Euro

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas vmbo | 200 woorden
  • 11 januari 2002
  • 49 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
49 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Wat is de euro?

De euro is sinds 1 januari 1999 de officiële munt in de elf Europese landen die vanaf de start meedoen aan de Economische en Monetaire Unie (EMU): België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje. Vanaf 1 januari 2001 is de euro ook in Griekenland de officiële munt. Tot 1 januari 2002 bestaat de euro alleen nog maar in girale vorm. Voor contante betalingen moet in de eurolanden tot 2002 nog met de bestaande nationale munten en bankbiljetten worden betaald.

De Europese leiders besloten tijdens de Europese Top op 15 en 16 december 1995 in Madrid dat 'euro' de meest geschikte naam is voor een munt die in alle EMU-landen wordt gebruikt. Het woord euro is géén voorvoegsel of afkorting; het wordt zonder hoofdletter geschreven (net als gulden). Het symbool voor de euro is .

Wat is het herkenningsteken van de euro?

Zoals de Nederlandse gulden het f-teken heeft en de dollar het $-teken, zo heeft de euro een Griekse epsilon met een extra horizontaal streepje in het midden: . Dit teken is op 12 december 1996 door de Europese Commissie gepresenteerd. Straks schrijven we dus 300 als we 300 euro bedoelen.

Op de Eurosite van het Nationaal Forum voor de introductie van de euro (www.euro.nl.

Welke landen doen mee aan de EMU?

Elf landen hebben op 1 januari 1999 officieel de euro ingevoerd: Nederland, België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal en Finland. In mei 1998 besloten de regeringsleiders en staatshoofden van alle EU-lidstaten dat deze landen op dat moment voldeden aan de eisen om te kunnen toetreden tot de Economisch en Monetaire Unie (EMU).

Tijdens de Eurotop van juni 2000 in Portugal is besloten dat ook Griekenland inmiddels aan de eisen voldoet. Dit land maakt per 1 januari 2001 als twaalfde land deel uit van de EMU.

Het Verenigd Koninkrijk heeft in het Verdrag van Maastricht laten opnemen dat het voorlopig niet meedoet aan de EMU, ook al voldoet het aan de criteria (opt-out). De Deense regering heeft in het Verdrag laten opnemen dat het land niet meedoet, tenzij het te kennen geeft wél mee te willen doen (opt-in). Zweden heeft de laatste twee jaar niet deelgenomen aan het wisselkoersmechanisme van het Europees Monetair Stelsel (een van toetredingscriteria). Daarmee voldoet Zweden niet aan de eisen om te kunnen toetreden. Ontwikkelingen in Zweden lijken erop te duiden dat Zweden zich in de nabije toekomst op EMU-deelname gaat richten. Toetreding tot het wisselkoersmechanisme van het Europees Monetair Stelsel zal hiertoe een van de eerste stappen moeten zijn

Waar kan ik buitenlands geld uit landen die de euro invoeren omwisselen?> In de eerste maanden van 2002 worden ook de nationale valuta's van de andere elf landen die de euro invoeren uit circulatie genomen. Uiterlijk per 1 maart 2002 zijn deze geen wettig betaalmiddel meer. Tot 1 maart 2002 kunt u buitenlands geld uit België, Duitsland, Finland, Griekenland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal en Spanje nog in het betreffende land uitgeven. In Ierland kunt u met het Ierse pond betalen tot 9 februari 2002, in Frankrijk met de Franse frank tot 17 februari 2002. U kunt bankbiljetten uit de andere eurolanden tot 1 april 2002 bij uw bank omwisselen of op uw eigen rekening storten. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. Bij kantoren van de Nederlandsche Bank kunt u tot 1 april 2002 bankbiljetten uit andere eurolanden zonder kosten omwisselen. In beide gevallen wordt altijd omgerekend tegen de officiële eurokoers, bestaande uit zes cijfers. Buitenlands muntgeld kunt u in Nederland meestal niet meer terugwisselen. Daarom worden er vanaf 1 september 2001 tot eind januari 2002 in heel Nederland inzamelingsacties gehouden voor overgebleven buitenlandse munten (en bankbiljetten). Nationale Eurocollecte/Coins for Care organiseren samen deze acties. Er worden collectebussen geplaatst bij banken, in winkels, in sportkantines en bij tankstations. Ook wordt van 14 tot 26 januari 2002 een huis-aan-huiscollecte gehouden. De opbrengst gaat naar meer dan honderd erkende goede doelen in heel Nederland. Hoe gaan de eurobankbiljetten eruitzien? De eurobankbiljetten komen vanaf 1 januari 2002 in omloop, in coupures van 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500 euro. Elke coupure krijgt een verschillend formaat en een eigen kleurstelling. De eurobankbiljetten bevatten geen nationale kenmerken en worden gemaakt naar een ontwerp van de Oostenrijker Robert Kalina. Het thema van zijn ontwerp is 'Tijdperken en stijlen van Europa'. De biljetten bevatten drie architectonische elementen: ramen, poorten en bruggen. Afmetingen en kleuren van de biljetten: Waarde Kleur Lengte (mm) Breedte (mm) 5 grijs 120 62
10 rood 127 67
20 blauw 133 72
50 oranje 140 77
100 groen 147 82
200 geel 153 82
500 paars 160 82
Afbeeldingen van de biljetten kunt u vinden op de euro-site. Hoe gaan de euromunten eruitzien? Alle euromunten (van 1, 2, 5, 10, 20 en 50 eurocent en van 1 en 2 euro) hebben een Europese zijde en een nationale zijde. De Belg Luc Luycx ontwierp de Europese zijde van de euromunten, waarop Europa in steeds wisselende vorm wordt afgebeeld. De Europese zijde is in de twaalf eurolanden precies hetzelfde. De nationale zijde van de munt verschilt per land. Elk euroland heeft een eigen ontwerp hiervoor gemaakt. In Nederland staat Koningin Beatrix op de nationale zijde. Het is een ontwerp van Bruno Ninaber van Eijben. De munten van 1, 2, en 5 eurocent zijn roodachtig van kleur. Ze zijn gemaakt van staal met een laagje koper. De munten van 10, 20 en 50 eurocent zijn geelachtig ('Nordic gold', een legering van 89% koper, 5% aluminium, 5% zink en 1% tin). De muntstukken van 1 en 2 euro zijn tweekleurig (grijs met een gele rand resp. geel met een grijze rand). Alleen de munten van 1 en 2 euro bevatten nikkel. De Nederlandse munt van 2 euro draagt het randschrift 'God zij met ons'. Waarde Kleur Doorsnee(mm) Dikte(mm) Gewicht (gr) Rand
0,01 roodachtig 16,25 1,67 2,3 glad
0,02 roodachtig 18,72 1,67 3,0 glad met groef
0,05 roodachtig 21,75 1,67 3,9 glad
0,10 geelachtig 19,75 1,93 4,1 grove kartels
0,20 geelachtig 22,25 2,14 5,7 glad met inkepingen
0,50 geelachtig 24,25 2,38 7,8 grove kartels
1,00 grijs/geel 23,25 2,33 7,5 onderbroken kartels
2,00 geel/grijs 25,75 2,10 8,5 fijne kartel (+ tekst) Afbeeldingen van de munten kunt u vinden op de euro-site. Waarom voert Nederland de euro in? Nederland heeft als klein land met een open economie baat bij alles wat de internationale handel, en meer in het algemeen economische integratie, bevordert. De oprichting van een economische en monetaire unie in Europa en het invoeren van een gemeenschappelijke munt zullen naar verwachting gunstige effecten hebben voor de Nederlandse economie, net zoals destijds de oprichting van de EEG. Als de economie in Nederland groeit dankzij de toegenomen internationale handel, zal dat zorgen voor meer werkgelegenheid en meer welvaart. Moet ik dubbele prijzen (euro en gulden) hanteren nu de euro er is? De Consumentenbond, de Raad Nederlandse Detailhandel en de Nationale Winkelraad van MKB Nederland hebben in september 1999 een convenant gesloten, waarin staat dat winkeliers en bedrijven in de periode van 1 juli 2001 tot 28 januari 2002 op hun volledige assortiment dubbele prijzen vermelden. Op elk artikel of op het schap zal de prijs zowel in gulden als in euro staan. De RND en de Winkelraad dringen er bij hun achterban op aan zich aan de afspraken uit het convenant te houden. De convenantpartijen houden door regelmatig onderzoek (de euromonitor) bij in hoeverre er daadwerkelijk dubbele prijzen in winkels worden vermeld. Tevens kijkt de Consumentenbond of er op de juiste wijze wordt omgerekend. Indien er (vermeende) onterechte prijsverhogingen worden geconstateerd, neemt de Consumentenbond contact op met het betreffende bedrijf om zonodig rectificatie te verzoeken. Herkent een automaat ook euromunten uit andere eurolanden? De automatenindustrie is al geruime tijd intensief bezig met voorbereidingen op de komst van de euro. Om automaten op tijd te kunnen ombouwen, zijn natuurlijk de precieze specificaties nodig van alle euromunten, uit alle landen die de euro invoeren. Bij de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht is een 'euro-testcentrum' ingericht, waar bedrijven onder strikte voorwaarden terechtkunnen voor het testen van apparatuur die met de nieuwe munten moet kunnen werken. Wat gebeurt er met mijn hypotheek en met mijn spaargeld? Een hypotheekovereenkomst is een contract. Daarvoor geldt dus dat er naar aanleiding van de komst van de euro niets gewijzigd mag worden in voorwaarden of percentages. Bedragen in guldens moeten vanaf januari 2002 worden gelezen als bedragen in euro, omgerekend tegen de officiële koers van 1 euro = 2,20371 gulden. Met andere woorden: de bedragen in uw hypotheekovereenkomst worden van rechtswege omgezet, u hoeft hier niets voor te doen. Uw spaargeld is een vorm van een giraal tegoed. Omdat de girale euro al sinds 1 januari 1999 bestaat, kan dat tegoed vanaf die datum worden omgezet in euro. Dat hoeft echter niet. In januari 2002, wanneer de euromunten en -bankbiljetten in omloop worden gebracht, zal de bank alle spaartegoeden in guldens automatisch omzetten naar euro, volgens de officiële omrekenkoers. U hoeft hier dus ook niets voor te doen.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Waar kan ik buitenlands geld uit landen die de euro invoeren omwisselen?> In de eerste maanden van 2002 worden ook de nationale valuta's van de andere elf landen die de euro invoeren uit circulatie genomen. Uiterlijk per 1 maart 2002 zijn deze geen wettig betaalmiddel meer. Tot 1 maart 2002 kunt u buitenlands geld uit België, Duitsland, Finland, Griekenland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal en Spanje nog in het betreffende land uitgeven. In Ierland kunt u met het Ierse pond betalen tot 9 februari 2002, in Frankrijk met de Franse frank tot 17 februari 2002. U kunt bankbiljetten uit de andere eurolanden tot 1 april 2002 bij uw bank omwisselen of op uw eigen rekening storten. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. Bij kantoren van de Nederlandsche Bank kunt u tot 1 april 2002 bankbiljetten uit andere eurolanden zonder kosten omwisselen. In beide gevallen wordt altijd omgerekend tegen de officiële eurokoers, bestaande uit zes cijfers. Buitenlands muntgeld kunt u in Nederland meestal niet meer terugwisselen. Daarom worden er vanaf 1 september 2001 tot eind januari 2002 in heel Nederland inzamelingsacties gehouden voor overgebleven buitenlandse munten (en bankbiljetten). Nationale Eurocollecte/Coins for Care organiseren samen deze acties. Er worden collectebussen geplaatst bij banken, in winkels, in sportkantines en bij tankstations. Ook wordt van 14 tot 26 januari 2002 een huis-aan-huiscollecte gehouden. De opbrengst gaat naar meer dan honderd erkende goede doelen in heel Nederland. Hoe gaan de eurobankbiljetten eruitzien? De eurobankbiljetten komen vanaf 1 januari 2002 in omloop, in coupures van 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500 euro. Elke coupure krijgt een verschillend formaat en een eigen kleurstelling. De eurobankbiljetten bevatten geen nationale kenmerken en worden gemaakt naar een ontwerp van de Oostenrijker Robert Kalina. Het thema van zijn ontwerp is 'Tijdperken en stijlen van Europa'. De biljetten bevatten drie architectonische elementen: ramen, poorten en bruggen. Afmetingen en kleuren van de biljetten: Waarde Kleur Lengte (mm) Breedte (mm) 5 grijs 120 62
10 rood 127 67
20 blauw 133 72
50 oranje 140 77
100 groen 147 82
200 geel 153 82
500 paars 160 82
Afbeeldingen van de biljetten kunt u vinden op de euro-site. Hoe gaan de euromunten eruitzien? Alle euromunten (van 1, 2, 5, 10, 20 en 50 eurocent en van 1 en 2 euro) hebben een Europese zijde en een nationale zijde. De Belg Luc Luycx ontwierp de Europese zijde van de euromunten, waarop Europa in steeds wisselende vorm wordt afgebeeld. De Europese zijde is in de twaalf eurolanden precies hetzelfde. De nationale zijde van de munt verschilt per land. Elk euroland heeft een eigen ontwerp hiervoor gemaakt. In Nederland staat Koningin Beatrix op de nationale zijde. Het is een ontwerp van Bruno Ninaber van Eijben. De munten van 1, 2, en 5 eurocent zijn roodachtig van kleur. Ze zijn gemaakt van staal met een laagje koper. De munten van 10, 20 en 50 eurocent zijn geelachtig ('Nordic gold', een legering van 89% koper, 5% aluminium, 5% zink en 1% tin). De muntstukken van 1 en 2 euro zijn tweekleurig (grijs met een gele rand resp. geel met een grijze rand). Alleen de munten van 1 en 2 euro bevatten nikkel. De Nederlandse munt van 2 euro draagt het randschrift 'God zij met ons'. Waarde Kleur Doorsnee(mm) Dikte(mm) Gewicht (gr) Rand
0,01 roodachtig 16,25 1,67 2,3 glad
0,02 roodachtig 18,72 1,67 3,0 glad met groef
0,05 roodachtig 21,75 1,67 3,9 glad
0,10 geelachtig 19,75 1,93 4,1 grove kartels
0,20 geelachtig 22,25 2,14 5,7 glad met inkepingen
0,50 geelachtig 24,25 2,38 7,8 grove kartels
1,00 grijs/geel 23,25 2,33 7,5 onderbroken kartels
2,00 geel/grijs 25,75 2,10 8,5 fijne kartel (+ tekst) Afbeeldingen van de munten kunt u vinden op de euro-site. Waarom voert Nederland de euro in? Nederland heeft als klein land met een open economie baat bij alles wat de internationale handel, en meer in het algemeen economische integratie, bevordert. De oprichting van een economische en monetaire unie in Europa en het invoeren van een gemeenschappelijke munt zullen naar verwachting gunstige effecten hebben voor de Nederlandse economie, net zoals destijds de oprichting van de EEG. Als de economie in Nederland groeit dankzij de toegenomen internationale handel, zal dat zorgen voor meer werkgelegenheid en meer welvaart. Moet ik dubbele prijzen (euro en gulden) hanteren nu de euro er is? De Consumentenbond, de Raad Nederlandse Detailhandel en de Nationale Winkelraad van MKB Nederland hebben in september 1999 een convenant gesloten, waarin staat dat winkeliers en bedrijven in de periode van 1 juli 2001 tot 28 januari 2002 op hun volledige assortiment dubbele prijzen vermelden. Op elk artikel of op het schap zal de prijs zowel in gulden als in euro staan. De RND en de Winkelraad dringen er bij hun achterban op aan zich aan de afspraken uit het convenant te houden. De convenantpartijen houden door regelmatig onderzoek (de euromonitor) bij in hoeverre er daadwerkelijk dubbele prijzen in winkels worden vermeld. Tevens kijkt de Consumentenbond of er op de juiste wijze wordt omgerekend. Indien er (vermeende) onterechte prijsverhogingen worden geconstateerd, neemt de Consumentenbond contact op met het betreffende bedrijf om zonodig rectificatie te verzoeken. Herkent een automaat ook euromunten uit andere eurolanden? De automatenindustrie is al geruime tijd intensief bezig met voorbereidingen op de komst van de euro. Om automaten op tijd te kunnen ombouwen, zijn natuurlijk de precieze specificaties nodig van alle euromunten, uit alle landen die de euro invoeren. Bij de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht is een 'euro-testcentrum' ingericht, waar bedrijven onder strikte voorwaarden terechtkunnen voor het testen van apparatuur die met de nieuwe munten moet kunnen werken. Wat gebeurt er met mijn hypotheek en met mijn spaargeld? Een hypotheekovereenkomst is een contract. Daarvoor geldt dus dat er naar aanleiding van de komst van de euro niets gewijzigd mag worden in voorwaarden of percentages. Bedragen in guldens moeten vanaf januari 2002 worden gelezen als bedragen in euro, omgerekend tegen de officiële koers van 1 euro = 2,20371 gulden. Met andere woorden: de bedragen in uw hypotheekovereenkomst worden van rechtswege omgezet, u hoeft hier niets voor te doen. Uw spaargeld is een vorm van een giraal tegoed. Omdat de girale euro al sinds 1 januari 1999 bestaat, kan dat tegoed vanaf die datum worden omgezet in euro. Dat hoeft echter niet. In januari 2002, wanneer de euromunten en -bankbiljetten in omloop worden gebracht, zal de bank alle spaartegoeden in guldens automatisch omzetten naar euro, volgens de officiële omrekenkoers. U hoeft hier dus ook niets voor te doen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.