Prinsjesdag

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • vwo | 886 woorden
  • 24 mei 2001
  • 190 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
190 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Rijksbegroting en Miljoenennota

Prinsjesdag is belangrijk voor het vak economie omdat op prinsjesdag de miljoenennota bekend wordt gemaakt. Dit alles gaat over geld en economie gaat ook over geld. In de Rijksbegroting geeft de regering een overzicht, een voorstel, van de inkomsten en uitgaven van de overheid voor het komende jaar. Deze Rijksbegroting bevat de begrotingen van alle veertien ministeries en wordt op prinsjesdag gepresenteerd.

De Rijksbegroting bestaat, zoals iedere begroting, uit een inkomsten - en uitgavenkant. Deze inkomsten en uitgaven worden toegelicht in de Miljoenennota. In de Miljoenennota kun je de in - en uitgaven van de overheid lezen.

Begrotingskalender

Op prinsjesdag maakt de minister van Financiën z’n begroting bekend. Eerst arriveert de gouden koets van koningin Beatrix waarna ze op haar troon gaat zitten en de begroting van de minister van financiën krijgt aangeboden.

Inkomsten en uitgaven van de overheid

Inkomsten

omzetbelasting fl. 73,7 miljard
loon- en inkomstenbelasting fl. 54,1 miljard
vennootschapsbelasting fl. 37,1 miljard
accijns fl. 18,7 miljard
belastingen van rechtsverkeer fl. 9,2 miljard
milieu belasting fl. 8,4 miljard
belasting op personenauto’s en
motorrijwielen fl. 6,9 miljard
dividendbelasting fl. 5,6 miljard
motorrijtuigenbelasting fl. 5,0 miljard
invoerrechten fl. 4,0 miljard
successierechten fl. 3,4 miljard
kansspelbelasting fl. 0,3 miljard
vermogenbelasting fl. 0,2 miljard
niet-belasting ontvangsten fl. 60,2 miljard
overige inkomsten fl. 30,2 miljard

Vennootschapsbelasting is belasting die geheven is op vennootschappen naar de maatstaf van de winst. Er zijn 2 BTW tarieven namelijk; 6% voor basisbehoeften, 17,5% voor luxe artikelen
Twee voorbeelden die vallen onder milieubelasting zijn
1 Als je meer dan 1000 KG afval stort
dan moet je per 1000 KG fl. 30,00 gulden betalen. 2 Als je aan de natuur grondwater onttrekt om als koelwater te gebruiken, dan moet je ook een bepaald bedrag betalen.

Ieder land heeft een eigen belastingstelsel. Dit betekent dat producten in andere landen duurder o f goedkoper kunnen zijn. Als producten elders goedkoper zijn, is het aantrekkelijk deze ‘koopjes’ daar te kopen. Dat betekent dat leveranciers van deze producten in Nederland inkomsten mislopen. De overheid voorkomt dit door invoerrechten te heffen op goederen uit landen buiten de Europese Unie. Als je ‘koopjes’ uit die landen wilt invoeren, betaal je invoerrechten.

Je betaalt Kansspelbelasting als je met een loterij of in een casino een prijs wint boven een bepaald bedrag, hoe hoger de prijs hoe hoger de belasting.

Als de overheid meer inkomsten heeft dan uitgaven, dan lossen ze een deel van de staatsschuld af.

Uitgaven

onderwijs, cultuur en wetenschappen fl. 46,4 miljard
sociale zaken en werkgelegenheid fl. 35,1 miljard
gemeente- en provinciefonds fl. 27,7 miljard
rente staatsschuld fl. 27,4 miljard
verkeer en waterstaat fl. 16,1 miljard
volksgezondheid, welzijn en sport fl. 15,5 miljard
defensie fl. 14,6 miljard
buitenlandse zaken en
ontwikkelingssamenwerking fl. 13,4 miljard
justitie fl. 9,7 miljard
binnenlandse zaken en
koninkrijksrelaties fl. 8,6 miljard
volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
en milieubeheer fl. 8,0 miljard
financiën fl. 6,9 miljard
landbouw, natuurbeheer en visserij fl. 4,0 miljard
economische zaken fl. 3,8 miljard
koninklijk huis fl. 0,01 miljard
overige fl. 4,9 miljard

Per jaar betaalt de overheid 9500 gulden aan mijn opleiding. 65-plussers en jongeren ontvangen beide een sociale verzekering.

Met het geld van het Gemeente- en Provinciefonds worden plannen van de overheid verder uitgewerkt.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stimuleert sportbeoefening onder zoveel mogelijk mensen in Nederland. Sport is namelijk een nuttige vrijetijdsbesteding. Het is goed voor je gezondheid, het is leerzaam en je krijgt doorzettingsvermogen. Maar het is ook een middel om in contact te komen met andere mensen. Er ontstaan sociale contacten en vriendschappen.

Onder buitenlandse zaken vallen: ambassades, mensenrechten, duurzame armoedebestrijding en noodhulp. Duurzame armoedebestrijding gaat over een langere periode, noodhulp is maar kort en alleen als het echt nodig is.

De post “Openbare orde en veiligheid” valt onder het ministerie binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties.

Met het ontvangen geld van Milieubelasting probeert men het milieu zo schoon mogelijk te houden.

De staatsschuld

De staatsschuld is ontstaan doordat de overheid tekorten had, als dat meerdere jaren achter elkaar zo is dan loopt die flink op, en over die miljarden moet ook nog eens rente betaald worden. Dit jaar is er voor het eerst sinds lange tijd geen tekort maar is er geld over, daarmee wordt de staatsschuld afgelost. Als de staatsschuld niet afgelost wordt moet er steeds meer rente betaald worden en dan gebeurt met Nederland hetzelfde als met Rusland een paar jaar geleden. De EMU is de Economisch en Monetaire Unie (Euro) Als de Nederlandse staatsschuld te groot is mogen ze daar niet meer aan mee doen.

Nieuw beleid Drie plannen van de regering zijn: 1 meer mensen aan het werk
2 verbetering van de overheidsvoorzieningen
3 verbetering van de overheidsfinanciën
Drie maatregelen voor punt 1 zijn: 1 er wordt meer geld uitgetrokken voor scholing en het opdoen van
werkervaring voor langdurig werklozen. De kans op een betaalde baan wordt
hierdoor groter en ook de kansen op doorstromingsmogelijkheden nemen toe. 2 het verlagen van loon- en inkomstenbelasting zodat een werknemer minder
hoeft te betalen en zo meer mensen aan kan nemen. 3 lagere uitkeringen dus je moet wel gaan werken om rond te komen. De overheid besteed meer geld aan onderwijs en zorg om de klassen te verkleinen en de wachtlijsten van ziekenhuizen in te korten. De regering heeft afspraken gemaakt over mogelijke meevallers in de begroting. Als er meer inkomsten zijn dan eerder in de begroting werd verwacht, wordt jaarlijks bekeken hoeveel geld gebruikt kan worden om de staatsschuld en de belasting verlagen. Als er minder uitgaven zijn dan in de begroting staat, wordt dit geld gebruikt voor bijvoorbeeld zorg, onderwijs, infrastructuur, meer banen en veiligheid.

REACTIES

B.

B.

ik vind dat je een goed werkstuk heb gemaakt. Wij ramona en ik moesten ook een werkstuk maken en we hebben veel aan jouw werkstuk gehad bedankt daarvoor!!!!!

xxx bernice en ramona

21 jaar geleden

S.

S.

Onwijs bedankt dankzij jou hebben we nu toch een voldoende kunnen halen voor onze spreekbeurt!!
We love you Niels!!

Kuzz Sophie & Anya

21 jaar geleden

M.

M.

hallo niels

bedankt voor je werkstuk...
love jou haha

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mandy

21 jaar geleden

F.

F.

bedankt.

20 jaar geleden

E.

E.

SO wat ben jij briljant zeg! Economisch wondertje!

13 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.