in de lucht en maak het duidelijk.

Verse 2:

Van de fouten die ik maakte,
heb ik tot nu toe geen spijt.
Ik was verraden door wat homiez,
maar ik hou me mond en zwijg.
Doe alsof m’n neus bloed,
terwijl ik toch de top bereik.
Bitches dachten dat ik falen zou,
nou kijk 's wat het blijkt.
2 clips komen eraan,
en ze willen me tekenen.
Terwijl je dacht zonder jou zal Yes-R niets betekenen.

Ik heb geen ghetto-leven,
maar het scheelt ook weer niet veel.
Dus ik hoef niet eens te nakken,
en ben al een crimineel.
Ik hoop te blijven rappen zolang ik met woorden speel,
waarin ik mijn emotie uit en met jou m’n geheimen deel.
Het leven is een risico,
bijna een weddenschap.
Hoeveel gasten willen wel,
maar ontwijken het rechte pad.

Ik kan alleen maar rappen,
wat als ik geen rapper was.
Zou heus niet werken voor een baas,
doe voor niemand m’n petje af.
Dat is hoe ik ben,
en dat is hoe ik zal blijven.
Ik hoef alleen een pen,
en kan alles voor je beschrijven.
Mijn pad, mijn leven,
het kent alleen maar feiten.

Soesi B en Cash.,
de crew met wie ik zal stijgen.
Maar dit is voor iedereen,
want ik spit dit nu uit me hart.
En alles wat ik nu vertel,
is meegemaakt op MIJN PAD.

Refrein:

Dit is mijn ziel, mijn leven en mijn hart,
en op me eigen manier bewandel ik nu mijn pad.
Jullie sukkels hebben haast,
maar ik heb nog tijd zat.
Mijn pad, mijn weg, mijn traject.
Ik laat die motherfuckers zien wat voor schijt ik heb.
Ik breng me stijl perfect,
heb nooit een rijmgebrek.
Yes-R voor altijd, dus niet tijdelijk,
nou gooi je handen in de lucht en maak het duidelijk.

Verse 3:

In me jonge tijd koos ik vaak de foute richting.
Rappen was me droom,
en het leidde me vaak de mist in.
Maar het was meer,
dan alleen een stomme droom.
Ik ontdekte me talent,
en op straat vonden ze me dope.
Als ik, eenmaal wat spitte,
yo dat voelden ze zo.
Zag de emotie in hun ogen,
en de kick op de flow.
Er zat een dope gast tussen maar,
hij koos het slechte pad.
Ik herinner me de dag dat,
ie me 's gebattled had.

Hey yo hij belde me nog laatst,
maar yo het is al te laat.
Ik kan die moker niet meer helpen,
want die gozer is verslaafd.
Het doet me pijn binnenin,
als ik hem tegenkom op straat.
Misschien dat ie nog veranderd,
en op zoek gaat naar een baan.
Mocht ik iemand nog wat schuldig zijn,
vergeef het me gap.

Ik start een hele nieuwe leven,
met een hele nieuwe start.
Hey yo de Yes-R als persoon,
dat is zeker apart.
En alles wat ik nu vertel is meegemaakt op MIJN PAD

Refrein 2x:

Dit is mijn ziel, mijn leven en mijn hart,
en op me eigen manier bewandel ik nu mijn pad.
Jullie sukkels hebben haast,
maar ik heb nog tijd zat.
Mijn pad, mijn weg, mijn traject.

Ik laat die motherfuckers zien wat voor schijt ik heb.
Ik breng me stijl perfect,
heb nooit een rijmgebrek.
Yes-R voor altijd, dus niet tijdelijk,
nou gooi je handen in de lucht en maak het duidelijk.

ORIGINELE RAP

Fresh 1:

As a little boy of 12,
I discovered rapping.
My cousin wrote a text,
and I will show off outside. Later learned by myself,
and hup, there came my texts.
Then a time more with battles and losers
at places put.
We wanted to be come originally,
So we thought out our own style.
At home I couldn’t rap longer,
because it goes bad on school.
I was the crazy child,
obtained maximum a 6.
and then I’m talking over gym.
sometimes I’m really scared
that I drown in this all.

That I change in a ship,
which sinks in distant deep.
Well I am an expatriate,
in my country a Dutchman.
And my heart lies split up,
in 2 third world lands.
I love rapping,
but it run deceive me.

Each day searching for work,
Because yo I must nevertheless deserve.
My live sometimes forces me,
to lie to my mother.
Most of the rappers to seem this way,
but are simply sad.
Well look I do not do pitiful,

I don’t ask for compassion,
or to suffer with me.
I will stay on my legs,
as long as I have strength.
I will work for my money,
and also do everything for it.
You’ll get that,
everything what I tell now have been experienced
on MY PATH.

Refrain:

This is my soul, my life and my heart,
and on my own manner walks I on my path.
You losers have haste,
but I have all the time.
My path, my way, my route.

I show those motherfuckers what kind of shit I have.
I bring my style perfectly,
have never a rhyme lack.
Yes-R, for always, so not temporary,
Well trough your hands in the air and make it clear.

Fresh 2:

Of the errors that I makes,
I have no spite so far.
I had been betrayed by what friends,
but I keep my mouth shout end be silent.
Do as my nose blood, while I range the top.
Bitches thought that I will fail,
well look what it proves.
2 clips are coming,
and they want to sign me.
While you thought without you Yes-R will nothing mean.

I have none ghetto-live,
but it also makes not much difference.
So I don’t have to steal,
and I’m a criminal.
I hope to rap so long as I play with words,
in which I shares my emotion and mysteries.
Living is a risk, almost a bet.
How many guys wants
but avoid the straight path.
I can only rap,
what if I was none quicker.
I wouldn’t work for a boss,
take for nobody my cap off.
That is how I am,
and that is how I will remain.
The one that I need is a pen,
and I describe everything for you.
My path, my life,
it knows only facts.

Soesi B and cash,
the crew with who I will increase.
But this is for everyone,
because I dig this now from my heart.
And everything what I tell now,
have been experienced on MY PATH.

Refrain:

This is my soul, my life and my heart,
and on my own manner walks I on my path.
You losers have haste,
but I have all the time.
My path, my way, my route.

I show those motherfuckers what kind of shit I have.
I bring my style perfectly,
have never a rhyme lack.
Yes-R, for always, so not temporary,
Well trough your hands in the air and make it clear.

Fresh 3:

In my young time I frequently chose the wrong direction.
Rapping was my dream,
and it frequently introduced me the fog in.
But it was more,
then only one stupid dream.
I discovered my brio,
and on the street they found me dope.
If I once what dug,
yo they felt them this way.
I saw the emotion in their eyes,
and kick on the flow.
There was a dope guest but,
he chose the bad path.
I remind myself the day that,
he had battled me.

Hey yo he still rang me last,
but yo it is already too late.
I can no longer help that quy,
because that guy has been addicted.
It does me pain inside,
if I encounter him on the street.
Perhaps that he still changed,
and in search goes to a job.
If I am someone guilty,
Forgive it me guy,

I start a complete new life,
with a complete new start.
Hey yo Yes-R as a person,
who is certainly separate.
And everything what I now tell have been experienced on MY PATH

Refrain 2x:

This is my soul, my life and my heart,
and on my own manner walks I on my path.
You losers have haste,
but I have all the time.
My path, my way, my route.

I show those motherfuckers what kind of shit I have.
I bring my style perfectly,
have never a rhyme lack.
Yes-R, for always, so not temporary,
Well trough your hands in the air and make it clear.

REACTIES

J.

J.

zo goed he ik wil dat ook leren ookal kan ik het al ik wil meer leren

10 jaar geleden

E.

E.

Waarom is dit engels???

8 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.