Arbeidsmarkt

Beoordeling 4.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 891 woorden
  • 26 februari 2001
  • 240 keer beoordeeld
Cijfer 4.3
240 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Economie Arbeidsmarkt :

Aanbod van arbeid ----> mensen die willen werken zijn aanbieders van arbeid . Ander woord is beroepsbevolking en die bestaat uit mensen die willen kunnen en mogen werken . Abstracte markt -----> Een abstracte markt omvat het geheel van vraag en aanbod . Er is niet een plek maar meerdere plekken waar vragers en aanbieders elkaar kunnen treffen . Arbeidsmarkt ----> Geen concrete markt maar een plaats waar aanbieders van arbeid zich kunnen aanbieden om te gaan willen werken bijv. arbeidsbureaus enz. Beroepsbevolking ----> Mensen die kunnen willen en mogen werken . Concrete markt ----> Een plek waar vragers en aanbieders van arbeid elkaar in het echt kunnen ontmoeten . Deelnemingspercentage ----> Ook wel participatiegraad genoemd . Het geeft aan welk deel van de bevolking tot de beroepsbevolking behoort . Meestal kijk je naar personen tussen de 15 en 65 jaar . Het wordt zo berekend > aantal personen die bij de beroepsbevolking behoort / totaal aantal personen in de beroepsbevolking x 100 % . Niet-beroepsbevolking ----> Mensen tussen de 15 en 65 jaar die en niet werken en niet op zoek zijn naar werk . Participatiegraad ----> zie deelnemingspercentage . Vacatures ----> Er hier sprake van als een bedrijf opzoek is naar een werknemer voor een bepaalde functie . Vraag naar arbeid ---> De vraag van van bedrijven en de overheid naar arbeids- krachten . Werkgelegenheid ----> Het cijfer van de werkgelegenheid geeft aan hoeveel mensen er daadwerklijk werken . Dat zijn de werkenden en zelfstandigen . Werkloze beroepsbevolking ---> De mensen die kunnen mogen en willen werken maar geen baan hebben . Werkzame beroepsbevolking ----> De mensen die kunnen mogen en willen werken en wel een baan hebben . Werknemers ----> Mensen die een baan hebben . Zelfstandigen ---> Mensen die een eigen bedrijf hebben .

Aandeelhouder ----> Een aandeel is een eigendomsbewijs van een bedrijf . Als aan- deelhouder ontvang je een deel van de winst . Arbeidsovereenkomst ----> Een overeenkomst tussen werkgever en werknemer . Wordt zwart op wit gezet zodat er geen onduidelijkheid kan ontstaan bijv. over salaris enz. Arbeidstijd ---> De tijd per week die je kwijt bent aan je baan . Arbeidsvoorwaarden ----> Voorwaarden die worden gesteld voordateen werknemer aan de slag gaat . Bedrijfstak ----> Omvat alle bedrijven die zich bezighouden met een zelfde soort productie . Besloten Vennootschap ----> Zijn juridisch zelfstandig d.w.z. dat ze je kunt ze voor de rechter slepen maar de eigenaren niet . Zij zijn met hun prive vermogen niet aansprakelijk . Aandeelhouders beheren een bv en de aandelen staan op naam . Meestal is een bv in handen van 1 of enkele aandeelhouders dga , zij zijn aandeelhouders maar hebben ook de dagelijkse leiding . Collectieve Arbeidsovereenkomst ---> Staan de rechten en plichten zwart op wit hoe de werkgevers en werknemers zich moeten houden . Afspraken voor groepen werknemers en werkgevers in een bedrijfstak . Directeur-groot-aandeelhouder ----> DGA . Grootste aandeelhouders van een bv en dus de eigenaren maar hebben ook de dagelijkse leiding over het bedrijf . Eeenmanszaak ----> Heeft 1 eigenaar . Hij is ook met zijn prive vermogen aan - sprakelijk maar kan de hele winst voor zichzelf houden . Je moet zelf voldoende startvermogen regelen . Een eenmanszaak komt in gevaar bij overlijden van de eigenaar . Individuele arbeidsovereenkomst ---> Een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever . Naamloze Vennootschap ----> De aandelen van een nv staan niet op naam en zijn vrij verhandelbaar . De aandeelhouders zijn de eigenaren maar leiden het bedrijf niet tenzij er een paar grootaandeelhouders samen meer dan de helft hebben . De aandeel- houders komen een keer per jaar bijeen iedere aandeelhouder heeft stemrecht. Ondernemingsvorm ----> Is de rechtsvorm van de onderneming : -Eenmanszaak , - BV , - NV , VOF . Organisatiegraad ----> Het percentage van werknemers die aangesloten zijn bij een erkende vakbond . Primaire arbeidsvoorwaarden ----> De eerste voorwaarden bij een CAO zoals loon en arbeidstijd . Rechtsvorm -----> Een organisatievorm die in de wet voorkomt . Die wet bepaalt eisen aan elke vereniging bijv. het moet een bestuur hebben . Secundaire arbeidsvoorwaarden ----> De minder belangrijke voorwaarden bij een CAO bijv . vakantieregeling en duur van de middagpauze . Vakbond ----> Worden ook wel werknemersbonden of vakverenigingen genoemd . Ze vertegenwoordigen de werknemers bij CAO overeenkomsten . Vennootschap onder Firma ----> Vof : Er zijn meerdere eigenaren . Ze zijn ook met hun prive-vermogen aansprakelijk . Degene die de schuld van de eigenaren kan betalen moet zijn prive-vermogen afgeven . Werkgeversbonden ----> Vertegenwoordigen de werkgevers bij CAO overeenkomsten .

Algemeen Verbindend Verband -----> Een CAO geld in 1 ste plaats voor bedrijven die lit zijn van een werkgeversbond die de CAO heeft afgesloten . Bij een CAO Algemeen Verbindend Verband zijn alle bedrijven in een bedrijfstak verplicht eraan mee te doen . Centraal overleg ----> Als de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers met elkaar overleggen in de Stichting van de Arbeid . Er wordt overlegt over de hoofdlijnen van de arbeidsvoorwaarden . Deze hoofdlijnen worden dan weer per bedrijf of bedrijfstak uitgewerkt door werkgeversbonden en vakbonden . Miljoenennota ----> De miljoenennota wordt gelijk gepresenteerd met de Rijksbegroting en is een soort samenvatting daarvan . Rijksbegroting -----> Wordt op de derde dinsdag van september gepresenteerd door de rijksoverheid . Het is een overzicht van inkomsten en uitgaven van de overheid . Sociale Partners -----> Werkgevers en werknemers zijn de Sociale Partners . Stichting van de Abeid ----> Daar overleggen de vertegenwoordigers samen als de rijksbegroting bekend is . Vakcentrales ----> Ook wel werknemerscenrale genoemd . FNV - Federatie Nederlandse Vakvereniging , CNV - Christelijk Nationaal Vakverbond en de MHP - Cenrale voor Middelbaar en Hoger Personeel . Werkgeverscenrale ----> VNO-NCW - Vereniging van Nederlandse Ondernemers - Nationaal Christelijk Werkgeversbond en de centrale voor het Midden- en Kleinbedrijf MKB . Werknemerscenrale ----> Zie VAKCENRALES

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.