Milieuvervuiling

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vmbo | 1735 woorden
  • 11 december 2001
  • 1301 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
1301 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen


H 1.1 De soorten milieuvervuiling

Er zijn drie soorten milieuvervuiling:

· watervervuiling
· luchtvervuiling
· bodemvervuiling

Watervervuiling

Water is een van de belangrijkste dingen die een mens nodig heeft.Je gebruikt het overal voor. Bijvoorbeeld voor de douche, de wasmachine ,om koffie of thee klaar te maken, om eten klaar te maken, enzovoort.

Er is ongeveer anderhalf miljard kubieke kilometer water op onze aarde. Hiervan ligt 30 miljoen km³ vast in gletsjers en sneeuw.
Het grootste gedeelte bevindt zich in de oceanen en zeeën.
100 kubieke kilometer is geschikt voor het leven op land.
Jammer genoeg wordt het kleine gedeelte dat bruikbaar is ook nog vervuild.

Luchtvervuiling

Lucht is net als water een belangrijk iets. Het onderdeel zuurstof is zeer belangrijk. We hebben zuurstof nodig om te ademen. Maar jammer genoeg is de zuurstof niet zuiver meer, en kan dus het milieu en de mens beschadigen.

Grondvervuiling

Bij grondvervuiling kunnen wij twee soorten onderscheiden: bovengrondse en ondergrondse.
Onder bovengrondse vervuiling verstaan we de dingen die we ergens op een open plek storten. Dit is de vervuiling die je kan zien. De ondergrondse vervuiling is vervuiling die je niet kan zien, omdat het onder de grond is.

H 1.2 Het ontstaan van de soorten milieuvervuiling


· Watervervuiling:

De eerste klachten over watervervuiling waren ongeveer 1000 jaar geleden.
Toen hennepproducenten de hennep in stilstaand water lieten weken om de delen van de vezels te bevorderen.
De vezels werden gebruikt voor het maken van touw. Het weekwater stonk, het was te vies om te drinken en het was gevaarlijk.
De vroegere vervuiling was steeds een teveel aan natuurlijke stoffen die in het water kwamen. Erger werd het toen de mensen metaal uit de grond gingen halen. Men gooide dit ook zomaar in het water en het gevolg was vissterfte en ziekte.

· Luchtvervuiling:

Fabrieken, auto’s en zelfs de mens vervuilt de lucht.
In fabrieken worden producten gemaakt, en bij het maken van producten komen er allerlei schadelijke stoffen vrij uit de schoorstenen. Al die schadelijke stoffen komen zo dus in de lucht terecht.
Ook auto’s zorgen voor een groot deel voor de luchtvervuiling. Kijk maar eens naar de uitlaatgassen. Eigenlijk denk je er nooit bij na, maar telkens als je met de auto rijd komen er ontzettend veel schadelijke stoffen vrij.
Maar niet alleen de fabrieken en de auto’s zorgen voor die vervuiling de mens doet het zelf ook. Bijvoorbeeld door mensen die roken.

· Bodemvervuiling:

Zoals bij elk soort van vervuiling is bij deze soort ook weer de mens de grootste boosdoener.
Vroeger toen gingen de mensen al hun spullen die ze niet meer nodig hadden gewoon maar ergens achterlaten. Als je nu ergens in een mooi natuurgebied begint te graven zou je nog ergens diep in de grond op een hoop afval kunnen stuiten. Bodemvervuiling ontstaat doordat de mens er maar dingen op gooien die ze niet meer nodig hebben, terwijl ze net zo goed even de moeite kunnen doen om een afvalbak op te zoeken. Ik vind zelf trouwens dat de mens te weinig afvalbakken plaatst. Geen wonder dat ze het op straat weggooien.

H 2.1 De gevolgen voor de mens en de aarde van milieuvervuiling.

· Watervervuiling:

Watervervuiling kan op veel verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld doordat er giftige stoffen en oliën in de zee worden gestort. Vanuit de zee stromen dan de giftige stoffen naar rivieren en andere beekjes. Hier in ons land kan water worden gezuiverd, maar op den duur is het water zo vies dat het haast niet meer gezuiverd kan worden. Dus hebben we ook geen schoon drinkwater meer. En zo kunnen de mensen heel erg ziek worden. Maar niet alleen de mensen worden ziek, ook dieren lijden onder het vervuilde water. Dieren uit de wilde natuur hebben geen gezuiverd water, die drinken dus van dat vervuilde water en die dieren hebben dan nog een grotere kans op ziektes.

· Luchtvervuiling:

De lucht word vervuild door onder andere auto’s en fabrieken.
Als steenkool en aardolie verbrand worden, komt er zwaveldioxide-gas vrij.
Dit gas vermengt zich met het waterdamp in de lucht. De regen die valt bevat kleine hoeveelheden zwavelzuur en word daarom zure regen genoemd. Zure regen tast bijvoorbeeld steen aan. Niet altijd valt er regen. Dus vraag je je misschien af: Wat gebeurt er met de zure luchtverontreiniging als het droog is?

De verontreinigde vaste deeltjes zweven in de lucht rond. Deze deeltjes blijven door de lucht zweven als aërosol. De miniscule partikeltjes zorgen voor een vermindering van de zichtbaarheid. Men heeft ontdekt dat die aërosols een koelend effect heeft op de temperatuur op de aarde. Zo wordt het broeikaseffect tegen gewerkt.
Uiteindelijk belandden de kleine stofdeeltjes op de aarde of lossen op in water. De deeltjes tassten ijzeren dingen aan en veroorzaken menselijk leed. Voorbeelden daarvan zijn: ademhalingsproblemen, longziekten en hartkwalen.

· Grondvervuiling

Een van de meest gebruikte manieren om giftige stoffen kwijt te raken is om ze te verbranden of om ze in enorme gaten in de grond te stortten.
De verschillende lagen afval worden bedekt met dikke lagen klei of stevig plastic.Als de gaten helemaal vol zijn worden die bedekt met zand.En kan het terrein gebruikt worden als park of sportpark.Als er overstromingen komen of als het heel erg veel regend kan het giftige afval in de grond spoelen. Hierdoor word het grondwater vergiftigd.
Als mensen dan op een bepaald stuk land hun gewassen willen planten dan krijgen die gewassen dus vergiftigd gronwater en worden die gewassen ziek.
De gewassen worden geoogst en word even later weer verkocht in supermarkten. Zo worden de mensen dus weer ziek omdat de gewassen giftig zijn. Dus de mens zorgt er zelf voor dat de gewassen vergiftigd worden en dat ze zelf ook weer ziek worden.


H 2.2 De gevolgen voor de maatschappij van milieu vervuiling

De gevolgen van milieuvervuiling voor de maatschappij is zeer groot.
De gevolgen voor de maatschappij zijn dus dat er veel mensen ernstig ziek worden,en dat ze dus dood gaan. Zo wordt onze maatschappij steeds kleiner.
Jonge mensen zijn ook al aangetast door de vervuiling,en hun kinderen kunnen daardoor ook ongezonder worden.Op den duur hebben we een maatschappij waar alleen nog maar zwakke mensen in leven,die niet lang te leven hebben omdat hun milieu zo ongelooflijk vervuild is.

H 2.3 De gevolgen voor de productie en verkoop van milieu vervuiling.

De gevolgen voor de productie en verkoop zijn ook groot.
Mensen willen niet met kapjes op hun mond lopen en ze willen ook geen vergiftigd voedsel kopen.
De verkoop gaat daardoor minder. Maar de dingen die ze aan het buitenland willen verkopen , verkopen ze nog veel minder gauwm omdat die mensen net als ons geen vergiftigd voedsel willen.
Dus kopen die mensen geen dingen meer van ons land en hebben wij dus een klant minder. Maar zo gaat dat met heel veel dingen. Als de verontreiniging veel erger wordt, dan koopt straks geen enkel land meer wat van ons. De productie wordt ook veel minder. Omdat ze toch niets verkopen hoeven ze ook minder te produceren.

2.4 De gevolgen van milieuvervuiling voor de economie


De gevolgen van milieuvervuiling voor economie zijn erg groot.
Bedrijven gaan failliet omdat er niets meer verkocht kan worden.
Als de bedrijven failliet gaan,zijn er dus ook geen mensen meer nodig om het werk te leveren. Die mensen worden ontslagen.
De mensen moeten nu dus gaan zorgen dat ze weer werk krijgen om geld te verdienen. Sommigen van hun lukt het, niet iedereen.
De overheid moet dan weer voor die mensen een uitkering betalen en raakt zo zijn geld kwijt om voor de maatschappij te zorgen.
En zo wordt het allemaal een grote puinhoop in de economie, allemaal door milieuvervuiling.

H 3 De oplossingen voor de milieuvervuiling

Mensen zouden er een hoop aan kunnen doen om te voorkomen dat er veel minder milieu vervuiling is, maar doet de mens dit ook?

· Oplossingen voor watervervuiling:

De oplossing voor watervervuiling zou kunnen zijn om geen afval en oliën meer te storten in de zee of in ander soort water.
Zo zou het water veel schoner zijn en het zuiveren van water zou zo veel makkelijker gaan. De dieren hebben dan een beter leven. En de mens natuurlijk ook.

· Oplossingen voor de lucht vervuiling:

Voor het luchtprobleem is er niet meteen een eenvoudige oplossing. Op elke schoorsteen van een fabriek zou een filter moeten komen om de schadelijke deeltjes niet zo gauw in de lucht te laten komen. De mens zou minder gebruik moeten maken van de auto’s en met de fiets gaan, of zouden beter gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Nog beter zou zijn om de mens in auto’s te laten rijden die op licht energie of op elektriciteit rijden, maar een nadeel hiervan is dat het voor geen mens te betalen is. Bij licht-energie heb je dan nog dat als er geen zonnestralen zijn, dat de auto’s dan misschien niet kunnen rijden, omdat er licht te weinig is. De mens kan zelf ook wat dingen doen om de luchtvervuiling te veranderen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede isolatie in huis, zodat je minder hoeft te stoken om het warm te krijgen in huis. Bij verbranding is er immers een uitstoot van vervuilde lucht, en zo kan dat ook beperkt worden. Deze oplossingen zouden natuurlijk wel wereldwijd toegepast moeten worden. En dat is nou juist het probleem. China en de Verenigde staten zijn de grootste vervuilers van de wereld. En daar is niet gauw beterschap op komst.
China heeft meer dan 200 elektriciteitscentrales op kolen. Slechts vier van die centrales doen er iets aan om de rook of de lucht te zuiveren, dat is dus lang niet genoeg,en het helpt dus eigenlijk niets.

· De oplossingen voor de grondvervuiling.

De afvalberg zorgt ervoor dat stortplaatsen nodig zijn. We moeten die verkleinen. Dat kan door een geselecteerde ophaling wat in de meeste gemeentes ook gebeurt. Zo is er in de kleine vlaamse gemeente Rumst sinds het begin van de gescheiden ophaling het restafval verminderd met zo’n 60 %. Zo is er dus een veel kleiner deel dat naar de verbrandingsoven of de stortplaats moet. Niet alleen de recyclage is een oplossing,er is ook nog een andere oplossing. Men zou de producenten moeten verplichten om slechts een minimum aan verpakking te gebruiken. Het is niet alleen overdreven verpakt, maar het duurt ook een eeuw voordat je die verpakking open hebt. Kijk maar naar een pak koekjes. Sommige verpakkingen van pakjes koekjes zijn erg overdreven (eerst een plastic papiertje, daarna zit het nog in karton).

REACTIES

B.

B.

ik heb er een werkstuk over gehouden en het waren allemaal fouten

13 jaar geleden

K.

K.

De gevolgen van milieuvervuiling voor de maatschappij is zeer groot.
De gevolgen voor de maatschappij zijn dus dat er veel mensen ernstig ziek worden,en dat ze dus dood gaan.Zo word onze maatschappij steeds kleiner.
Jonge mensen zijn ook al aangetast door de vervuiling,en hun kinderen kunnen daardoor ook ongezonder worden.Op den duur hebben we een maatschappij waar alleen nog maar zwakke mensen in leven,die niet lang te leven hebben omdat hun milieu zo ongelooflijk vervuild is.

dit is egt het meest inhoudloze op niks gebaseerde ridicule stukje werkstuk dat ik in mn hele leven gezien heb..

15 jaar geleden

T.

T.

heb je de film walle gezien? ik hoop niet dat het ZO erg wordt!

8 jaar geleden

J.

J.

veel te veel spelfouten!!

15 jaar geleden

J.

J.

je hebt aan de onderkant van het verkstuf geschreven: wat kun je doen aan gronvervuiling. gronvervuiling moet grond worden---met een d tussen de N en de V

15 jaar geleden

R.

R.

Bedankt voor je werkstuk

doei

21 jaar geleden

D.

D.

Bedankt voor het werkstuk ik heb er erg veel aan gehad! Het cijfer was 8.9 dus heel hartelijk bedankt.

21 jaar geleden

R.

R.

ik heb je werkstuk bekeken en dat heb ik goed kunnen gebruiken. veel dank!

21 jaar geleden

B.

B.

Dag Rissjegirl,
uw bespreking komt goed van pas voor ons.
zo moeten wij eigenlijk niets meer doen voor't schooltjeuh.
HEEL HARTELIJK DANK
Van ons (Sanneke en Brittjeuh)
SMAKJEUH
:) keep on smyling babe

21 jaar geleden

T.

T.

Goed werkstuk

21 jaar geleden

P.

P.

thnx voor je werkstuk er stond veel info in wat ik kon gebruiken voor mijn praktische opdracht groetjes paola

21 jaar geleden

T.

T.

heey,
ik heb heel veel informatie uit je werkstuk kunnnen gebruiken.
het was een perfect werkstuk.
bedankt dat je het op internet hebt gezet

groetejs,

Tamara D.

18 jaar geleden

L.

L.

thnx ik heb egt heeeeel veeeeeeeel aan je werkstuk geha (niet dus)

18 jaar geleden

I.

I.

waarom zeg je dat?? ik heb heel veel hulp gehad, van deze site!!! :)

9 jaar geleden

T.

T.

stom van je dat je dat zegt!

8 jaar geleden

S.

S.

heeel erg slecht punt uit

15 jaar geleden

S.

S.

hey,

ik heb je verslag gelezen over vervuilingen. voor welke klas heb jij dit moeten maken??? want sommige dingen kloppen niet met de realiteid. zo als wanneer we ons drink water niet meer schoon krijgen. zou de mens al langzaam gaan evaluweren om zich te kunnen beschermen, en wij zijn een van de schoonste landen voor drink water. wat denk je wanneer wij ons water niet meer schoon krijgen zullen anderen landen daar dan geen last van hebben???

denk der maar over na.

Greatz Sander

14 jaar geleden

J.

J.

Astjeblieft leer nederlands typen! Te veel spelfouten en verkeerde zinsopbouw... Maarja wel bedankt voor de informatie haahahaha

13 jaar geleden

M.

M.

bedankt voor de informatie maar je kon nog wel wat werken aan je spelling. succes voor je volgende presenatie(als je die ooit nog gaat doen)

12 jaar geleden

G.

G.

zo onvolwassen geschreven

12 jaar geleden

N.

N.

Leuk stuk! Ik heb alleen de stukken over watervervuiling gelezen, en de rest globaal, en ik zie geen spelfouten. Top!

11 jaar geleden

M.

M.

zeer veel spelfouten, en hyperbolen. zoals dat er veel mensen ziek worden en dood gaan. daardoor word de economie kleiner. maar toch word de wereldbevolking groter. sorry, maar dit vind ik meer 1 of 2 vmbo, in plaats van 4 vmbo.

11 jaar geleden

F.

F.

NIET ZO IDIOOT REAGEREN!!!!!!!!

8 jaar geleden

K.

K.

waarom zo negatief

8 jaar geleden

R.

R.

Michiel, een hyperbool is een wiskundig begrip van een hyperbolisch verband. Een hyperbolische grafiek gaat in een licht gebogen lijn naar beneden om daarna met een averechts effect weer op te stijgen, het ziet er een beetje uit als een kwadratisch verband. Waarschijnlijk duidde jij op interpunctie fouten. Dat zijn fouten die te maken hebben met het verkeerd gebruiken van de symbolen die men gebruikt voor zinnen, zoals de komma, dubbele punt, gewone punt, etc.

Nu mijn feedback:
Ik vind het een nogal gaat wel werkstuk. Je lijkt redelijk tot voldoende op de hoogte te zijn van de feiten al betwijfel ik de echtheid van sommige. Een bronvermelding zou gewenst zijn.
Ik denk niet dat ik hoef te zeggen hoe verschrikkelijk veel grammaticale fouten er in zitten, daarna veel interpunctiefouten en tenslotte spellingfouten. Een goed geschreven werkstuk is cruciaal voor een goede indruk, daarbij was de schrijfstijl veel te veel vanuit eigen beleving en vanuit de tweede persoon geschreven. Er zijn veel dingen waarvan ik denk; en op welk feit/gebeurtenis is dit dan wel niet gebaseerd? Meer uitleg en/of verklaring is gewenst.
Een objectieve schrijfstijl zoals Wikipedia werkt het beste.

Vriendelijke groet, Roos

10 jaar geleden

B.

B.

wow echt heel goed ik vind het toppie
lolz

9 jaar geleden

N.

N.

Heel mooi! Je hebt een prachtig onderwerp uitgekozen, milieuvervuiling vindt overal plaats. Nogmaals blijf ik het zeggen ik vindt het egt toppie! (y)

9 jaar geleden

D.

D.

f

6 jaar geleden

D.

D.

wat gebeurt er met het milieu als we zo door blijven leven

8 jaar geleden

M.

M.

geen idee eigenlijk :-) :)

8 jaar geleden

B.

B.

als we zo door gaan met hoe we er nu mee omgaan dan is er op een gegeven moment geen lucht en geen leven meer. ( niet om je bang te maken).6 jaar geleden

R.

R.

Bedankt

7 jaar geleden

P.

P.

ik vond het maar niets ik kan maar beter iets anders gaan lezen

6 jaar geleden

S.

S.

Ik ben benieuwd of je zelf ook wat aan het milieu doet.. (niet negatief bedoelt) groet soof

6 jaar geleden

M.

M.

wat een saaie informatie hebben jullie niet wat betere echt suf en saai

6 jaar geleden

J.

J.

sorry dat was mijn zoon ik bedoelde veel spelfouten de taal van den Nederlanden is anders dan jouw taal maar dat is niet zo erg. van Jan Versteeg

6 jaar geleden

F.

F.

*** een eind op want krijg hierdoor een 4 door dit kutverslag hopelijk verwijderen jullie dit kutverslag

6 jaar geleden

F.

F.

suhyrfysrygsfhfdh hoe je bek casdnbd

6 jaar geleden

N.

N.

doe het zelf als je niks beters te zeggen hebt dan suhyrfysrygsfhdfh dussss..

6 jaar geleden

K.

K.

heel erg bedankt voor deze site het was een top site heb er super veel aan gehad!!
:) :) :) :)

5 jaar geleden

A.

A.

ik heb voor dit verslag een 9,1 gehaalt goed gedaan degene die dit verslag had gemaakt. :)

5 jaar geleden

R.

R.

heyy super goed werkstuk heb er veel aan gehad. maar de volgende keer meer op je spelling letten. en sommige zinnen lopen niet egt lekker dus dat ..

5 jaar geleden

A.

A.

bedankt voor dit maar de informaties staan niet in goede volgorde
vb. gevolgn en het ontstaan staan omgekeerd geinformeerd
dankje xoxo

5 jaar geleden

A.

A.

ha.ha.ha.ha.

4 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.