afval

Beoordeling 5.8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas vmbo | 2595 woorden
  • 10 juli 2007
  • 75 keer beoordeeld
Cijfer 5.8
75 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Hoofdvraag: neemt het scheiden door de burgers en het scheiden verwerken van dat afval toe of af ???

De bronnen die ik heb gebruikt zijn: Als hulp site heb ik google gebruikt
Via google kwam ik bij de blozende bloem
Verder heb ik gekeken op de site van nederlandschoon

De eerste drie hoofdstukken heb ik gemaakt met behulp van deze sites samen met Susette heb ik dit gedaan van haar zijn de laatste drie hoofdstukken.

Hoofdstuk 1. Welk afval maakt de burger? In Nederland maken we steeds meer afval dat komt omdat, er steeds meer producten in handige plastic pakken worden gestopt en die gooi je allemaal weg. Er is in de loop van de tijd steeds meer weg gegooid en gedumpt denk maar is aan de Mac Donalds als je naar de Mac drive ben geweest gooi je even snel je hamburger doosje uit het raam. Dan denken mensen een doosje kan geen kwaad maar als iedereen dat gaat doen wordt het een zooitje in Nederland. Alles wat je weggooit is afval zelf een kapotte Barbie of fiets. Ik heb is gekeken wat iemand nou weggooit op z’n dag. 's Morgens neemt iemand die weinig tijd heeft een flesje ontbijt drink dat flesje gooi je weg. Of mensen die wel genoeg tijd hebben nemen een kop thee dan heb je het lege thee zakje en de verpakking van de thee die je weggooit. In de pauze rond een uur of 11.00 nemen kinderen op school blikjes frisdrank en die gooien ze weg ook nemen ze een zakje meeneem koekjes en die verpakking gooi je ook weer weg. Als het middag rond een uur of 13.00 is heb je meestal een zakje brood bij je het brood zakje gooi je weg als je nog een pakje drinken bij je heb gooi je dat ook weg. Als je thuis kom neem je misschien een appel of banaan de schillen gooi je ook weg, dat is voor het *GFT afval (groente fruit en tuin afval) . En kijk maar is hoeveel je weggooit bij het avond eten klaar maken dan moet je de vleesverpakkingen weggooien en de schillen van de groenten en als je het uit een plastic zakje heb moet je die ook weggooien. 's Avonds eet je misschien nog een zakje chips of iets te drinken en daar gooi je later de verpakking ook van weg . Als je is bekijkt hoeveel je weggooit op een dag schrik je er bijna van veel spullen worden tegenwoordig ook *gerecycled (hergebruikt) dan vroeger. Het afval dat je maakt op een dag verschilt natuurlijk per dag en ook de hoeveelheid. Wat wel duidelijk is, is dat je veel verschillend afval maakt allerlei soorten afval maak je op een dag. Kijk maar even naar het voorbeeld je ziet dat er GFT afval wordt gemaakt blik en plastic en bij het avond eten ook glas. Dit is wat je op een dag weggooit en misschien nog wel meer. Bijvoorbeeld als je mobieltje stuk gaat heb je elektrisch afval. Is je mp3 leeg heb je nieuwe batterijen nodig en moet je de oude bij het chemisch afval gooien. Bij de gemeente kan je ook veel informatie krijgen over waar je nou precies iets moet weggooien. Bananen schillen en lege batterijen kunnen natuurlijk niet bij elkaar. Veel mensen scheiden hun afval nog niet en gooien ook dingen in de wc wat heel slecht is voor het riool dus milieu onvriendelijk. Vroeger waren de deodorant flessen slecht voor de ozonlaag tegenwoordig heb je ozonvriendelijke spuitbussen wat veel helpt. Het scheiden van afval is erg belangrijk voor het milieu en voor jezelf want heel Nederland en de rest van de wereld wil niet dat dit een grote afval hoop wordt.

Hoofdstuk 2. Wat heeft de burger aan afval? Dit hoofdstuk is eigenlijk al beantwoord in hoofdstuk een maar daar stond vooral in geschreven wat wel niet allemaal weggooit op zo een dag. Dit hoofdstuk gaat over welk afval er nou is en waar het nou bij hoort bijvoorbeeld een oude krant die moet niet bij de groente tuin en fruit afval. We gooien heel veel weg maar wat gooien we nou eigenlijk weg en welke soorten afval zijn er? De soorten afval die er zijn staan in de tabel hieronder

• Textiel • Blik • GFT • Papier en karton • Glas • Elektrische apparaten

Dit zijn een aantal soorten afval die er zijn maar alles wat je weggooit is afval. Bij textiel: horen kapotte truien oude sokken of stoffen die over zijn. Deze hoef je niet perse weg te gooien er staan vaak bij de supermarkt grote verzamel bakken. Als je ze in een zak knoopt en daarin gooit gaan ze naar een goed doel of de derde wereld. Blik: daar horen alle lege blikjes bij en die zijn vaak van aluminium de cola of andere frisdrank dat hoort bij blik maar ook alles wat van blik is hergebruikt. GFT afval: de naam de GFT is een afkortingen groente fruit en tuin afval dus alles wat met groente fruit en tuinafval te maken heeft kan daarin dus geen lege batterijen en ijzer, theezakjes kunnen hier ook bij want het is makkelijk verteerbaar en ook van blaadjes gemaakt dus kan dit hier bij. Van het GFT afval wordt vaak *compost (wat er overblijft als het lang ligt) gemaakt. Dit ontstaat als het lang word neergelegd in speciale afval verwerking bedrijven. Compost kan je gebruiken als plantenvoeding in de tuin dit afval wordt dus vaak hergebruikt zo een emmer met dit afval kan je ook zelf in de tuin hebben. Papier en karton: bij dit afval horen vooral oude kranten en lege dozen deze kan je inleveren bij supermarkten of op andere plaatsen in grote containers. Je brengt ze daar weg en een keer in de week worden de containers geleegd en worden de oude kranten in een vrachtwagen gegooid. Als de vrachtwagen het oud papier hebben weggebracht bij de verwerking fabriek worden ze hergebruikt en tot een soort papier pap gemaakt waar later ander papier van gemaakt word of toilet papier. Glas: bij glas horen alle lege potjes en flessen die van glas zijn deze kan vaak bij de zelfde containers ingeleverd als de oude kranten en worden ook een keer in de week geleegd. Vaak kan je aan de container zien welk glas in welke container moet groen glas in de groene het ongekleurde glas in de witte container en het bruine glas in de bruine container. In de fabriek word het glas omgesmolten en hergebruikt voor nieuw glas om nieuwe potjes te maken. Elektrische apparaten: bij dit afval hoort alles wat op stroom of batterijen werkt. Is je mobiel stuk moet deze bij dit afval of een kapotte computer of strijkbout. In de fabriek worden de oude apparaten uit elkaar gehaald en halen de mensen die dat doen de bruikbare dingen eruit de rest wordt verwerkt. Dit zijn niet alle soorten afval maar het waren er een paar die je vaak maakt.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Hoofdstuk 3. Doen meer burgers aan gescheiden inleveren van afval dan vroeger? Het antwoord op deze vraag is heel simpel: ja, meer burgers doen meer aan gescheiden inleveren dan vroeger. En in de fabriek wordt meer gescheiden verwerkt dan vroeger. Dat kom door de strenge regels over het weggooien kijk maar naar het vorige hoofdstuk dat ging over welke soorten afval er allemaal zijn en wat daar bij hoort. Als je in een gemeente woont waar je glas en oud papier ook wordt in geleverd krijg je vaak een blauw en wit bakje voor het glas en oud papier de groene en bruine bak. In die bakken moet het gewone huis tuin en keuken afval in de bruine of andere bak moet het groente fruit en tuin afval. Als je in voorhout woont heb je vaak een blauwe bak met een scheidingsrand voor de twee soorten afval dan heb je wel meer kans om niet goed te scheiden als je mis gooit een keer. Het hergebruik is sterk toegenomen en het verbranden ook. Het lozen is gelukkig en het storten is ook een beetje afgenomen. Dit is belangrijk voor het milieu. Afval scheiden is ook belangrijk omdat, nadat het afval bij je thuis is opgehaald gaat het naar de verwerkingsfabriek en word het verbrand. Als daar nou chemisch afval bij zit batterijen bijvoorbeeld komen daar hele giftige dampen vanaf. Dat is slecht voor de ozonlaag en voor de bomen. Al die giftige stoffen komen in de lucht en daardoor ontstaat zure regen. Vroeger gooiden mensen alles op een hoop waar dat vroeger is gebeurt is de grond erg aangetast. Het scheiden van afval is dus heel belangrijk en het is de laatste jaren ook sterk toegenomen hopelijk zakt het cijfer van het lozen ook.

4.Veranderd het totale hoeveelheid huishoudelijk afval? GFT In totaal werd 1.340 miljoen kilo huishoudelijk gft-afval gescheiden ingezameld. Dat is 106 kilo per persoon per jaar, inclusief tuinafval. Deden we dit niet, dan hadden er minimaal drie afvalverbrandingfabrieken bijgebouwd moeten worden. Toch is dit maar 56 % van het totaal van 190 kilo. Nog 1052 kiloton, of 44%, is niet gescheiden ingeleverd en bij het restafval terecht gekomen. De doelstelling van de overheid is om landelijk 55 % huishoudelijk gft-afval in te zamelen. Het ingezamelde gft-afval is verwerkt tot 539 kiloton compost. Ruim de helft ging naar de land- en tuinbouw. Daar wordt het gebruikt als meststof en bodemverbeteraar. Ook wordt gft-compost gebruikt als potgrond. Daardoor wordt er ook minder veen afgegraven in het Oosten van Europa en Ierland.

Papier en karton In totaal werd 984 miljoen kilo huishoudelijk oud papier en karton ingezameld. Per persoon is dat 68 kilo. Van de 131 kilo karton en papier die we gebruiken kan 75%, of ruim 98 kilo in de papierbak. De overige 25 %, zoals zuivel- en drankverpakkingen (melk en/of sap), is niet te recyclen en geeft zelfs problemen tijdens het recyclen. Per persoon kwam dus ruim 30 kilo bruikbaar papier bij het restafval terecht. De doelstelling van de overheid is om 75% van het oud papierafval in te zamelen.

Het gebruik van oud papier bij de productie van nieuw papier levert milieuwinst op; de afvalberg vermindert en er worden minder bomen gekapt. Duizend kilo kopieer- of schrijfpapier van kringlooppapier bespaart gemiddeld 15 bomen.

Glas In totaal werd 341 miljoen kilo huishoudelijk verpakkingsglas ingezameld. Per persoon is dat 21 kilo, of 81 % van de totale hoeveelheid van 26 kilo die we jaarlijks verbruikten. 19 % komt dus nog in de vuilnisbak terecht. De doelstelling is om 90% van alle glasverpakkingen gescheiden in te zamelen. Glas kan oneindig hergebruikt worden. Door het recyclen van glazen flessen en potten besparen we veel grondstoffen en energie

5.Doen we in Nederland meer aan gescheiden inleveren van afval dan in voorgaande jaren. KCA In 2003 werd 21 miljoen kilo klein chemisch afval (KCA) ingezameld. Per persoon 1,3 kilo. Dat is 72 % van de totale hoeveelheid van 1,8 kilo. 28 % kwam dus in het restafval terecht. De doelstelling is om 90% gescheiden in te zamelen. De schadelijke stoffen uit dit afval vormen een probleem als het op de stortplaats of de afvalverbranding terecht komt. Het KCA bestaat eigenlijk uit verschillende kleine stoffen, die allemaal op een andere wijze verwerkt moeten worden. Een deel van de materialen kan er tussen uit gehaald worden voor hergebruik. De rest wordt onder zeer bijzondere omstandigheden verbrand of gestort. Al het KCA moet dus afzonderlijk bewaard en aangeboden worden, en mag niet vermengd worden.

Elektrische apparaten Alle apparaten die op elektriciteit werken zoals wasmachines en koelkasten, maar ook tv's, videorecorders, koffiezetapparaten, elektrisch gereedschap en kantoorapparatuur moeten apart ingeleverd worden. Jaarlijks worden zo'n 8 miljoen apparaten weggegooid ( 134 miljoen kilo), waarvan ruim 3,8 miljoen apparaten apart werden ingezameld. Per persoon werd 91 kilo of 79 % van de 115 kilo apart ingezameld. Deze cijfers zijn over 2002. De overheid wil dat in 2006 zo'n 90% van al het wit- en bruingoed gescheiden wordt ingezameld. Bij aankoop van veel apparaten betaalt u een verwijderingsbijdrage om oude apparaten milieuvriendelijk te verwerken. Nog bruikbare materialen zoals ijzer, aluminium, koper, glas en kunststoffen worden hergebruikt. Eventuele schadelijke stoffen worden zó verwerkt dat ze geen schade aan het milieu kunnen aanbrengen.

Textiel Afgedankt textiel wordt gescheiden ingezameld en zoveel mogelijk opnieuw gebruikt. In 2003 gooiden we 60 miljoen kilo textiel weg, per persoon 10 kilo. Daarvan werd 36% apart ingezameld, of 3,7 kilo per persoon. De rest 6,3 kilo per persoon kwam op de vuilstort terecht of is verbrand. De doelstelling is om 50% van textiel in te zamelen, dus niet alleen de draagbare kleding en lakens, dekens, grote lappen stof en gordijnen.

Blik In 2003 werd 121 miljoen kilometaal (staal en aluminium) uit het afval gehaald. Dit is 82 % van de totale hoeveelheid. Blik wordt in de afvalverbrandingfabriek uit het afval gescheiden. In gemeenten waar het afval wordt gestort, wordt blik via blikbakken ingezameld. Het teruggewonnen of ingezamelde metaal wordt weer gebruikt bij de productie van nieuwe blikverpakkingen. Dit bespaart grondstoffen en energie, en er ontstaat minder restafval in de vorm van slakken. De doelstelling is om 82 % terug te winnen.

1, kinderen gooien blikjes weg
2, blikjes worden gesorteerd
3, de blikjes worden omgesmolten
4, van de omgesmolten blikjes kan er weer een fiets gemaakt worden.

1, kinderen gooien blikjes weg
2, blikjes worden gesorteerd
3, de blikjes worden omgesmolten
4, van de omgesmolten blikjes kan er weer een fiets gemaakt worden.

6.Wat doet Nederland om stad en dorp schoon te houden Nederland houd hun stad en dorp een beetje schoon door een keer of vaker per jaar een landelijke actie te houden om iedereen mee te laten helpen om zwerfafval op te ruimen deze actie heet: Nederland schoon. ‘Een schoner Nederland ligt voor het oprapen’, is de kreet van deze actie. Deze actie gaat een week lang door Nederland naar grote steden om daar alle mensen mee te laten helpen om hun stad zwerfafval vrij te maken.

Op de volgende bladzijde zie je een paar krantenartikelen die gaan over de actie Nederland schoon. Hieronder zie je ook een tabel hoe het zit met het verteren of vergaan van zwerfafval in de natuur.

Als afval op straat of in de natuur terechtkomt en niet wordt opgeruimd, duurt het dagen tot jaren voordat het vergaan is. De tijd die het duurt totdat afval vergaan of verteerd is, noemen we de vergankelijkheidtijd en die is voor elk materiaal verschillend. Hieronder staat een overzicht. appelklokhuis
ongeveer 14 dagen
banaan of sinaasappelschil
1 tot 3 jaar, afhankelijk van het weer
blikje van fris/ of sportdrank
een blikje is gemaakt uit twee materialen: aluminium en staal. Het deksel is gemaakt van aluminium en dat vergaat nooit. De rest van het blikje is gemaakt van staal en doet er 50 jaar over voordat het uiteen valt. kartonnen drankbeker
minstens een half jaar. Als er nog een coating op zit (een soort plastic laagje) duurt het nog langer
kauwgom
20 tot 25 jaar. Nederland Schoon heeft door TNO onderzoek laten doen naar de vergankelijkheid van kauwgom. krant
van een paar dagen tot een half jaar
petfles van polyester bijvoorbeeld frisdrankflesjes
in de schaduw 10 jaar, in de zon 5 jaar
polystyreen zoals koffiebekers, patatbakjes, piepschuim
eeuwig, dit vergaat nooit
dun natuurrubber
ongeveer een jaar
sigarettenpeuken
2 jaar

De magie van recycling
Bron: ‘La lettre de vacances propres’ • 27 plastic flessen = 1 fleece trui • 1900 stalen blikjes = 1 auto • 670 aluminium blikjes = 1 fiets • glas kan oneindig gerecycled worden • karton van verpakkingen kunnen minstens 12 keer gerecycled worden

Conclusie 1. Welk afval maakt de burger? Al het huisafval wat wij weggooien.

2. Wat heeft de burger aan afval? Door het te recyclen en hergebruik.

3. Doen meer burgers aan gescheiden inleveren van afval dan vroeger? Ja we doen meer aan gescheiden afval.

4.Veranderd het totale hoeveelheid huishoudelijk afval? Het totale hoeveelheid afval veranderd niet zo veel maar het scheiden van huishoudelijk afval word wel steeds meer.

5.Doen we in Nederland meer aan gescheiden inleveren van afval dan in voorgaande jaren. Ja we zijn al veel huisafval aan het scheiden, maar de overheid wil dat we nog meer huishoudelijk afval gaan scheiden.

6.Wat doet Nederland om stad en dorp schoon te houden? We houden een keer of vaker per jaar een landelijke schoonmaak om zwerfafval op te ruimen.

REACTIES

O.

O.

Lannie: Geinig,maar niet egt leerzaam:$
Ollie:Saaaaai, haha neehoor, maar is snap tur geen reet van.
doeeeeeeeeeeeeix

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.